Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
ZapisnikDrugi formati
Sreda, 2. april 2014 - BruseljKončna izdaja
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 3.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 4.Zahteva za zaščito poslanske imunitete
 5.Delegirani akti (člen 87a(6) Poslovnika)
 6.Popravki (člen 216 Poslovnika)
 7.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 74 Poslovnika)
 8.Predložitev dokumentov
 9.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 10.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 11.Peticije
 12.Prerazporeditev sredstev
 13.Sklepi o določenih dokumentih
 14.Razpored dela
 15.Klinično preskušanje zdravil za uporabo v humani medicini (razprava)
 16.Evropski enotni trg elektronskih komunikacij ***I - Ukrepi za znižanje stroškov za izgradnjo visokohitrostnih elektronskih komunikacijskih omrežij ***I - Elektronska identifikacija in skrbniške storitve za elektronske transakcije na notranjem trgu ***I (razprava)
 17.Vmesni pregled stockholmskega programa (razprava)
 18.Čas glasovanja
  18.1.Uspešnost porabe Evropskega socialnega sklada za starejše delavce (Posebno poročilo Računskega sodišča št. 25/2012) (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  18.2.Zahteva za zaščito poslanske imunitete Maria Borghezia (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  18.3.Skupne vizumske omejitve za ruske uradnike, vpletene v primer Sergeja Magnickega (glasovanje)
  18.4.69. zasedanje generalne skupščine Združenih narodov (glasovanje)
  18.5.Vloga radijskih in televizijskih medijev pri predstavljanju EU in njenih vrednot (glasovanje)
  18.6.Raven hrupa motornih vozil ***II (glasovanje)
  18.7.Elektronska identifikacija govedi ***I (končno glasovanje)
  18.8.Računalniške baze podatkov, ki so del mrež nadzora v državah članicah ***I (glasovanje)
  18.9.Uporaba in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine ***I (končno glasovanje)
  18.10.Uvoz riža s poreklom iz Bangladeša ***I (končno glasovanje)
  18.11.Medicinski pripomočki (končno glasovanje)
  18.12.In vitro diagnostični medicinski pripomočki (končno glasovanje)
  18.13.Evropski okoljsko-ekonomski računi ***I (glasovanje)
  18.14.Evropsko leto razvoja (2015) ***I (glasovanje)
  18.15.Podporni program za nadzor in sledenje v vesolju ***I (glasovanje)
  18.16.Upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom ***I (glasovanje)
  18.17.Uvoz lesa ***I (glasovanje)
  18.18.Klinično preskušanje zdravil za uporabo v humani medicini ***I (glasovanje)
  18.19.Okvir Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov * (glasovanje)
  18.20.Skupni sistem obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic * (glasovanje)
  18.21.Vmesni pregled stockholmskega programa (glasovanje)
 19.Obrazložitve glasovanja
 20.Popravki in namere glasovanja
 21.Stališča Sveta v prvi obravnavi
 22.Znižanje ali odprava carinskih dajatev za blago s poreklom iz Ukrajine (razprava)
 23.Letno poročilo za leto 2012 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam (razprava)
 24.Razrešnica 2012 (razprava)
 25.Trgovanje z emisijami toplogrednih plinov (emisije iz mednarodnega letalstva) ***I (razprava)
 26.Medbančne provizije za kartične plačilne transakcije ***I - Plačilne storitve na notranjem trgu ***I (razprava)
 27.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 28.Dnevni red naslednje seje
 29.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik
Končna izdaja (318 kb)
 
Zapisnik
Končna izdaja (289 kb)
  Izidi glasovanja
Končna izdaja (375 kb)
  Poimensko glasovanje
Končna izdaja (1630 kb)
 
Zapisnik
Končna izdaja (338 kb)
  Izidi glasovanja
Končna izdaja (168 kb)
  Poimensko glasovanje
Končna izdaja (1622 kb)
Zadnja posodobitev: 1. december 2014Pravno obvestilo