Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2007/2636(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B6-0375/2007

Predložena besedila :

B6-0375/2007

Razprave :

PV 10/10/2007 - 18
CRE 10/10/2007 - 18

Glasovanja :

PV 11/10/2007 - 8.1
CRE 11/10/2007 - 8.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2007)0430

Sprejeta besedila
WORD 44k
Četrtek, 11. oktober 2007 - Bruselj Končna izdaja
Humanitarne razmere v Gazi
P6_TA(2007)0430B6-0375/2007

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. oktobra 2007 o humanitarnih razmerah v Gazi

Evropski parlament ,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Bližnjem vzhodu, zlasti resolucij z dne 2. februarja 2006 o izidu palestinskih volitev in razmerah v Vzhodnem Jeruzalemu(1) , z dne 1. junija 2006 o humanitarni krizi na palestinskih ozemljih in vlogi EU(2) , z dne 7. septembra 2006 o razmerah na Bližnjem vzhodu(3) , z dne 16. novembra 2006 o razmerah v Gazi(4) , z dne 21. junija 2007 o programu MEDA in finančni podpori Palestini: ocena, izvajanje in nadzor(5) ter z dne 12. julija 2007 o Bližnjem vzhodu(6) ,

–   ob upoštevanju resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov 242 (1967) in 338 (1973),

–   ob upoštevanju izjave četverice z dne 23. septembra 2007,

–   ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje odnose z dne 23. in 24. julija 2007,

–   ob upoštevanju izjave o Bližnjem vzhodu, ki jo je dne 21. septembra 2007 podala visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice,

–   ob upoštevanju člena 103(2) svojega Poslovnika,

A.   ker je humanitarna kriza v Gazi zaradi embarga na gibanje ljudi in blaga, množičnega opustošenja javnih objektov in zasebnih hiš, oviranja dela bolnišnic, klinik in šol, delnega omejevanja dostopa do čiste pitne vode, hrane in elektrike in uničenja kmetijskih površin dosegla katastrofalno raven,

B.   ker sta mejna prehoda Karni in Rafa že več mesecev zaprta in ker je embargo na gibanje ljudi in blaga dodatno ohromil gospodarstvo ter znatno prispeval k izredno visoki stopnji brezposelnosti v Gazi,

C.   ker je stanje glede sektorja vode in odpadnih voda kritično ter ker lahko to zaradi pomanjkanja vode in možnosti poplavljanja iz kanalizacije povzroči še hujšo okoljsko in humanitarno krizo,

D.   ker je zdravstveni sistem pod hudim pritiskom in velikemu delu prebivalstva primanjkuje nujno potrebnih zdravil in zdravljenja,

E.   ker je izobraževalni sistem močno ohromljen zaradi pomanjkanja osnovnih materialov, ki mu omogočajo delovanje, ter ker se slabša kakovost izobraževanja; ker bo imelo to hude posledice za prihodnost mlade generacije Palestincev, ki živijo v Gazi,

F.   ker je Evropska unija Palestincem v preteklih letih zagotovila znatno finančno podporo; ker so od leta 2006 začasni mednarodni mehanizem in financiranje projektov Evropske unije imeli pomembno vlogo pri preprečevanju humanitarne katastrofe v Gazi in na Zahodnem bregu,

G.   ker embargo na gibanje ljudi in blaga ter notranja nestabilnost v Gazi znatno ovirajo delovanje Generalnega direktorata Komisije za humanitarno pomoč, agencij Združenih narodov, Rdečega križa in Rdečega polmeseca ter drugih humanitarnih organizacij, ki nudijo pomoč in podporo prebivalcem Gaze; ker so Komisija, program Združenih narodov za razvoj (UNDP), agencija Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) in Svetovna banka ustavili številne infrastrukturne projekte, ker je onemogočen uvoz surovin; ker ti humanitarni uradi, agencije in organizacije kljub vsem oviram nadaljujejo svoje delo; ker bi morale Evropska unija in njene države članice izpolniti finančne obveznosti za te dejavnosti,

H.   ker je četverica v svoji izjavi z dne 23. septembra 2007 izrazila globoko zaskrbljenost zaradi razmer v Gazi in se je dogovorila, da je treba še naprej zagotavljati nujno in humanitarno pomoč, ter pozvala k zagotavljanju osnovnih storitev,

I.   ker je izboljšanje življenjskih razmer Palestincev, ki živijo v Gazi in Zahodnem bregu, skupaj z obnovitvijo mirovnega procesa in vzpostavitvijo delujočih palestinskih institucij ključni vidik prizadevanja za doseganje pravičnega in trajnega miru med Izraelci in Palestinci,

1.   izraža globoko zaskrbljenost zaradi humanitarne krize v Gazi in hudih posledic, ki bi jih lahko imela; poudarja, da je treba na tem območju v celoti spoštovati človekove pravice ter mednarodno humanitarno pravo; ponovno poziva vse strani, da se odpovejo nasilju;

2.   poziva Izrael, naj izpolni svoje mednarodne obveznosti iz ženevskih konvencij ter v Gazi omogoči pretok humanitarne pomoči in humanitarne podpore ter zagotovi osnovne storitve, kot sta elektrika in gorivo; poziva k odpravi blokade Gaze; poziva Izrael, naj omogoči pretok ljudi in blaga na mejnem prehodu Rafa v skladu s sporazumom o gibanju in dostopu ter misijo pomoči EU, ter pretok blaga na mejnem prehodu Karni; poziva Svet, visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko in Komisijo, naj izpolnijo svojo odgovornost za izvajanje tega sporazuma; poziva Izrael, naj omogoči pretok finančnih sredstev v Gazo, ki je prekinjen od 25. septembra 2007, in meni, da ima pomanjkanje dostopa do finančnih sredstev hude posledice za gospodarsko, družbeno in vsakdanje življenje Palestincev;

3.   poziva Palestinsko avtonomno oblast in Hamas, naj kljub političnemu zastoju olajšata delovanje javnih institucij, ki zagotavljajo osnovne storitve, ter delovanje mednarodnih humanitarnih uradov, agencij in organizacij, ki se trudijo izboljšati življenjske razmere vseh Palestincev na tem območju;

4.   poziva Svet in Komisijo, naj skupaj z mednarodno skupnostjo palestinskemu prebivalstvu še naprej zagotavljata nujno humanitarno pomoč, pri tem pa posebej upoštevata posebne specifične potrebe še posebej ranljivih skupin; poziva Svet in Komisijo, naj v skladu z Evro-sredozemskim pridružitvenem sporazumom z Državo Izrael(7) in Evro-pridružitvenim začasnim sporazumom s Palestinsko avtonomno oblastjo(8) zagotovita polno spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic na tem območju, vključno z nedržavnimi akterji, da bi se vzpostavilo humanitarno območje;

5.   izraža željo, da bi s prizadevanji za pripravo mednarodne mirovne konference prispevali k doseganju pravičnega in trajnega miru med Izraelci in Palestinci na podlagi ustreznih resolucij varnostnega sveta Združenih narodov, pravice Države Izraela do obstoja znotraj varnih in priznanih meja ter pravice do uspešno delujoče države za Palestince;

6.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, visokemu predstavniku za skupno zunanjo in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, odposlancu četverice na Bližnjem vzhodu, predsedniku evro-sredozemske parlamentarne skupščine, predsedniku Palestinske avtonomne oblasti, palestinskemu zakonodajnemu svetu, izraelski vladi in knesetu ter vladi in parlamentu Egipta.

(1) UL C 288 E, 25.11.2006, str. 79.
(2) UL C 298 E, 8.12.2006, str. 223.
(3) UL C 305 E, 14.12.2006, str. 236.
(4) UL C 314 E, 21.12.2006, str. 324.
(5) Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0277.
(6) Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0350.
(7) UL L 147, 21.6.2000, str. 3.
(8) UL L 187, 16.7.1997, str. 3.

Zadnja posodobitev: 10. junij 2008Pravno obvestilo