Proċedura : 2013/2152(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0418/2013

Testi mressqa :

A7-0418/2013

Dibattiti :

PV 10/12/2013 - 19
CRE 10/12/2013 - 19

Votazzjonijiet :

PV 11/12/2013 - 4.24
CRE 11/12/2013 - 4.24

Testi adottati :

P7_TA(2013)0575

RAPPORT     
PDF 575kWORD 608k
29 ta' Novembru 2013
PE 516.771v02-00 A7-0418/2013

dwar ir-Rapport Annwali tal-2012 dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja 2012 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni

(2013/2152(INI))

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Rapporteur: Eduard Kukan

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Iżvilupp
 OPINJONI tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
 ANNEX I
 ANNEX II
 RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja 2012 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni

(2013/2152(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem (UDHR) u trattati u strumenti oħra tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tal-bniedem;

–   wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Millennju tan-Nazzjonijiet Uniti tat-8 ta' Settembru 2000 (A/RES/55/2) u r-riżoluzzjonijiet relevanti adottati mill-Assemblea Ġenerali tan-NU,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

–   wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-UE tal-2012 dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja adottat mill-Kunsill fis-6 ta’ Ġunju 2013,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta’ Diċembru 2012 dwar ir-Rapport Annwali tal-2011 dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni(1),

–   wara li kkunsidra l-Qafas Strateġiku tal-UE u l-Pjan ta’ Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija (11855/2012), kif adottati mill-Kunsill għall-Affarijiet Barranin fil-25 ta’ Ġunju 2012,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta’ Diċembru 2012 dwar ir-Rieżami tal-Istrateġija tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem(2),

–   wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/440/PESK tal-25 ta’ Lulju 2012 li taħtar ir-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem(3),

–   wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu tat-13 ta’ Ġunju 2012 dwar ir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem(4),

–   wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-14 ta’ Mejju 2012 dwar - "Inżidu l-Impatt tal-Politika tal-UE għall-Iżvilupp: Aġenda għall-Bidla",

–   wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu tat-13 ta’ Ġunju 2013 lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà u lill-Viċi-President tal-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni dwar ir-rieżami tal-2013 tal-organizzazzjoni u l-funzjonament tas-SEAE(5)

–   wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-Unjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Dritt Umanitarju Internazzjonali(6),

–   wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-Unjoni Ewropea dwar il-Promozzjoni u l-Protezzjoni tal-Libertà ta' Reliġjon jew Twemmin, u r-rakkomandazzjoni tal-Parlament lill-Kunsill tat-13 ta' Ġunju 2013 dwar l-abbozz ta' Linji Gwida tal-UE dwar il-Promozzjoni u l-Protezzjoni tal-Libertà ta' Reliġjon jew ta' Twemmin,

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-UE dwar id-Djalogi dwar id-Drittijiet tal-Bniedem adottati mill-Kunsill fit-13 ta' Diċembru 2001 u rieżaminati fid-19 ta' Jannar 2009,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ottubru 2013, dwar il-korruzzjoni fis-settur pubbliku u f'dak privat: l-impatt fuq id-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi(7),–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Frar 2013 dwar it-22 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti(8),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta’ Novembru 2011 dwar appoġġ tal-UE għall-QKI: naffaċċjaw l-isfidi u negħlbu d-diffikultajiet(9),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Diċembru 2011 dwar ir-rieżami tal-Politika Ewropea tal-Viċinat(10),

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjonijiet Konġunti tal-Kummissjoni Ewropea u tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà tal-20 ta' Marzu 2013 dwar "Il-Politika Ewropea tal-Viċinat: Naħdmu lejn Sħubija Aktar b’Saħħitha" (JOIN(2013)4), u tal-25 ta' Mejju 2011 dwar "Risposti ġodda għal Viċinat fi trasformazzjoni: Rieżami tal-Politika Ewropea tal-Viċinat" (COM(2011)0303),

–   wara li kkunsidra d-Dokument ta’ Strateġija għall-2011-2013 li jikkonċerna l-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR) u l-proposta tal-Kummissjoni għal regolament finanzjarju ġdid għall-EIDHR 2014-2020 (COM(2011)0844),

–   wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu tad-29 ta' Marzu 2012 lill-Kunsill dwar il-modalitajiet għall-istabbiliment possibbli ta’ Fond Ewropew għad-Demokrazija(11),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Ġunju 2010 dwar politiki tal-UE favur id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem(12),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Lulju 2011 dwar il-politiki esterni tal-UE favur id-demokratizzazzjoni(13),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Diċembru 2012 dwar strateġija dwar il-libertà diġitali fil-politika barranija tal-UE(14),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 67/176 tal-Assemblea Ġenerali tan-NU tal-20 ta' Diċembru 2012 dwar moratorju fuq l-użu tal-piena kapitali,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010) u 2106 (2013) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti dwar in-nisa, il-paċi u s-sigurtà,

–   wara li kkunsidra r-rapport dwar l-indikaturi tal-UE għall-Approċċ Komprensiv għall-implimentazzjoni mill-UE tar-riżoluzzjonijiet 1325 u 1820 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU dwar in-nisa, il-paċi u s-sigurtà, adottat mill-Kunsill tal-UE fit-13 ta' Mejju 2011,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tal-Assemblea Ġenerali tan-NU dwar id-drittijiet tat-tfal, l-aktar waħda reċenti, dik tal-4 ta' April 2012 (66/141),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2010 dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-istandards soċjali u ambjentali fil-ftehimiet ta' kummerċ internazzjonali(15),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2010 dwar il-politika dwar il-kummerċ internazzjonali fil-kuntest tal-imperattivi marbuta mat-tibdil fil-klima(16),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-25 ta' Novembru 2010 dwar ir-responsabilità soċjali tal-kumpaniji fil-ftehimiet kummerċjali internazzjonali(17),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp u l-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A7-0418/2013),

A. billi d-diversi proċessi tranżitorji, inklużi rewwixti popolari, sitwazzjonijiet ta’ kunflitti u ta’ wara l-kunflitti, kif ukoll tranżizzjonijiet maqbuda f’pajjiżi awtoritarji, ħolqu sfidi li dejjem jiżdiedu għall-politiki tal-UE f’appoġġ tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja; billi r-Rapport Annwali tal-UE tal-2012 dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja juri l-ħtieġa li l-UE li tkompli tiżviluppa reazzjonijiet ta’ politika flessibbli; billi l-għażla tal-politika l-aktar fundamentali għall-UE tikkonċerna r-reżiljenza u d-determinazzjoni politika sabiex tibqa’ fidila lejn il-valuri fundaturi tal-Unjoni Ewropea fi żminijiet ta’ sfida taħt il-pressjoni ta’ objettivi u interessi oħra ta’ politika;

B.  billi l-ġustizzja, l-istat tad-dritt, ir-responsabilità, it-trasparenza u l-obbligu ta’ rendikont, il-ġlieda kontra l-impunità, il-proċessi ġusti, u l-ġudikatura indipendenti huma elementi indispensabbli fil-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem;

C. billi l-Artikolu 21 tat-TUE jsaħħaħ aktar l-impenn tal-UE biex taġixxi fix-xena internazzjonali ggwidata mill-prinċipji tad-demokrazija, l-istat tad-dritt, l-universalità u l-indiviżibilità tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, ir-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-prinċipji ta’ ugwaljanza u solidarjetà, u r-rispett għall-prinċipji tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti, tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u d-dritt internazzjonali;

D. billi l-kriterji politiċi ta’ Kopenħagen dwar "l-istabilità tal-istituzzjonijiet li jiggarantixxu d-demokrazija, l-istat tad-dritt, id-drittijiet tal-bniedem u r-rispett għal u l-ħarsien ta’ minoritajiet" għadhom karatteristika fundamentali tal-proċess ta' tkabbir;

E.  billi r-rewwixti fid-dinja Għarbija wasslu lill-Unjoni Ewropea biex tirrikonoxxi l-falliment tal-politiki tal-passat u timpenja ruħha għal approċċ ta' "aktar għal aktar" fir-Rieżami tal-Politika tal-Viċinat, abbażi ta’ impenn sabiex "jiġu adattati livelli ta’ appoġġ tal-UE għas-sħab skont il-progress dwar riformi politiċi u l-bini ta’ demokrazija profonda", kif ukoll ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, inklużi elezzjonijiet ħielsa u ġusti, il-libertà tal-assoċjazzjoni, l-espressjoni u l-għaqda, stampa u midja ħielsa, l-istat tad-dritt amministrat minn ġudikatura indipendenti, u l-libertà tal-ħsieb, il-kuxjenza u r-reliġjoni jew it-twemmin;

F.  billi l-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-Aġenda għall-Bidla tal-Kummissjoni Ewropea fil-Politika tal-UE għall-Iżvilupp, adottati f’Mejju tal-2012, jiddikjaraw speċifikament li "l-appoġġ għas-sħab se jiġi adattat għas-sitwazzjoni tal-iżvilupp tagħhom u l-impenn u l-progress fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija, l-istat tad-dritt u l-governanza tajba"; billi l-Pożizzjoni Komuni tal-UE l-aktar riċenti fir-rigward tal-Forum ta’ Livell Għoli dwar l-Effikaċja tal-Għajnuna twiegħed li għandha ssir referenza sistematika fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp għal "sjieda demokratika" fejn il-pajjiżi sħab ikunu responsabbli għall-promozzjoni ta’ ambjent favorevoli għas-soċjetà ċivili u għat-tisħiħ tar-rwol tal-parlamenti, l-awtoritajiet lokali, l-istituzzjonijiet tal-awditjar nazzjonali u l-midja ħielsa;

G. billi l-Kunsill tal-UE, f’Ġunju tal-2012, adotta Qafas Strateġiku u Pjan ta’ Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija, fejn impenja lill-istituzzjonijiet tal-UE sabiex jiksbu diversi objettivi ta’ politika tanġibbli; billi l-Kunsill tal-UE, f’Lulju tal-2012, ħoloq il-kariga u semma l-ewwel Rappreżentant Speċjali tematiku tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem; billi l-proċedura sabiex jiġi adottat Pjan ta’ Azzjoni ġdid dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija, li se jidħol fis-seħħ f’Jannar tal-2015 meta jiskadi l-pjan ta’ azzjoni attwali, jeħtieġ li tibda fir-rebbiegħa tal-2014;

H. billi l-Fond Ewropew għad-Demokrazija ġie stabbilit f’Ottubru tal-2012 bl-għan ewlieni li jsiru għotjiet diretti lill-attivisti favur id-demokrazija jew lill-organizzazzjonijiet li qed jitħabtu għat-tranżizzjoni demokratika fil-Viċinat Ewropew u lil hinn minnu;

I.   billi l-istabbiliment tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) kien akkompanjat minn assigurazzjonijiet li l-appoġġ għad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija kellu jkun element kostanti fis-servizz diplomatiku l-ġdid tal-UE; billi n-netwerk tad-Delegazzjonijiet tal-UE madwar id-dinja jipprovdi lill-Viċi President tal-Kummissjoni/ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà (VP/RGħ) b’kapaċità ġdida sabiex twettaq il-politika dwar id-drittijiet tal-bniedem tal-UE;

J.   billi l-Parlament, fir-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar ir-Rapport Annwali preċedenti u dwar ir-rieżami tal-istrateġija tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem (li t-tnejn li huma ġew adottati f’Diċembru tal-2012), enfasizza l-ħtieġa ta' riforma tal-prattiki proprja sabiex jiġu integrati d-drittijiet tal-bniedem fl-attivitajiet tiegħu u jsir segwitu tar-riżoluzzjonijiet urġenti tiegħu li jikkundannaw il-ksur tad-demokrazija, tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt;

K. billi l-istħarriġ tal-opinjoni pubblika tal-Ewrobarometru tal-Parlament Ewropew, imwettaq fis-27 Stat Membru tal-UE f’Novembru u Diċembru 2012, juri għal darb’oħra li l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem għadha l-valur l-aktar importanti f’għajnejn l-Ewropej; billi l-implimentazzjoni kredibbli tal-impenji ddikjarati tal-UE li tappoġġa d-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fil-politiki esterni tagħha hija kruċjali sabiex tinżamm il-kredibilità ġenerali tal-politika barranija tal-UE;

L.  billi, f’Diċembru tal-2012, l-Unjoni Ewropea rċeviet il-Premju Nobel għall-kontribut tagħha għall-avvanz tal-paċi u r-rikonċiljazzjoni, id-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem fl-Ewropa;

Kummenti ġenerali

1.  Jikkunsidra li d-drittijiet tal-bniedem huma fiċ-ċentru tar-relazzjonijiet tal-UE mal-pajjiżi terzi kollha, inklużi s-sħab strateġiċi tagħha; jenfasizza li l-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem teħtieġ li tkun konsistenti fil-konformità mal-obbligi tat-Trattat, filwaqt li tiżgura l-koerenza bejn il-politiki interni u esterni u tevita standards doppji fil-politiki esterni; jitlob, għalhekk, l-adozzjoni tal-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u s-sħab strateġiċi li jistabbilixxu livell limitu komuni għall-Istati Membri u għall-uffiċjali tal-UE f’termini tat-tħassib dwar id-drittijiet tal-bniedem li jridu jqajmu, bħala minimu, mal-kontropartijiet sħab strateġiċi tagħhom;

2.  Jitlob lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ), lir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem u s-SEAE sabiex isegwu dawn l-impenji u jintegraw id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fir-relazzjonijiet tal-UE mas-sħab tagħha, inkluż fl-ogħla livell politiku, billi jagħmlu użu mill-istrumenti kollha rilevanti tal-politika esterna tal-UE;

3.   Jirrikonoxxi r-rwol kruċjali tas-soċjetà ċivili fil-protezzjoni u l-promozzjoni tad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem; jistieden lill-VP/RGħ biex tiżgura kooperazzjoni u sħubija mill-qrib mas-soċjetà ċivili, inklużi d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem; jikkunsidra wkoll li l-UE għandha tappoġġa bis-sħiħ lid-difensuri kollha tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija, tal-libertà u tat-trasparenza fid-dinja kollha;

4.  Jirrikonoxxi li l-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri kollha għandu jkollhom approċċ sod u koerenti fil-konfront tal-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja, b’mod trasparenti u responsabbli; jikkunsidra li, meta tiġi ffaċċjata b’każijiet ta’ ksur ta’ drittijiet tal-bniedem persistenti, l-UE għandha titkellem b'vuċi waħda sabiex tiżgura li l-messaġġ tagħha jinstema’ kemm minn gvernijiet abużivi kif ukoll mill-popli tagħhom; jistieden lill-Kunsill Affarijiet Barranin sabiex jagħmel dibattitu pubbliku annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem;

5.   Ifakkar fid-determinazzjoni tiegħu li jkun assoċjat mill-qrib u kkonsultat dwar l-implimentazzjoni tal-Qafas Strateġiku tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija;

Ir-Rapport Annwali tal-UE 2012

6.  Jilqa' l-adozzjoni tar-Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2012; jistenna impenn kontinwu mill-VP/RGħ, b’rapporti regolari lill-Parlament; jitlob diskussjonijiet attivi u kostruttivi fost l-istituzzjonijiet tal-UE fit-tħejjija ta’ rapporti futuri li se jżidu l-viżibbiltà tal-attivitajiet tal-UE f’dan il-qasam;

7.  Jemmen li r-Rapport Annwali għandu jsir għodda essenzjali għall-komunikazzjoni u d-diskussjoni ta’ attivitajiet tal-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija; jilqa’ għalhekk l-impenn tal-VP/RGħ u s-SEAE li jużaw ir-rapporti annwali tal-UE bħala rapporti ta’ implimentazzjoni dwar il-Qafas Strateġiku tal-UE u l-Pjan ta’ Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija;

8.  Jinnota r-referenzi għal azzjonijiet mir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem fir-Rapport Annwali u jħeġġeġ lill-VP/RGħ u s-SEAE sabiex jinkludu analiżi aktar profonda, b’mod speċjali f’dak li jirrigwardja r-rwol tiegħu fl-implimentazzjoni tal-Qafas Strateġiku u l-Pjan ta’ Azzjoni, sabiex tiġi provduta deskrizzjoni adegwata tar-rwol u l-ħidma tiegħu;

9.  Jirrikonoxxi l-isforzi li ttieħdu sabiex jiġu elenkati d-diversi azzjonijiet tal-UE fil-qasam tal-appoġġ tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fir-rapporti tal-pajjiżi, li jipprovdu ammont kbir ta’ informazzjoni dwar il-ħidma tal-istituzzjonijiet tal-UE madwar id-dinja; jiddispjaċih, madankollu, li jidher li r-rapporti tal-pajjiżi xorta waħda huma nieqsa minn qafas sistematiku, ċar u koerenti li jippermetti analiżi aktar rigoruża dwar l-impatt u l-effiċjenza tal-azzjoni tal-UE;

10. Itenni l-opinjoni tiegħu li r-rapporti tal-pajjiżi għandhom ikomplu jissaħħu u għandhom jirriflettu l-implimentazzjoni tal-istrateġiji tal-pajjiżi dwar id-drittijiet tal-bniedem u għaldaqstant għandhom jirreferu għal valuri referenzjarji speċifiċi bbażati fuq sett ta’ indikaturi sabiex jiġu vvalutati kemm ix-xejriet pożittivi kif ukoll dawk negattivi, tiġi evalwata l-effiċjenza tal-azzjonijiet tal-UE u jiġu provduti bażijiet għall-adattament tal-livelli tal-appoġġ tal-UE skont il-progress fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija, l-istat tad-dritt u l-governanza tajba;

11. Jilqa' l-isforz sabiex jiġu inklużi l-attivitajiet imwettqa mill-Parlament Ewropew fir-Rapport Annwali, jitlob sabiex jintużaw il-kisbiet u l-potenzjal tal-Parlament, inkluż l-għadd kbir ta’ studji u analiżi mwettqa mill-Parlament, u jħeġġeġ b’mod qawwi lill-VP/RGħ u s-SEAE sabiex jirrapportaw dwar l-azzjonijiet tal-UE meħuda b' segwitu għar-riżoluzzjonijiet tal-Parlament, inkluż fir-rigward ta' riżoluzzjonijiet ta' urġenza relatati ma' ksur tad-drittijiet tal-bniedem; jitlob fluss kostanti ta’ informazzjoni u kooperazzjoni bejn il-Parlament u r-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem, b’mod partikolari f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza;

12. Jilqa' r-Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2012, billi juri l-isforzi li qed tagħmel l-UE biex tippromwovi l-integrazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tal-ugwaljanza tal-ġeneru, tad-demokrazija u tal-governanza tajba fl-istrumenti u l-politiki għall-iżvilupp;

Il-Qafas Politiku tal-UE

Il-Qafas Strateġiku u l-Pjan ta' Azzjoni

13. Itenni l-apprezzament tiegħu tal-Qafas Strateġiku tal-UE u l-Pjan ta’ Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija bħala pass importanti fl-integrazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-politiki esterni kollha tal-UE; jenfasizza l-ħtieġa ta' kunsens ġenerali u koordinazzjoni msaħħa tal-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem bejn l-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri; jistieden lis-SEAE biex iżid l-isforzi tiegħu sabiex jiżdied is-sens ta' sjieda ta' dan il-Pjan ta’ Azzjoni fost l-Istati Membri; jitlob l-inklużjoni ta’ taqsima dwar l-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni mill-Istati Membri fir-Rapport Annwali;

14. Jenfasizza l-importanza kbira ta’ implimentazzjoni effiċjenti u kredibbli tal-impenji ddikjarati, kemm fil-Qafas Strateġiku kif ukoll fil-Pjan ta’ Azzjoni; jinnota li l-kredibilità teħtieġ riżorsi adegwati ta’ politiki dwar id-drittijiet tal-bniedem iddedikati u integrazzjoni konsistenti f’livell politiku għoli, bħal f’laqgħat ministerjali u samits ma’ pajjiżi terzi, inkluż mas-sħab strateġiċi;

15. Jiddispjaċih mill-fatt li d-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali għadhom fil-biċċa l-kbira tagħhom traskurati mill-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem għall-kuntrarju tal-impenn iddikjarat tal-UE favur l-indiviżibilità u l-interdipendenza tad-drittijiet, u jitlob lis-SEAE, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex iżidu l-isforzi tagħhom f’din id-direzzjoni, inkluż fil-qasam tax-xogħol u tad-drittijiet soċjali;

16. Jinnota li l-Pjan ta’ Azzjoni attwali se jiġi konkluż fl-aħħar tal-2014; jistenna li l-VP/RGħ u s-SEAE jinvolvu ruħhom f'rieżami f'waqtu u konsultazzjonijiet mal-Istati Membri, mal-Kummissjoni, mal-Parlament u mas-soċjetà ċivili, li jwasslu għall-adozzjoni ta' Pjan ta' Azzjoni ġdid li se jidħol fis-seħħ f'Jannar tal-2015;

Ir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem

17. Jirrikonoxxi l-importanza tal-mandat mogħti lill-ewwel Rappreżentant Speċjali tal-UE (RSUE) għad-Drittijiet tal-Bniedem; jinkoraġġixxi lir-RSUE sabiex itejjeb il-viżibiltà, l-integrazzjoni, il-koerenza, il-konsistenza u l-effikaċja tal-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari dwar id-drittijiet tan-nisa, u sabiex isib bilanċ tajjeb bejn diplomazija silenzjuża u dik pubblika fit-twettiq tal-mandat tiegħu; itenni r-rakkomandazzjoni tiegħu li r-RSUE jipprovdi lill-Parlament b'rapport regolari tal-attivitajiet tiegħu bi kjarifika tal-prijoritajiet tematiċi u ġeografiċi tiegħu, u jiżgura segwitu għat-tħassib imqajjem mill-Parlament;

18. Ifaħħar lir-RSUE għall-ftuħ tad-djalogu mwettaq mal-Parlament u mas-soċjetà ċivili, biex b'ehkk tiġi stabbilita prattika importanti li għandha titkompla u tiġi konsolidata sabiex jiġu żgurati t-trasparenza u responsabilità dovuti; jilqa' l-kooperazzjoni tar-RSUE mal-korpi reġjonali u fil-fora multilaterali u jinkoraġġixxih sabiex ikompli jespandi dawn l-attivitajiet;

19. Jilqa’ l-fatt li l-kooperazzjoni mar-RSUE għad-Drittijiet tal-Bniedem ġiet inkluża fil-mandat tar-RSUE ġeografiku għas-Saħel, u jħeġġeġ lill-Kunsill u lill-VP/RGħ sabiex jadottaw ukoll din il-prattika, fir-rigward tal-mandati tar-RSUE ġeografiċi futuri;

Il-Linji Gwida tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem

20. Jilqa’ l-adozzjoni tal-Linji Gwida tal-UE dwar il-Libertà ta' Reliġjon jew Twemmin, u dwar id-drittijiet tal-LGBTI; ifakkar lis-SEAE, madankollu, biex jirrispetta l-prattika interistituzzjonali tajba u jinvolvi ruħu f'ħin propizju u mal-korpi politiċi xierqa fil-Parlament fl-iżvilupp ta' kwalunkwe għodda strateġika ġdida bħal linji gwida jew fir-rieżami ta' dawk eżistenti; ifakkar fir-rakkomandazzjoni tal-Parlament lill-Kunsill dwar il-Linji Gwida dwar il-Libertà ta' Reliġjon jew Twemmin fejn il-Parlament ippropona sett ambizzjuż ta’ strumenti, li jipprovdu suġġerimenti għall-implimentazzjoni prattika tal-Linji Gwida sabiex jinkiseb progress sostanzjali fil-protezzjoni u l-promozzjoni ta’ din il-libertà fundamentali u universali; ifaħħar il-prattika adottata mis-SEAE u l-Kunsill tar-rieżami u r-reviżjoni ta’ linji gwida aktar antiki; iħeġġeġ lis-SEAE sabiex jadotta proċess ta’ rieżami aktar rigoruż li jinvolvi konsultazzjoni profonda mal-partijiet interessati sabiex ikun jista’ jsir adattament għal ċirkostanzi li jinbidlu;

21. Iħeġġeġ lis-SEAE u lill-Kunsill sabiex jagħtu attenzjoni partikolari għall-kwistjoni ta’ pjanijiet ta’ implimentazzjoni xierqa għal-Linji Gwida; jirrakkomanda aktar taħriġ u sensibilizzazzjoni fost il-persunal tad-delegazzjonijiet tas-SEAE u tal-UE, kif ukoll fost id-diplomatiċi tal-Istati Membri; jesprimi t-tħassib partikolari tiegħu fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-Linji Gwida dwar id-dritt umanitarju internazzjonali u l-Linji Gwida dwar it-tortura u trattamenti krudili, inumani jew degradanti oħra;

Id-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem ma’ pajjiżi terzi

22. Jinnota d-diffikultajiet kontinwi fil-kisba ta' progress konkret f’diversi djalogi u konsultazzjonijiet tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem; jinkoraġġixxi lill-UE sabiex tfittex modi ġodda sabiex id-djalogi ma’ pajjiżi ta' tħassib isiru aktar sinifikanti; jenfasizza l-ħtieġa li tiġi segwita politika dwar id-drittijiet tal-bniedem determinata, ambizzjuża u trasparenti f’dawn id-djalogi; jitlob, għalhekk, lill-UE sabiex tislet konklużjonijiet politiċi ċari meta d-djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem ma jkunx kostruttiv u, f’tali każijiet jew f'każijiet ta' ksur persistenti tad-drittijiet tal-bniedem, tagħmel aktar enfasi fuq id-djalogu politiku, id-démarches u d-diplomazija pubblika; iwissi, madankollu, kontra d-diverġenza tad-diskussjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem lil hinn mid-djalogi politiċi ta’ livell għoli;

23. Jemmen li d-djalogi u l-konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem għandhom isaħħu u jappoġġaw is-soċjetà ċivili, id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, it-trejdunjins, il-ġurnalisti, l-avukati u l-membri parlamentari li jieħdu pożizzjoni u jisfidaw l-abbużi f’pajjiżhom u jesiġu li d-drittijiet tagħhom jiġu rrispettati; jitlob lill-UE tiżgura li d-djalogi u l-konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem ikunu ambizzjużi u jiġu akkumpanjati b'valuri referenzjarji pubbliċi ċari li abbażi tagħhom ikun jista’ jitkejjel b’mod oġġettiv is-suċċess tagħhom;

24. Ifakkar fil-fatt li l-korruzzjoni fis-setturi pubbliċi u privati tipperpetwa u taggrava l-inugwaljanzi u d-diskriminazzjoni f'dak li jirrigwarda t-tgawdija tad-drittijiet ċivili, politiċi jew soċjali u kulturali, u jenfasizza l-fatt li huwa pprovat li l-atti ta' korruzzjoni u ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem jinvolvu l-użu ħażin tal-poter, nuqqas ta' responsabilità u forom varji ta' diskriminazzjoni; jitlob l-ogħla livell ta' responsabilità u trasparenza tal-għajnuna esterna u l-baġits pubbliċi fir-rigward tal-għajnuna esterna u l-baġit tal-UE;

L-istrateġiji tal-pajjiż dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-punti fokali tad-drittijiet tal-bniedem

25. Jinnota l-isforzi magħmula mis-SEAE sabiex jiġi finalizzat l-ewwel ċiklu tal-istrateġiji tal-pajjiż dwar id-drittijiet tal-bniedem tal-UE; itenni l-appoġġ tiegħu għall-objettiv li tingħata sjieda tal-istrateġija tal-pajjiż lid-Delegazzjoni tal-UE u lill-ambaxxati tal-Istati Membri fil-post, filwaqt li jiġi żgurat l-kontroll tal-kwalità fil-livell tal-kwartieri ġenerali; jiddispjaċih, madankollu, għan-nuqqas ta’ trasparenza fir-rigward tal-kontenut tal-istrateġiji tal-pajjiż; itenni t-talba tiegħu għal żvelar pubbliku, mill-inqas, tal-prijoritajiet ewlenin ta' kull strateġija tal-pajjiż, u sabiex il-Parlament ikollu aċċess għall-istrateġiji sabiex jingħata lok għal livell xieraq ta' skrutinju; iħeġġeġ lill-UE sabiex tipproduċi valutazzjoni pubblika tat-tagħlimiet meħuda matul l-ewwel ċiklu tal-istrateġiji tal-pajjiż dwar id-drittijiet tal-bniedem tal-UE u biex tidentifika l-aħjar prattiki għaċ-ċiklu li jmiss;

26. Jilqa’ n-netwerk kważi komplut tal-punti fokali tad-drittijiet tal-bniedem fid-Delegazzjonijiet tal-UE; jitlob lill-VP/RGħ u s-SEAE sabiex jiżviluppaw pjan dwar kif dan in-netwerk jista’ jintuża sabiex jitwettaq il-potenzjal sħiħ tiegħu; jistieden lid-Delegazzjonijiet tal-UE sabiex jippubblikaw id-dettalji ta’ kuntatt tal-punti fokali kollha tad-drittijiet tal-bniedem u l-Uffiċjali ta’ Kollegament tal-UE għad-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem;

Id-drittijiet tal-bniedem fil-politika kummerċjali tal-UE

27. Jappoġġa l-prattika li jiġu inkużi l-klawżoli legalment vinkolanti u mhux negozjabbli tad-drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet internazzjonali tal-UE li jiġu konklużi ma' pajjiżi terzi, u jikkunsidra li l-klawżoli tad-drittijiet tal-bniedem għandhom jiġu inklużi sistematikament ukoll fil-ftehimiet kummerċjali; jitlob monitoraġġ effikaċi tal-applikazzjoni tagħhom u rapportar lura lill-kumitat relevanti tal-Parlament dwar il-valutazzjoni tagħhom u r-reazzjoni suġġerita;

28. Jinnota li l-Parlament m'għandux jagħti l-approvazzjoni tiegħu għal ftehimiet internazzjonali meta jseħħ ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem;

29. Ifakkar li l-SPĠ riveduta se tidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2014; jilqa' l-kontinwazzjoni tal-iskema SPĠ+ li permezz tagħha l-pajjiżi jistgħu jgawdu minn tariffi preferenzjali addizzjonali ladarba jkunu rratifikaw u implimentaw is-27 konvenzjoni fundamentali dwar id-drittijiet tal-bniedem, ix-xogħol u l-ambjent; ifakkar fil-possibbiltà tas-sospensjoni tal-preferenzi tal-SPĠ, tal-SPĠ+ u ta’ Kollox ħlief Armi f’każ ta’ ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem; jitlob lill-Kummissjoni sabiex tagħmel disponibbli għall-pubbliku l-valutazzjonijiet tal-eliġibbiltà għall-SPĠ+, sabiex jiżdiedu t-trasparenza u r- responsabilità;

30. Jitlob, barra minn hekk, lill-UE sabiex tiddefinixxi u tadotta linji gwida ta' politika speċifiċi dwar l-inklużjoni effikaċi tad-drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet kummerċjali u ta’ investiment tagħha sabiex jinkisbu konsistenza metodoloġika u rigorożità fil-valutazzjonijiet tal-impatt dwar id-drittijiet tal-bniedem;

Id-drittijiet tal-bniedem fil-politiki tal-UE għall-Iżvilupp

31. Jenfasizza l-fatt li s-Sħubija ta' Busan għal Kooperazzjoni għall-Iżvilupp Effikaċi stiednet lill-komunità internazzjonali biex tadotta approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem fil-qasam tal-kooperazzjoni internazzjonali, bil-għan li tiżdied l-effikaċja tal-isforzi għall-iżvilupp;

32. Jistieden lill-Kummissjoni twettaq valutazzjonijiet tal-impatt estensivi tal-proġetti ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE, li għandhom jinkludu valutazzjoni tal-impatt ta' dawn il-proġetti fuq is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, sabiex tiżgura li l-isforzi ta' żvilupp tal-UE ma jikkontribwixxux għal aktar emarġinazzjoni ta' gruppi vittmi ta' diskriminazzjoni u li l-fondi tal-UE jitqassmu b'mod ġust fost ir-reġjuni differenti f'pajjiż partikolari skont il-bżonn u l-livell ta' żvilupp tagħhom;

33. Itenni l-fatt li l-Kummissjoni u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) għandhom ikunu responsabbli, fl-ambitu tal-eżerċizzju ta' programmazzjoni futur, mill-adozzjoni ta' approċċ ibbażat fuq id-drittijiet;

34. Huwa tal-fehma li l-parlamenti nazzjonali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jiżvolġu rwol importanti fl-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet relatati mad-drittijiet tal-bniedem b'mod effikaċi u jenfasizza li jeħtieġ ikunu stabbiliti kundizzjonijiet xierqa għall-parteċipazzjoni tagħhom fit-teħid tad-deċiżjonijiet sabiex tiġi promossa s-sjieda awtentika tal-għażliet politiċi tal-istrateġiji ta' żvilupp;

Il-politika tal-Unjoni Ewropea dwar proċessi ta’ tranżizzjoni

35. Jinnota l-evidenza kbira minn snin riċenti li tindika l-importanza kruċjali li l-politika barranija tal-UE tindirizza b’mod adegwat proċessi ta’ tranżizzjoni dinamiċi f’pajjiżi terzi; jinkoraġġixxi lill-UE tkompli titgħallem minn esperjenzi li tkun għaddiet minnhom, kemm pożittivi kif ukoll negattivi, sabiex tiġi evitata ripetizzjoni ta' ċerti żbalji ta’ politika, u jiġu stabbiliti l-aħjar prattiki sabiex jiġu influwenzati u konsolidati proċessi ta’ demokratizzazzjoni; jirrikonoxxi l-ħtieġa ta' flessibbiltà politika f’sitwazzjonijiet diverġenti, u jinkoraġġixxi l-iżvilupp ta’ għodod ta’ politiki li jistgħu jiġu applikati f’xenarji differenti ta’ tranżizzjoni sabiex jiġu integrati miżuri ta’ appoġġ għad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fl-approċċ tal-UE b’mod flessibbli u kredibbli;

36. Jenfasizza li t-tranżizzjoni politika u d-demokratizzazzjoni jeħtieġ li jiġu marbuta mar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, il-promozzjoni tal-ġustizzja, it-trasparenza, is-sens ta’ responsabilità, ir-rikonċiljazzjoni, l-istat tad-dritt u l-istabbiliment ta’ istituzzjonijiet demokratiċi, b'kunsiderazzjoni xierqa għall-ugwaljanza bejn is-sessi u l-ġustizzja tal-minorenni; jenfasizza l-importanza tad-dritt ta' rimedju rigward abbużi tad-drittijiet tal-bniedem imwettqa minn reġimi preċedenti; jenfasizza li l-UE għandha dejjem tappoġġja approċċ sensittiv għall-kuntest ta’ ġustizzja tranżizzjonali filwaqt li tħares b’mod strett il-prinċipju tar-responsabilità għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u d-dritt umanitarju internazzjonali;

37. Jenfasizza li l-UE għandha tagħti l-appoġġ sħiħ tagħha lil pajjiżi li jkunu qalgħu ’l barra reġimi awtoritarji u li għaddejjin minn tranżizzjoni lejn id-demokrazija billi tappoġġja s-soċjetà ċivili bħala attur kruċjali fil-promozzjoni tal-istat tad-dritt, is-sens ta’ responsabilità u t-trasparenza u fil-promozzjoni ta’ movimenti soċjali għal bidla u parteċipazzjoni politika; ifakkar li l-pulizija, il-forza militari u l-ġudikatura ħafna drabi jintużaw bħala mekkaniżmi sabiex jitwettaq ksur sistematiku tad-drittijiet tal-bniedem; jenfasizza, għalhekk, li jinħtieġ li r-riforma istituzzjonali ta’ dawn il-korpi tipprovdi għal sens akbar ta’ responsabilità u aktar trasparenza fi proċessi ta’ tranżizzjoni;

38. Jikkunsidra l-istrumenti finanzjarji esterni tal-UE bħala għodda importanti għall-promozzjoni u d-difiża tal-valuri tal-UE barra mill-pajjiż; jilqa’, f’dan il-kuntest, l-impenn li d-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt jitpoġġew fiċ-ċentru tal-azzjoni esterna tal-UE; jitlob titjib fil-koerenza u l-effikaċja ta’ strumenti tematiċi u ġeografiċi differenti sabiex jinkiseb dan l-objettiv strateġiku;

39. Jinkoraġġixxi b’mod qawwi lill-UE sabiex tappoġġja soċjetà ċivili attiva u indipendenti fid-dinja kollha, kemm politikament kif ukoll finanzjarjament, partikolarment permezz tal-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR); jissuġġerixxi li l-ftuħ ta’ programmi Ewropej ta’ skambju ta’ studenti għaż-żgħażagħ ta’ pajjiżi mhux tal-UE u l-ħolqien ta’ programmi ta’ taħriġ għal professjonisti żgħar iħeġġeġ il-parteċipazzjoni attiva taż-żgħażagħ fil-bini tad-demokrazija u jsaħħaħ is-soċjetà ċivili; jiddispjaċih li l-libertà tal-għaqda, bħala kundizzjoni fundamentali għal kwalunkwe żvilupp demokratiku u bħala kwistjoni partikolarment sensittiva f’pajjiżi ta’ tranżizzjoni, tidher li ġiet injorata fil-Pjan ta’ Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija; jitlob lis-SEAE u l-Istati Membri jfasslu Linji Gwida dwar il-Libertà tal-Għaqda;

40. Jilqa’ l-istabbiliment tad-Dotazzjoni Ewropea għad-Demokrazija (EED) u jistedinha timpenja lilha nnifisha biex tipprovdi appoġġ għal dawk li qed iħabirku għal bidla demokratika billi joffrulhom finanzjament flessibbli mfassal apposta għall-bżonnijiet tagħhom; jitlob biex ikun garantit appoġġ finanzjarju xieraq għall-EED u l-Istati Membri tagħha; ifakkar l-importanza kritika li jiġi evitat trikkib bejn il-mandat u l-attivitajiet tal-EED u dawk tal-istrumenti esterni tal-UE, speċjalment dawk fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija;

Il-politika tat-tkabbir, id-demokratizzazzjoni u d-drittijiet tal-bniedem

41. Jenfasizza l-importanza radikali tal-proċess tat-tkabbir bħala mezz ta’ appoġġ tad-demokratizzazzjoni u t-titjib tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem;

42. Jilqa’ d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tpoġġi l-istat tad-dritt fil-qalba tal-proċess tat-tkabbir; iħeġġeġ lill-UE tibqa’ viġilanti matul il-proċessi tat-tkabbir u li titlob l-implimentazzjoni rigoruża tad-dispożizzjonijiet kritiċi għad-drittijiet tal-bniedem, bħall-protezzjoni attiva tad-drittijiet ta’ persuni li jappartjenu għal minoritajiet nazzjonali sabiex jiġi salvagwardjat it-trattament ugwali ta’ dawn il-minoritajiet fir-rigward tal-edukazzjoni, il-kura tas-saħħa u servizzi pubbliċi oħra, l-istabbiliment tal-istat tad-dritt flimkien ma' azzjoni b'saħħitha fil-ġlieda kontra l-forom kollha ta’ korruzzjoni, l-aċċess effettiv għall-ġustizzja u passi li jiggarantixxu l-libertajiet fundamentali u l-ugwaljanza sħiħa u effettiva bejn persuni li jappartjenu għal minorità nazzjonali u dawk li jappartjenu għall-maġġoranza nazzjonali, fl-oqsma kollha tal-ħajja soċjali, ekonomika, politika u kulturali;

43. Jinnota bi tħassib li r-rispett tad-drittijiet tal-minoritajiet huwa wieħed mill-isfidi ewlenin identifikati fl-Istrateġija ta’ Tkabbir tal-Kummissjoni għall-2012-2013; jinkoraġġixxi lill-Istati Membri, kif ukoll lill-pajjiżi kandidati u kandidati potenzjali kollha, sabiex iniedu dibattitu pubbliku ġenerali dwar l-aċċettazzjoni ta’ minoritajiet u l-inklużjoni tagħhom fis-sistema tal-edukazzjoni, l-involviment tas-soċjetà ċivili, kundizzjonijiet ta’ għajxien imtejba u s-sensibilizzazzjoni, b'mod ġenerali; jiddispjaċih dwar il-fatt li l-komunità Rom hija partikolarment żvantaġġjata fil-Balkani tal-Punent, u li dan għandu effett avvers fuq il-proċessi ta’ sħubija; iħeġġeġ lill-pajjiżi kkonċernati sabiex jimplimentaw miżuri effettivi ħalli jindirizzaw problemi bħad-diskriminazzjoni u s-segregazzjoni, u l-aċċess għall-akkomodazzjoni u l-kura tas-saħħa; jikkundanna l-provokazzjoni b’mod ġenerali ta’ mibegħda u preġudizzji, u l-atti negattivi u d-diskriminazzjoni bbażati fuq is-sessi, l-orjentazzjoni sesswali jew kontra gruppi vulnerabbli u persuni b’diżabbiltajiet; jenfasizza li din hija kwistjoni rikorrenti f’ħafna pajjiżi ta’ tkabbir, kif ukoll f'maġgoranza tal-Istati Membri;

44. Jinnota li l-libertà tal-midja avvanzat b’mod ġenerali fil-pajjiżi li kienu parti mit-tkabbir; jiddeplora, madankollu, in-nuqqas ta’ miżuri sabiex tiġi żgurata l-libertà tal-espressjoni f’ċerti pajjiżi fil-proċess ta’ tkabbir, li ħafna drabi jwassal għal awtoċensura, interferenza politika, pressjonijiet ekonomiċi, il-fastidju u l-użu ta’ vjolenza kontra ġurnalisti; jinsab imħasseb serjament, f’dan ir-rigward, dwar iż-żieda fil-każi ta' ksur tal-libertà tal-espressjoni u tal-istampa fit-Turkija;

L-isfida ta’ tranżizzjonijiet fil-Politika tal-Viċinat

45. Jirrikonoxxi l-isfidi relatati mat-tranżizzjonijiet demokratiċi fil-Viċinat tan-Nofsinhar u tal-Lvant; jinnota ż-żieda fid-diverġenza fir-riformi demokratiċi madwar il-viċinat tal-UE; itenni l-importanza tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u d-drittijiet tal-bniedem fil-proċess ta’ tranżizzjoni demokratika; iħeġġeġ, għalhekk, li jsir differenzjar bejn id-dimensjonijiet tan-Nofsinhar u tal-Lvant tal-Politika tal-Viċinat sabiex jiġu indirizzati partikolarment u b'mod aktar effettiv il-proprjetajiet u l-ħtiġijiet speċifiċi ta’ kull żona ġeografika;

46. Jilqa’ l-progress li sar fin-negozjati bejn l-UE u ċerti pajjiżi tal-viċinat fir-rigward tal-Ftehimijiet ta’ Assoċjazzjoni, inklużi żoni ta' kummerċ ħieles approfonditi u komprensivi (DCFTAs); jistenna li s-Samit ta’ Vilnius f’Novembru jkun mument ewlieni fit-tisħiħ ulterjuri tar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant;

47. Jinnota l-approċċ il-ġdid tal-UE immirat lejn it-tisħiħ tas-sħubija bejn l-UE u l-pajjiżi u s-soċjetajiet tal-Viċinat tagħha, abbażi ta’ responsabilità reċiproka u impenn kondiviż lejn il-valuri universali tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija, il-ġustizzja soċjali u l-istat tad-dritt; jikkundanna l-politiki tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Membri mmirati biex jagħmlu ċerti pajjiżi terzi parti mill-Politika Ewropea tal-Viċinat, il-gwardjani tal-politika dwar l-immigrazzjoni u l-asil fl-Unjoni Ewropea, spiss bil-ksur tad-drittijiet l-aktar bażiċi tal-persuni li jippruvaw bil-mezzi kollha biex jingħaqdu mal-Ewropa; jiddispjaċih li l-għajnuna għal dawn il-pajjiżi hija ta’ spiss kondizzjonali għall-iffirmar tal-ftehimiet ta’ riammissjoni taċ-ċittadini tagħhom jew ta’ dawk li jkunu għaddew minn dawn il-pajjiżi qabel ma jaslu fuq l-art tal-UE; jinsab imħasseb li dan jinkludi ksur tad-dritt għall-asil u ksur tad-dritt internazzjonali u b’mod partikolari obbligi fil-qasam tas-salvataġġ mill-baħar; jitlob lis-SEAE u lill-Kummissjoni sabiex jiżguraw l-implimentazzjoni effiċjenti u trasparenti ta’ dan l-approċċ, filwaqt illi tingħata kunsiderazzjoni dovuta lir-rapporti tal-Parlament;

48. Jinnota bi tħassib l-istat fraġli ta’ proċessi demokratiċi u d-deterjorament fid-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali fil-maġġoranza tal-pajjiżi tal-Viċinat; jenfasizza li l-governanza tajba, it-trasparenza, il-libertà tal-assoċjazzjoni, l-espressjoni, il-ħsieb, il-kuxjenza u r-reliġjon u l-għaqda, stampa u midja ħielsa, l-istat tad-dritt u ġudikatura indipendenti huma essenzjali għas-sostenn ta’ tranżizzjonijiet demokratiċi; itenni l-importanza li jiġu appoġġjati u promossi l-ugwaljanza bejn is-sessi u d-drittijiet tan-nisa, flimkien ma' żvilupp soċjali u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi; jirrikonoxxi r-rwol ewlieni tas-soċjetà ċivili fil-bini ta’ appoġġ pubbliku għal riformi demokratiċi fil-pajjiżi tal-Viċinat;

49. Jiddispjaċih għall-fatt li f’xi pajjiżi organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jibqgħu jiffaċċjaw limitazzjonijiet serji bħal ostakoli għal-libertà tal-moviment, kawżi kontra mexxejja ta’ NGOs u difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, proċeduri amministrattivi kkumplikati, l-użu aggressiv ta’ liġijiet ta’ malafama kriminali kontra NGOs jew projbizzjoni kompleta fuq l-operat tagħhom, regoli restrittivi li jikkontrollaw il-finanzjament barrani jew li l-aċċettazzjoni tal-appoġġ finanzjarju jsir soġġett għall-awtorizzazzjoni; jenfasizza, f’dan il-kuntest, l-importanza tad-Dotazzjoni Ewropea għad-Demokrazija bħala mezz flessibbli u diskret ta’ appoġġ għall-potenzjal prodemokratiku ta’ soċjetajiet f’pajjiżi qabel jew matul il-proċess ta’ trasformazzjoni demokratika;

50. Jiddispjaċih għan-nuqqas ta’ progress fil-kisba ta’ soluzzjoni prattika sostenibbli fir-rigward ta’ “kunflitti ffriżati”; jenfasizza li d-djalogu politiku għandu jqis u jirrispetta b’mod sħiħ l-integrità territorjali u l-fruntieri rikonoxxuti internazzjonalment tal-pajjiżi kkonċernati; iħeġġeġ lill-UE tinvolvi ruħha b’mod aktar attiv f’dan ir-rigward;

51. Jenfasizza l-importanza ta’ Istituzzjonijiet Nazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem (NHRI) fl-arkitettura tad-drittijiet tal-bniedem fil-livell nazzjonali, inkluż f’termini tal-monitoraġġ u s-sensibilizzazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem kif ukoll l-iżgurar ta’ rimedju għal ksur; iħeġġeġ lis-SEAE u l-Kummissjoni sabiex jiżviluppaw politika li tappoġġja l-NHRIs, u sabiex jappoġġjaw l-istabbiliment u t-tisħiħ ta’ NHRIs f’konformità mal-Prinċipji ta’ Pariġi bħala prijorità fl-assistenza esterna, b’mod partikolari taħt l-ENPI;

52. Jibqa’ mħasseb dwar in-nuqqas ta’ demokrazija, l-istat tad-dritt, il-libertajiet fundamentali u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem fil-Belarus;

53. Jinnota bi tħassib każijiet ta’ ġustizzja selettiva f’ċerti pajjiżi tal-Viċinat tal-Lvant; ifakkar li l-UE talbet kontinwament il-ħelsien ta’ priġunieri politiċi bħal Yuliya Tymoshekno fl-Ukraina; itenni li r-responsabilità politika u kriminali għandhom jiġu separati b’mod ċar f’pajjiżi li huma impenjati favur valuri demokratiċi;

54. Jappoġġja l-passi kollha li jwasslu għal djalogu politiku, li huwa essenzjali sabiex it-tranżizzjoni fl-Eġittu titmexxa ’l quddiem; jesprimi t-tħassib profond tiegħu dwar kriżijiet riċenti u l-polarizzazzjoni politika fil-pajjiż, inkluż il-battalji fit-toroq bejn l-armata u dawk li jappoġġjaw il-Fratellanza Musulmana, it-terroriżmu u l-ġlied vjolenti fis-Sinaj; jikkundanna l-vjolenza estremista kontra minoritajiet, inklużi komunitajiet tal-Kristjani Kopti; jesprimi s-solidarjetà mal-poplu Eġizzjan fil-ġlieda għad-demokrazija, jilqa' l-isforzi mill-Unjoni Ewropea u mir-VP / RGħ biex tinstab soluzzjoni għall-kriżi, u jirrimarka għal darba oħra l-ħtieġa urġenti għal djalogu politika kostruttiv u inklużiv sabiex jiġi stabbilit pjan ta' rotta ċar għal tranżizzjoni lejn demokrazija reali u sostenibbli; jitlob lill-mexxejja politiċi kollha fil-pajjiż sabiex isibu mod kif jiksru l-istaġnar perikoluż u jaqblu dwar l-implimentazzjoni ta’ miżuri tanġibbli ta’ bini tal-fiduċja sabiex jiġi evitat ir-riskju ta’ aktar tixrid ta’ demm u polarizzazzjoni fil-pajjiż; jitlob ir-ritorn rapidu għall-proċess demokratiku, inkluż iż-żamma ta’ elezzjonijiet parlamentari u presidenzjali ħielsa u ġusti fi proċess inklużiv għal kollox; iħeġġeġ lill-awtoritajiet Eġizzjani sabiex javvanzaw fil-ħidma tagħhom lejn kostituzzjoni inklużiva bi drittijiet ugwali għal kulħadd;

55. Jitlob li jintemmu minnufih l-atti kollha ta' vjolenza, l-attakki sesswali u forom oħra ta' trattament degradanti kontra d-dimostranti nisa u l-attivisti għad-drittijiet tan-nisa u jitlob li jsiru investigazzjonijiet serji u imparzjali dwar il-każijiet kollha ta' dan it-tip u għal sens ta’ responsabilità sħiħa għal dawk responsabbli;

56. Jibqa’ mħasseb profondament dwar is-sitwazzjoni kritika fis-Sirja; jiddeplora bl-aktar mod qawwi l-użu ta’ armi kimiċi u l-użu eċċessiv ta’ forza u vjolenza kontra l-popolazzjoni ċivili u l-minoritajiet fil-pajjiż li ma jistgħux ikunu ġustifikati taħt l-ebda ċirkostanza, u jistmell l-iskala tal-abbużi tal-istat li jistgħu jikkostitwixxu delitti kontra l-umanità; itenni l-approvazzjoni qawwija tiegħu għat-talba tal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għad-Drittijiet tal-Bniedem biex is-sitwazzjoni fis-Sirja titressaq mill-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti (KSNU) quddiem il-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI) għal investigazzjoni formali; jistieden lill-fazzjonijiet armati kollha biex itemmu minnufih il-vjolenza fis-Sirja; jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar il-kriżi umanitarja li għaddejja, inkluża s-sitwazzjoni tar-refuġjati, u l-implikazzjonijiet għall-pajjiżi ġirien u l-istabbiltà fir-reġjun; jenfasizza għal darb’oħra li l-assistenza umanitarja għall-ħtiġijiet u s-servizzi bażiċi fis-Sirja u l-ġirien tagħha jridu jkunu prijorità immedjata għall-komunità internazzjonali u l-Unjoni Ewropea; jemmen li s-soluzzjoni sabiex jissolva l-kunflitt tinsab f’mekkaniżmi politiċi u fi proċessi diplomatiċi; jenfasizza l-importanza ta' implimentazzjoni stretta tal-Konvenzjoni dwar l-Iżvilupp, il-Produzzjoni, il-Ħażna u l-Użu ta' Armi Kimiċi u dwar il-Qerda tagħhom; jilqa’ r-riżoluzzjoni riċenti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti u l-proposta tas-Segretarju Ġenerali sabiex tinżamm il-konferenza Geneva II f'Diċembru 2013; jikkundanna l-persekuzzjoni tal-Insara u minoritajiet reliġjużi oħra fil-Lvant Nofsani;

Il-Ġustizzja tranżitorja u l-isfida tal-bini tal-paċi wara l-kunflitti

57. Jikkunsidra s-sens ta’ responsabilità għal vjolazzjonijiet fil-passat bħala element integrali fil-proċess tal-bini ta’ rikonċiljazzjoni sostenibbli; jitlob lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jappoġġaw il-parteċipazzjoni sistematika tan-nisa, filwaqt li jenfasizza l-importanza ta' din il-parteċipazzjoni, fil-proċessi ta' paċi u fit-teħid ta' deċiżjonijiet politiċi u ekonomiċi, inkluż fi tranżizzjoni demokratika u f'sitwazzjonijiet ta' riżoluzzjoni ta' konflitt; jitlob li l-kriminali tal-gwerra jitressqu quddiem il-QKI, u jistieden lill-Istati Membri jsaħħu l-kooperazzjoni tagħhom mal-QKI f'dan ir-rigward; jilqa’ l-intenzjoni tas-SEAE li jiżviluppa politika speċjali dwar il-ġustizzja tranżitorja sabiex jgħin lis-soċjetajiet jittrattaw abbużi tal-passat u jiġġieldu kontra impunità u jħeġġeġ l-iżvilupp f’waqtu ta’ din il-politika; jenfasizza l-ħtieġa li l-ġustizzja tranżitorja tiġi ttrattata b’mod li jkun konsistenti mal-appoġġ tal-UE għall-ġustizzja kriminali internazzjonali b'mod ġenerali, u b’mod partikolari l-QKI; jiġbed l-attenzjoni partikolarment għall-esperjenza tal-UE fil-Balkani tal-Punent bħala sors ta’ ispirazzjoni; jitlob lill-UE tappoġġja b’mod attiv il-mandat il-ġdid tar-Rapporteur Speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti għall-promozzjoni tal-verità, il-ġustizzja, ir-riparazzjoni u l-garanziji li ma jkunx hemm repetizzjoni;

58. Jenfasizza li element ewlieni tal-approċċ tal-UE għall-ġustizzja tranżitorja għandu jkun appoġġ għar-riforma istituzzjonali tal-ġudikatura sabiex jittejjeb il-funzjonament tal-istat tad-dritt f’konformità mal-istandards internazzjonali; jenfasizza l-ħtieġa li kriminali li r-reati tagħhom imorru lura żmien twil jiġu mħarrka permezz ta’ qrati nazzjonali jew internazzjonali; jenfasizza l-importanza ta’ djalogu pubbliku sabiex jiġi kkonfrontat il-passat u għal programmi xierqa ta’ konsultazzjoni u ta’ kumpens għall-vittmi, inklużi riparazzjonijiet; jikkunsidra li l-iskrutinju tal-kurrikulu personali ta’ persunal li qed jaħdem fl-istituzzjonijiet tranżitorji huwa test ta’ kredibilità għall-ġustizzja tranżitorja;

59. Jinnota l-kumplessità partikolari tal-iżvilupp ta’ politiki konsistenti għal tranżizzjonijiet f’kuntesti ta’ wara l-kunflitti; jenfasizza, għalhekk, il-ħtieġa li jissaħħu l-konformità u l-monitoraġġ tad-drittijiet tal-bniedem internazzjonali u normi tad-dritt umanitarju f’sitwazzjonijiet ta’ kunflitti armati u jħeġġeġ lis-SEAE sabiex jappoġġja lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jaħdmu biex jippromovu r-rispett tad-dritt umanitarju minn gruppi statali u mhux statali armati, b'attenzjoni partikolari fuq id-drittijiet tan-nisa u l-aħjar interessi tat-tfal;

60. Jikkundanna bl-iktar mod qawwi vjolazzjonijiet serji tad-drittijiet tal-bniedem imwettqa f’sitwazzjonijiet ta’ kunflitti armati fi kriżijiet riċenti u li għaddejjin bħalissa, bħas-Sirja, Mali, ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo u r-Repubblika Ċentru-Afrikana, u b’mod partikolari eżekuzzjonijiet sommarji, stupru u forom oħra ta’ vjolenza sesswali, atti ta’ tortura, arresti arbitrarji u detenzjonijiet, b’mod speċjali fir-rigward tas-sitwazzjoni tan-nisa u t-tfal li huma partikolarment vulnerabbli; jitlob lill-UE tiġġieled kontra l-impunità f’dawn il-każijiet kollha u biex tappoġġja azzjoni minn ġudikaturi domestiċi u l-QKI sabiex dawk li jwettqu dawn l-atti jitressqu quddiem il-ġustizzja; jinkoraġġixxi lill-UE sabiex tintegra mekkaniżmi tal-prevenzjoni tat-tortura fl-attivitajiet kollha tar-relazzjonijiet esterni tal-UE;

61. Jitlob lill-VP/RGħ u s-SEAE sabiex iwettqu rieżami tal-politika bir-reqqa tal-avveniment traġiċi fis-Sirja, fil-Libja u f’Mali u kunflitti riċenti oħrajn sabiex jiġu riveduti l-Linji Gwida tal-UE dwar id-Dritt Umanitarju Internazzjonali (IHL), u sabiex ikun hemm implimentazzjoni aktar effettiva ta’ dawk il-linji gwida; jitlob lill-UE tappoġġja l-inizjattiva li għaddejja tal-Kumitat Internazzjonali tas-Salib l-Aħmar u l-Gvern Svizzeru għar-riforma tal-qafas tal-governanza internazzjonali attwali fir-rigward tal-IHL; jappoġġja lill-UE sabiex tinvolvi ruħha f’riforma tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti (KSNU), sabiex tkun tista’ twieġeb b’mod effettiv għall-kriżijiet kontemporanji;

62. Jilqa’ t-tnedija, minn Jannar 2014, tal-inizjattiva tal-Voluntiera tal-Għajnuna tal-UE li se toħloq opportunitjiet sabiex aktar minn 8 000 ċittadin ta' pajjiżi tal-UE u pajjiżi mhux tal-UE jiġu mħarrġa u jintbagħtu f’operazzjonijiet umanitarji madwar id-dinja u jinnota li 10 000 persuna oħra huma mistennija li jappoġġjaw lill-Voluntiera tal-Għajnuna tal-UE bħala ‘voluntiera online’ b’kompiti li jistgħu jitwettqu fuq kompjuter mid-dar;

63. Jitlob lill-UE tiżviluppa pożizzjoni komuni tal-UE dwar inġenji tal-ajru mingħajr pilota armati; 

It-tranżizzjonijiet imblukkati u l-pajjiżi li jistgħu jqajmu tħassib

64. Jiġbed l-attenzjoni wkoll għat-tranżizzjonijiet imblukkati f’pajjiżi u reġjuni fejn il-movimenti tar-riforma u l-proċessi tranżitorji twaqqfu jew tneħħew mir-reġim li jinsab fil-poter; jitlob lill-UE tkompli l-isforzi tagħha sabiex tipperswadi lill-gruppi diriġenti ta' dawn il-pajjiżi, kif ukoll ta’ pajjiżi oħra li jistgħu jqajmu tħassib u li għadhom taħt tmexxija awtoritarja, sabiex jibdew proċess ta’ riforma ħalli jiġu żviluppati demokraziji b’saħħithom u stabbli li fihom jiġu rispettati l-istat tad-dritt, id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali; huwa tal-fehma li din il-persważjoni trid isseħħ fid-djalogi mal-imsieħba kollha, inkluż fl-ogħla livell politiku, billi jsir użu mill-oqsma rilevanti kollha tal-politika esterna tal-UE, jiġifieri l-iżvilupp, il-kummerċ, eċċ.;

65. Ifakkar li pajjiżi u reġjuni maqbuda fi tranżizzjoni għandhom nieqsa minn riformi demokratiċi u sens ta’ responsabbiltà politika; itenni li ċ-ċittadini kollha għandhom id-dritt li jipparteċipaw b’mod sħiħ u liberu fil-ħajja tal-politika li fiha jseħħu elezzjonijiet ħielsa, ġusti u miftuħa b’aktar minn partit wieħed u b'sorsi tal-midja alternattivi u indipendenti differenti;

66. Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar il-liġijiet repressivi reċenti u l-infurzar arbitrarju tagħhom mill-awtoritajiet Russi, li ta’ spiss wasslu għal fastidju ta’ NGOs, attivisti tas-soċjetà ċivili, difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, minoritajiet u persuni LGBTI, u jitlob lill-UE tesprimi dan it-tħassib fil-livelli politiċi kollha; jitlob għall-ħelsien ta’ Mikhail Khodorkovsky u priġunieri politiċi oħra, u jiddeplora l-użu politiku tal-ġustizzja ; iħeġġeġ lill-awtoritajiet Russi biex jinvestigaw b’mod imparzjali u jressqu quddiem il-ġustizzja lil dawk responsabbli għall-imwiet ta’ Sergei Magnitsky, Natalia Estemirova, Anna Politkovskaya, Stanislav Markelov u Vasily Alexanian; jiddispjaċih għan-nuqqas min-naħa tal-Kunsill li jikkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Parlament tat-23 ta’ Ottubru 2012 dwar il-każ ta’ Magnitsky; jistieden għaldaqstant lill-Kunsill jadotta deċiżjoni li tistabbilixxi lista komuni tal-UE tal-uffiċjali involuti fil-mewt ta’ Sergei Magnitsky; iżid li din id-Deċiżjoni tal-Kunsill għandha timponi sanzjonijiet immirati lejn dawk l-uffiċjali;

67. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar ir-repressjoni kontinwa ta’ ġurnalisti indipendenti u attivisti tad-drittijiet tal-bniedem u t-trażżin tal-oppożizzjoni f'Kuba; jiġbed l-attenzjoni għas-sitwazzjoni ta’ priġunieri ta’ kuxjenza f'Kuba li qed ikomplu jiġu kkundannati fuq akkużi foloz jew miżmuma f’detenzjoni qabel il-proċess; jitlob lis-SEAE u r-VP / RGħ tal-UE sabiex jippromwovu fil-qafas tan-Nazzjonijiet Uniti kumitat ta' inkjesta internazzjonali u indipendenti bl-għan biex jinvestigaw iċ-ċirkostanzi li fihom mietu d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u d-dissidenti paċifiċi Oswaldo Payá Sardiñas (Premju Sakharov 2002) u Harold Cepero f'Kuba f’Lulju 2012;

68. Jenfasizza l-ħtieġa għal monitoraġġ internazzjonali tal-qagħda tad-drittijiet tal-bniedem fiċ-Ċina u jistieden lill-Istati Membri tal-UE jidħlu b’mod attiv fit-twaqqif ta’ dan il-monitoraġġ fid-dawl tad-djalogu tal-UE-Ċina dwar id-drittijiet tal-bniedem li ma rnexxilu jikseb l-ebda riżultat sinifikattiv u tanġibbli; jibqa’ mħasseb dwar ir-restrizzjonijiet li qed jiżdiedu li huma mmirati lejn id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, l-avukati, l-attivisti tas-soċjetà ċivili, il-ġurnalisti u l-bloggers; jappoġġja d-domanda interna tal-poplu Ċiniż għal-libertajiet u d-drittijiet bażiċi tiegħu li għalihom huwa intitolat; ifakkar li l-UE tista’ sservi bħala faċilitatur f’dan ir-rigward billi toħloq aktar fiduċja, issib mezzi ġodda għal djalogu u ttejjeb strumenti diġà eżistenti;

69. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Ċiniżi jinvolvu ruħhom b’mod serju mal-poplu Tibetjan sabiex jiġu vvalutati l-kawżi sottostanti tan-numru kbir ta’ persuni li jaħaqru lilhom infushom; jikkundanna r-risistemazzjoni u r-rilokazzjoni ta’ nomadi Tibetjani li hija theddida għas-sopravvivenza tal mod ta' għajxien li huwa integrali għall-identità Tibetjana; iħeġġeġ lis-SEAE, f’konformità mal-Linji Gwida tal-UE reċentement adottati dwar il-Libertà tar-Reliġjon u t-Twemmin, sabiex jagħti attenzjoni partikolari lill-kwistjoni tar-repressjoni reliġjuża fit-Tibet u jistieden liċ-Ċina sabiex ittemm il-politiki restrittivi tagħha dwar il-Buddiżmu Tibetjan; jenfasizza l-ħtieġa għal titjib fis-sistema tal-edukazzjoni b’mod speċjali fir-rigward tal-edukazzjoni b’żewġ lingwi fir-reġjun sabiex tiġi preservata l-identità u l-wirt nazzjonali u sabiex jiġu indirizzati l-kawżi tal-qgħad fost iż-żgħażagħ;

70. Jesprimi t-tħassib serju tiegħu fir-rigward tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran, ir-repressjoni kontinwa ta’ riformisti, in-numru dejjem jikber ta’ priġunieri politiċi u priġunieri tal-kuxjenza u tal-fidi, id-diskriminazzjoni u l-persekuzzjoni kontra l-komunità Baha’i, in-numru kostantement għoli ta’ eżekuzzjonijiet, inkluż ta’ minorenni, il-prattika mifruxa tat-tortura, il-proċessi inġusti, is-somom ta’ flus eżorbitanti mitluba għal pleġġ, kif ukoll ir-restrizzjonijiet qawwija fuq il-libertà tal-informazzjoni, tal-espressjoni, tal-għaqda, tar-reliġjon, tal-edukazzjoni u tal-moviment; jilqa’ l-ħelsien ta’ diversi priġunieri tal-kuxjenza fl-Iran, inkluż l-avukat u r-rebbieħ tal-premju Sakharov Nasrin Sotoudeh; jitlob lill-awtoritajiet Iranjani sabiex jeħilsu lit-tliet mexxejja tal-oppożizzjoni, Mehdi Karroubi, Zahra Rahnavard u Mir Hossein Mousavi, li nżammu taħt arrest domiċiljarju mingħajr akkużi għal aktar minn sentejn, sabiex jippermettu lir-Rapporteur Speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tal-bniedem fl-Iran iżur il-pajjiż, jaħdmu għal moratorju fuq l-użu tal-piena tal-mewt, ineħħu ċ-ċensura tal-Internet u jippermettu espressjoni ħielsa fl-Iran; jinnota l-bidu mill-ġdid ta’ kuntatti diplomatiċi bejn l-Iran u l-komunità internazzjonali u jittama li dawn iwasslu għal konklużjoni sodisfaċenti u aċċettabbli reċiprokament ta' negozjati bejn l-E3+3 u l-Iran dwar il-programm nukleari tal-Iran;

71. Jesprimi t-tħassib l-aktar profond tiegħu fir-rigward tad-deterjorament tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea (RDPK), jenfasizza l-attenzjoni għar-riżoluzzjonijiet ta’ emerġenza (Artikolu 122) adottati mill-Parlament Ewropew u jitlob lir-RDPK sabiex tinvolvi ruħha fi djalogu sinifikattiv dwar id-drittijiet tal-bniedem mal-Unjoni Ewropea; jistieden lir-RDPK ittemm il-qtil extraġudizzjarju u l-għejbien imġiegħel, teħles lill-priġunieri politiċi u tippermetti liċ-ċittadini tagħha jivvjaġġaw liberament, kemm fil-pajjiż kif ukoll barra minnu; jistieden lill-RDPK tippermetti l-libertà tal-espressjoni u l-libertà tal-istampa għall-midja nazzjonali u internazzjonali, kif ukoll aċċess għall-internet mingħajr ċensura liċ-ċittadini kollha tagħha; jinnota li l-azzjonijiet provokatorji kollha tal-RDPK kif ukoll il-miżuri restrittivi imposti fuq iċ-ċittadini tagħha wasslu għal faqar mifrux u tiċħid materjali;

72. Iqajjem tħassib profond fir-rigward ta’ Kashmir fejn kwalunkwe att ta’ vjolenza kontra ċ-ċittadini għandu jiġi kkundannat bil-qawwa; jinsab konxju li twettqu investigazzjonijiet fil-kwistjoni tal-oqbra mhux identifikati; iħeġġeġ, madankollu, li jitpoġġew mekkaniżmi għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fiċ-ċentru ta’ kwalunkwe tentattiv li jidentifika responsabbiltà u jiżgura l-obbligu ta' rendikont għal abbużi kontra l-popolazzjoni ċivili;

73. Jistieden lill-Unjoni Ewropea tinvolvi ruħha fi strateġija koordinata u inklużiva fis-Saħel, sabiex min-naħa r-reġjun ikun aktar sikur u min-naħa l-oħra jkunu promossi d-drittijiet tal-bniedem ħalli jintemmu l-każi ta' ksur bħat-tortura, l-arresti ta’ spiss arbitrarji ta' persuni tal-oppożizzjoni u ta' ġurnalisti, ir-ripressjoni tal-manifestazzjonijiet paċifiċi, il-vjolenzi fuq in-nisa bħall-istupru, iż-żwieġ sfurzat, il-mutilazzjonijiet ġenitali, id-diskriminazzjonijiet ibbażati fuq l-etniċità jew fuq il-kasta u sabiex jiġi stabbilit l-istat tad-dritt li jiggarantixxi drittijiet u libertajiet fundamentali;

74. Jitlob lill-UE tibni politika effiċjenti fil-qasam ta' sanzjonijiet effiċjenti għar-reġimi kollha li jeżerċitaw metodi ripressivi kontra l-popolazzjoni ċivili;

75. Jitlob lill-UE tkompli tappoġġja b’mod attiv lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż bil-provvista f’waqtha ta’ kenn temporanju lil dawk li jinsabu f’riskju; jitlob lill-UE testendi l-politika tagħha ta’ appoġġ għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem għal informaturi u ġurnalisti investigattivi, li jistgħu jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għall-protezzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem;

L-osservazzjoni tal-elezzjoni u l-politiki ta’ appoġġ għad-demokrazija

76.Jilqa’ l-appoġġ kontinwu tal-UE għall-proċessi elettorali madwar id-dinja bl-iżvilupp ta' Missjonijiet ta’ Osservazzjoni Elettorali (EOMs) u Missjonijiet ta’ Esperti Elettorali (EEMs) u billi pprovdiet assistenza u appoġġ elettorali lill-osservaturi domestiċi; jinnota li dawn il-missjonijiet riċentement taw appoġġ għall-iżvilupp demokratiku fil-viċinat tal-UE, u raw it-trasferiment tas-setgħa lill-oppożizzjoni (Senegal) u l-konsolidazzjoni tad-demokrazija wara l-kunflitt (Sierra Leone);

77. Jenfasizza l-importanza ta' segwitu għar-rapporti u r-rakkomandazzjonijiet tal-Missjonijiet ta' Osservazzjoni Elettorali; jenfasizza l-inizjattiva tiegħu li jsaħħaħ is-segwitu għar-rakkomandazzjonijiet tal-MOE billi jintużaw bħala parti "mill-pjan direzzjonali għad-demokrazija" fil-pajjiż ikkonċernat, u sabiex l-Osservatur Ewlieni jkollu rwol speċjali li jiżgura s-segwitu u l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet bl-appoġġ tal-korpi permanenti tal-Parlament;

78. Jenfasizza l-importanza li tittejjeb il-kapaċità operazzjonali tal-parlamenti bejn elezzjoni u oħra; ifakkar, f’dan il-kuntest, il-wegħda tal-UE fil-Forum ta’ Livell Għoli dwar l-Effikaċja tal-Għajnuna li tibbaża l-kooperazzjoni għall-iżvilupp fuq ‘sjieda demokratika’, b’referenza partikolari għar-rwol imsaħħaħ tal-parlamenti; iħeġġeġ lill-UE taħdem favur approċċ ibbażat fuq id-drittijiet bl-għan li tintegra l-prinċipji tad-drittijiet tal-bniedem fl-attivitajiet operattivi tal-UE u biex tappoġġa l-kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem fuq l-aġenda għall-iżvilupp globali, skont l-impenn li ttieħed fil-Pjan ta’ Azzjoni;

79. Ifakkar fl-impenn tal-VP/RGħ li tiffoka fuq il-parteċipazzjoni tan-nisa u l-minoritajiet nazzjonali fl-osservazzjoni tal-elezzjonijiet, kif ukoll tal-persuni b’diżabbiltà kemm bħala kandidati kif ukoll bħala votanti; jitlob li jitqiesu dejjem il-konklużjonijiet tal-Missjonijiet ta’ Osservazzjoni tal-Elezzjonijiet tal-UE (MOE) meta jkunu qegħdin jitfasslu programmi li jkollhom l-għan li jappoġġaw il-parteċipazzjoni sħiħa u ugwali tan-nisa fil-proċessi elettorali, u jimplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet tal-missjonijiet;

Il-libertà ta’ espressjoni

80. Jenfasizza l-importanza partikolari tal-libertà tal-espressjoni, inkluża l-midja ħielsa f’sitwazzjonijiet ta’ tranżizzjoni; jilqa’ l-impenn tal-UE li tipproduċi Linji Gwida dwar il-Libertà tal-Espressjoni (onlajn kif ukoll offlajn), u jirrakkomanda wkoll li l-UE tiżviluppa metodoloġija sabiex timmonitorja u tirreaġixxi għal tibdil fil-leġiżlazzjoni li tirrestrinġi l-pluraliżmu u l-libertà tal-istampa f'pajjiżi terzi;

81. Jesprimi tħassib serju u kontinwu rigward iċ-ċensura onlajn u l-prevalenza sfortunata tagħha f'ħafna pajjiżi; jenfasizza li fil-politiki tagħha l-UE għandha tagħti prijorità lill-implimentazzjoni tad-dritt għall-parteċipazzjoni u d-dritt tal-aċċess għall-informazzjoni bħala prinċipji ewlenin tad-demokrazija li għandhom jiġu realizzati wkoll onlajn, u tagħmel użu tal-mekkaniżmi disponibbli biex tittejjeb ir-responsabilità pubblika, bħal pereżempju l-prinċipji ta' dejta miftuħa; iqis li dan għandu jkun il-każ fil-livelli kollha ta' djalogu ma' pajjiżi terzi, inkluż fir-relazzjonijiet bilaterali u fl-ogħla livelli; jenfasizza l-importanza tal-midja onlajn għall-funzjonament u l-effettività tas-soċjetà ċivili, inkluż għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, it-trejdunjins u l-informaturi; jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE jżidu l-isforzi tagħhom biex jintegraw il-libertà diġitali fir-relazzjonijiet esterni tal-UE;

L-appoġġ tal-UE għal drittijiet tal-bniedem universali

82. Jappoġġa bis-sħiħ il-pożizzjoni affermattiva meħuda mill-UE fil-Qafas Strateġiku dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fir-rigward tal-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem kollha, kif ukoll il-wegħda li ‘ssemma' leħinha kontra kull tentattiv li jimmina r-rispett għall-universalità tad-drittijiet tal-bniedem’; itenni l-appoġġ bis-sħiħ tiegħu għal u jistieden lill-UE ssostni l-indiviżibilità u l-universalitá tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi dawk minquxa fil-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali, f'konformitá mal-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (Titolu V, Kapitolu 1 – Dispożizzjonijiet Ġenerali dwar l-Azzjoni Esterna tal-Unjoni);

Is-sistema tad-drittijiet tal-bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti

83. Itenni l-appoġġ tiegħu għat-tisħiħ tas-sistema tad-drittijiet tal-bniedem tan-NU bħala fundamentali għall-avvanz ta’ drittijiet tal-bniedem universali; jirrikonoxxi l-isforzi tal-UE fir-Rieżami tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti, u jitlob lill-membri kollha tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem jirrispettaw l-ogħla standards tad-drittijiet tal-bniedem u jwettqu l-wegħdiet li jkunu għamlu qabel ma ġew eletti; iqis l-indipendenza tal-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem u tad-detenturi tal-mandat tal-Proċeduri Speċjali tan-NU bħala prerekwiżit ewlieni għall-funzjonament effiċjenti tagħhom, u jenfasizza l-ħtieġa għal finanzjament mhux allokat sabiex dan jiġi żgurat;

84. Jilqa’ l-bidu tat-tieni ċiklu tal-proċess tal-Eżami Perjodiku Universali (EPU), u jitlob l-attenzjoni mill-qrib u kontinwa tal-UE għat-titjib tal-proċedura tal-EPU u l-livell tal-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-EPU li l-pajjiżi aċċettaw u wegħdu li jwettqu;

85. Jitlob lill-Istati Membri tal-UE jibnu fuq l-impenn li għamlu fil-Qafas Strateġiku tal-UE li jirratifikaw u jimplimentaw it-trattati internazzjonali ewlenin dwar id-drittijiet tal-bniedem, billi jirratifikaw u jimplimentaw, b’mod partikolari, l-għaxar trattati ċentrali dwar id-drittijiet tal-bniedem tan-NU u l-protokolli fakultattivi għalihom, u li jagħmlu d-dikjarazzjonijiet rilevanti dwar l-iżgurar tal-aċċettazzjoni tal-ilmenti individwali u l-proċeduri ta’ inkjesta kollha; jenfasizza l-importanza ta’ dawn ir-ratifiki għall-kredibilità interna u esterna tal-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem; jesprimi t-tħassib profond tiegħu li n-nuqqas persistenti ta’ ċerti Stati Membri tal-UE li jissottomettu r-rapporti perjodiċi tagħhom lill-korpi ta’ monitoraġġ tad-drittijiet tal-bniedem relevanti tan-NU fil-ħin qed jimmina wkoll il-kredibilità tal-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem fir-rigward ta' pajjiżi terzi;

86. Jitlob lill-UE tinkoraġġixxi lill-pajjiżi terzi biex jikkooperaw bis-sħiħ mar-Rapporteurs Speċjali u l-Esperti Indipendenti tan-NU dwar id-drittijiet tal-bniedem, inkluż permezz tal-ħruġ ta’ stediniet permanenti u l-akkoljenza ta’ tali esperti;

87. Jinkoraġġixxi lill-UE u l-Istati Membri tagħha sabiex jappoġġaw lill-Kummissjarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem fl-implimentazzjoni tar-rapport tagħha tal-2012 dwar it-tisħiħ tal-Korpi ta’ Trattati tan-NU li għandhom rwol ewlieni fil-monitoraġġ tal-implimentazzjoni proprja tal-obbligi tad-drittijiet tal-bniedem minn stati li huma partijiet għat-trattati tan-NU dwar id-drittijiet tal-bniedem;

88. Jenfasizza, fid-dawl tal-prinċipji tad-dritt umanitarju internazzjonali mfissra fir-Regolamenti tal-Aja tal-1907 (Artikoli 42-56) u r-Raba’ Konvenzjoni ta’ Ġinevra (KĠ IV, Artikoli 27-34 u 47-78) kif ukoll fid-dispożizzjonijiet tal-Protokoll Addizzjonali I, il-ħtieġa li l-UE tiżgura li dawk is-sħab li jaqgħu taħt il-kategorija ta’ forza ta' okkupazzjoni, iwettqu dmirijiethom fir-rigward tal-popolazzjoni fit-territorji okkupati; ifakkar li skont id-dritt umanitarju internazzjonali, l-istandards tas-saħħa pubbliċi, il-forniment tal-ikel u l-kura medika għall-popolazzjoni li qed tiġi okkupata għandhom jingħataw mill-forza ta' okkupazzjoni; itenni li kwalunkwe trasferiment ta’ popolazzjoni ċivili tal-forza ta' okkupazzjoni fit-territorju okkupat huwa projbit, u li dawk akkużati b’reati kriminali għandhom ikunu provduti bi proċedimenti li jirrispettaw il-garanziji ġudizzjarji rikonoxxuti internazzjonalment, bħal li jkunu infurmati bir-raġuni għall-arrest tagħhom, li jiġu akkużati b’reat speċifiku u mogħtija smigħ ġust malajr kemm jista’ jkun.

Il-Qorti Kriminali Internazzjonali

89. Itenni l-appoġġ qawwi tiegħu għall-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI); iqis in-numru dejjem jikber tal-istati partijiet bħala żvilupp importanti fit-tisħiħ tal-universalità tal-Qorti; jilqa' r-ratifika tal-Istatut ta' Ruma mill-Gwatamala f'April 2012 u mill-Côte d’Ivoire fi Frar 2013;

90. Jitlob lill-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-UE jadottaw konklużjonijiet tal-Kunsill Affarijiet Barranin li jaffermaw l-appoġġ qawwi tal-UE u l-Istati Membri tagħha għall-Qorti Kriminali Internazzjonali, filwaqt illi jinnota l-isforzi tal-UE sabiex teżamina mill-ġdid, taġġorna u tespandi kontinwament l-istrumenti tagħha marbuta mal-Qorti Kriminali Internazzjonali, u tesprimi impenn imġedded fil-ħidma favur l-universalità tal-Istatut ta’ Ruma sabiex jitwessa’ l-aċċess għall-ġustizzja għall-vittmi ta’ reati serji skont id-dritt internazzjonali;

91. Jiddispjaċih li l-Istatut ta’ Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali għadu mhuwiex inkluż fil-lista ta’ konvenzjonijiet meħtieġa għall-istatus SPĠ+ tar-Regolament il-ġdid tal-SPĠ ; jinnota li numru ta’ applikanti tal-SPĠ+ mhumiex stati partijiet għall-Istatut jew għadhom ma rratifikawhx (eż. l-Armenja u l-Pakistan); itenni r-rakkomandazzjoni tiegħu li l-Istatut ta’ Ruma jiżdied ma' lista futura ta’ konvenzjonijiet;

92. Jitlob lill-UE u l-Istati Membri tagħha jenfasizzaw il-ħtieġa ta' ratifika u implimentazzjoni tal-Istatut u l-Ftehim dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Qorti (APIC) fin-negozjati u d-djalogi politiċi ma’ pajjiżi terzi, organizzazzjonijiet reġjonali u gruppi reġjonali oħra, u biex jinkludu dispożizzjonijiet li jikkonċernaw il-QKI u l-ġustizzja internazzjonali fil-ftehimijiet tal-UE ma’ pajjiżi terzi;

93. Jinkoraġġixxi lis-SEAE jiżgura li d-delegazzjonijiet tal-UE u r-Rappreżentanti Speċjali tal-UE kollha jkunu infurmati bis-sħiħ dwar id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-UE u l-Pjan ta’ Azzjoni dwar il-QKI, u s-sett ta’ għodda komplimentarja tal-UE u jippromwovi b’mod attiv il-QKI, l-infurzar tad-deċiżjonijiet tagħha u l-ġlieda kontra l-impunità għar-reati lenkati fl-Istatut ta’ Ruma;

94. Jitlob lid-delegazzjonijiet tal-UE u lir-Rappreżentanti Speċjali tal-UE, b’mod partikolari r-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem, biex jippromwovu b’mod attiv il-QKI, l-infurzar tad-deċiżjonijiet tagħha, u l-ġlieda kontra l-impunità għar-reati elenkati fl-Istatut ta’ Ruma, fid-djalogi u l-laqgħat politiċi ma' pajjiżi terzi; barra minn hekk, jissuġġerixxi t-tisħiħ tal-appoġġ finanzjarju provdut lill-QKI;

95. Jilqa’ l-adozzjoni tas-Sett ta’ Għodda tal-UE dwar il-Komplimentaritá li Qiegħda Tavvanza u jitlob lis-SEAE u lill-Kummissjoni jieħdu passi addizzjonali għall-implimentazzjoni effettiva tiegħu; jinkoraġġixxi lill-UE tiżgura li l-appoġġ għall-QKI huwa integrat b’mod xieraq fl-oqsma rilevanti kollha tal-politika barranija tal-UE;

96. Jitlob lill-Istati Membri tal-UE jimplimentaw għal kollox l-Istatut ta’ Ruma billi jallinjaw il-leġiżlazzjoni nazzjonali mal-obbligi kollha tal-Istatut u biex jikkonformaw mat-talbiet tal-QKI għall-assistenza u l-kooperazzjoni fl-istadji kollha tal-proċedimenti tal-Qorti, b’mod partikolari fir-rigward ta’ eżami preliminari, investigazzjoni, arrest u konsenja, protezzjoni ta’ vittmi u xhieda, rilaxx interim u l-infurzar tas-sentenzi; jiddispjaċih li l-kontribuzzjonijiet lill-Fond Fiduċjarju għall-Vittmi għadhom insuffiċjenti u jitlob lill-Istati Membri tal-UE jipprovdu r-riżorsi meħtieġa sabiex ikun jista' jissodisfa għal kollox il-mandat tiegħu;

97. Jesprimi appoġġ għal attivitajiet ta’ komunikazzjoni u informazzjoni pubblika ffinanzjati b’mod xieraq permezz tal-baġit regolari tal-Qorti u jenfasizza li l-importanza ta’ dawn l-attivitajiet fl-iżgurar li l-ġustizzja hija viżibbli;

98. Jitlob lill-Istati Membri tal-UE jirratifikaw l-Emendi ta’ Kampala għall-Istatut ta’ Ruma u jinkoraġġixxu r-ratifika tiegħu minn pajjiżi terzi;

99. Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jżidu l-isforzi tagħhom biex jiġġieldu kontra l-impunitá fi ħdan il-fruntieri proprji tal-UE; iħeġġiġhom f'dan il-kuntest, jikkunsidraw ir-rakkomandazzjonijiet tan-Netwerk Ewropew tal-punti ta' kuntatt fir-rigward tal-persuni responsabbli għal ġenoċidju, ir-reati kontra l-umanitá u r-reati tal-gwerra;

Il-piena tal-mewt u l-piena kapitali

100.    Itenni l-oppożizzjoni univokali tiegħu kontra l-piena kapitali u jqis l-implimentazzjoni ta’ moratorju universali bil-għan li titneħħa globalment il-piena tal-mewt, bħala objettiv ċentrali tal-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem; jenfasizza l-fatt li l-piena tal-mewt qatt ma wriet li kienet deterrent effettiv għall-kriminalità u jenfasizza li skont id-dejta disponibbli, il-piena tal-mewt tolqot l-iktar lill-persuni żvantaġġjati; ifaħħar l-isforzi tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Membri tagħha fin-Nazzjonijiet Uniti li wasslu għall-adozzjoni tar-riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali rigward il-moratorju dwar l-użu tal-piena tal-mewt f’Diċembru 2012; madankollu, jinsab imħasseb dwar it-tkomplija tal-eżekuzzjonijiet f’numru ta’ pajjiżi; jitlob lill-UE tkompli twettaq kampanji mmirati dwar il-piena tal-mewt u tintensifika l-involviment ma’ pajjiżi li żammew il-piena tal-mewt; jistenna li jiġi kkonsultat b’mod xieraq matul ir-rieżami tar-Regolament 1236/2005 dwar il-kummerċ ta’ ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali jew it-tortura, li kien ippjanat għall-2013;

101.    Jiddeplora l-fatt li l-Bjelorussja għadha l-uniku pajjiż fil-kontinent Ewropew li żamm il-piena tal-mewt; itenni għal darb’oħra li jiddispjaċih ħafna dwar l-eżekuzzjonijiet ta’ Dmitri Konovalov u Vladislav Kovalev; itenni t-talba tiegħu lill-Bjelorussja sabiex timplimenta moratorju dwar il-piena tal-mewt, li fl-aħħar mill-aħħar għandu jwassal għat-tneħħija tagħha;

In-negozju u drittijiet tal-bniedem

102.    Jaffirma mill-ġdid li l-kumpaniji Ewropej għandhom jiżguraw li l-attivitajiet tagħhom jirrispettaw l-istandards tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż meta jkunu qegħdin joperaw barra mill-UE; jesprimi t-tħassib tiegħu fir-rigward tal-kooperazzjoni li ġiet rapportata ta' ċerti kumpaniji tal-UE ma' reġimi awtoritarji, speċjalment fejn il-kummerċ f'oġġetti sensittivi, eż. fil-qasam tat-teknoloġiji tal-informatika u l-komunikazzjoni, wassal għal abbużi tad-drittijiet tal-bniedem;

103.    Ifakkar l-importanza tal-promozzjoni tar-responsabbiltá soċjali koorporattiva (CSR), inkluż f'operazzjonijiet tan-negożju 'barra mill-UE, u l-iżgurar tas-CSR fil-katina tal-provvista kollha; huwa konvint li l-kumpaniji Ewropej u s-sussidjarji u s-sottokuntratturi tagħhom għandu jkollhom rwol ewlieni fil-promozzjoni u t-tixrid tal-istandards internazzjonali dwar in-negozju u drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja; jenfasizza l-importanza ta’ rapportar sinifikanti dwar id-drittijiet tal-bniedem, l-impatt soċjali u ambjentali ta’ proġetti appoġġati mill-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) jew mill-krediti ta’ esportazzjoni mogħtija minn aġenziji ta’ kreditu Ewropej; jenfasizza l-fatt li l-operazzjonijiet ta' finanzjament imwettqa minn dawn l-istituzzjonijiet għandhom jikkontribwixxu għall-prinċipji ġenerali li jiggwidaw l-azzjoni esterna tal-Unjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 21 tat-TUE;

104.    Jistieden lis-SEAE jirrapporta dwar l-implimentazzjoni tal-impenji li ttieħdu fil-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fir-rigward tal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem; jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta’ progress min-naħa tal-Kummissjoni fit-tweġiba tagħha għat-talba tal-Parlament Ewropew li tipproponi leġiżlazzjoni li tirrikjedi li l-kumpaniji tal-UE jiżguraw li x-xirjiet tagħhom ma jappoġġaawx lil dawk li jwettqu kunflitti u ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem;

105.    Ifakkar lill-Kummissjoni dwar l-impenn tagħha f’Settembru 2010 li teżamina l-kwistjoni tax-xogħol furzat fil-ħabs fil-pajjiżi terzi u li teżamina mill-ġdid, għaldaqstant, ir-reazzjoni tal-UE, u jitlob lill-Kummissjoni sabiex tirrapporta lill-Parlament dwar l-eżitu ta’ dan il-proċess; jitlob lill-Kummissjoni tintroduċi leġiżlazzjoni li tipprojbixxi l-importazzjoni fl-UE ta’ oġġetti mmanifatturati mix-xogħol furzat u fil-ħabs;

L-eradikazzjoni ta’ kull tip ta’ diskriminazzjoni

106.    Ifakkar fl-Artikoli tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem li tiddikjara li l-bnedmin kollha jitwieldu ħielsa u ugwali fid-dinjità u d-drittijiet u huma intitolati għad-drittijiet u l-libertajiet tagħha mingħajr distinzjoni ta’ kwalunkwe tip; jenfasizza l-importanza li jiġu miġġielda kwalunkwe forma ta' diskriminazzjoni, inklużi dawk ibbażati fuq ir-razza, il-kulur tal-ġilda, is-sess, l-orjentazzjoni sesswali, il-lingwa, il-kasta, l-oriġini soċjali, l-etá, it-twelid, xi diżabbiltá jew status ieħor; itenni t-talba tiegħu sabiex l-UE tiġġieled kontra d-diskriminazzjoni u l-intolleranza bħala parti ewlenija mill-politika tagħha dwar id-drittijiet tal-bniedem, u biex tibbaża din il-politika fuq definizzjoni inklużiva u komprensiva ta’ nondiskriminazzjoni; jenfasizza li r-rispett għad-drittijiet tal-minoritajiet huwa element kruċjali għall-paċi, l-iżvilupp u d-demokrazija; jilqa’ u jinkoraġġixxi aktar l-involviment tal-UE man-Nazzjonijiet Uniti u ma' organizzazzjonijiet reġjonali għal dan il-fini;

107.    Jitlob lill-UE tagħti attenzjoni partikolari lid-diskriminazzjoni bbażati fuq forom ta’ stratifikazzjoni soċjali, bħal sistemi kasta u analogi ta’ status li jintwiret, li għandhom impatt perikoluż u xi kultant distruttiv serju fuq il-prospetti għat-tgawdija ugwali tad-drittijiet tal-bniedem; jikkunsidra li dawk il-pajjiżi fejn għadha teżisti sistema kasta għandhom jitħeġġu li jipprojbixxuha u jiżguraw li jiġu implimentati b’mod ġenwin liġijiet kontra s-sistema kasta;

Il-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza, tar-reliġjon jew tat-twemmin

108.    Jenfasizza li d-dritt għal-libertà tal-ħsieb, il-kuxjenza, ir-reliġjon jew it-twemmin, kif inkluż fl-Artikolu 18 tad-Dikjarazzjoni Universali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u strumenti internazzjonali oħra dwar id-drittijiet tal-bniedem, huwa dritt fundamentali tal-bniedem, interrelatat ma’ drittijiet tal-bniedem u libertajiet fundamentali oħra, li jħaddan id-dritt li wieħed jemmen jew li ma jemminx, u l-libertà li wieħed jipprattika twemmin teistiku, non-teistiku, u ateistiku, fil-privat jew fil-pubbliku, waħdu jew f’komunità ma’ oħrajn, u d-dritt li wieħed jadotta, jbiddel u jabbanduna twemmin tal-għażla tiegħu; jitlob lill-UE tippromwovi d-dritt għal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin fi ħdan fora internazzjonali u reġjonali u fir-relazzjonijiet bilaterali ma' pajjiżi terzi;

109.    Ifakkar li d-dritt għal oġġezzjoni ta’ kuxjenza għas-servizz militari jikkostitwixxi eżerċizzju leġittimu tad-dritt għal-libertà tal-ħsieb, il-kuxjenza u r-reliġjon, u jħeġġeġ lis-SEAE u lill-Istati Membri jitolbu lill-pajjiżi b’sistema ta’ servizz militari obbligatorju biex jippermettu servizz alternattiv ta’ natura mhux kombattenti jew ċivili, fl-interess pubbliku u mhux ta’ natura punittiva, u biex iżommu lura milli jikkastigaw, inkluż permezz ta’ sentenzi tal-ħabs, lil dawk li joġġezzjonaw għal raġunijiet ta’ kuxjenza milli jwettqu servizz militari;

110.    Jikkundanna bl-iktar mod qawwi d-diskriminazzjoni, l-intolleranza, il-vjolenza u l-qtil abbażi tar-reliġjon jew it-twemmin, kull fejn u lil kull min iseħħu; huwa partikolarment imħasseb dwar iż-żieda fl-attentati li jissolvew id-differenzi fi ħdan popli maqsumin abbażi tar-reliġjon billi jsir rikorriment għall-vjolenza u l-persekuzzjoni, minħabba li dawn l-azzjonijiet jikkostitwixxu impediment għal paċi u rikonċiljazzjoni dejjiema; jinsab imħasseb ukoll dwar l-attitudnijiet dejjem aktar ostili tas-soċjetà tal-gvernijiet inġenerali f'ħafna pajjiżi li għadhom jiċħdu gruppi reliġjużi f'minoranza mil-libertà li jagħtu qima jew jesprimu r-reliġjon jew it-twemmin tagħhom pubblikament; jinnota li l-ostilità soċjali u l-attakki kontra gruppi reliġjużi jew ta' xi twemmin partikolari, li rriżultaw f'ħafna mwiet u korrimenti, qegħdin jiżdiedu u li l-impunità u n-nuqqas ta' protezzjoni għal komunitajiet reliġjużi jew ta' twemmin partikolari f'minoranza, jibqgħu elementi ta' tħassib;

111.    Jopponi kwalunkwe leġiżlazzjoni li tippenalizza lill-individwi talli jbiddlu r-reliġjon jew it-twemmin tagħhom; jesprimi tħassib profond għall-fatt li, bħala riżultat ta’ tali leġiżlazzjoni, individwi f’ċerti pajjiżi jiffaċċjaw il-ħabs jew anke l-piena tal-mewt; jinsab preokkupat ukoll li dawk li telqu jew biddlu r-reliġjon tagħhom huma soġġetti għal ostilità soċjali bħal vjolenza u intimidazzjoni; jopponi liġijiet li jippenalizzaw espressjonijiet meqjusa bħala ereżiji, ta' malafama, jew li jinsultaw ir-reliġjon jew simboli, figuri jew sentimenti reliġjużi; jiddikjara li dawn il-liġijiet ma jikkonformawx mal-istandards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem aċċettati; jikkundanna d-dispożizzjonijiet tal-liġi dwar l-ereżiji fl-Afganistan, il-Bangladexx, l-Eġittu, il-Pakistan u l-Arabja Sawdija li jippermettu l-ħabs u l-piena tal-mewt;

112.    Jilqa’ s-sejħiet riċenti tal-EIDHR għal proposti li jagħtu prijorità u jappoġġaw azzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jiġġieldu kontra d-diskriminazzjoni abbażi tar-reliġjon jew tat-twemmin; iħeġġeġ lill-UE tappoġġa l-isforzi inklussivi lejn djalogu u kooperazzjoni interkulturali u interreliġjuż f'diversi livelli, li jinvolvu il-mexxejja tal-komunità, in-nisa, iż-żgħażagħ u r-rappreżentanti tal-minoranzi etniċi, u bil-għan li jiġi promoss it-tisħiħ tal-paċi u l-koeżjoni soċjali; jitlob li l-UE u l-Istati Membri jiżviluppaw skemi ta' garanziji għall-protezzjoni u l-promozzjoni tal-libertá tar-reliġjon jew tat-twemmin

113.    Jilqa’ l-impenn tal-UE li tippromwovi d-dritt għal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin fil-fora internazzjonali u reġjonali inkluż in-Nazzjonijiet Uniti, l-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE), il-Kunsill tal-Ewropa (KtE) u mekkaniżmi reġjonali oħrajn; iħeġġeġ lill-UE tkompli tressaq ir-riżoluzzjoni annwali tagħha dwar il-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin fl-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti u tappoġġa l-mandat tar-Rapporteur Speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Libertà tar-Reliġjon jew tat-Twemmin;

Id-drittijiet u l-għoti tas-setgħa lin-nisa u t-tfal

114.    Jesprimi l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-ħidma tan-NU fl-iżgurar tad-drittijiet u l-għoti tas-setgħa lin-nisa; jinkoraġġixxi lill-UE twettaq kampanja mmirata dwar il-parteċipazzjoni politika u ekonomika tan-nisa u biex tappoġġa inizjattivi kontra l-vjolenza bbażata fuq il-ġeneru u l-qtil tan-nisa; jappoġġa l-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u l-Għoti tas-Setgħa lin-Nisa fl-Iżvilupp; jitlob lid-delegazzjonijiet tal-UE jintroduċu miżuri speċifiċi dwar ir-rwol tal-assistenza esterna u l-kooperazzjoni għall-iżvilupp fl-istrateġiji lokali tagħhom għall-implimentazzjoni tal-linji gwida tal-UE dwar il-vjolenza kontra n-nisa u t-tfal u l-ġlieda kontra kull forma ta’ diskriminazzjoni kontrihom, inklużi iż-żwiġijiet furzati; jenfasizza li r-rwol tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri, f’dan il-qasam, kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll barra minnha, ma jistax jillimita ruħu għall-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa fil-forom kollha tagħha, kemm jekk fiżika, psikoloġika, soċjali, jew ekonomika, u li jeħtieġ li tingħata prijorità lill-edukazzjoni mhux ibbażata fuq is-sessi minn etá żgħira kemm jista' jkun; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Kunsill ikomplu jinkoraġġixxu aktar lill-pajjiżi terzi jqisu d-drittijiet tan-nisa meta jkunu qed ifasslu l-leġiżlazzjoni nazzjonali u jiżguraw li ssir l-implementazzjoni rilevanti kollha;

115.    Jafferma mill-ġdid il-kundanna tiegħu tal-abbuż u ta' kwalunkwe forma ta' vjolenza kontra n-nisa inkluża l-vjolenza domestika; għalhekk, jistieden lill-istati membri kollha tal-Kunsill tal-Ewropa jiffirmaw u jirratifikaw il-Konvenzjoni dwar il-Prevenzjoni u l-Ġlieda Kontra l-Vjolenza fuq in-Nisa u lill-UE tinvolvi ruħha fi proċess ta’ adeżjoni mal-Konvenzjoni sabiex tiżgura koerenza bejn l-azzjoni interna u esterna tal-UE dwar il-vjolenza fuq in-nisa; jisħaq fuq l-importanza tal-kampanji ta’ tagħrif u ta’ kuxjenza fil-komunitajiet fejn huma pprattikati l-mutilazzjoni ġenitali femminili (MĠF), l-abbuż sesswali tal-bniet żgħar, iż-żwiġijiet bikrija u furzati, il-femminiċidji u ksur ieħor tad-drittijiet tal-bniedem ibbażat fuq is-sess, kif ukoll tal-inklużjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem għalbiex jintemmu dawn il-prattiki fil-preparazzjoni u l-implementazzjoni ta' dawn il-kampanji; iħeġġeġ lis-SEAE u lill-Istati Membri tal-UE jkomplu jindirizzaw il-kwistjoni tal-MĠF fid-djalogi politiċi u tal-politika tagħhom mal-pajjiżi sħab fejn din il-prattika għada qed tiġi mwettqa;

116.    Jitlob lill-UE tkompli tipproteġi d-drittijiet riproduttivi u jenfasizza l-ħtieġa li dawn il-politiki jitpoġġew fiċ-ċentru ta’ kooperazzjoni għall-iżvilupp ma’ pajjiżi terzi; jikkundanna b’mod qawwi l-prattika terribbli ta’ mutilazzjoni ġenitali femminili f’ċerti partijiet tal-Afrika, il-qtil għall-unur, l-abort abbażi tal-ġeneru u ż-żwieġ furzat; ifakkar fil-konklużjonijiet importanti li ntlaħqu fil-Konferenza Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp (ICPD) fil-Kajr;

117.    Jappoġġa l-inizjattiva "Edukazzjoni l-Ewwel" tas-Segretarju Ġenerali tan-NU, peress li l-aċċess għall-edukazzjoni isaħħaħ il-protezzjoni kontra theddid għall-futur tal-bniet, bħaż-żwieġ u t-tqala bikri, l-HIV, il-faqar, il-vjolenza domestika u sesswali, u jnaqqas ukoll il-moratlitá fost it-tfal u dik materna;

118.    Jitlob li jiġu intensifikati l-isforzi ħalli jiġi żgurat l-isħaħ ilħiq possibbli, qabel ma jiskadu t-termini, tal-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju fir-rigward tal-ugwaljanza bejn is-sessi, is-saħħa materna u l-aċċess għal sistemi adegwati tas-saħħa, id-dritt għall-edukazzjoni u d-dritt għas-saħħa sesswali u riproduttiva, speċjalment għall-gruppi li huma l-aktar vulernabbli bħalma huma l-bniet u n-nisa żgħażagħ, fuq il-bażi ta' impenn solidu min-naħa tal-gvernijiet biex isaħħu l-mekkaniżmi ta’ responsabilità u monitoraġġ tal-obbligi eżistenti fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem, jinkoraġġixxu l-aċċess għall-ġustizzja għal kulħadd u jiżguraw parteċipazzjoni effettiva għal kulħadd, inklużi dawk l-aktar emarġinati u żvantjaġġati, fl-iżvilupp, fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet u l-implimentazzjoni; jirrakkomanda b’mod qawwi li għan speċifiku favur id-drittijiet tan-nisa u l-ugwaljanza bejn is-sessi jiġi inkluż fil-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju ta’ wara l-2015, b’enfasi qawwija fuq is-Saħħa u d-Drittijiet Sesswali u Riproduttivi;

119.    Iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri jiżguraw li l-proċess tar-rieżami tal-ICPD+20 jirriżulta f’rieżami komprensiv tal-aspetti kollha relatati mat-tgawdija sħiħa tad-drittijiet sesswali u riproduttivi u jaffermaw mill-ġdid approċċ qawwi u progressiv lejn il-kwistjoni tad-drittijiet sesswali u riproduttivi għal kulħadd li jkun konsistenti mal-istandards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem u li jitlob responsabilità akbar fir-rigward tal-ilħuq tagħhom; jistedinhom ukoll, b’mod partikolari, jiżguraw li l-proċess ta’ rieżami jitmexxa b’mod parteċipattiv u jipprovdi opportunitajiet lill-partijiet interessati differenti, inklużi s-soċjetà ċivili kif ukoll in-nisa, l-adoloxxenti u ż-żgħażagħ, biex jipparteċipaw b’mod sinifikanti; ifakkar li l-qafas għal tali rieżami għandu jkun ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem u għandu jitfa’ enfasi speċifika fuq id-drittijiet sesswali u riproduttivi;

120.    Jesprimi t-tħassib serju tiegħu fir-rigward tal-kwistjoni tal-istupru; jiddeplora l-grad għoli immens ta’ impunità lejn l-istupru f’pajjiżi bħall-Indja u l-Pakistan;

121.    Jikkundanna l-użu estiż tal-istupru bħala arma tal-gwerra, b’mod speċjali fir-reġjun tal-Lagi l-Kbar; Jiġbed l-attenzjoni għall-inklużjoni ta’ reati relatati mal-ġeneru u reati ta’ vjolenza sesswali fl-Istatut ta’ Ruma bħala reati tal-gwerra, reati kontra l-umanità, jew atti kostituttiv fir-rigward tal-ġenoċidju jew it-tortura; jilqa’, f’dan il-kuntest, ir-Riżoluzzjoni 2106 (2013) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-prevenzjoni ta’ vjolenza sesswali fil-kunflitti adottata fl-24 ta’ Ġunju 2013, li tafferma mill-ġdid li l-QKI għandha rwol ewlieni fil-ġlieda kontra l-impunità għal delitti sesswali u bbażati fuq is-sessi; jitlob lill-UE tappoġġa għal kollox l-implimentazzjoni ta’ dawn il-prinċipji; itenni wkoll l-impenn tal-UE li tintegra d-drittijiet tal-bniedem u l-aspetti dwar il-ġeneru fil-missjonijiet tal-PSDK f’konformità mar-riżoluzzjonijiet monumentali 1325 u 1820 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti dwar in-nisa, il-paċi u s-sigurtà;

122.    Jitlob lill-UE tagħti prijorità lill-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu kkunsidrati kemm l-aspetti interni u esterni fl-indirizzar tat-traffikar tal-bnedmin; iħeġġeġ lill-Istati Membri jimplimentaw id-Direttiva tal-UE (2011/36/UE) u l-Istrateġija għall-Qerda tal-Traffikar tal-Bnedmin 2012-2016;

123.    Jistieden ir-ratifika universali tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal; jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE biex jieħdu azzjoni rigward id-drittijiet tat-tfal, b'fokus speċifiku fuq il-vjolenza kontra t-tfal, speċifikament dwar il-kwistjonijiet ta' xogħol furzat tat-tfal, iż-żwieġ tat-tfal, l-arrwolament tat-tfal fi gruppi armati, id-diżarm, ir-riabilitazzjoni u l-integrazzjoni mill-ġdid sussegwenti tagħhom, kif ukoll li l-kwestjoni tal-maġija saħħara tat-tfal titqiegħed fuq l-aġenda ta' djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem mal-pajjiżi kkonċernati; jenfasizza l-importanza li d-drittijiet tat-tfal jiġu pprijoritizzati fi ħdan il-politika esterna tal-UE;

124.    Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu intensifikati l-isforzi sabiex tiġi implimentata l-Istrateġija ta’ Implimentazzjoni Riveduta tal-Linji Gwida tal-UE dwar it-Tfal u l-Kunflitti Armati; jinkoraġġixxi lill-UE tapprofondixxi aktar il-kooperazzjoni tagħha mar-Rappreżentant Speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti għat-Tfal Affettwati minn Kunflitti Armati; jilqa’ t-tnedija fl-2012 ta’ linja ta’ finanzjament ġdid sabiex jiġu appoġġati t-tfal affettwati minn kunflitti permezz tal-assistenza umanitarja li tipprovdi aċċess għall-edukazzjoni f’emerġenzi;

125.    Ifakkar ir-rakkomandazzjonijiet preċedenti tiegħu sabiex jittejbu l-proċeduri tiegħu fir-rigward tal-kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem u jżid l-isforzi tiegħu biex jintegra d-drittijiet tal-bniedem b’mod effettiv fl-istrutturi u l-proċessi tiegħu; jiddispjaċih li ma twettaq l-ebda titjib fir-rigward tad-dibattiti u r-riżoluzzjonijiet plenarji dwar każijiet ta’ ksur tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt, u s-segwitu tagħhom; jilqa’ l-isforzi sabiex tittejjeb il-kooperazzjoni dwar kwistjonijiet relatati mad-drittijiet tal-bniedem mal-parlamenti nazzjonali tal-Istati Membri;

126.    Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, u lis-Servizz Ewropew ta’ Azzjoni Esterna, lill-Viċi President tal-Kummissjoni/ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà, lir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem, lill-gvernijiet u parlamenti tal-Istati Membri u l-pajjiżi kandidati, lin-Nazzjonijiet Uniti, lill-Kunsill tal-Ewropa, u lill-gvernijiet tal-pajjiżi u t-territorji msemmija f’din ir-riżoluzzjoni.

(1)

Testi adottati, P7_TA(2012)0503.

(2)

Testi adottati, P7_TA(2012)0504.

(3)

ĠU L 200, 27.7.2012, p. 21.

(4)

Testi adottati, P7_TA(2012)0250.

(5)

Testi adottati, P7_TA(2013)0278.

(6)

http://www.eeas.europa.eu/human_rights/docs/guidelines_en.pdf.

(7)

Testi adottati, P7_TA(2013)0394.

(8)

Testi adottati, P7_TA(2013)0055.

(9)

ĠU C 59 E, 28.2.2012, p. 150.

(10)

ĠU C 168 E, 14.6.2013, p. 26.

(11)

ĠU C 257 E, 6.9.2013, p. 13.

(12)

ĠU C 236 E, 12.8.2011, p. 69.

(13)

ĠU C 33 E, 5.2.2013, p. 165.

(14)

Testi adottati, P7_TA(2012)0470.

(15)

ĠU C 99 E, 3.4.12, p. 31.

(16)

ĠU C 99 E, 3.4.12, p. 94.

(17)

ĠU C 99 E, 3.4.12, p. 101.


OPINJONI tal-Kumitat għall-Iżvilupp (6.11.2013)

għall-Kumitat għall-Affarijiet Barranin

dwar ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja 2012 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni

(2013/2152(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Mikael Gustafsson

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1.  Jilqa' favorevolment ir-Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2012, billi juri l-isforzi li għamlet l-UE biex tippromwovi l-integrazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tal-ugwaljanza tal-ġeneru, tad-demokrazija u tal-governanza tajba fil-politiki u fl-istrumenti ta' żvilupp;

2.  Jissottolinja l-fatt li s-Sħubija ta' Busan għall-Kooperazzjoni tal-Iżvilupp Effikaċi stiednet lill-komunità internazzjonali tadotta approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem fil-qasam tal-kooperazzjoni internazzjonali, bil-għan li tiżdied l-effikaċja tal-isforzi ta' żvilupp;

3.  Jistieden lill-Kummissjoni twettaq valutazzjonijiet tal-impatt estensivi tal-proġetti ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE, inkluż l-impatt fuq is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, sabiex tiżgura li l-isforzi ta' żvilupp tal-UE ma jikkontribwixxux għal aktar emarġinazzjoni tal-gruppi vittmi ta' diskriminazzjoni u li l-fondi tal-UE jitqassmu b'mod ġust fost ir-reġjuni differenti f'pajjiż partikolari skont il-bżonn u l-livell ta' żvilupp tagħhom;

4.  Itenni l-fatt li l-Kummissjoni u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) għandhom ikunu responsabbli, fl-ambitu tal-eżerċizzju ta' programmazzjoni futur, mill-adozzjoni ta' approċċ ibbażat fuq id-drittijiet;

5.  Jistieden lill-UE ssostni l-indiviżibilità tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi dawk minquxa fil-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali, konformement mal-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (Titolu V, Kapitolu 1 – Dispożizzjonijiet Ġenerali dwar l-Azzjoni Esterna tal-Unjoni);

6.  Huwa tal-fehma li l-parlamenti nazzjonali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jiżvolġu rwol importanti fl-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet relatati mad-drittijiet tal-bniedem b'mod effikaċi u jenfasizza li jeħtieġ li jkunu stabbiliti kundizzjonijiet xierqa għall-parteċipazzjoni tagħhom fit-teħid tad-deċiżjonijiet sabiex tiġi promossa s-sjieda awtentika tal-għażliet politiċi tal-istrateġiji ta' żvilupp;

7.  Isostni l-proġettazzjoni ta' ġabra ta' strumenti li jippermettu l-adozzjoni ta' approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem fil-qasam tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp, bil-għan li jiġi definit il-mod li bih dan l-approċċ japplika għall-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE u jiġu żviluppati l-indikaturi li għandhom ikunu integrati fil-politiki u fl-istrumenti favur id-drittijiet tal-bniedem, l-ugwaljanza tal-ġeneru u d-demokrazija biex dawn jissaħħu reċiprokament; jirrikonoxxi l-importanza li jkun żgurat l-involviment attiv tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-proġettazzjoni, fl-implimentazzjoni u fil-valutazzjoni tal-ġabra ta' strumenti għal approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem;

8.  Jistieden lill-UE tagħti prijorità għolja, fl-aġenda ta' żvilupp wara l-2015, lir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, lid-drittijiet tan-nisa u lill-parità tal-ġeneru, lid-drittijiet tat-tfal, lill-governanza tajba u lid-demokrazija, lill-istat tad-dritt, lis-sostenibilità soċjali, ekonomika u ambjentali, lid-dritt għal livell ta' għajxien deċenti, inkluż l-ikel, l-ilbies, l-alloġġ, l-edukazzjoni, il-kuri mediċi, partikolarment is-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet marbutin magħha, u lis-servizzi soċjali;

9.  Jemmen bis-sod li l-UE għandha bżonn issaħħaħ il-leġittimità tagħha bħala promotur tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija billi tpoġġi kliemha fil-prattika u li t-traġedji reċenti, bħal dik ta' Lampedusa, li ssarrfet f'aktar minn 300 ruħ mejta, kif ukoll id-diskriminazzjoni sistematika kontra r-Rom, jafu jimminaw ir-rwol tal-UE fil-kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem;

10. Iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri jieħdu azzjoni immedjata sabiex ikun evitat li jmutu n-nies fuq il-baħar u tkun riveduta l-implimentazzjoni tal-politiki tagħha marbuta mal-asil, mal-migrazzjoni u mal-kontrolli tal-fruntieri;

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

5.11.2013

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

22

3

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Thijs Berman, Corina Creţu, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Mikael Gustafsson, Eva Joly, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Andreas Pitsillides, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Alf Svensson, Ivo Vajgl, Daniël van der Stoep, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Eduard Kukan, Isabella Lövin, Cristian Dan Preda

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

María Muñiz De Urquiza, Bogusław Sonik


OPINJONI tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (23.10.2013)

għall-Kumitat għall-Affarijiet Barranin

dwar ir-Rapport Annwali 2012 dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni

(2013/2152(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Mariya Gabriel

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1.  Itenni li l-promozzjoni ta' jeddijiet in-nisa għandha tkun parti kruċjali mid-djalogi dwar il-jeddijiet tal-bniedem li tagħmel l-UE ma' pajjiżi terzi; jirrikonoxxi r-rwol pożittiv tal-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u d-Drittijiet tal-Bniedem; iħeġġeġ lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u lill-Kummissjoni jiddefinixxu, bi sħab ma’ kull pajjiż, il-problemi li għandhom jiġu indirizzati simultanjament ħalli l-fondi u r-riżorsi jkunu jistgħu jiġu mmirati biex jintlaħqu aħjar l-objettivi;

2.  Ifakkar li l-Unjoni Ewropea stabbilixxiet Rappreżentant Speċjali għad-Drittijiet tal-Bniedem u li din il-funzjoni għandha tippermetti lill-UE tikkoordina l-azzjoni tagħha u żżid il-leġibilità u l-viżibilità tagħha għall-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja, u speċjalment għall-promozzjoni tad-drittijiet tan-nisa;

3.  Jafferma mill-ġdid il-kundanna tiegħu tal-abbuż u ta’ kull tip ta’ vjolenza kontra n-nisa, l-aktar l-użu tal-vjolenza sesswali bħala għodda tal-gwerra u l-vjolenza domestika; għalhekk jistieden lill-istati membri kollha tal-Kunsill tal-Ewropa jiffirmaw u jirratifikaw il-Konvenzjoni dwar il-Prevenzjoni u l-Ġlieda Kontra l-Vjolenza fuq in-Nisa u lill-UE tinvolvi ruħha fi proċess ta’ adeżjoni mal-Konvenzjoni sabiex tiżgura koerenza bejn l-azzjoni interna u esterna tal-UE dwar il-vjolenza fuq in-nisa; jisħaq fuq l-importanza tal-kampanji ta’ tagħrif u ta’ kuxjenza fil-komunitajiet fejn huma pprattikati l-mutilazzjoni ġenitali femminili (MĠF), l-abbuż sesswali tal-bniet żgħar, iż-żwiġijiet bikrija u furzati, il-femminiċidji u ksur ieħor tad-drittijiet tal-bniedem ibbażat fuq is-sess, kif ukoll tal-inklużjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem għalbiex jintemmu dawn il-prattiki fil-preparazzjoni u l-implementazzjoni ta' dawn il-kampanji; iħeġġeġ lis-SEAE u lill-Istati Membri tal-UE jkomplu jindirizzaw il-kwistjoni tal-MĠF fid-djalogi politiċi u tal-politika tagħhom mal-pajjiżi sħab fejn din il-prattika għada qed tiġi mwettqa;

4.  Iħeġġeġ lill-UE ttejjeb l-azzjoni tagħha sabiex ittemm il-prattiki selettivi abbażi tas-sess billi tindirizza u teqred b’mod effettiv il-kawżi fundamentali kollha li jwasslu għal kulturi li jippreferu lill-ulied subien, billi tiġġieled kontra l-“Ġeneruċidju” li huwa problema li qed tiżdied u li mhux qed tiġi rrappurtata fil-pajjiżi tal-Asja, l-Ewropa, l-Afrika u l-Ameriki; jinsisti li tali politiki preventivi għandhom ikunu elementi essenzjali fl-approċċ tal-UE fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp;

5.  Jistieden lill-Kummissjoni tqiegħed il-kwistjoni tad-drittijiet tan-nisa fil-qalba tan-negozjati ta' tisħib mal-pajjiżi kandidati kollha għall-adeżjoni, mingħajr eċċezzjoni;

6.  Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jappoġġjaw il-parteċipazzjoni sħiħa tan-nisa fit-teħid tad-deċiżjonijiet politiċi u ekonomiċi, l-aktar fil-proċessi tal-bini tal-paċi, it-tranżizzjoni demokratika u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti;

7.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri, lill-Kummissjoni u lis-SEAE jagħmlu enfasi fuq l-għoti tas-setgħa ekonomika u politika lin-nisa fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw permezz tal-promozzjoni tal-involviment tagħhom fl-impriżi ta’ daqs żgħir u medju u fl-agrikoltura, l-aċċess tagħhom għall-art u l-parteċipazzjoni tagħhom fi proġetti ta’ żvilupp rurali;

8.  Għaldaqstant iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Kunsill ikomplu jinkoraġġixxu aktar lill-pajjiżi terzi jqisu d-drittijiet tan-nisa meta jkunu qed ifasslu l-leġiżlazzjoni nazzjonali u jiżguraw li ssir l-implementazzjoni rilevanti kollha;

9.  Jitlob li jiġu intensifikati l-isforzi ħalli jiġi żgurat l-isħaħ ilħiq possibbli, qabel ma jiskadu t-termini, tal-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju fir-rigward tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri, is-saħħa materna u l-aċċess għal sistemi adegwati tas-saħħa, id-dritt għall-edukazzjoni u d-dritt għas-saħħa sesswali u riproduttiva, speċjalment għall-gruppi li huma l-aktar vulernabbli bħalma huma l-bniet u n-nisa żgħażagħ, fuq il-bażi ta' impenn solidu min-naħa tal-gvernijiet biex isaħħu l-mekkaniżmi ta’ responsabilità u monitoraġġ tal-obbligi eżistenti fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem, jinkoraġġixxu l-aċċess għall-ġustizzja għal kulħadd u jiżguraw parteċipazzjoni effettiva għal kulħadd, inklużi dawk l-aktar emarġinati u żvantjaġġati, fl-iżvilupp, fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet u l-implimentazzjoni; jirrakkomanda b’mod qawwi li għan speċifiku favur id-drittijiet tan-nisa u l-ugwaljanza bejn is-sessi jiġi inkluż fil-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju ta’ wara l-2015, b’enfasi qawwija fuq is-Saħħa u d-Drittijiet Sesswali u Riproduttivi;

10. Jinnota li għadha qed tingħata attenzjoni insuffiċjenti lill-ksur tad-drittijiet sesswali u riproduttivi, u li dan idgħajjef l-isforzi li jsiru biex jitwettqu l-impenji taħt il-Programm ta’ Azzjoni tal-Kajr (ICPD) u biex tiġi indirizzata d-diskriminazzjoni, inklużi d-diskriminazzjoni sesswali u l-inugwaljanza bejn is-sessi, fl-istrateġiji tal-popolazzjoni u tal-iżvilupp; jenfasizza li l-progress fil-qasam tas-saħħa riproduttiva ġie limitat f’ċerti kuntesti mill-abbużi bħalma huma ż-żwiġijiet ta’ minorenni, żwiġijiet bikrija u furzati u n-nuqqas ta’ infurzar ta’ età minima legali għaż-żwieġ, minn prattiki koerċittivi bħall-isterilizzazzjoni furzata jew l-MĠF, kif ukoll iċ-ċaħda lin-nisa u l-bniet tal-awtonomija li jieħdu d-deċiżjonijiet huma stess dwar is-saħħa sesswali u riproduttiva tagħhom mingħajr ma jkunu vittmi ta’ diskriminazzjoni, u vjolenza;

11. Iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri jiżguraw li l-proċess tar-rieżami tal-ICPD+20 jirriżulta f’rieżami komprensiv tal-aspetti kollha relatati mat-tgawdija sħiħa tad-drittijiet sesswali u riproduttivi u jaffermaw mill-ġdid approċċ qawwi u progressiv lejn il-kwistjoni tad-drittijiet sesswali u riproduttivi għal kulħadd li jkun konsistenti mal-istandards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem u li jitlob responsabilità akbar fir-rigward tat-twettiq tagħhom; jistedinhom ukoll, b’mod partikolari, jiżguraw li l-proċess ta’ rieżami jitmexxa b’mod parteċipattiv u jipprovdi opportunitajiet lill-partijiet interessati differenti, inklużi s-soċjetà ċivili kif ukoll in-nisa, l-adoloxxenti u ż-żgħażagħ, biex jipparteċipaw b’mod sinifikanti; ifakkar li l-qafas għal tali rieżami għandu jkun ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem u għandu jitfa’ enfasi speċifika fuq id-drittijiet sesswali u riproduttivi;

12. Jitlob li jitqiesu dejjem il-konklużjonijiet tal-Missjonijiet ta’ Osservazzjoni tal-Elezzjonijiet (EOM) imwettqa mill-UE meta jkunu qed jiġu mfassla programmi li jkollhom il-għan li jappoġġjaw il-parteċipazzjoni sħiħa u ugwali tan-nisa fil-proċessi elettorali, u fl-implementazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-missjonijiet.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

21.10.2013

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

24

0

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Regina Bastos, Marije Cornelissen, Edite Estrela, Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Silvana Koch-Mehrin, Ulrike Lunacek, Elisabeth Morin-Chartier, Norica Nicolai, Antonyia Parvanova, Joanna Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Britta Thomsen, Inês Cristina Zuber

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Izaskun Bilbao Barandica, Minodora Cliveti, Rosa Estaràs Ferragut, Mariya Gabriel, Nicole Kiil-Nielsen, Christa Klaß, Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann


ANNEX I

INDIVIDUAL CASES RAISED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT BETWEEN JANUARY AND DECEMBER 2012

THE SAKHAROV PRIZE 2012

 

The winner of the Sakharov Prize 2012

 

 

 

Nasrin Sotoudeh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jafar Panahi

 

 

 

Nasrin Sotoudeh and Jafar Panahi

 

 

 

Nasrin Sotoudeh, born in 1963, is an Iranian lawyer and human rights advocate. She has represented opposition activists imprisoned following Iran's disputed June 2009 presidential elections, juveniles facing the death penalty, women and prisoners of conscience. She was arrested in September 2010 on charges of spreading propaganda and conspiring to harm state security and has been held in solitary confinement. Sotoudeh has two children. She recently started a hunger strike in protest against the state's harassment of her family.

 

 

 

Jafar Panahi, born in 1960, is an Iranian film director, screenwriter and film editor. He first achieved international recognition with his film The White Balloon that won the Caméra d'Or at the 1995 Cannes Film Festival. His films often focus on the hardships faced by children, the impoverished and women in Iran. Mr Panahi was arrested in March 2010 and later sentenced to six years in jail and a 20-year ban on directing any movies or leaving the country. His latest film "This Is Not a Film" was smuggled from Iran to the 2011 Cannes Film Festival on a USB stick hidden inside a cake.

 

SHORTLISTED NOMINEES

 

BACKGROUND

 

Ales Bialiatski

 

Ales Bialiatski is a freedom fighter and human rights defender currently imprisoned by the Belarusian regime. Mr Bialiatski has been a lifelong civil society activist fighting for freedom

of thought and expression in Belarus.

 

Pussy Riot

 

Pussy Riot is Russian punk band. Three of its members - Nadezhda Andreyevna Tolokonnikova, Yekaterina Samutsevich and Maria Alyokhina - were arrested after protesting in a cathedral against Russian president Vladimir Putin. They were sentenced to two years in a labour camp.

COUNTRY

Individual

 

BACKGROUND

ACTION TAKEN BY PARLIAMENT

azerbaijan

 

 

 

Farhad Aliyev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafiq Aliyev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idrak Abbasov

 

 

 

 

 

 

 

Khadija Ismaylova

 

 

 

 

 

Anar Bayramli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramil Dadashov

 

Vugar Gonagov

 

Zaur Guliyev

 

 

 

 

 

 

 

Aydin Janiyev

 

Avaz Zeynalli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakhtiyar Hajiyev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidadi Isganderov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taleh Khasmammadov

 

 

 

 

 

 

Ramil Safarov

 

 

 

As Minister of Economic Development, Farhad Aliyev openly criticised monopolies, abuse of power by state officials, the corrupt court system and emphasized these problems as being obstacles on Azerbaijan’s state building and development processes.

On the eve of parliamentary elections in Azerbaijan, on October 19, 2005, Farhad Aliyev was detained in his office at the Ministry of Economic Development to the Ministry of National Security (MNS). After being kept there for a few hours, he was told that he was dismissed from his post and detained as a suspect with charges on coup d'état attempt.

Rafiq Aliyev, brother of Farhad Aliev is the former chief executive of Azpetrol, the country’s main petrol retailing and oil transport company. He has been facing charges of tax evasion and an attempt to smuggle cash out of Azerbaijan.

 

Both men have been held in solitary confinement since October 2005 and have been pleading innocent on all counts. They have been detained without trial for longer than is allowed under Azerbaijan’s criminal code.

Even though the European Court of Human Rights has ruled on violations of the European Convention on Human Rights during their arrest, Farhad and Rafiq Aliyev remained imprisoned.

 

 

 

 

 

 

 

An Azerbaijani journalist who works for the newspaper Zerkalo, one of Azerbaijan's few newspapers not controlled by the government of President Aliyev. Known for his reporting on forced evictions in Baku, Abbasov was badly beaten in 2012, allegedly by SOCAR security personnel.

The journalist Khadija Ismayilova from Baku is one of the most important investigative journalists in Azerbaijan. In various newspapers and radio shows she talks about corruption, abuse of power and human rights violations in the country.

Anar Bayramli is an Azerbaijani journalist for Iran's Fars News Agency and Sahar television station. In June 2012, an Azerbaijan court sentenced him to two years' imprisonment on a charge of drug possession. Bayramli's family and several human rights organizations have described the charges as politically motivated. Bayramli's arrest came in a year of growing tension between Azerbaijan and Iran.

 

 

Vugar Gonagov, executive director and Zaur Guliyev, editor in chief of Khayal TV were arrested on March 13, 2012 on the charge of organising mass disorder. They were both convicted to a three year suspended sentence by the Khachmaz District Court in northeastern Azerbaijan on March 15.

 

 

 

Zeynalli, Khural newspaper editor-in-chiefwho has been in detention since October 2011 and accused of politically motivated charges of extortion, tax evasion and failure to implement a court decision. The charges were based on Member of Parliament Gular Ahmadova’s claims that Zeynalli attempted to blackmail her.

 

 

 

 

 

 

Bakhtiyar Hajiyev is an Azerbaijani activist and blogger. On 4 March 2011, Hajiyev was questioned by police about Facebook activity related to an upcoming anti-government protest, scheduled for 11 March. Later in the day, he was arrested on charges of having disobeyed a police order not to leave the city of Ganja while charges that he had evaded military service were being investigated.

Isgandarov stood unsuccessfully for office in the 2010 Azerbaijani parliamentary election. In November 2010, the government of Azerbaijan opened a criminal investigation of Isgandarov for "prevention of voting rights by threatening, using force" and "interfering or influencing the work of the election commissions by threatening, using force or threatening to use force". The charges were later dropped due to lack of evidence, but were reinstated in May 2011, one month after Isgandarov was arrested at an anti-government rally on 17 April. After the rally, he was sentenced to fifteen days' administrative imprisonment for an "attempt to hold protest action". A new arrest warrant was issued for Isganadarov on 3 May 2011, one day after he was scheduled to be released from detention.[5] On 27 August, Isganadarov was sentenced to three years' imprisonment for the vote-tampering charges.

 

 

The activist, Bakhtiar Hajiyev, had been imprisoned after using social media to promote peaceful demonstrations.

 

 

 

Ramil Safarov was a convicted officer of the Azerbaijani army who, while participating as a lieutenant in a NATO-sponsored course of studies in Budapest in 2004 killed a fellow attendee, Armenian Army lieutenant Gurgen Margaryan, in his sleep with an axe. In 2006, Safarov was sentenced to life imprisonment in Hungary with a minimum incarceration period of 30 years. After his request under the Strasbourg convention, he was extradited on August 31, 2012 to Azerbaijan where he was greeted as a hero, pardoned by Azerbaijani president Ilham Aliyev despite contrary assurances made to Hungary, promoted to the rank of major and given an apartment and over eight years of back pay.

 

 

 

 

A letter of concern was sent on 27 April 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In its resolution adopted on 24 May 2012, the European Parliament:

 

- Condemns the brutal beating of Idrak Abbasov, journalist for the ‘Zerkalo’ newspaper and the ‘Institute for the Freedom and Safety of Reporters’

- Condemns the campaign of blackmail and intimidation carried out against the investigative journalist Khadija Ismaylova due to her investigations into the alleged business interests of President Aliyev's family

- Takes note of the ongoing investigations launched by the Azerbaijani authorities into the attacks on the journalists; calls on the authorities to ensure effective investigation of these incidents and prosecution of the perpetrators of these attacks

-  Calls on the Azerbaijani authorities to allow peaceful protests and to prohibit police interference in the work of journalists covering demonstrations

- Condemns the harassment, intimidation, and violence against journalists and others peacefully expressing their opinions; calls on the authorities to immediately release from prison or pre-trial detention those detained on politically motivated charges, including six journalists – Anar Bayramli, Ramil Dadashov, Vugar Gonagov, Zaur Guliyev, Aydin Janiyev and Avaz Zeynalli – ,social media activist Bakhtiyar Hajiyev, lawyer and NGO leader Vidadi Isganderov, human rights activist and lawyer Taleh Khasmammadov, and activists imprisoned on various politically motivated charges relating to peaceful protests in April 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In its resolution adopted on 13 September 2012, the European Parliament:

- Deplores the decision by the President of Azerbaijan to pardon Ramil Safarov, a convicted murderer sentenced by the courts of a Member State of the European Union; regards that decision as a gesture which could contribute to further escalation of the tensions between two countries, and which is exacerbating feelings of injustice and deepening the divide between those countries, and is further concerned that this act is jeopardising all peaceful reconciliation processes within the societies concerned and may undermine the possible future development of peaceful people-to-people contact in the region;

- Considers the presidential pardon granted to Mr Safarov as a violation of the diplomatic assurances given to the Hungarian authorities in Azerbaijan's request for transfer on the basis of on the Convention on the Transfer of Sentenced Persons;

- Deplores the hero's welcome accorded to Mr Safarov in Azerbaijan and the decision to promote him to the rank of major and pay him eight years' back salary upon his arrival, and is concerned about the example this sets for future generations and about the promotion and recognition he has received from the Azerbaijani state;

bahrain

 

 

Abdulhadi al-Khawaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahdi Abu Dheeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabeel Rajab

 

 

 

 

Abdulhadi Abdulla Hubail al-Khawaja is one of the most prominent Bahraini human rights activists. He is former president and co-founder of the Bahrain Human Rights Centre, a nonprofit non-governmental organisation which works to promote human rights in Bahrain. He has held a number of positions and played various roles in regional and international human rights organizations.

On 9 April 2011, al-Khawaja was arrested and tried as part of a campaign of repression by the Bahraini authorities following pro-democracy protests in the Bahraini uprising. Front Line Defenders expressed fear for his life following allegations of torture and sexual assault in detention. Al-Khawaja was sentenced on 22 June 2011, along with eight other activists, to life imprisonment. On 8 February 2012, he started an open-ended hunger strike until "freedom or death", protesting continuing detentions in Bahrain. The strike lasted for 110 days, and resulted in his being force-fed by authorities.

 

Due to his role in the Bahraini uprising, Mahdi Abu Dheeb, founder and leader of Bahrain Teachers' Association, was arrested, brutally tortured, and sentenced to 10 years in prison. His sentence was later reduced to five years by an appeals court. Amnesty International designated him a prisoner of conscience.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The director of the Bahrain Human Rights Centre, a nonprofit non-governmental organisation which works to promote human rights in Bahrain. Mr Rajab, who is a highly respected human rights defender, was arrested on the evening of 5 May after he landed at Bahrain International Airport.

 

Mr Nabeel Rajab has been detained solely for exercising his right to freedom of expression as enshrined in the UN Convention on Civic and Political Rights, which has been ratified by the Kingdom of Bahrain.

 

 

 

In its resolution adopted on 15 March 2012, the European Parliament:

- Reiterates its call for the immediate and unconditional release of all peaceful demonstrators, political activists, human rights defenders, doctors and paramedics, bloggers and journalists, in particular Abdulhadi al-Khawaja, President of the Bahrain Centre for Human Rights, and Mahdi Abu Dheeb, President of the Bahrain Teachers' Association, who have been detained or convicted for exercising their rights to freedom of expression, association and peaceful assembly or complying with their professional obligations;

- Stresses that demonstrators have expressed their legitimate democratic aspirations and urges the Bahraini authorities to achieve the process of reconciliation within an inclusive and constructive dialogue, which is essential for the democratic stability of Bahrain's diverse society, in which the rights of each citizen should be equally guaranteed both by the letter of the law and in practice

- Urges the Bahraini authorities to conduct thorough, impartial and independent investigations into the human rights violations by the police and security forces and as a result of the military presence in Bahrain during and after the pro-democracy protests against peaceful protestors and citizens, to ensure accountability and prevent impunity for those responsible, regardless of position or rank, and to adopt measures to deter future human rights violations.

 

 

A letter of concern was sent on 24 May 2012.

 

BELARUS

 

Dzmitry Kanavalau Uladzislau Kavalyou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ales Bialiatski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikalai Statkevich

 

 

 

 

 

 

 

Andrei Sannikau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavel Seviarynets

 

 

 

 

 

Dzmitry Bandarenka

 

 

 

 

 

 

 

Syarhey Kavalenka

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrzej Poczobut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mykola Statkevych

 

 

The Supreme Court of the Republic of Belarus sentenced Dzmitry Kanavalau and Uladzislau Kavalyou to death for committing terrorist attacks in 2005 in Vitebsk, in 2008 in Minsk, and in the Minsk metro in April of 2011. These court orders follow unfair trials which disregarded the rule of law.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ales Bialiatski is a Belarusian political activist known for his work with Viasna Human Rights Centre, of which he is currently the head. He is the vice president of the International Federation for Human Rights. Bialiatski has received the Homo Homini Award and the Per Anger Prize for his efforts in promoting human rights and democracy. He was arrested by Belarusian authorities on tax evasion charges in 2011.

 

 

In 2010 Mikola Statkevich was one of many democratic candidates at the presidential election. After the crackdown of the opposition demonstration he was arrested and put in prison. On 26 May 2011, he was sentenced to 6 years in a medium security penal colony.

 

 

Andrei Sannikau was a candidate at the 2010 presidential election in Belarus, and had the second highest percentage of the popular votes after incumbent Alexander Lukashenko. He was incarcerated in a Minsk KGB facility for peacefully protesting at a demonstration after the elections, and faced up to a 15-year imprisonment

 

 

Co-head of the Belarusian Christian Democracy party Pavel Seviatynets, was arrested for participating in the rally on December 19, 2010 in Minsk.

 

Dzmitry is a civil activist and  member of the Belarusian Association of Journalists. He was an active member of Andrei Sannikov’s campaign team in the 2010 elections. Dzmitry was arrested on 20 December 2010 at his apartment and taken into custody at the KGB pre-trial prison

Belarusian opposition activist, in January 2010, Kavalenka was sentenced to three years of "limited freedom" for "the illegal hanging of the banned Belarusian national flag" in a public place.

 

 

 

A correspondent for the Polish newspaper Gazeta Wyborcza, Poczobut has been arrested more than a dozen times by the government of Belarus. In 2011, he was sentenced to a fine and fifteen days in prison for "participation in the unsanctioned protest rally" following the 2010 presidential election. In 2011 and 2012, he was arrested and detained for allegedly libeling President Alexander Lukashenko in his reports.

 

 

In 2010 Mikola Statkevich was one of many democratic candidates at the presidential election. After the crackdown of the opposition demonstration he was arrested and put in prison. On 26 May 2011, he was sentenced to 6 years in a medium security penal colony.

 

 

A letter of concern was sent on 26 January 2012 echoing the plenary declaration of the President of the European Parliament on 24 January 2012.

 

A second letter of concern was sent on 07 February 2012.

 

In its resolution adopted on 16 February 2012 the European Parliament:

 

- Condemns the death sentences handed down to Mr Kavalyou and Mr Kanavalau and urges Alyaksandr Lukashenka to pardon both men and establish moratorium on all death

sentences and executions with a view to abolishing the death penalty from the penal system by ratifying the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, in compliance with international standards;

 

- Calls on the competent authorities in Belarus to carry out a full, fair and impartial

investigation of the allegations made in this context and to provide true justice for the

victims of the heinous acts of terrorism in question.

 

 

 

In its resolution adopted on 29 March 2012 the European Parliament:

 

- Condemns the continuous persecution of human rights defenders and members of the democratic opposition and the harassment of civil society activists and the independent media in Belarus for political reasons;

- Demands the unconditional and immediate release of all political prisoners; reiterates that there cannot be any progress in the EU-Belarus dialogue without progress by Belarus in terms of democracy, human rights and rule of law and until all political prisoners, including Ales Bialiatski, Chair of the Human Rights Centre ‘Viasna’ and Vice-President of the FIDH, two ex-presidential candidates Mikalai Statkevich and Andrei Sannikau, heads of the presidential campaigns of democratic opposition candidates Pavel Seviarynets and Dzmitry Bandarenka, and Syarhey Kavalenka, a political prisoner detained for an alleged breach of house arrest, who has been on a prolonged hunger strike, which has led to a critical deterioration in his health and directly threatens his life, are unconditionally released and their civil rights are fully rehabilitated.

 

 

 

 

 

 

 

 

In its resolution adopted on 5 July 2012, the European Parliament:

- Strongly condemns the recent arrest of, and allegations against, Andrzej Poczobut, a journalist for the Polish daily ‘Gazeta Wyborcza’;

- Welcomes the release of Mr Poczobut from custody, and demands that the investigation and all the charges against him be dropped;

- Expresses its deep concern over the deteriorating situation of human rights defenders in Belarus, and condemns all threats against journalists and individuals making use of their right of freedom of expression;

- Calls for the end of judicial harassment of journalists, civil society activists and human rights defenders; calls on the Belarusian authorities to reverse their current repressive policies;

- Considers the transfer of Mykola Statkevych to solitary confinement to be an act of repression and an attempt to force him to sign a request for clemency; calls, therefore, on the Commission and the EEAS to intervene in his case

Burma/myanmar

 

Daw Aung San Suu Kyi

 

 

Leader of the oposition in Burma/Myanmar, the Sakharov Prize winner from 1990 could not be officially be presented with the prize. She was detained under house arrest for almost 15 years.

 

 

In its resolution adopted on 20 April 2012, the European Parliament:

 

- Expresses its great respect for the long struggle over decades of opposition leader and Sakharov Prize winner Aung San Suu Kyi, congratulates her on her party's victory in the April by-elections and applauds her courage and tenacity as an example of selfless courage and struggle for freedom and democracy in the face of tyranny

-  Welcomes the mutual rapprochement between President U Thein Sein and Daw Aung San Suu Kyi, and the dialogue between the government and opposition

 

Cambodia

 

 

Sam Rainsy

 

 

A Camobian politician, in October 2009, Rainsy led local residents at the Cambodia-Vietnam border in a protest against alleged Vietnamese encroachment on Cambodian territory. On October 25, Rainsy was charged with racial incitement and destruction of property, and the Cambodian parliament stripped Rainsy of his immunity from prosecution in November. On January 1, 2010, the Svay Rieng provincial court issued an arrest warrant for Rainsy after he failed to appear in court. Rainsy had fled the country at this point and was residing in France in self-imposed exile. In September 2010, Rainsy was tried in absentia and sentenced to 10 years in prison for charges widely believed to be politically motivated.

 

 

In its resolution adopted on 26 October 2012, the European Parliament:

- Is concerned about the situation of Sam Rainsy, the leader of the Sam Rainsy Party, who has been convicted on charges that are allegedly politically motivated; urges the Cambodian Government and opposition parties to work towards reconciliation in order to enable the opposition to play a full role in Cambodian politics and in the forthcoming elections

CHINA

 

 

Feng Jianmei

 

 

 

In Shanxi Province, Feng Jianmei was forced to abort at seven months of pregnancy on June 3, 2012. According to a report by a China-based human rights organization, the woman, Feng Jianmei, was beaten and dragged into a vehicle by a group of Family Planning Officials while her husband, Deng Jiyuan, was out working.  The officials asked for 40,000-yuan fine for breaking birth-control rules from Feng Jianmei’s family.  When they did not receive the money, they forcibly aborted Feng at seven months, laying the body of her aborted baby next to her in the bed. 

 

 

 

 

In its resolution adopted on 5 July 2012, the European Parliament:

- Strongly emphasises that, according to the International Conference on Population and Development Plan of Action, the aim of family planning programmes must be to enable couples and individuals to make free, responsible and informed decisions about childbearing and to make available a full range of safe, effective and acceptable methods of family planning of their choice, and any form of coercion has no part to play;

- Strongly condemns the decision to force Ms Feng to have an abortion and condemns the practice of forced abortions and sterilisations globally, especially in the context of the one-child policy;

THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO

 

Dr Denis Mukwege

 

 

 

 

Renowned Congolese doctor, Denis Mukwege, has been for a long time now a saviour for the victims of sexual violence in his native country. His hospital has become a refuge for thousands of women. Dr. Mukwege acknowledged that his patients often suffer in silence and he has become a voice for them. He travels around the world –often at his own expense– to tell their stories and raise awareness about the use of rape as a weapon of war. He has been awarded by the United Nations with the 2008 prize for human rights for his tireless work at Panzi hospital. Dr. Mukwege was also named “African of the Year” by a Nigerian newspaper and has been nominated for the Nobel Peace Prize twice.

 

 

 

 

 

In its resolution adopted on 13 December 2012, the European Parliament:

 

- Condemns the attempt to assassinate Dr Mukwege and calls for an independent judicial inquiry to shed light on this attack, which caused the death of his bodyguard;

- Considers it vital to conduct an impartial, in-depth investigation into all past and present cases of human rights violations, and calls on all states in the Great Lakes region to place efforts to put an end to impunity at the heart of the process of improving the rule of law;

Iran

 

Hadi Rashedi, Hashem Shaabani(nejad), Mohammad-Ali Amouri(nejad), Seyed Mokhtar, and Seyed Jaber Alboshokeh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narges Mohammadi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sattar Beheshti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasrin Sotoudeh

Jafar Panahi

 

 

Members of the Iran's ethnic Arab minority, Hadi Rashedi, Hashem Shaabani(nejad), Mohammad-Ali Amouri(nejad), Seyed Mokhtar, and Seyed Jaber Alboshokeh were arrested in February 2011 and convicted in July 2012 of "enmity with God", "corruption on earth" and "acting against national security." They were sentenced to death sentences following closed trials in Iran's revolutionary court in Khuzestan. Since then, the five have been frequently taken from their cells and held for days at secret prisons run by the intelligence services, where they have been tortured.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accounts from several reliable sources indicated in April 2012 that Ms Narges Mohammadi, a highly respected journalist and human rights defender, has been placed in the Evin prison to finish a six-year sentence despite credible reports of her deteriorating health.

 

Ms Mohammadi and 30 students have been imprisoned at the same time solely for exercising their right to freedom of expression

 

 

 

 

Sattar Beheshti was an Iranian blogger who died in early November 2012 several days after being arrested by the Iranian Cyber Police unit for criticizing the government of the Islamic Republic on Facebook and after making a signed complaint of being tortured while in custody. His reported death has drawn international condemnation and led to the dismissal of the commander of Iran's cybercrimes police unit.

 

 

 

 

Prisoners of conscience, Sakharov Laureates 2012

 

 

 

 

 

 

In its resolution adopted on 14 June 2012, the European Parliament:

 

- Calls on the Iranian authorities to ensure that the arrested members of Iran's Ahwazi Arab minority – Mohammad Ali Amouri, Rahman Asakereh, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashidi, Sayed Jaber Alboshoka and Sayed Mokhtar Alboshoka – are tried in accordance with international fair-trial standards, with due protection from torture and other ill-treatment, and without recourse to the death penalty

- Urges the Iranian authorities to release all activists who are currently imprisoned for their peaceful advocacy of minority rights

- Calls on the Iranian authorities to respect the right of ethnic minorities to use their own languages, in private and public, and in particular to guarantee education in minority languages, in accordance with the constitution of the Islamic Republic of Iran

A letter of concern was also sent on 12 October 2012.

 

 

A letter of concern was sent on 24 May 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In its resolution adopted on 22 November 2012, the European Parliament:

 

-  Is deeply concerned about the death in prison of Sattar Beheshti; urges the Iranian authorities to conduct a thorough enquiry into the case, in order to establish the exact circumstances of his death

- Is deeply concerned by the reports indicating that Sattar Beheshti was tortured in prison

-  Deeply deplores the lack of fairness and transparency of the judicial process and the denial of due-process rights in Iran; calls on the Iranian authorities to guarantee a stringent respect of fair trial and due process to all detainees, as stipulated in the ICCPR

- Urges the Iranian authorities to release all political prisoners and prisoners of conscience, including Nasrin Sotoudeh, co-Sakharov Prize winner together with Jafar Panahi, and to allow them to come to the European Parliament in December 2012 to collect their prizes; expresses its concern about the deteriorating health condition of Nasrin Sotoudeh; calls on Iran's judiciary and prison authorities to end the mistreatment of Nasrin Sotoudeh; expresses its sympathy and full solidarity with the requests of Nasrin Sotoudeh; calls on Iran's authorities to allow all prisoners access to lawyers of their choice, necessary medical care and family visits, to which they are entitled under international human rights law, and to treat them with dignity and respect

MAURITANIA

 

Biram Ould Abeid

 

 

Biram Ould Abeid and 6 other people, members of the Initiative pour la Résurgence du Mouvement Abolitionniste en Mauritanie – IRA (Initiative for the Resurgence of the Abolitionist Movement in Mauritania), an organisation working for the eradication of slavery in Mauritania, were arrested with violence on 29 April and detained, after they had set fire to Maliki legal writings which they consider to be a legitimization of the practice of slavery.

 

The charges brought against the IRA members - which included terrorism and apostasy in the case of Mr Biram Ould Abeid - carried extremely severe punishments, including the death penalty.

 

In September 2012, human rights defender Biram Ould Dah Ould Abeid and his colleagues were released on bail.

 

 

 

 

A letter of concern was sent on 30 August 2012.

NiGERIA

 

Osmond Ugwu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raphael Elobuike

 

 

Nigerian trade union leader Osmond Ugwu was detained in October 2011 and imprisoned for three months on trumped-up charges.

The arrest, which happened during a prayer meeting about ongoing labour negotiations in the south-eastern city of Enugu, was sudden and brutal.

Ugwu spent the first two days in police detention without any food or water, in agony from the injuries he sustained to his legs, back, waist and hands.

Together with fellow union member Raphael Elobuike, Ugwu was charged with attempted murder and assault, in an apparent bid by the police and prosecution to silence the activists.

 

Neither the police nor the state prosecutors have presented any evidence against the two on the attempted murder charge, and the assault charge was based on the claim by the police that Ugwu held on to a police officer’s uniform and tore it while he was being dragged away.

In its resolution adopted 15 March 2012, the European Parliament:

 

- Calls on the government to release labour union leader Osmond Ugwu and union member Raphael Elobuike due to the lack of evidence in the prosecution's case against them

 

Kazkhstan

 

Vladimir Kozlov

 

 

 

 

 

 

 

Igor Vinyavskiy

 

 

 

Leader of the unregistered Alga party and a vocal critic of President Nursultan Nazarbayev, Vladimir Kozlov was convicted to seven and a half years of imprisonment for inciting unrest in Zhanaozen in december 2011, when government troops killed 15 after a labor strike.

 

Journalist and editor for Vzglyad. He was arrested on 23 January 2012 for allegedly distributing leaflets demanding an insurrection and imprisoned, seen as a threat to national security by the government. The government indicted him for "making public calls through mass media to violently overthrow Kazakhstan's constitutional regime", in connection with pamphlets distributed two years earlier by people whose connection with Vinyavsky has yet to be established. On 15 March the Kazakh government was criticized by the European Parliament for his detainment (see resolution in next column); he was released later that day.

 

 

 

In its resolution adopted 15 March 2012, the European Parliament:

 

-  Expresses its indignation at the incarceration of opposition leaders and journalists since January 2012, and calls on the Kazakh authorities to end the clampdown on the opposition and the independent media in the country and release all persons incarcerated on political grounds, including the leader of the Alga party Vladimir Kozlov and the editor-in-chief of the Vzglyad newspaper Igor Vinyavskiy, as well as all persons mentioned in recent EU statements in the OSCE Permanent Council who are still in detention; calls for Mr Kozlov to be given access to his immediate family, including his wife, and for an independent assessment of his medical condition; welcomes the release of Natalya Sokolova, lawyer for the Karazhanbasmunai oil company's labour unions, who was previously sentenced to six years in prison, now reduced to a three-year probation; regrets nevertheless that Ms Sokolova is still prohibited from participating in trade union activities during her probation.

 

KUWAIT

 

Hamad al-Naqi

 

 

 

A member of Kuwait’s Shi’a Muslim minority accused of blasphemy, he was arrested on 27 March and taken to Kuwait Central Prison. A case was brought against him with Dowaem al-Mowazry as a civil plaintiff, who called for al-Naqi to be executed as an example to blasphemers. The letter of concern was sent when a few members of the National Assembly of Kuwait called for capital punishment for blasphemy.

 

In June 2012 Hamad Al-Naqi was sentenced to ten years' imprisonment for charges pertaining to provoking sectarian tensions and blasphemous tweets against the prophet Mohammed.

 

 

A letter of concern was sent on 08 May 2012.

pakistan

 

Malala Yousafzai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On 9 October 2012 Malala Yousafzai, a 14-year-old girl from the Swat Valley, was singled out in the school bus on her way home, shot in the head and neck and severely wounded, while two other girls also sustained wounds in the attack. The Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) have claimed responsibility for the attack and issued a statement after the attacks, claiming it was obligatory to kill anyone leading a campaign against Islamic law and announcing that the movement would attempt to kill Yousafzai again if she recovers from her injuries. The security forces have reacted by arresting many suspects of the crime, and the Pakistani Parliament has debated a motion condemning the attack, which has, however, met with resistance from the main opposition party, the Pakistan Muslim League-N.

Malala Yousafzai had become a national symbol of resistance against the Taliban’s efforts to deprive girls of an education through blogs she wrote since the age of 11, receiving in December 2011 the National Youth Peace Prize, which has been renamed in her honour the National Malala Peace Price.

In Pakistan and many other Muslim countries protests have taken place in admiration of and solidarity with Malala Yousafzai and in condemnation of the brutal attack by the Taliban.

 

 

 

In its resolution adopted on 26 October 2012, the European Parliament:

 

- Strongly condemns the violent attack on Malala Yousafzai and the serious injuries inflicted on two of her classmates

 

- Calls on the Government of Pakistan to ensure the safety of Malala Yousafzai and her family and to bring to justice those responsible for the assault

 

- Calls on the Government of Pakistan to ensure the safety of other human rights activists – particularly women and girls who become active in society and politics – who have received threats from the Taliban and other extremist groups

 

- Urges the Pakistani authorities to prosecute those individuals and groups inciting violence, in particular those calling for the killing of individuals and groups with whom they disagree

RUSSIA

 

Elena Milashina

Ella Asoyan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taisia Osipova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexei Navalny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boris Nemtsov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergey Udalcov

 

 

 

 

 

 

Nadezhda Tolokonnikova, Maria Alyokhina and Ekaterina Samutsevitch

 

 

In the early morning of April 5, 2012, Elena Milashina,a prominent journalist and human rights defender was attacked by two unknown assailants in the Balashika neighborhood of Moscow, along with friend Ella Asoyan who was visiting her in Moscow.

After the brutal murder of Anna Politkovskaya, Novaya Gazeta’s star correspondent, in 2006, Milashina picked up her mantle, reporting on human rights abuses in Russia’s turbulent North Caucasus region, including Chechnya. When Natalia Estemirova, a leading Chechen human rights defender and Milashina’s close collaborator, was brazenly murdered in July 2009, she started an independent investigation into the killing. Novaya Gazeta did not exclude the possibility that the attack on Milashina was linked to her professional activity.

 

Taisiya Osipova is a Russian opposition activist from the unregistered National Bolshevik Party and "The Other Russia" party. She is the wife of opposition activist Sergei Fomchenkov. In 2011 Osipova was sentenced by the Russian courts to 10 years in prison for possession of heroin. In 2012 the sentence was reduced to 8 years in a retrial ordered by a higher court, after President Dmitry Medvedev had called her original sentence "too harsh". Osipova claims the heroin had been planted in a police raid. Mikhail Fedotov, head of Russia's council on human rights, has called the verdict a "legal mistake".

 

Alexei Anatolievich Navalny is a Russian lawyer, political and financial activist, and politician. Since 2009, he has gained prominence in Russia, and in the Russian and international media, as a critic of corruption and of Russian President Vladimir Putin. He has organized large-scale demonstrations promoting democracy and attacking political corruption, Putin, and Putin's political allies; and has run for political office on the same platform. In 2012, The Wall Street Journal described him as "the man Vladimir Putin fears most."

 

 

Boris Efimovich Nemtsov is a Russian statesman and liberal politician. He was a Minister of fuel and energy (1997), Vice Premier of Russia and Security Council member from 1997 to 1998. After a split in the Union of Right Forces in 2008, he co-founded Solidarnost. In 2010, he co-formed coalition For Russia without Lawlessness and Corruption (was refused in registration as party). Since 2012 Nemtsov has been co-chair of Republican Party of Russia – People's Freedom Party (RPR-PARNAS), a registered political party.

 

Sergei Udalcov is a Russian political activist and leader of the Left Front movement. In 2011 and 2012, he helped lead a series of protests against Vladimir Putin.

 

 

 

Pussy Riot is Russian punk band. Three of its members - Nadezhda Andreyevna Tolokonnikova, Yekaterina Samutsevich and Maria Alyokhina - were arrested after protesting in a cathedral against Russian president Vladimir Putin. They were sentenced to two years in a labour camp.

 

 

A letter of concern was sent on 05 May 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In its resolution adopted on 13 September 2012, the European Parliament:

 

-  Expresses its deep concern regarding other politically motivated trials, in particular the criminal prosecution of scientists accused of espionage for cooperating with foreign scientific institutions, the conviction of opposition activist Taisia Osipova to eight years of penal colony in a trial referred to as politically motivated, using dubious and possibly fabricated evidence and not meeting the standards of a fair trial, the detention of, and politically motivated criminal charges against, more than a dozen participants in the protest demonstration in Moscow on 6 May who were wrongly accused in connection with the alleged ‘mass riots’, and the criminal investigation into opposition activists, such as Alexei Navalny, Boris Nemtsov and Sergey Udalcov;

- Expresses its deep disappointment with the verdict and the disproportionate sentence issued by the Khamovnichesky District Court in Russia in the case of Nadezhda Tolokonnikova, Maria Alyokhina and Ekaterina Samutsevitch, members of the punk band ‘Pussy Riot’;

 

Saudi Arabia

 

 

Hamzi Kashgari

 

 

A Saudi poet and a former columnist for the Saudi daily newspaper al-Bilad , he became the subject of a controversy after he had posted a series of poetic tweets, sharing an imaginary conversation he was having with the Prophet Mohammed. The tweets were deemed blasphemous, prompting a severe backlash, with over 30,000 responses and a Facebook page calling for his execution.

Kashgari deleted the tweets, apologising repeatedly, but to no avail. He fled to Malaysia, with the intention of seeking asylum in New Zealand, but was deported home, where he faced charges of apostasy, which is punishable by death in Saudi Arabia.

 

 

 

 

 

 

A letter of concern was sent on 16 February 2012 echoing the plenary declaration of the President of the European Parliament on 13 February 2012.

 

SyriA

 

 

Mazen Darwish

Dr Mohamad Osama Al-Baroudi

Dr Mahmoud Al-Refaai

 

 

 

 

 

Director of the Syrian Centre for Media and Freedom of Expression, Mazen Darwish' arrest and detention were in clear violation of international law.

 

Dr Mohamad Osama Al-Baroudi and Dr Mahmoud Al-Refaai have been held in conditions amounting to enforced disappearance since 18 February and 16 February 2012 respectively.

 

All three were at the time of the writing of this letter prisoners of conscience and it was required therefore that they were released unconditionally, and access to their families and lawyers be granted by the Syrian authorities.

 

 

 

 

A letter of concern was sent on 24 May 2012.

UKRAINE

 

Yulia Tymoshenko

 

 

 

 

 

 

 

 

Yuri Lutsenko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valery Ivashchenko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Former Prime Minister of Ukraine. She was charged of abuse of power in connection with the conclusion of gas contracts in 2009. The Prosecutor General's Office in Ukraine brought charges against her on 24 May 2011 and on 11 October 2011 she was sentenced to seven years in prison.

 

 

Former high-ranking official from the Tymoshenko, Yuri Lutsenko (former Interior Minister, one of the leaders of the People's Self-Defence Party), was charged with abuse of office and misappropriation of funds and was arrested on 26 December 2010 for alleged non-cooperation with the prosecution. On 27 February 2012 Lutsenko was sentenced to four years in jail for embezzlement and abuse of office. On 7 April 2013 he was released from prison as the Ukrainian President Viktor Yanukovych pardoned him for health reasons.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Former Acting Defence Minister in Yulia Tymoshenko’s government, Valery Ivashchenko has been sentenced to 5 years imprisonment. on 12 April 2012. Valery Ivashchenko has been in detention since August 2010.  He was charged with having, in November 2009 while Acting Minister of Defence abused his position by signing a plan to sell the Feodosia Marine Engineering Works which was property of the Ministry of Defence. On 14 February, Denmark has granted him asylum.

 

 

 

 

 

 

In its resolution adopted on 24 May 2012, the European Parliament:

 

- Deplores the sentencing of former Prime Minister Yulia Tymoshenko; stresses that strengthening the rule of law and an independent judiciary, as well as initiating a credible fight against corruption, are essential not only to the deepening of EU-Ukraine relations but also to the consolidation of democracy in Ukraine;

- Calls on the Ukrainian authorities to guarantee the impartiality and transparency of the cassation process in Ms Tymoshenko's case, which should take place in line with the fair and just legal standards and practices common in Europe, and demands an end to the use of selective justice targeting political and other opponents; deplores the fact that the High Specialised Court of Ukraine on Criminal and Civil Cases has postponed its ruling on the cassation appeal in Ms Tymoshenko's case against the decision of Pechersk District Court in Kyiv; notes the adjournment of the cassation hearing on the case of Yulia Tymoshenko to 26 June 2012, considers this delay regrettable, and warns against protraction of due legal process;

- Urges the Ukrainian authorities to ensure full respect for the right of all prisoners sentenced on politically motivated grounds, including Ms Tymoshenko, Mr Lutsenko and Mr Ivashchenko, to adequate medical assistance in an appropriate institution, for their right of unrestricted access to their lawyers and for the right to be visited by relatives and other people such as the EU ambassador; stresses the need for Ukraine to respect fully the legal and human rights of defendants and detainees, including the right to medical care, in line with international standards; condemns the use of force by prison guards against Yulia Timoshenko, and recalls the obligation of Ukraine to examine promptly and impartially any complaints of torture or other forms of cruel, inhuman or degrading treatment;

 

In its resolution adopted on 13 December 2012, the European Parliament:

- Makes a strong appeal to the Ukrainian authorities to find, together with the European Parliament's envoys, Aleksander Kwasniewski and Pat Cox, a reasonable and just solution to the Tymoshenko case; urges the Ukrainian Government to respect and implement the final decisions of the European Court of Human Rights on the ongoing case of Yulia Tymoshenko and Yuri Lutsenko;

- Calls on Ukraine to end the selective application of justice in Ukraine at all levels of government and to make it possible for opposition parties to participate in political life on the basis of a level playing field; calls on the authorities, in this context, to free and rehabilitate politically persecuted opponents, including Yulia Tymoshenko, Yuri Lutsenko and others.

WEST BANK and EAST JERUSALEM

 

Marwan Barghouti

 

 

 

 

 

Nabil Al-Raee

 

 

 

Marwan Barghouti is one of the most prominent Fatah leaders in the West Bank. He was arrested on April15, 2002, in Ramallah, by the Israeli authorities. He is in detention since that date.

 

 

Nabil Al Raee, the artistic director of The Freedom Theatre in Jenin, was arrested overnight on 5 June by the Israeli authorities "on suspicion of illegal activity". The Freedom Theatre is a cultural venue dedicated to the children, youth and adults of Jenin Refugee Camp and beyond and employees of the Theatre are often under harassment of the Israeli side.

 

 

 

 

In the resolution adopted on 5 July 2012, the European Parliament:

 

- Calls for an end to the administrative detention without formal charge or trial of Palestinians by Israeli authorities, for access to a fair trial for all Palestinian detainees, and for the release of Palestinian political prisoners, with special regard for members of the Palestinian Legislative Council, including Marwan Barghouti, and administrative detainees; calls also for the immediate release of Nabil Al-Raee, the artistic director of the Freedom Theatre in Jenin Refugee Camp, arrested on and detained since 6 June 2012


ANNEX II

LIST OF RESOLUTIONS

List of resolutions adopted by the European Parliament during the year 2012, and relating directly or indirectly to human rights violations in the world.

Country

Date of adoption in plenary

Resolution title

AFRICA

 

 

Africa

05.07.2012

Violence against lesbians and LGBT rights in Africa

Democratic Republic Of Congo

14.06.2012

Follow-up of the elections in the Democratic Republic of Congo

Democratic Republic Of Congo

13.12.2012

Situation in the Democratic Republic of the Congo

Egypt

16.02.2012

Recent developments

Egypt

15.03.2012

Human trafficking in Sinai, in particular the case of Solomon W.

Libya

22.11.2012

Situation of migrants in Libya

Mali

20.04.2012

Situation in Mali

Sahel Region

14.06.2012

Human rights and the security situation in the Sahel Region

South Africa

13.09.2012

Massacre of striking miners

Sudan And South Sudan

14.06.2012

Sudan and South Sudan

AMERICAS

 

 

Venezuela

24.05.2012

Possible withdrawal from the Inter-American Commission in Human Rights

ASIA

 

 

Azerbaijan

24.05.2012

Azerbaijan

Azerbaijan

13.09.2012

Azerbaijan: the case of Ramil Safarov

Bahrain

15.03.2012

Human Rights violations in Bahrain

Burma/ Myanmar

20.04.2012

Situation in Burma/Myanmar

Burma

13.09.2012

Persecution of Rohingya Muslims in Burma

Burma

22.11.2012

Situation in Burma, particularly the continuing violence in Rakhine State

Cambodia

26.10.2012

Situation in Cambodia

China

05.07.2012

Forced abortion scandal in China

Israel

05.07.2012

EU policy on the West Bank and East Jerusalem

Israel

13.12.2012

Israeli government’s decision to expand settlements in the West Bank

India

13.12.2012

Caste discrimination in India

Japan

16.02.2012

Death penalty in Japan

North Korea

24.05.2012

Situation of North Korean refugees

Pakistan

26.10.2012

Discrimination against girls in Pakistan, in particular the case of Malala Yousafzai

The Philippines

14.06.2012

Cases of impunity in the Philippines

The United Arab Emirates

26.10.2012

Human right situation in the United Arab Emirates

EUROPE

 

 

Belarus

16.02.2012

Death penalty in Belarus, in particular the cases of Dzmitry Kanavalau and Uladzislau Kavalyou

Belarus

29.03.2012

Belarus

Belarus

05.07.2012

Freedom of expression in Belarus, in particular the case of Andrzej Poczobut

Belarus

26.10.2012

Elections in Belarus

Georgia

26.10.2012

Elections in Georgia

Russia

16.02.2012

Situation in Russia

Russia

13.09.2012

Political use of justice in Russia

Russia

13.12.2012

New EU-Russia agreement

Ukraine

13.12.2012

Situation in Ukraine

MIDDLE EAST

 

 

Bahrain

15.03.2012

Human rights violation in Bahrain.

Iran

02.02.2012

Situation in Iran

Iran

14.06.2012

Situation of ethnic minorities in Iran

Iran

22.11.2012

Human rights in Iran, mass executions and death of blogger Sattar Beheshti

Palestine

15.03.2012

Palestine: raids by Israeli forces on Palestinian TV stations

Palestine

22.11.2012

Situation in Gaza

Syria

16.02.2012

Situation in Syria

Syria

13.09.2012

Situation in Syria

THEMATIC

 

 

Women’s Situation In War

2.02.2012

Women’s situation in war

Female Genital Mutilation

14.06.2012

Female genital mutilation

UN Human Rights Council

16.02.2012

UN Human Rights Council


RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

21.11.2013

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

49

0

4

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Elmar Brok, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Marusya Lyubcheva, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Justas Vincas Paleckis, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, György Schöpflin, Adrian Severin, Marek Siwiec, Davor Ivo Stier, Charles Tannock, Inese Vaidere, Nikola Vuljanić, Karim Zéribi

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Reinhard Bütikofer, Véronique De Keyser, Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Barbara Lochbihler, Jean Roatta, Helmut Scholz

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Hiltrud Breyer, Chrysoula Paliadeli, Marie-Christine Vergiat

Aġġornata l-aħħar: 4 ta' Diċembru 2013Avviż legali