Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/2518(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B6-0066/2008

Razprave :

PV 19/02/2008 - 4

Glasovanja :

PV 21/02/2008 - 4.5
CRE 21/02/2008 - 4.5
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0064

Sprejeta besedila
WORD 56k
Četrtek, 21. februar 2008 - Strasbourg Končna izdaja
Razmere v Gazi
P6_TA(2008)0064B6-0066, 0067, 0068, 0069, 0071 in 0072/2008

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. februarja 2008 o razmerah v Gazi

Evropski parlament ,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Bližnjem vzhodu, zlasti resolucij z dne 1. junija 2006 o humanitarnih razmerah na palestinskih ozemljih in vlogi EU(1) , z dne 16. novembra 2006 o razmerah v Gazi(2) , z dne 21. junija 2007 o programu MEDA in finančni podpori Palestini - ocena, izvajanje in nadzor(3) , z dne 12. julija 2007 o Bližnjem vzhodu(4) in z dne 11. oktobra 2007 o humanitarnih razmerah v Gazi(5) ,

–   ob upoštevanju resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov 242 (S/RES/242) z dne 22. novembra 1967 in 338 (S/RES/338) z dne 22. oktobra 1973,

–   ob upoštevanju Četrte ženevske konvencije (1949),

–   ob upoštevanju dogovora iz Annapolisa z dne 27. novembra 2007,

–   ob upoštevanju sklepov z zasedanja Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose z dne 28. januarja 2008,

–   ob upoštevanju izjave odbora za politična vprašanja, varnost in človekove pravice pri Evropsko-sredozemski parlamentarni skupščini o razmerah v Gazi z dne 28. januarja 2008,

–   ob upoštevanju resolucije Sveta Združenih narodov za človekove pravice o kršitvah človekovih pravic v Gazi z dne 24. januarja 2008 (A/HRC/S-6/L.1),

–   ob upoštevanju člena 103(4) svojega Poslovnika,

A.   ker so se humanitarne razmere v Gazi zaradi omejitve pretoka ljudi in blaga, delnega omejevanja dostopa do pitne vode, hrane in elektrike ter pomanjkanja osnovnega blaga in storitev še poslabšale,

B.   ker so mejni prehodi za vstop v Gazo in izstop iz nje že več mesecev zaprti in ker je omejitev pretoka ljudi in blaga dodatno ohromila tamkajšnje gospodarstvo,

C.   ker so ključni sektorji javnih storitev, vključno z zdravstvenim in izobraževalnim sistemom, močno ohromljeni zaradi pomanjkanja osnovnih materialov, ki jim omogočajo delovanje, in ker pomanjkanje zdravil in goriva za delovanje generatorjev v bolnišnicah ogroža življenja Palestincev,

D.   ker je v zadnjih tednih, potem ko so podrli del mejnega zidu, na stotisoče Palestincev prečkalo mejo med Gazo in Egiptom, da bi poiskali nujne življenjske potrebščine, in ker so egiptovske sile postopoma prevzele nadzor nad razmerami in so, kot so zahtevale izraelske oblasti, dne 3. februarja 2008 znova zaprle mejo, zaradi česar se Palestinci niso mogli več svobodno gibati,

E.   ker je uničenje dela mejnega zidu in ograje neposredna posledica zelo resne humanitarne krize v Gazi, zaradi katere si palestinsko prebivalstvo prizadeva izpolniti svojo najbolj temeljno pravico po svobodi gibanja,

F.   ker so bili po dolgem obdobju, ko takih dejanj ni bilo, v samomorilskem terorističnem napadu v Dimoni ranjeni in ubiti civilisti; ker palestinske milice nadaljujejo izstreljevanje raket iz Gaze na izraelsko ozemlje; in ker se nadaljujejo vojaške operacije, med katerimi so civilisti ubiti ali ogroženi, izraelska vojska pa v Gazi nadaljuje zunajsodne uboje,

G.   ker takšne razmere in nedavni razvoj dogodkov v Gazi ogrožajo pogajanja, ki potekajo med Izraelci in Palestinci, ter prizadevanja, da bi dosegli dogovor do konca leta 2008, kot sta si zastavili udeleženi strani na konferenci v Annapolisu z dne 27. novembra 2007,

H.   ker je Evropska unija Palestincem v zadnjih letih zagotovila znatno finančno podporo; ker sta začasni mednarodni mehanizem in financiranje projektov s strani Evropske unije imela pomembno vlogo pri preprečevanju humanitarne katastrofe v Gazi in na Zahodnem bregu; ker so Komisija, program Združenih narodov za razvoj (UNDP), Agencija Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje (UNRWA) in Svetovna banka ustavili številne infrastrukturne projekte, ker je onemogočen uvoz surovin; ker so ti humanitarni uradi, agencije in organizacije kljub vsem oviram v zmanjšanem obsegu delo nadaljevali; ker Evropska unija še naprej zagotavlja humanitarno pomoč palestinskemu prebivalstvu in neposredno denarno pomoč zaposlenim pri Palestinski avtonomni oblasti v Gazi; ker bo PEGASE (Palestinian-European Mechanism for Management of Socio-Economic Aid) nov finančni mehanizem Evropske unije in druge mednarodne pomoči za palestinska ozemlja,

I.   ker so na konferenci v Annapolisu vse strani izrazile željo, da se ponovno začnejo pogajanja za oblikovanje suverene in za življenje zmožne palestinske države ob varnem Izraelu,

J.   ker so udeleženci mednarodne konference donatorjev za palestinsko državo, ki je potekala decembra 2007 v Parizu, za prihodnja tri leta obljubili skupno 7,4 milijard ameriških dolarjev v podporo izgradnje institucij in oživitve gospodarstva v Palestini,

K.   ker je posebni odposlanec četverice opredelil štiri prednostne projekte gospodarskega razvoja in izgradnje institucij na palestinskem ozemlju, vključno z obnovitvijo naprave za čiščenje odplak v kraju Beit Lahia v severnem delu Gaze,

1.   ponovno izraža globoko zaskrbljenost zaradi humanitarne in politične krize v Gazi in hudih posledic, ki bi jih lahko imela; meni, da so nedavni dogodki v Rafi, vključno z miroljubnimi in nasilnimi dejanji, posledica krize v Gazi;

2.   izraža najgloblje sočutje do civilnega prebivalstva, ki trpi zaradi nasilja v Gazi in na jugu Izraela;

3.   ponovno poziva k takojšnji ustavitvi vseh nasilnih dejanj;

4.   poziva Izrael, naj preneha vojaške dejavnosti, zaradi katerih umirajo in so ogroženi civilisti, ter zunajsodne načrtne uboje;

5.   poziva Hamas, naj po nezakonitem prevzemu Gaze palestinskim milicam prepreči izstreljevanje raket iz Gaze na izraelsko ozemlje;

6.   je prepričan, da je politika izolacije Gaze neuspešna tako na politični kot na humanitarni ravni; ponovno poziva vse strani, naj v celoti spoštujejo mednarodno pravo, zlasti mednarodno humanitarno pravo;

7.   meni, da je bil odziv Egipta na izgrede v Rafi, ki so mnogim palestinskim družinam omogočili dostop do nujnih življenjskih potrebščin, pozitiven; poziva vlado Egipta, naj še naprej dejavno pomaga pri vzdrževanju miru in stabilnosti na tem območju;

8.   ponovno poziva k odpravi blokade in nadzorovanemu ponovnemu odprtju prehodov za vstop v Gazo in izstop iz nje; poziva Izrael, naj v skladu s sporazumom o gibanju in dostopu omogoči pretok ljudi in blaga čez mejna prehoda Rafa in Karni ter druge mejne prehode; poziva k nadaljevanju misije EU za pomoč na mejah na mejnem prehodu Rafa; podpira izjavo visokega predstavnika EU za SZVP, da je treba razmisliti o novem mandatu Sveta za misijo; v tem okviru poziva k povečani mednarodni prisotnosti na tem območju;

9.   pozdravlja predlog palestinskih oblasti, da na osnovi sporazuma med Egiptom, Izraelom in palestinskimi oblastmi prevzamejo nadzor nad prehodi, ter podpira nedavno resolucijo arabske lige v zvezi s tem; vseeno poziva palestinske oblasti, naj prispevajo k vzpostavitvi razmer, potrebnih za vključitev vseh udeleženih strani v Gazi v sporazum;

10.   meni, da bi bilo treba civilno prebivalstvo izvzeti iz vseh vojaških akcij in skupinskega kaznovanja; poziva Izrael, naj kot okupacijska sila izpolni svoje mednarodne obveznosti v Gazi; poziva Izrael, naj zagotovi stalen in zadosten dotok humanitarne pomoči ter osnovnega blaga in storitev, vključno z elektriko in gorivom, v Gazo; izraža globoko zaskrbljenost zaradi odločitve Izraela o postopnih tedenskih petodstotnih redukcijah električnega toka v Gazi, kar ni v skladu z zadovoljevanjem minimalnih humanitarnih potreb; pozdravlja peticijo desetih izraelskih organizacij za človekove pravice zoper prekinitev oskrbe Gaze z gorivom in električno energijo;

11.   meni, da delovanje javnih institucij, ki zagotavljajo osnovne storitve, ter delovanje mednarodnih humanitarnih uradov, agencij in organizacij, ki se trudijo izboljšati življenjske razmere Palestincev v Gazi, kljub političnemu zastoju zahteva dialog med palestinskimi oblastmi in Hamasom;

12.   poudarja velik pomen stalne geografske in trgovinske povezave med Gazo in Zahodnim bregom ter njune mirne in trajne ponovne politične združitve ter poziva Hamas, naj v skladu z načeli četverice in predhodno dogovorjenimi mednarodnimi obveznostmi ponovno pregleda svoje stališče ter podpre mirovni proces in aktualna pogajanja;

13.   ponavlja poziv k takojšnji izpustitvi izraelskega desetnika Gilada Šalita, ki bi bila razumljena kot dejanje dobre volje na strani Hamasa, ter vseh nekdanjih palestinskih ministrov, poslancev in županov, ki so zaprti; priznava pomen izpustitve zapornikov za krepitev zaupanja v okviru potekajočih mirovnih pogovorov;

14.   opozarja strani na zaveze, sprejete v Annapolisu, da se bodo v dobri veri pogajale z namenom, da do konca leta 2008 sklenejo mirovni sporazum, s katerim bodo brez izjeme rešena vsa odprta vprašanja, tudi najpomembnejša, kot so določali prejšnji sporazumi; poziva ju, da izpolnita svoje obveznosti po časovnem načrtu;

15.   poziva Svet in Komisijo, naj skupaj z mednarodno skupnostjo palestinskemu prebivalstvu v Gazi še naprej zagotavljata osnovno humanitarno pomoč, pri tem pa upoštevata zlasti potrebe posebno ranljivih skupin; poudarja pomen novega mehanizma za financiranje PEGASE; vendar izraža globoko zaskrbljenost zaradi uničenja zmogljivosti, ki so bile financirane v okviru humanitarne pomoči ali s finančnimi sredstvi za projekte, ki jih zagotavlja Evropska unija, s čemer je ogrožena učinkovitost pomoči Evropske unije in prizadeta solidarnost prebivalstva držav članic;

16.   pozdravlja izid mednarodne konference donatorjev za bodočo palestinsko državo, ki je potekala decembra 2007, zlasti obljubljenih 7,4 milijard ameriških dolarjev, in poziva vse donatorje, naj izpolnijo svojo obljubo in podprejo prizadevanja za izgradnjo bodoče palestinske države v skladu z načrtom reform in razvoja, ki ga je predstavil predsednik vlade dr. Salam Fajad;

17.   izraža globoko zaskrbljenost glede posledic za okolje in zdravje ljudi, ki so nastale zaradi pomanjkljivega vzdrževanja naprav za čiščenje odplak, zlasti pa poziva vse strani, naj omogočijo dostop do materiala, potrebnega za popravilo in obnovo objekta v kraju Beit Lahia, v skladu z ugotovitvami posebnega odposlanca četverice;

18.   poziva k izvedbi nujnega energetskega projekta v Gazi, po možnosti na območju Rafe, ki bi služil kot zgled in bi prebivalstvu omogočil neodvisnost in samozadostnost pri proizvodnji električne energije in pri desalinizaciji;

19.   poziva delovno skupino Parlamenta za Bližnji vzhod, naj v sodelovanju s Komisijo in zadevnimi mednarodnimi organizacijami pregleda posledice uničenja infrastrukture v Gazi, zlasti kar zadeva zmogljivosti, ki so bile financirane v okviru humanitarne pomoči ali finančnih sredstev za projekte, ki jih je zagotovila Evropska unija;

20.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, visokemu predstavniku za skupno zunanjo in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, odposlancu četverice na Bližnjem vzhodu, predsedniku evro-sredozemske parlamentarne skupščine, predsedniku Palestinske avtonomne oblasti, palestinskemu zakonodajnemu svetu, izraelski vladi, knesetu ter vladi in parlamentu Egipta.

(1) UL C 298 E, 8.12.2006, str. 223.
(2) UL C 314 E, 21.12.2006, str. 324.
(3) Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0277.
(4) Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0350.
(5) Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0430.

Zadnja posodobitev: 18. marec 2009Pravno obvestilo