Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
30 Νοεμβρίου 2000
H-0956/00
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Ιανουαρίου 2001 σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού υποβολή: David Bowe προς το Συμβούλιο

 Θέμα: Μέσα για την εξυπηρέτηση πολιτών της ΕΕ στη Μέκκα
 Απάντηση 

Λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 20 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κάθε πολίτης της ΕΕ απολαύει, στο έδαφος τρίτων χωρών, στις οποίες δεν αντιπροσωπεύεται το κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοος, της προξενικής προστασίας κάθε κράτους μέλους, ποια μέσα προβλέπει η ΕΕ για την εξυπηρέτηση πολιτών της ΕΕ που ευρίσκονται στη Μέκκα κατά τη διάρκεια του Χατζ;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 11 Δεκεμβρίου 2000Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου