Eljárás : 2006/0197(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0041/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0041/2008

Viták :

PV 11/03/2008 - 8
CRE 11/03/2008 - 8

Szavazatok :

PV 11/03/2008 - 10.9
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0081

AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA     ***II
PDF 129kWORD 59k
2008. február 20.
PE 400.622v02-00 A6-0041/2008

a Tanács közös álláspontjáról az Európai Technológiai Intézet létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében

(15647/1/2007 – C6-0035/2008 – 2006/0197(COD))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Reino Paasilinna

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács közös álláspontjáról az Európai Technológiai Intézet létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében

(15647/1/2007 – C6-0035/2008 – 2006/0197(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács közös álláspontjára (15647/1/2007 – C6-0035/2008),

–   tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2006)0604) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(1),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,

–   tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0041/2008),

1.  jóváhagyja a közös álláspontot;

2.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a közös álláspontnak megfelelően fogadják el;

3.  utasítja elnökét, hogy az EK-Szerződés 254. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4.  utasítja főtitkárát, hogy írja alá a jogalkotási aktust, miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően végrehajtottak, illetve a Tanács főtitkárával együttműködve gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

Elfogadott szövegek, 2007.9.26., P6_TA(2007)0409.


ELJÁRÁS

Hivatkozások

15647/1/2007 – C6-0035/2008 – 2006/0197(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

26.9.2007                     T6-0409/2007

A Bizottság javaslata

COM(2006)0604 - C6-0355/2006

A közös álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

31.1.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

31.1.2008

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Reino Paasilinna

30.1.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

18.2.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Norbert Glante, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Paul Rübig, Nikolaos Vakalis

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Pilar Ayuso, Danutė Budreikaitė, Robert Goebbels, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij

Benyújtás dátuma

20.2.2008

Utolsó frissítés: 2008. február 28.Jogi nyilatkozat