Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
3 november 2005
H-0990/05
MONDELINGE VRAAG voor het vragenuur van de vergaderperiode van december 2005 ingediend overeenkomstig artikel 109 van het Reglement van Panagiotis Beglitis aan de Commissie

 Betreft: Turks veto betreffende participatie Republiek Cyprus in internationale organisaties
 Antwoord 

Tijdens de bijeenkomst van de Organisatie voor economische samenwerking tussen de landen rond de Zwarte Zee op 28 oktober 2005 in Chisinau in Moldavië heeft Turkije als volwaardig lid opnieuw zijn veto uitgesproken over het verzoek van de Republiek Cyprus om tot de organisatie toegelaten te worden als waarnemer. Daarnaast blijft Turkije de toetreding van de Republiek Cyprus tot de internationale organisatie voor de regeling inzake toezicht op exporten blokkeren.

Turkije is als kandidaat-lidstaat op grond van het onderhandelingskader, en in het bijzonder punt 7 daarvan, dat door de Raad van Ministers op 3 oktober in Luxemburg is goedgekeurd, bepaalde verplichtingen aangegaan. Hoe beoordeelt de Commissie tegen deze achtergrond de opstelling van Turkije, dat ook na het begin van de toetredingsonderhandelingen blijft weigeren zich te houden aan de door de EU gestelde voorwaarden? Wat is de Commissie van plan te gaan doen om Turkije te dwingen zich in zijn contacten met en gedragingen ten opzichte van een EU-lidstaat volledig te houden aan het acquis communautaire en de Europese rechtsregels?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EL
Laatst bijgewerkt op: 14 november 2005Juridische mededeling