Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Έκθεση
PDF 319kWORD 247k
17 Ιουλίου 2001
PE 305.441/DEF A5-0285/2001
σχετικά με τους ακρωτηριασμούς των γυναικείων γεννητικών οργάνων (Διαδικασία Hughes) - Επιτροπή για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και τις 'Ισες Ευκαιρίες
(2001/2035(INI))
Επιτροπή για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και τις ΄Ισες Ευκαιρίες
Εισηγητής: Elena Valenciano
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου