Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2334(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0063/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0063/2009

Συζήτηση :

PV 11/03/2009 - 3
CRE 11/03/2009 - 3

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2009 - 5.23
CRE 11/03/2009 - 5.23
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0123

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 231kWORD 190k
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας
P6_TA(2009)0123A6-0063/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας (2008/2334(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2009, για το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση της ευρωπαϊκής ανάκαμψης (COM(2009)0114),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας (COM(2008)0800),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2008, με τίτλο "Από τη χρηματοπιστωτική κρίση στην ανάκαμψη: ευρωπαϊκό πλαίσιο ανάληψης δράσης" (COM(2008)0706),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 28ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με την επικαιροποίηση το 2009 των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Κοινότητας και με την εφαρμογή των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών (COM(2009)0034),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο μέτρων κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη της πρόσβασης σε χρηματοδότηση στην τρέχουσα χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση(1) ,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την έκθεση εφαρμογής για το κοινοτικό πρόγραμμα της Λισαβόνας 2008–2010 (COM(2008)0881),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2008 με τίτλο "Πολιτική συνοχής: επενδύοντας στην πραγματική οικονομία" (COM(2008)0876),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2008 με τίτλο "Ανασκόπηση της ενιαίας αγοράς: ένα έτος αργότερα" (SEC(2008)3064),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την εξωτερική διάσταση της στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση: Έκθεση για την πρόσβαση στην αγορά και δημιουργία πλαισίου για αποτελεσματικότερη διεθνή κανονιστική συνεργασία (COM(2008)0874),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση (COM(2008)0867),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και την απασχόληση (2008-2010) συμπεριλαμβανομένων μιας σύστασης της Επιτροπής σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Κοινότητας (βάσει του άρθρου 99 της Συνθήκης ΕΚ) και μιας πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (βάσει του άρθρου 128 της Συνθήκης ΕΚ) (COM(2007)0803),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Μαΐου 2008 με τίτλο "ΟΝΕ@10: επιτυχίες και προκλήσεις μετά από δέκα έτη λειτουργίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης" (COM(2008)0238) (ανακοίνωση ΟΝΕ@10),

–   έχοντας υπόψη τα σχέδια δράσης των κρατών μελών και τα προσαρμοσμένα στα πρόσφατα δεδομένα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2008-2010,

–   έχοντας υπόψη τη συγκρότηση ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τη χρηματοπιστωτική εποπτεία στην ΕΕ, υπό την προεδρία του Jacques de Larosière, και την από 25 Φεβρουαρίου 2009 έκθεσή του προς την Επιτροπή, ενόψει του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2009,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης και 12ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με οικονομικά και χρηματοπιστωτικά θέματα,

–   έχοντας υπόψη τη σύνοδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωομάδας, που διεξήχθη στις 12 Οκτωβρίου 2008, με σκοπό την έγκριση ενός συντονισμένου σχεδίου διάσωσης για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 13ης και 14ης Μαρτίου 2008 σχετικά με την έναρξη του νέου κύκλου της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση (2008-2010),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ecofin της 7ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την άμεση αντίδραση στους χρηματοοικονομικούς κλυδωνισμούς,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ecofin της 4ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με διεθνείς πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης και με την προετοιμασία της παγκόσμιας διάσκεψης για την κρίση αυτή,

–   έχοντας υπόψη τη συμβολή του Συμβουλίου Ecofin της 2ας Δεκεμβρίου 2008 στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης και 12ης Δεκεμβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη το μνημόνιο συμφωνίας της 1ης Ιουνίου 2008 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των χρηματοοικονομικών εποπτικών αρχών, των κεντρικών τραπεζών και των Υπουργείων Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διασυνοριακή χρηματοοικονομική σταθερότητα,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Οκτωβρίου 2008 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 2008(2) ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (Τμήμα: ευρείες κατευθυντήριες γραμμές για τις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών και της Κοινότητας): Εγκαινίαση του νέου κύκλου (2008-2010)(3) ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την ΟΝΕ@10: Τα πρώτα δέκα έτη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και οι μελλοντικές προκλήσεις(4) , (ψήφισμα σχετικά με την ΟΝΕ@10)

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Σεπτεμβρίου 2008 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου (hedge funds) και τα κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών (private equity)(5) ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Οκτωβρίου 2008 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την παρακολούθηση της διαδικασίας Lamfalussy: μελλοντική δομή της εποπτείας(6) ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0063/2009),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής οικονομία και οι παγκόσμιες αγορές μπόρεσαν να επιδείξουν πρωτοφανή και μοναδική στην ιστορία οικονομική μεγέθυνση τα τελευταία 25 έτη, με ικανότητα παραγωγής που δημιούργησε μεν συνθήκες ευημερίας για περισσότερους ανθρώπους από ποτέ στο παρελθόν, χρήζει όμως αναπροσαρμογής σε περιβάλλον οικονομικής ύφεσης συνοδευόμενο από μείωση της ζήτησης,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα, φέρνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές της χώρες, λόγω της έλλειψης πολύ ισχυρότερης και αποτελεσματικότερης δημόσιας δράσης, διαρκώς πλησιέστερα σε βαθιά κοινωνική και πολιτική κρίση που θέτει σε αμφισβήτηση την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κύρια προβλήματα που πρέπει να λυθούν για να αντιμετωπισθεί η ύφεση της διεθνούς και της ευρωπαϊκής οικονομίας σήμερα είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης έναντι των χρηματοπιστωτικών αγορών και των κεφαλαιαγορών, καθώς και η αύξηση της ανεργίας,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοφανής διάσταση της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης και το βάθος της επακόλουθης ύφεσης απαιτεί εμπεριστατωμένη εξέταση, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνές επίπεδο, του κανονιστικού πλαισίου και του πλαισίου διακυβέρνησης των χρηματοπιστωτικών αγορών, προκειμένου να αποτραπούν και μελλοντικά προβλήματα στη διεθνή οικονομία και η δημιουργία παρόμοιων προβλημάτων στις χρηματοπιστωτικές αγορές και να καταστεί η οικονομία της ΕΕ πιο ανθεκτική στις αλλαγές,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτυχία βασικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υπονομεύει τις πιστωτικές αγορές, παρεμποδίζει τις ροές κεφαλαίων, τις επενδύσεις και το εμπόριο και ασκεί πτωτικές πιέσεις στις τιμές και τις αξίες, διαβρώνοντας τη σταθερότητα και τα πάγια στοιχεία ενεργητικού που τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρειάζονται για να χορηγούν δάνεια και οι εταιρείες για να εξασφαλίζουν τη δική τους χρηματοδότηση,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αίτια και οι λόγοι της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης αποδείχθηκε ότι ήταν η χαλαρή νομισματική πολιτική και τα αυξημένα στεγαστικά δάνεια που επιβλήθηκαν για πολιτικούς λόγους, καθώς και οι μακροοικονομικές ανισορροπίες κυρίως μεταξύ των ΗΠΑ και αναδυόμενων οικονομιών, όπως η Κίνα κατά το παρελθόν· υπογραμμίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί περαιτέρω η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και να αυξηθούν οι επενδύσεις σε υποδομές και στην έρευνα, καθώς και σε νέες εταιρείες και νέες αγορές,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι κύριες προτεραιότητες για τους παράγοντες χάραξης πολιτικής της ΕΕ θα πρέπει να αποτελούν η αποκατάσταση της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών και των κεφαλαιαγορών και η διασφάλιση της απασχόλησης, ώστε να δοθεί έτσι βοήθεια στην ευρωπαϊκή οικονομία να επιστρέψει στην οικονομική μεγέθυνση, στις επενδύσεις και στις νέες θέσεις εργασίας,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα ύφεση πρέπει να χρησιμεύσει ως ευκαιρία για την προώθηση "πράσινων" επενδύσεων και τη δημιουργία "πράσινων" θέσεων εργασίας κατά τρόπο που να συμπλέει με την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της Λισαβόνας και του Γκέτεμποργκ και με την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασφάλιση της οικονομικής ανάκαμψης απαιτεί συντονισμένες δράσεις στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις καθώς και σταθερότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στην αγορά εργασίας, κατά τρόπο που να μην προκαλείται στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ εταιρειών ή ανισορροπία μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα και ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην πραγματική οικονομία έχουν ως αποτέλεσμα ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες που απαιτούν μέτρα και αποφάσεις έγκαιρες, με σαφείς στόχους, προσωρινές και αναλογικές, για να βρεθούν λύσεις στην πρωτόγνωρη κατάσταση που επικρατεί παγκοσμίως στους τομείς της οικονομίας και της απασχόλησης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημόσια παρέμβαση, αν και αναπόφευκτη, παραμορφώνει τις αντιλήψεις ως προς τους ενδεδειγμένους ρόλους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα σε σχέση με πιο φυσιολογικές περιόδους,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη ασχοληθεί με τις αδυναμίες του τρέχοντος χρηματοπιστωτικού κανονιστικού πλαισίου στις θέσεις του σχετικά με νομοθετικές προτάσεις και στα ψηφίσματά του,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πλέον πρόσφατα δεδομένα που παρείχε η Κοινότητα όσον αφορά τις προοπτικές για το 2009 υποδεικνύουν ταχεία επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών σε ολόκληρη την ΕΕ και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη έχουν τώρα την τελική ευθύνη να διασφαλίσουν την μακροοικονομική σταθερότητα, τη βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοπιστωτική κρίση αποκάλυψε το δίλημμα ότι από τη μια πλευρά η ρυθμιστική αρμοδιότητα για την οικονομική πολιτική πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο ΕΕ ενώ, από την άλλη πλευρά, τα σχέδια παροχής οικονομικών κινήτρων είναι αρμοδιότητα των αρχών των κρατών μελών,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που μεμονωμένα έλαβαν τα κράτη μέλη απαιτούν συνολικό συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να διασφαλισθεί συνδυαστικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα αφενός, και να αποφευχθούν δευτερογενείς επιπτώσεις, στρεβλωμένες αγορές και η περιττή αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών αφετέρου,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα πρέπει να συμπίπτουν και να υποστηρίζουν τους μακροπρόθεσμους στόχους, που είναι: να γίνει η ΕΕ η πιο ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης στον κόσμο, να μην υπονομευθεί η μελλοντική πίστη και εμπιστοσύνη, καθώς και να διασφαλιστεί η μακροοικονομική σταθερότητα,

ΙΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναγνωριστούν οι διαφορετικές δυνατότητες των κρατών μελών να συμμετάσχουν σε προγράμματα ανάκαμψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναπτυχθεί ευρεία συμπληρωματική προσέγγιση της ΕΕ με ιδιαίτερη έμφαση στον συνδυασμό μέτρων πολιτικής αμοιβαίας υποστήριξης στους τομείς των οικονομικών, του περιβάλλοντος, της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αποδείχθηκε πως η προσχώρηση στην ευρωζώνη ενισχύει την οικονομική σταθερότητα στα αντίστοιχα κράτη μέλη· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι οι πολίτες προσβλέπουν, ιδίως σε εποχή οικονομικής ύφεσης όπως η σημερινή, υπεύθυνες κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της οικονομικής επιβράδυνσης και σθεναρή ανταπόκριση εκ μέρους των ευρωπαϊκών μηχανισμών καθώς και επίδειξη κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής, με παράλληλη προστασία των κανόνων και βασικών αρχών που εγγυώνται την ισχύ και σταθερότητα του νομίσματος,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ύψιστης σημασίας να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη προκειμένου να επιτραπεί η εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών και να μετριαστούν έτσι οι επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη που προσχώρησαν πρόσφατα στην ΕΕ και δεν ανήκουν στην ευρωζώνη πλήττονται σοβαρά από την κερδοσκοπία εις βάρος των νομισμάτων τους, από τη φυγή κεφαλαίων και από το "πάγωμα" των διεθνών πιστωτικών αγορών,

Γενικά

1.   χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να δρομολογήσει ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας (Σχέδιο ανάκαμψης) ως απάντηση στην τρέχουσα σοβαρή οικονομική ύφεση· επισημαίνει ότι η κοινοτική διάσταση της εν λόγω πρότασης ισοδυναμεί με το 15% του προϋπολογισμού του προγράμματος ανάκαμψης, που πάντως πρέπει να τεθεί επειγόντως σε εφαρμογή·

2.   τονίζει ότι βασική προτεραιότητα του Σχεδίου ανάκαμψης πρέπει να είναι η προαγωγή της ευρωπαϊκής οικονομίας και ανταγωνιστικότητας, ώστε να διαφυλαχθούν οι δυνατότητες και η ασφάλεια των πολιτών και να αποτραπεί αυξημένη ανεργία· θεωρεί ότι το Σχέδιο ανάκαμψης πρέπει να αντιστρέψει την οικονομική παρακμή παρέχοντας τη δυνατότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές να λειτουργήσουν και πάλι σωστά, πρέπει να διευκολύνει τις επενδύσεις, και να παράσχει μεγαλύτερες ευκαιρίες για οικονομική μεγέθυνση και θέσεις εργασίας, ενισχύοντας ταυτόχρονα την οικονομία και την αγορά εργασίας της ΕΕ και βελτιώνοντας τις βασικές συνθήκες οικονομικής μεγέθυνσης και δημιουργίας θέσεων εργασίας·

3.   αναμένει από την Επιτροπή σαφή και ισχυρή καθοδήγηση προς βελτιωμένη συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ όλων των κρατών μελών για τη διαχείριση της βαθιάς αυτής οικονομικής κρίσης, έτσι ώστε να διασφαλισθούν όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις εργασίας και απασχόλησης στην Ευρώπη·

4.   επιμένει ότι κάθε δημοσιονομική ενίσχυση πρέπει να είναι έγκαιρη, να έχει σαφείς στόχους και να είναι προσωρινή· προειδοποιεί για πιθανά φαινόμενα παραγκωνισμού και διάλυσης της πολιτικής της ΕΕ για τον ανταγωνισμό· ζητεί να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η δίκαιη ανταγωνιστική αγορά που περιγράφεται στις Συνθήκες· επισημαίνει με ανησυχία την ταχεία αύξηση του δημόσιου χρέους και των δημοσιονομικών ελλειμμάτων· ζητεί ακόμη την επιστροφή σε υγιή δημόσια οικονομικά το συντομότερο δυνατό, όπως προβλέπεται στο αναθεωρημένο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (αναθεωρημένο ΣΣΑ), προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική επιβάρυνση των μελλοντικών γενεών·

5.   τονίζει ότι οι προσωρινές εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις από την πολιτική ανταγωνισμού της Κοινότητας πρέπει να αντιστραφούν και να αποκατασταθεί η ομαλότητα σε σαφώς καθορισμένο χρονικό ορίζοντα·

6.   υπογραμμίζει ότι το Σχέδιο ανάκαμψης πρέπει να εξυπηρετεί τον σκοπό της εξασφάλισης ορθής και δίκαιης διεθνούς συμφωνίας που θα διαδεχτεί το πρωτόκολλο του Κυότο το 2012 και ότι μια τέτοια συμφωνία πρέπει, μεταξύ άλλων, να δίνει στις φτωχότερες χώρες την ευκαιρία να ξεφύγουν από τη φτώχεια χωρίς να τροφοδοτούν την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, βοηθώντας τις να χρηματοδοτήσουν μαζικές επενδύσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή απόδοση·

7.   σημειώνει με ανησυχία την ταχεία αύξηση του δημόσιου χρέους και των δημοσιονομικών ελλειμμάτων· εκφράζει την ανησυχία του ότι τα δημόσια χρέη μπορούν να γίνουν υπερβολικό βάρος για τις μελλοντικές γενεές·

8.   δέχεται την ανάγκη προσαρμογής στο παγκόσμια ανταγωνιστικό περιβάλλον και επαναφοράς της οικονομικής μεγέθυνσης στην ευρωπαϊκή οικονομία, και καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιταχύνει τις προσπάθειές της για επενδύσεις στους τομείς των δεξιοτήτων και της κατάρτισης και για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας, καθώς και για την διαφύλαξη της απασχόλησης και την πρόληψη της μαζικής ανεργίας, ταυτόχρονα με την εφαρμογή εποικοδομητικών φορολογικών πολιτικών που θα πρέπει να βοηθήσουν στον καθορισμό της έκτασης και των επί μέρους στοιχείων του Σχεδίου Ανάκαμψης· αναμένει να επιτευχθεί συμφωνία στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2009 σχετικά με σαφή καθοδήγηση και απτά μέτρα για τη διασφάλιση της απασχόλησης και τη δημιουργία ευκαιριών εργασίας·

9.   συνιστά, ως αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα, ο συντονισμός των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης να καθιστά δυνατή την προσαρμογή κάθε προγράμματος στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε χώρας, λαμβάνοντας όμως υπόψη το κοινό συμφέρον, τις κοινές στρατηγικές που έχουν καθοριστεί όσον αφορά την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη διασφάλιση του μέγιστου δυνατού πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος, ιδιαίτερα στην απασχόληση·

10.   συνιστά νέες οριζόντιες πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ, δεδομένου ότι οι διαφορές στις εθνικές δυνατότητες και στα περιθώρια δημοσιονομικών ελιγμών ενδέχεται να επιφέρουν πολύ ασύμμετρα αποτελέσματα ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση· υπενθυμίζει, ωστόσο, την ευθύνη κάθε κράτους μέλους να εφαρμόζει δημοσιονομική πειθαρχία, να κάνει επενδύσεις και να εκτελεί διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις·

11.   προειδοποιεί σοβαρά για τον κίνδυνο οι λύσεις που θα εφαρμοστούν να αποτελέσουν το σύνολο των εθνικών πολιτικών, με πιθανές συγκρούσεις και κόστος, που θα υπονομεύσουν την ενιαία αγορά, την οικονομική και νομισματική ένωση και θα αποδυναμώσουν τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παγκόσμιου παράγοντα·

12.   υποστηρίζει τη δέσμευση της Επιτροπής υπέρ του αναθεωρημένου ΣΣΑ και επισημαίνει την διάθεσή της να χρησιμοποιήσει όλη την ευελιξία που παρέχει το Σύμφωνο ως τρόπο να εφαρμόσει αντικυκλικές πολιτικές για την αντιμετώπιση της οικονομικής ύφεσης, προκειμένου να επιτρέψει στα κράτη μέλη να ανταποκριθούν καταλλήλως στην οικονομική κρίση ειδικότερα προκειμένου να εκτιμηθεί ποιές βραχυπρόθεσμες επενδυτικές αποφάσεις είναι συμβατές με μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους και προάγουν την αειφόρο ανάπτυξη και τους μακροπρόθεσμους στόχους της Στρατηγικής της Λισαβόνας·

13.   τονίζει ότι είναι επιτακτικό τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να εφαρμόζουν το αναθεωρημένο ΣΣΑ, με σκοπό, αφενός, να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις τρέχουσες έκτακτες συνθήκες και, αφετέρου, να διασφαλίσουν τη σταθερή δέσμευση υπέρ της αποκατάστασης της κανονικής δημοσιονομικής πειθαρχίας μόλις ανακάμψει η οικονομία, με ταυτόχρονη ενίσχυση του αντικυκλικού χαρακτήρα του αναθεωρημένου ΣΣΑ·

Χρηματοπιστωτικές αγορές: από τον έλεγχο της κρίσης σε υγιείς αγορές στο μέλλον
Επιστροφή της εμπιστοσύνης στον χρηματοπιστωτικό τομέα

14.   χαιρετίζει τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που λήφθηκαν για την επιστροφή της εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα· υπενθυμίζει ότι τα μέτρα αυτά έκτακτης ανάγκης δεν επαρκούν για να αντιμετωπιστούν τα θεμελιώδη προβλήματα που αποτελούν τα βαθύτερα αίτια της κρίσης, δηλαδή οι παγκόσμιες ανισορροπίες, η υπερβολική διακινδύνευση, η μόχλευση και η επιβράβευση της βραχυπρόθεσμης προσέγγισης· υπενθυμίζει την ανάγκη να επανεξετασθούν τα συστήματα αποδοχών ως πιθανές πηγές της χρηματοπιστωτικής αστάθειας·

15.   απευθύνει έκκληση για συντονισμένη δράση μεταξύ των κρατών μελών που θα προβλέπει γενικές και σαφείς εθνικές τραπεζικές εγγυήσεις για την κάλυψη των υποχρεώσεων, αποκλείοντας όμως το μετοχικό κεφάλαιο, προκειμένου να μειωθεί η αβεβαιότητα στις πιστωτικές αγορές και να διευκολυνθεί η λειτουργία των εν λόγω αγορών·

16.   καλεί τα κράτη μέλη, και ιδίως όσα ανήκουν στη ζώνη του ευρώ να εξετάσουν τη δυνατότητα χορήγησης ευρωπαϊκού δανείου μεγάλης κλίμακας με την από κοινού εγγύηση των κρατών μελών·

17.   επαναλαμβάνει ότι η διασφάλιση των αποταμιεύσεων και η παροχή πίστωσης σε άτομα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), αποτελούν τις κύριες δικαιολογίες για την τρέχουσα έκτακτη δημόσια παρέμβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα· υπενθυμίζει στις κυβερνήσεις των κρατών μελών την ευθύνη τους και την υποχρέωση λογοδοσίας τους ενώπιον των κοινοβουλίων τους σχετικά με τη χρήση του δημόσιου χρήματος σε σχέδια διάσωσης, και συνιστά θερμά τη θέσπιση και το συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ της κατάλληλης εποπτείας και, κατά περίπτωση, κυρώσεων, με σκοπό την επίτευξη των στόχων αυτών·

18.   υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι θα υπάρξει μετακύλιση του κεντρικού επιτοκίου στους δανειολήπτες·

19.   υπενθυμίζει την ανάγκη οι ρυθμιστικές αρχές και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να ελέγξουν διεξοδικά τις δραστηριότητες των τραπεζών και των τραπεζιτών κατά τους τελευταίους μήνες, ώστε να διαπιστώσουν εάν κάποια επιλήψιμη, ή ακόμη και αξιόποινη συμπεριφορά συνέβαλε στην κατάρρευση των τραπεζών και να διασφαλίσουν ότι η δημόσια παρέμβαση και οι αποφάσεις στον τομέα της νομισματικής πολιτικής όσον αφορά τα επιτόκια θα καταφέρουν να αναστρέψουν την τάση περιορισμού των χορηγούμενων δανείων·

20.   θεωρεί ότι πρέπει να εφαρμοστεί αυστηρή εποπτεία των πακέτων διάσωσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού, όσον αφορά μεταξύ άλλων: το βαθμό φερεγγυότητας, τα προσδοκώμενα κέρδη, τη ρευστότητα στη διατραπεζική αγορά, την εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού και την εμπιστοσύνη των πελατών, είτε ιδιωτών είτε επιχειρηματιών·

21.   θεωρεί ότι θα πρέπει στα σχέδια διάσωσης του τραπεζικού τομέα να προβλεφθούν προϋποθέσεις όσον αφορά τα νομισματικά κίνητρα, την παροχή πίστωσης, τους όρους δανεισμού, την αναδιάρθρωση του τομέα, και την προστασία των όρων κοινωνικής πολιτικής·

22.   πιστεύει ότι η ανάπτυξη μικροπιστώσεων, που αναγνωρίζεται ως αποτελεσματικό εργαλείο με ισχυρό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί, και ιδιαίτερα να καταστεί υποχρεωτική για τις εμπορικές τράπεζες που έχουν λάβει δημόσια στήριξη·

23.   τονίζει ότι πρέπει να δοθεί ύψιστη έμφαση στην ανάκαμψη των τραπεζών σε κανονικά επίπεδα πιστωτικής επέκτασης όταν εξετάζουμε οιοδήποτε νέο κανονιστικό περιβάλλον, ιδιαίτερα με σκοπό την αναζωογόνηση της διαδικασίας χρεωγράφησης ως ουσιώδους προϋπόθεσης για την ανάκαμψη της χρηματοδότησης των ενυπόθηκων δανείων, αυτοκινήτων και πιστωτικών καρτών·

24.   καλεί την Επιτροπή να προβεί σε σαφή ανάλυση των επιπτώσεων που θα έχει το πακέτο διάσωσης όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα και τη λειτουργία της διατραπεζικής αγοράς· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει διεπιστημονικές ομάδες, που θα περιλαμβάνουν εμπειρογνώμονες από τις Γενικές Διευθύνσεις Ανταγωνισμού, Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων, και Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών της Επιτροπής, τους τρεις εποπτικές επιτροπές του Επιπέδου 3, καθώς και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών, προκειμένου να τεθούν από κοινού γνώσεις και τεχνογνωσία και να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχουν ισορροπημένες, αμερόληπτες, ποιοτικές και έγκαιρες αποφάσεις σε όλα τα κράτη μέλη·

Αποτελεσματικότερες ρυθμιστικές και εποπτικές δομές

25.   θεωρεί ότι μολονότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δεν έχει επίσημη εποπτική εντολή, υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου της όσον αφορά την επίβλεψη της μακροοικονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην ευρωζώνη, ιδίως από άποψη εποπτείας του τραπεζικού κλάδου σε πανευρωπαϊκή έκταση· συνιστά συνεπώς να συμμετέχει η ΕΚΤ στην μακροοικονομική προληπτική εποπτεία των συστημικώς σημαντικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, δυνάμει του άρθρου 105, παράγραφος 6, της Συνθήκης·

26.   θεωρεί λυπηρή την έλλειψη σαφών μηχανισμών και μορφών πολιτικής της ΕΕ για τη συνολική και έγκαιρη αντιμετώπιση των ασύμμετρων επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης στα κράτη μέλη εντός και εκτός της ευρωζώνης·

27.   επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να αναλύσει τις συνέπειες της συμπεριφοράς των τραπεζών που μετακίνησαν τα περιουσιακά τους στοιχεία από τα νεοενταχθέντα κράτη μέλη, μετά την έγκριση σχεδίων διάσωσης από άλλα κράτη μέλη, και να εξετάσει προσεκτικά την κερδοσκοπική δράση (ακάλυπτη πώληση) σχετικά με τα νομίσματα των νεοενταχθέντων κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να κοινοποιήσει τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων στην ομάδα de Larosière και στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή του·

28.   προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν επειγόντως το πρόβλημα των τραπεζικών εγγυήσεων, ώστε να διασφαλιστεί ότι συστήματα με παρεμφερή σχεδιασμό θα αποτρέψουν την κατάρρευση τραπεζών στην ΕΕ και θα αναζωογονηθεί ο διατραπεζικός δανεισμός, που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τον τερματισμό της τραπεζικής κρίσης και τη χορήγηση νέων πιστώσεων στην πραγματική οικονομία, γεγονός που θα οδηγήσει σε αύξηση των επενδύσεων και της κατανάλωσης και σε υπέρβαση της οικονομικής κρίσης·

29.   προτρέπει θερμά την ομάδα de Larosière να ακολουθήσει τις συστάσεις που υπέβαλε το Κοινοβούλιο στα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών· προτρέπει την Επιτροπή να ενστερνιστεί τις συνεισφορές του Κοινοβουλίου για τη δημιουργία σταθερής και αποτελεσματικής ρυθμιστικής και εποπτικής δομής, που μπορεί να αποτρέψει ή να περιορίσει τις δυσμενείς επιπτώσεις μελλοντικών κρίσεων· καλεί το Συμβούλιο να λάβει δεόντως υπόψη του τη θέση που ενδέχεται να εκφράσει το Κοινοβούλιο για τα εν λόγω συμπεράσματα προτού τα εγκρίνει·

30.   αναγνωρίζει τις συστάσεις της ομάδας de Larosière και τονίζει ότι πολλές από αυτές έχουν αποτελέσει αιτήματα του Κοινοβουλίου τα τελευταία χρόνια· χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει τη δύναμη πρωτοβουλίας της και να αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση των πιο επειγόντων προβλημάτων σχετικά με την χρηματοπιστωτική κρίση, ζητεί δε από την Επιτροπή να αρχίσει τη διαδικασία αυτή το ταχύτερο δυνατό· καλεί το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2009 να δώσει ισχυρή πολιτική ώθηση και να καταρτίσει χάρτη πορείας για όλες τις νομικές πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη έγκρισή τους μαζί με το Κοινοβούλιο·

31.   επανεπιβεβαιώνει ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια και η καλύτερη διαχείριση των κινδύνων, καθώς και η συντονισμένη εποπτεία παρέχουν τις περισσότερες λύσεις στην πρόληψη νέων κρίσεων και ότι η ρυθμιστική μεταρρύθμιση πρέπει να είναι σφαιρική και να εφαρμοστεί σε όλους τους παράγοντες και τις συναλλαγές των χρηματοπιστωτικών αγορών· επισημαίνει το γεγονός ότι ο παγκόσμιος χαρακτήρας των χρηματοπιστωτικών αγορών απαιτεί διεθνή συντονισμό των μεταρρυθμίσεων· υπογραμμίζει ότι οι ρυθμιστικές πρωτοβουλίες πρέπει να αποσκοπούν στη δημιουργία διαφάνειας, αειφορίας, σταθερότητας και αυξημένης υπευθυνότητας εκ μέρους των οικονομικών φορέων στην αγορά· υπενθυμίζει στην Επιτροπή την υποχρέωσή της να ανταποκριθεί στα αιτήματα του Κοινοβουλίου σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και τα κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών·

32.   θεωρεί ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει να καλύψουν τα κενά στην πληροφόρηση και να αποκαλύψουν τις αβεβαιότητες όπως και τις συγκρούσεις συμφερόντων· επιμένει στην ανάγκη να αναθεωρηθούν και να βελτιωθούν οι λογιστικές πρακτικές ώστε να αποσοβούνται οι φιλοκυκλικές επιδράσεις·

33.   προτείνει να αξιολογηθεί προσεκτικά εάν τα τυχόν περαιτέρω μέτρα για την υγιή ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα, και ιδίως η μακροοικονομική προληπτική εποπτεία του ρυθμιστικού πλαισίου, ενδέχεται να καταστήσουν δύσκολη ή και αδύνατη την οικονομική ανάκαμψη και την καινοτομία στο πεδίο των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και να μειώσει την ελκυστικότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών της ΕΕ, εκτρέποντας τις χρηματοοικονομικές ροές και τις επιχειρήσεις προς τρίτες αγορές· υπενθυμίζει ότι κύριο μέλημα είναι να παραμείνουμε η πρώτη χρηματοπιστωτική αγορά στον κόσμο·

Η πραγματική οικονομία: η κρίση ως ευκαιρία για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης
Διασφάλιση της απασχόλησης και τόνωση της ζήτησης

34.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ειδικότερα των ΜΜΕ, προκειμένου να προωθηθεί η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των ευρωπαίων επενδυτών, των εργοδοτών, των εργαζομένων και των καταναλωτών·

35.   συνιστά θερμά να διασφαλιστεί επειγόντως μια επαρκής, οικονομικά προσιτή και ευλόγως ασφαλής πρόσβαση στην πίστωση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ΜΜΕ, τους πολίτες και τους τομείς των οποίων το βιώσιμο μέλλον κινδυνεύει λόγω της κρίσης και ειδικότερα λόγω της έλλειψης πιστώσεων· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει εν προκειμένω ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών·

36.   τονίζει ότι, στο τρέχον οικονομικό κλίμα, κατά το οποίο οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ταμειακών ροών και περιορισμένη πρόσβαση σε πιστώσεις, οι δημόσιες αρχές και οι ιδιώτες πελάτες θα πρέπει να τηρούν μέγιστη περίοδο 30 ημερών για τις πληρωμές προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ζήτημα κατά την αναθεώρηση της οδηγίας για τις καθυστερημένες πληρωμές(7) ·

37.   ζητεί την πλήρη επιβολή και την ταχεία εφαρμογή, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, των συστάσεων του Κοινοβουλίου σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις - "Small Business Act" για την Ευρώπη" (COM(2008)0394

38.   ζητεί την αποτελεσματική ανάληψη συνολικής ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την απασχόληση, ώστε μια επιχείρηση να μπορεί να συσταθεί ανεξόδως οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντός τριών ημερών, οι δε διατυπώσεις για την πρόσληψη των πρώτων υπαλλήλων να μπορούν να διεκπεραιώνονται μέσω ενιαίας θυρίδας, αφενός και, αφετέρου, να ενισχυθούν τα συστήματα πρόσληψης, ειδικά για τους λιγότερο καταρτισμένους, μέσω εξατομικευμένων συμβουλών, εντατικής κατάρτισης ή επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης των εργατών, μέσω κύκλων μαθητείας, επιδοτούμενης απασχόλησης και επιδομάτων έναρξης λειτουργίας για αυτοαπασχολούμενους και επιχειρήσεις· επί πλέον, στηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να προτείνει χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την προώθηση της ανάπτυξης και αντιστοίχησης δεξιοτήτων·

39.   συνιστά θερμά να περιλαμβάνει η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την απασχόληση την έγκαιρη παρέμβαση την στιγμή κατά την οποία χάνονται οι θέσεις εργασίας, ιδίως προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος αποκλεισμού ανθρώπων από την αγορά εργασίας· εκτιμά ότι οι παρεμβάσεις αυτές θα απαιτήσουν σημαντικές επενδύσεις σε κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των παρόχων κατάρτισης, με παράλληλη εστίαση στον καλύτερο συντονισμό των προγραμμάτων κατάρτισης και επανένταξης στην αγορά εργασίας, ενώ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνον βραχυπρόθεσμα μέτρα αλλά να καταβληθεί επίσης προσπάθεια να γίνει δυνατή η απόκτηση προσόντων υψηλού επιπέδου, προκειμένου να αυξήσουμε το γενικό επίπεδο των προσόντων εντός της ΕΕ και να ανταποκριθούμε στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της σημερινής οικονομίας·

40.   επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής και καλεί τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα νέα μέτρα των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της απλοποίησης των διαδικασιών και της διεύρυνσης των επιλέξιμων στοιχείων κόστους, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται ακόμη πιο αποτελεσματικά οι στόχοι της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, συνεχίζοντας να υποστηρίζουν την απασχόληση στους βασικούς τομείς της οικονομίας και να διασφαλισθεί ότι η κοινωνική και εδαφική συνοχή παραμένει προτεραιότητα κατά την παροχή αυτής της βοήθειας, ώστε να αποφευχθεί η ασύμμετρη ανάπτυξη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· επιθυμεί την επιτάχυνση της χορήγησης χρηματοδότησης που αποσκοπεί στην ενίσχυση της απασχόλησης, καθώς και τον αναπροσανατολισμό των προγραμμάτων της ΕΕ ώστε να ενισχύονται οι ασθενέστερες κοινωνικώς ομάδες, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων που έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και να παράσχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες γενικού συμφέροντος·

41.   καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν στην κοινωνική οικονομία, η οποία μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη, δεδομένου ότι παρουσιάζει αξιοσημείωτο δυναμικό για την δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

42.   υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία της εφαρμογής των κοινών αρχών της ευελιξίας με ασφάλεια, με παράλληλη εξασφάλιση επαρκούς κοινωνικής προστασίας για όλους, ιδίως δε των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που θα παρέχουν κατάλληλη προστασία με σεβασμό των εθνικών παραδόσεων·

43.   καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να συνεχίσουν να επιβλέπουν αδιάκοπα τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και τις επιπτώσεις της κρίσης στην αγορά και να λάβουν τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε η ευρωπαϊκή οικονομία να εισέλθει στον δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης·

44.   τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί το ελάχιστο βιοτικό επίπεδο για όλους τους πολίτες της Ένωσης και ζητεί τη λήψη κατάλληλων μέτρων έκτακτης ανάγκης· ζητεί την προσαρμογή των κοινωνικών πολιτικών ώστε να αντιμετωπιστεί η ύφεση, στηρίζοντας τις ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας και την κοινωνική ένταξη και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα πλέον ευάλωτα μέλη της κοινωνίας·

45.   καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει επειγόντως τους κινδύνους ύφεσης που πλήττουν βιομηχανικούς κλάδους σε ολόκληρη την Ευρώπη, προκειμένου να επέμβει, εφόσον απαιτείται, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης· τονίζει, ωστόσο, ότι κάποια από τα προβλήματα των βιομηχανιών της ΕΕ μπορεί να μην έχουν προκληθεί μόνο από τη χρηματοπιστωτική κρίση· είναι της άποψης, ως εκ τούτου, ότι τα μέτρα κρατικών ενισχύσεων θα πρέπει να έχουν σαφείς στόχους, προσεκτικά προσδιορισμένους, έτσι ώστε να μην υπερβαίνουν την αντιστάθμιση των επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης, και πρέπει να συνοδεύονται από τις πλέον αυστηρές προϋποθέσεις αναδιάρθρωσης, και πραγματοποίησης επενδύσεων σε καινοτομία και αειφορία·

46.   εφιστά την προσοχή στην αδικαιολόγητη χαλάρωση των κοινοτικών κανόνων περί ανταγωνισμού, που θα μπορούσε να αποδυναμώσει την εσωτερική αγορά· εκφράζει την ανησυχία του για το ότι οι αντιδράσεις των κρατών μελών στην οικονομική ύφεση μπορεί να οδηγήσουν σε προστατευτισμό και στρέβλωση του ανταγωνισμού, τα οποία, μακροπρόθεσμα, θα υπονόμευαν σοβαρά την οικονομική ευημερία των πολιτών της Ένωσης·

47.   ζητεί αξιολόγηση των μέτρων που περιέχονται στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης, όσον αφορά τον άμεσο αντίκτυπό τους στην αγοραστική δύναμη·

48.   καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει την πρόταση να δοθεί σε όλα τα κράτη μέλη η επιλογή εφαρμογής μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για τα ενεργειακώς αποδοτικά αγαθά και υπηρεσίες, τις υπηρεσίες υψηλής έντασης εργατικού δυναμικού και τις υπηρεσίες που παρέχονται τοπικά, λόγω των πιθανών επιπτώσεών τους ως προς την ενίσχυση της απασχόλησης και της ζήτησης·

49.   υπογραμμίζει την προστιθέμενη αξία του προγράμματος των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) για την επίτευξη της στρατηγικής της Λισαβόνας, των στόχων της Ένωσης για την αλλαγή του κλίματος και για μεγαλύτερη κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή, παρέχοντας ταυτόχρονα έγκαιρη στήριξη για τη διατήρηση της συνολικής ζήτησης στην Ευρώπη· υπογραμμίζει τη σημασία των 30 έργων προτεραιότητας των ΔΕΔ-Μ –ιδίως τους διασυνοριακούς άξονες– για την αναθέρμανση της οικονομίας και την ικανοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης για καλύτερη και πιο φιλική προς το περιβάλλον συντροπικότητα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν νέες μεθόδους για τη χρηματοδότηση των υποδομών μεταφορών και να αυξήσουν σημαντικά τον προϋπολογισμό των έργων ΔΕΔ-Μ στις επόμενα δημοσιονομικά πλαίσια της ΕΕ και στο σχέδιο ανάκαμψης·

50.   ζητεί από τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα μείωσης των φόρων επί της εργασίας στα χαμηλότερα εισοδήματα προκειμένου να αυξήσουν την αγοραστική δύναμη και να τονώσουν τη ζήτηση για όλα τα προϊόντα λιανικής·

Μεγαλύτερη συνοχή και μικρότερη οικονομική απόκλιση

51.   τονίζει τη σημασία θέσπισης στόχων σε θέματα εδαφικής συνοχής, στο πλαίσιο των προτεινόμενων κινήτρων, δεδομένης της σαφούς ασύμμετρης επίπτωσης της κρίσης στην ευρωπαϊκή επικράτεια·

52.   καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει δεόντως, ιδίως υπό το πρίσμα της παρούσας κρίσης, τις επιπτώσεις των οριζόντιων πολιτικών στις περιφερειακές αποκλίνουσες επιδόσεις εντός της ευρωζώνης, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωσή της EMU@10·

53.   ζητεί την ανάπτυξη κατάλληλων μηχανισμών ώστε η εσπευσμένη σύγκλιση των λιγότερο δυναμικών περιοχών να οργανωθεί με βάση στρατηγικούς στόχους όπως το "πρασίνισμα" της οικονομίας και η ικανοποιητική συμμετοχή στην Στρατηγική της Λισαβόνας ειδικότερα στηρίζοντας την καινοτομία, τις ΜΜΕ και τις πρωτοβουλίες σε μικροοικονομικό επίπεδο·

54.   χαιρετίζει όλες τις προτάσεις της Επιτροπής που απλουστεύουν και επιταχύνουν την πρόσβαση στα διαθέσιμα μέσα συνοχής, και που επιταχύνουν την εκτέλεση έργων, ειδικότερα μέσω ταχείας χορήγησης των εναρκτήριων κονδυλίων, προσωρινής αύξησης των κοινοτικών συντελεστών στήριξης, βελτίωσης της τεχνικής βοήθειας και επιτάχυνσης των διαδικασιών πληρωμών·

Έξυπνες και βιώσιμες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις

55.   ζητεί τη βελτίωση των μηχανισμών και των πολιτικών ανάκαμψης τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, ώστε να τονωθεί η ζήτηση και η εμπιστοσύνη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με κοινό σύνολο προτεραιοτήτων στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας, όπως: επενδύσεις στην εκπαίδευση, στις υποδομές, στην έρευνα και ανάπτυξη, στις δεξιότητες και στη διά βίου μάθηση, στην ενεργειακή απόδοση και στις πράσινες τεχνολογίες, στα ευρυζωνικά δίκτυα, στις αστικές μεταφορές, στους δημιουργικούς κλάδους και υπηρεσίες, στις υπηρεσίες υγείας και στις υπηρεσίες για παιδιά και ηλικιωμένους·

56.   χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να μεταφέρει από το 2010 στο 2009 επένδυση ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ για τις υποδομές μεταφορών· τονίζει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να συμπεριλάβουν τις αστικές μεταφορές και τα έργα προτεραιότητας των ΔΕΔ-Μ σε όσα έργα θα είναι επιλέξιμα για την πρόσθετη επένδυση, η οποία θα κινητοποιηθεί σύμφωνα με το σχέδιο ανάκαμψης· θεωρεί ότι τα έργα των ΔΕΔ-Μ που βρίσκονται σε προηγμένο στάδιο εφαρμογής θα πρέπει, ειδικότερα, να ωφεληθούν από τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα πιστώσεων·

57.   τονίζει ότι στις παρούσες, πολύ δυσχερείς συνθήκες, η πρόσβαση σε κονδύλια της ΕΕ είναι αναγκαία για τα κράτη μέλη που πρόσφατα εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι μέλη της ευρωζώνης· τα κονδύλια αυτά θα ήταν τα απαιτούμενα δημοσιονομικά κίνητρα για χώρες που ή δεν έχουν το περιθώριο ελιγμών που διαθέτουν τα κράτη μέλη της ευρωζώνης, ή έχουν μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα και ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών·

58.   τονίζει ότι η κρίση έχει εξαιρετικά αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις σε πολλά από τα νέα κράτη μέλη, προξενώντας σοβαρό κίνδυνο να μειωθεί η οικονομική μεγέθυνση και η σταθερότητα και να αυξηθεί η φτώχεια· αναμένει επιπλέον να σημειωθούν φαινόμενα διάχυσης που θα επηρεάσουν το ευρώ και τις οικονομίες της ευρωζώνης· ζητεί συνεπώς παγκοινοτική και συντονισμένη προσέγγιση για λόγους κοινοτικής αλληλεγγύης και υλοποίησης της συλλογικής ευθύνης στον τομέα αυτό· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει και να καταστήσει αυστηρότερους όλους τους μηχανισμούς σταθεροποίησης των πληττομένων κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της σταθεροποίησης των συναλλαγματικών ισοτιμιών, ώστε να καταστεί δυνατόν να υλοποιηθούν γρήγορα και αποτελεσματικά διατάξεις διχτυού ασφαλείας και δέσμες μέτρων απόκρισης·

59.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει πιθανά μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας μέσω της επιταχυμένης ανάπτυξης ενός εσωτερικού δικτύου μεταφοράς του φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα επιτυγχάνει την ασφάλεια του εφοδιασμού·

60.   πιστεύει ότι η ισχυρή πολιτική δημοσίων επενδύσεων, που θα αποσκοπεί στη δημιουργία "οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα" είναι υψίστης σημασίας για την αντιμετώπιση της οικονομικής ύφεσης·

61.   καλεί σχετικά με αυτό το θέμα τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν μεταρρυθμίσεις στα φορολογικά καθεστώτα τους για να διασφαλίσουν ότι ορισμένοι τομείς όπως η γεωργία, οι μεταφορές και η ενέργεια που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το περιβάλλον θα σημειώνουν αειφόρες επιδόσεις·

62.   στηρίζει θερμά τη δρομολόγηση δέσμης αστικών πολιτικών που θα συνδυάζουν την ενεργειακή απόδοση στις μεταφορές και στα κτίρια με τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

63.   υπογραμμίζει την ανάγκη να καταβληθεί μια πρωτόγνωρα συντονισμένη προσπάθεια για μείζονες επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και των υποδομών, για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, την παροχή βοήθειας στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας και στην εξασφάλιση κοινωνικής συνοχής εκτιμά συνεπώς ότι οι προσπάθειες που καλούνται να καταβάλουν οι πολίτες θα είναι πολύ περισσότερο αποδεκτές εάν θεωρηθούν, αφενός, ότι είναι δίκαιες και, αφετέρου, ότι αποτελούν εγγύηση επαγγελματικής αποκατάστασης και κοινωνικής ένταξης·

64.   ζητεί πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, και πρόσβαση σε διευκολύνσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου, πίστωσης και μικροπίστωσης, προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική μεγέθυνση και η σύγκλιση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

65.   τονίζει την ανάγκη να μειωθεί η γραφειοκρατική επιβάρυνση για τα επενδυτικά σχέδια που συγχρηματοδοτούνται από ιδιωτικές εταιρείες· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα που θα επιταχύνουν και θα διευκολύνουν τις επενδύσεις·

66.   τονίζει ότι κατά την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που προέκυψαν από την οικονομική κρίση, δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε τη μακροπρόθεσμη στρατηγική και θα πρέπει να επιτύχουμε ορισμένους στόχους που έπρεπε να έχουν ήδη εκπληρωθεί, ήτοι:

   - επιτάχυνση της κατάργησης των εμποδίων στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στην οδηγία για τις υπηρεσίες(8) , η εφαρμογή της οποίας έχει καθυστερήσει, λόγω του τεράστιου δυναμικού δημιουργίας θέσεων απασχόλησης που έχει ο τομέας των υπηρεσιών,
   - επιτάχυνση της εφαρμογής της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες(9) ,
   - ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας,
   - επείγουσα αύξηση των επενδύσεων σε Ε&Α, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση της απαίτησης σημαντικών επενδύσεων σε Ε&Α και καινοτομία ως προϋπόθεσης για κάθε στήριξη στην βιομηχανία, διότι ο – αρκετά μετριοπαθής – στόχος της Λισαβόνας για 3% του ΑΕγχΠ δεν έχει εκπληρωθεί μέχρι σήμερα, κυρίως επειδή ο ιδιωτικός τομέας δεν μπόρεσε να επιτύχει το μερίδιο του 2%, και επειδή, παρά τον δεδηλωμένο στόχο να γίνει η ΕΕ η δυναμικότερη οικονομία της γνώσης στον κόσμο, το χάσμα στις επενδύσεις σε Ε&Α μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων περιοχών διευρύνεται,
   - επείγουσα ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού καθεστώτος για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας,
   - κατάργηση των εναπομεινάντων εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων·
   - περάτωση των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών στα οποία έχει δοθεί προτεραιότητα·

Ευρωπαϊκοί οικονομικοί μηχανισμοί: όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργεί ενιαία
Οικονομικός συντονισμός

67.   ζητεί να βελτιωθεί η συνοχή μεταξύ του τρέχοντος σχεδίου ανάκαμψης σε επίπεδο κρατών μελών, των στόχων και προτεραιοτήτων της Στρατηγικής της Λισαβόνας, των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών πολιτικής και των Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων, καθώς και της χρήσης των διευκολύνσεων ευελιξίας που παρέχει το αναθεωρημένο ΣΣΑ·

68.   επισημαίνει, ότι κύριο δίλημμα στην τρέχουσα κρίση αποτελεί το γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά εργαλεία οικονομικής πολιτικής δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί αρκετά για να αντιμετωπιστούν με επιτυχία οι προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας· ζητεί συνεπώς την επανεξέταση και προσαρμογή στα πρόσφατα δεδομένα των θεμελιωδών εργαλείων πολιτικής εν όψει του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2010, και ιδίως των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών·

69.   ζητεί καθοδήγηση από την Επιτροπή όσον αφορά τα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων υπό το πρίσμα των προβλέψεων της για την μεγέθυνση·

70.   ζητεί την ανάπτυξη κατάλληλων λεπτομερών κριτηρίων και προτύπων για τη στενή παρακολούθηση και τη διαρκή επαναξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των σχεδίων ανάκαμψης από την Επιτροπή, ιδίως όσον αφορά την πραγματικότητα των εξαγγελθεισών επενδύσεων, έχοντας υπόψη ότι η συνολική έκταση της κρίσης και τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα δεν μπορούν ακόμη να αξιολογηθούν πλήρως·

71.   καλεί όλα τα αρμόδια μέρη –το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τους κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο– να συνεργαστούν με βάση τις εξής προτάσεις κατά τη διάρκεια του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Μάρτιο του 2009:

   ανάπτυξη της αμοιβαίας ενίσχυσης μακροοικονομικών πολιτικών προσανατολισμένων στη σταθερότητα και στη μεγέθυνση, καθιστώντας την πολιτική σταθερότητας και τις επενδύσεις ζήτημα κοινού προβληματισμού αμοιβαίας υποστήριξης·
   θέσπιση δεσμευτικού πλαισίου για τα κράτη μέλη, ώστε να διαβουλεύονται μεταξύ τους και με την Επιτροπή πριν από τη λήψη σημαντικών αποφάσεων οικονομικής πολιτικής, με βάση κοινή κατανόηση των προβλημάτων, των προτεραιοτήτων και των διορθωτικών μέτρων που απαιτούνται και ενδείκνυνται·
   έγκριση μεγαλόπνοων και προσαρμοσμένων εθνικών σχεδίων ανάκαμψης, προσαρμοσμένων στα πρόσφατα δεδομένα προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκλισης, και επανεξέταση των εθνικών προϋπολογισμών ως απάντηση στις πρόσφατες οικονομικές προβλέψεις, καθώς και δέσμευση για την επείγουσα εφαρμογή τους·
   χάραξη συνεκτικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα, με βάση κοινές προτεραιότητες και στόχους·
   ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης της ευρωζώνης σύμφωνα με τις συστάσεις του από 18 Νοεμβρίου 2008 ψηφίσματος του Κοινοβουλίου σχετικά με την ΟΝΕ@10·

72.   απευθύνει έκκληση να εξεταστούν επειγόντως από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τα οφέλη που θα προκύψουν από τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Δημόσιου Χρέους, του οποίου το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους θα ήταν χαμηλότερο από το αντίστοιχο κόστος του συνόλου των εθνικών χρεών και που θα είχε προσωρινό χαρακτήρα, θα μεταφερόταν ύστερα από μια χρονική περίοδο στο εθνικό χρέος, και θα προοριζόταν για έργα υποδομής μεταφορών χρηματοδοτούμενα εν μέρει από συμπράξεις δημόσιου/ιδιωτικού τομέα·

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

73.   θεωρεί ότι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι καίριας σημασίας και ότι ένα μεγάλο μερίδιο του δανεισμού που αναφέρεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης εμπίπτει στην αρμοδιότητά της· χαιρετίζει τη συμφωνία των κρατών μελών για αύξηση του κεφαλαίου της ΕΤΕπ· υπενθυμίζει ότι ορισμένες από τις παρεμβάσεις της ΕΤΕπ απαιτούν, επίσης, στήριξη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, αλλά ότι αυτό δεν προβλέπεται επί του παρόντος στο Σχέδιο ανάκαμψης· αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί είτε μέσω του συνδυασμού επιχορηγήσεων και δανείων είτε υπό τη μορφή κοινών μέσων καταμερισμού των κινδύνων όπως η χρηματοδοτική διευκόλυνση καταμερισμού του κινδύνου (RSFF) και το μέσο εγγύησης δανείων για έργα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (LGTT)· στην τελευταία περίπτωση, θα μπορούσε να ζητηθεί από την ΕΤΕπ να συνεισφέρει στο LGTT με τα δικά της αποθεματικά που θα μπορούσαν να πολλαπλασιάσουν το αποτέλεσμα μόχλευσης· τονίζει το ρόλο της ΕΤΕπ στην αναχρηματοδότηση των ΜΜΕ, των εμπορικών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των υφισταμένων εταιρικών δομών ιδιωτικού-δημόσιου τομέα· υπενθυμίζει επ" αυτού ότι είναι ανάγκη να αναπτυχθούν φιλοπεριβαλλοντικά κριτήρια χρηματοδότησης·

Προϋπολογισμός της ΕΕ

74.   υπενθυμίζει ότι το σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 28 Ιανουαρίου 2009 περιλαμβάνει κοινοτικό κονδύλιο ύψους 30 000 000 000 ευρώ, που θα διανεμηθούν μεταξύ των εξής τομέων: 5 000 000 000 ευρώ θα διατεθούν για τη στήριξη διευρωπαϊκών έργων για την ενεργειακή διασύνδεση και το διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας, μέσω αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (MFF) της περιόδου 2007-2013 και μέτρων σχετιζόμενων με τον "Έλεγχο Υγείας" της ΚΓΠ· , προκαταβολές θα δοθούν στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής· διάφορες πρωτοβουλίες στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας όπως η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πράσινων αυτοκινήτων, η πρωτοβουλία εργοστασίων του μέλλοντος και η πρωτοβουλία κτιρίων υψηλής ενεργειακής απόδοσης· αύξηση προχρηματοδότησης για τα πιο προηγμένα έργα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, καθώς και πρωτοβουλίες υπέρ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ή για το κοινοτικό πρόγραμμα καινοτομίας CIP) και για τη χορήγηση ήδη εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων μέσω ήδη υφισταμένων ή νέων δανείων και κεφαλαίων από την ΕΤΕπ·

75.   υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα κρίση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την καθυστέρηση του πραγματικά αναγκαίου αναπροσανατολισμού των δαπανών προς "πράσινες" επενδύσεις, αλλά θα πρέπει αντίθετα να χρησιμοποιείται ως επιπλέον κίνητρο για την προώθηση του εν λόγω αναπροσανατολισμού και επαναλαμβάνει, σε αυτό το πλαίσιο, τη σημασία της δημοσιονομικής αναθεώρησης που προβλέπεται για το 2009, η οποία δεν θα πρέπει να περιοριστεί στο θεωρητικό όραμα για την πιθανή μορφή του προϋπολογισμού μετά το 2013, αλλά θα πρέπει να συμπεριλάβει τολμηρές προτάσεις για αλλαγή στον προγραμματισμό κατά την περίοδο της ενδιάμεσης επανεξέτασης των πολυετών προγραμμάτων, προκειμένου να ανταποκριθούν στην τρέχουσα κρίση, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που θέτει η αλλαγή του κλίματος·

76.   υπογραμμίζει ότι ορισμένα από τα προτεινόμενα στοιχεία του Σχεδίου ανάκαμψης παραμένουν υπερβολικά αόριστα στη διατύπωσή τους· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει χωρίς καθυστέρηση στα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής όλες τις απαιτούμενες διευκρινίσεις για τη λήψη απόφασης· υπογραμμίζει επίσης ότι πολλά από τα στοιχεία του Σχεδίου Ανάκαμψης απαιτούν την τροποποίηση των υπαρχόντων πολυετών προγραμμάτων· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, ότι οι τροποποιήσεις αυτές πρέπει να πραγματοποιηθούν με πλήρη σεβασμό των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

77.   υπογραμμίζει ότι, ως εκ τούτου, η εφαρμογή του Σχεδίου ανάκαμψης, όπως αυτό προτείνεται από την Επιτροπή, ενέχει τον κίνδυνο να αποδειχθεί χρονοβόρα και καλεί το σύνολο των ενεχόμενων θεσμικών οργάνων να εγκρίνουν το συντομότερο δυνατόν τις αναγκαίες αποφάσεις, λαμβανομένης υπόψη της πολύ δυσχερούς οικονομικής κατάστασης που βιώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση·

78.   υπογραμμίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος των κοινοτικών μέτρων που προτείνει η Επιτροπή βασίζεται σε διαδικασία δημοσιονομικής αναδιάταξης κονδυλίων που έχουν ήδη εγγραφεί στον προϋπολογισμό και όχι στην κινητοποίηση νέων δημοσιονομικών πόρων· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη τις πολύ άσχημες οικονομικές προβλέψεις που δημοσίευσε τον Ιανουάριο του 2009 και να επανεκτιμήσει τις δημοσιονομικές προτάσεις της βάσει αυτών των νέων προβλέψεων·

79.   επικροτεί το Σχέδιο ανάκαμψης και τις σχετικές πρωτοβουλίες και υπενθυμίζει ότι οιεσδήποτε νέες δαπάνες μη προβλεπόμενες στον προϋπολογισμό του 2009 πρέπει να χρηματοδοτηθούν με νέα χρήματα, προκειμένου να μην διακυβευθεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (MFF) 2007-2013 που συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής· ως εκ τούτου, υπενθυμίζει τις δυνατότητες που προσφέρονται από τις διατάξεις της Διοργανικής Συμφωνίας (ΙΙΑ) της 17ης Μαΐου 2006, και ειδικότερα στα σημεία 21 έως 23·

80.   τονίζει ότι το Σχέδιο ανάκαμψης προτείνει πολυεπίπεδη συντονισμένη δράση για την ενίσχυση των οικονομιών της Ευρώπης· επαναλαμβάνει την προθυμία του Κοινοβουλίου να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για την αναθεώρηση του ποσού των 5 δις ευρώ του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (MFF) της περιόδου 2007-2013 που προτείνεται από την Επιτροπή και για οιαδήποτε άλλη τροποποίηση μέσων που θα έχουν δημοσιονομική επίπτωση· θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να εστιασθούν στην επέκταση του πεδίου των έργων που λαμβάνουν υποστήριξη στο πλαίσιο αυτής της δημοσιονομικής αναθεώρησης, σε συμφωνία με τις προτεραιότητες των κρατών μελών·

81.   αναγνωρίζει τον δεσπόζοντα ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) στη χρηματοδότηση επενδύσεων και στη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων και ιδίως των μικρών και μεσαίων στην χρηματοδότηση· επισημαίνει ότι οι συνεισφορές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στις δράσεις της ΕΤΕπ έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν σημαντικό αποτέλεσμα μόχλευσης στις επενδύσεις και επιθυμεί να εξεταστεί το πώς θα μπορούσε να συμβάλει περαιτέρω ο προϋπολογισμός της ΕΕ στην επίτευξη τέτοιων αποτελεσμάτων, και ότι, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να συνοδεύονται από μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής, του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ΕΤΕπ όσον αφορά τις προτεραιότητες για επενδύσεις, το οποίο θα διασφαλίζει ότι αυτές θα κατευθύνονται προς πραγματικά βιώσιμα σχέδια· εκφράζει ανησυχία για την αυξανόμενη τάση του Συμβουλίου και της Επιτροπής να αναθέτουν στην ΕΤΕπ και στην ΕΤΑΑ πολλά επί πλέον καθήκοντα χωρίς να έχουν προηγουμένως μεριμνήσει να υπάρχουν όλες οι αναγκαίες οικονομικές και δημοσιονομικές εγγυήσεις ότι η ΕΤΕπ και η ΕΤΑΑ θα μπορέσουν να εκτελέσουν επιτυχώς αυτά τα καθήκοντα· διαπιστώνει ότι η Επιτροπή προτείνει να ενισχυθούν οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί που έχουν θεσπιστεί από την ΕΤΕπ στο πλαίσιο της συμφωνίας για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει τον πρώτο απολογισμό των δράσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί σε αυτό το πλαίσιο και να προτείνει λύσεις για τις δημοσιονομικές και ρυθμιστικές δυσχέρειες στην εκτέλεση προγραμμάτων όπως τα JASMINE, JASPERS και JEREMIE·

82.   ζητεί από την Επιτροπή να διασαφηνίσει τις προθέσεις της σχετικά με μελλοντικές δράσεις, ιδίως όσον αφορά την ενδεχόμενη συνεισφορά του προϋπολογισμού της Ένωσης στην ενίσχυση των εν λόγω μηχανισμών· ζητεί από την Επιτροπή να υποδείξει στα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής σε ποιον βαθμό οι νέοι αυτοί μηχανισμοί θα απαιτήσουν την παρέμβαση του προϋπολογισμού της Ένωσης· διαπιστώνει επιπλέον ότι η αύξηση των καθηκόντων που ανατίθενται στην ΕΤΕπ και στην ΕΤΑΑ εγείρει σημαντικά ζητήματα ως προς τον δημοκρατικό έλεγχο των χρηματοδοτουμένων σχεδίων, καθώς διακυβεύονται πόροι προερχόμενοι από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

83.   θεωρεί λυπηρό το ότι η πρόταση της Επιτροπής για επενδύσεις σε διευρωπαϊκές ενεργειακές διασυνδέσεις και σε ευρυζωνικά έργα υποδομής παραμένει εκκρεμής λόγω ασυμφωνίας στο Συμβούλιο, σε αντίθεση με τη βούληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπως εκφράστηκε τον Δεκέμβριο 2008· θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να χρησιμοποιείται για να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης μέσω των κατάλληλων μηχανισμών που προβλέπονται στη Διοργανική Συμφωνία και καλεί το Συμβούλιο να ξεκινήσει το ταχύτερο συνομιλίες με το Κοινοβούλιο· θεωρεί ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο τα περιθώρια που έχουν επιβεβαιωθεί και όχι όσα έχουν υπολογιστεί βάσει των εκτιμώμενων αναγκών στα μελλοντικά οικονομικά έτη· υπενθυμίζει ότι η αναδιάταξη πιθανόν να θίξει ήδη υπάρχουσες πολιτικές· θεωρεί ότι η ενδιάμεση επανεξέταση αποτελεί την τελευταία και ύστατη ευκαιρία για να αντιδράσουμε απέναντι στην οικονομική κρίση· επισημαίνει ότι το Σχέδιο ανάκαμψης, εάν εγκριθεί, θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του 2009· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η πρότασή της είναι ενδεικτικού χαρακτήρα και εξαρτάται από την έγκριση του νομοθέτη· ζητεί περαιτέρω λεπτομέρειες για το στάδιο ανάπτυξης κάθε έργου προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία υλοποίηση καθώς και η αξιολόγηση των επιπτώσεών τους βραχυπρόθεσμα στην απασχόληση και στη μεγέθυνση ολόκληρης της οικονομίας της ΕΕ και ζητεί συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση, ιδίως σε σχέση με τον δημοσιονομικό προγραμματισμό· επισημαίνει ότι οι δαπάνες της ΕΕ για ενεργειακά έργα, οι οποίες δυνάμει του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ μπορεί να είναι μόνο περιορισμένες, θα πρέπει να επικεντρωθούν σε έργα τα οποία μπορούν να ξεκινήσουν αμέσως και να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το 2020 όσον αφορά τις πολιτικές για την αλλαγή του κλίματος, ιδίως έργα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης, καθώς και επενδύσεις σε δίκτυα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

84.   υπενθυμίζει την κοινή δήλωση που συμφωνήθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής στις 21 Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή στην οποία τονίζονται τα οφέλη για την οικονομία από την επιτάχυνση της εκτέλεσης των πιστώσεων των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής και σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών που στηρίζουν τη χρηματοδότηση νέων πρωτοβουλιών, ιδίως όσον αφορά την οικονομική κρίση· σημειώνει ότι το ποσό των πρόσθετων προκαταβολών που προβλέπονται το 2009 με βάση την πρόταση της Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του ΕΚΤ, του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής είναι 6,3 δις ευρώ και ότι άλλες προτεινόμενες τροποποιήσεις στην οικονομική διαχείριση των ταμείων ενδεχομένως να αυξήσουν την ταχύτητα των ενδιάμεσων πληρωμών·

85.   ζητεί από την Επιτροπή να τηρεί ενήμερη την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και να διασαφηνίσει κατά πόσον οι προεξοφλήσεις στο πλαίσιο της οικονομικής διαχείρισης των ταμείων θα είναι σύμφωνες με το χρονοδιάγραμμα πληρωμών που προβλέπονται για το 2009 από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, κυρίως εάν το επίπεδο πληρωμών που έχει συμφωνηθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα είναι επαρκές για τη χρηματοδότηση τρεχουσών ή μελλοντικών πρωτοβουλιών·

86.   υπενθυμίζει ότι οιαδήποτε αλλαγή στο επίπεδο των πληρωμών την οποία θα προτείνει η Επιτροπή πρέπει να περιλαμβάνεται σε διορθωτικό προϋπολογισμό που θα εγκριθεί από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

87.   υπογραμμίζει την προστιθέμενη αξία του προγράμματος των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) για την επίτευξη της Στρατηγικής της Λισαβόνας, των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αλλαγή του κλίματος και για μεγαλύτερη κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή, παρέχοντας ταυτόχρονα έγκαιρη στήριξη για τη διατήρηση της συνολικής ζήτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση· επικροτεί συνεπώς την πρόταση της Επιτροπής να μεταφερθούν από το 2010 στο 2009 500 000 000 ευρώ σε επενδύσεις για υποδομές μεταφορών·

88.   ζητεί από την Επιτροπή όταν παρουσιάσει τον κατάλογο με τα ειδικά έργα που θα αιτούνται χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, και όπως ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2008, να λάβει υπόψη της την ανάγκη αύξησης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας με μακροπρόθεσμη προοπτική, προωθώντας έργα υποδομών τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί και σχεδιαστεί·

89.   συνιστά ευέλικτη προσέγγιση στη δομή δαπανών του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και τη διάθεση των μη δεσμευθεισών πιστώσεων ή των πιστώσεων με μη ετήσιο καταλογισμό, σε προτεραιότητες που προσδιορίζονται σε πλαίσιο συνοχής· ζητεί για μια ακόμη φορά την επείγουσα ενίσχυση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, με επανεκτίμηση του μεγέθους του και της δομής δαπανών του·

Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκόσμια διακυβέρνηση

90.   προτρέπει θερμά την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στα διεθνή φόρα, κυρίως στο φόρουμ για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα (FSF) και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), και στις επόμενες συνόδους της G20· θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενισχυθεί η πολυμερής εποπτεία των νομισματικών ζωνών και των χρηματοπιστωτικών αγορών· υπενθυμίζει ότι, σε εποχές ελεύθερων παγκόσμιων ροών κεφαλαίων, η σύγκλιση βρίσκεται στο επίκεντρο των πραγματικά ίσων όρων ανταγωνισμού και του συνολικού ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου·

91.   υπενθυμίζει τη σημασία της επόμενης συνόδου της G20, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο στις 2 Απριλίου 2009, όπου αναμένεται ότι οι δηλώσεις θα μετατραπούν σε αποφάσεις· υπενθυμίζει τη σημασία της επίτευξης συμφωνίας για σαφές χρονοδιάγραμμα δράσης, έτσι ώστε η διαδικασία να προσανατολιστεί προς τα αποτελέσματα· επιμένει ως προς το γεγονός ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δεν θα πρέπει να αποφασίσουν μόνο για χρηματοοικονομικά ζητήματα, αλλά θα πρέπει επίσης να στοχαστούν πώς θα διορθώσουν τις παγκόσμιες ανισορροπίες και να συμφωνήσουν να συντονίσουν τα διάφορα σχέδια ανάκαμψης που αποφασίστηκαν πρόσφατα, έχοντας κατά νου το ζήτημα της ανεργίας· υποστηρίζει τη χρήση των συστάσεων της ομάδας de Larosière ως βάση για τη διαμόρφωση της θέσης της ΕΕ σχετικά με τη μελλοντική χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ακούσουν την άποψη του Κοινοβουλίου προτού συμφωνήσουν για τη διαπραγματευτική θέση που θα τηρήσουν στη σύνοδο κορυφής·

92.   υποστηρίζει κατηγορηματική την απόφαση των ευρωπαϊκών μελών της ομάδας G20 να αναλάβουν αποφασιστική δράση εναντίον των φορολογικών παραδείσων και των μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας, συμφωνώντας το ταχύτερο δυνατό σε "εργαλειοθήκη" κυρώσεων, η οποία θα εγκριθεί κατά τη σύνοδο του Λονδίνου· συνιστά να εγκρίνει η ΕΕ, στο δικό της επίπεδο, το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο ώστε να περιοριστούν οι επιχειρηματικές συναλλαγές με τις εν λόγω περιοχές δικαιοδοσίας· υπογραμμίζει ότι απαιτούνται παγκόσμια συγκλίνουσες προσεγγίσεις ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα·

93.   συνιστά επιμόνως να αξιολογηθούν δεόντως οι επιπτώσεις των διεθνών συναλλαγών στην πραγματική οικονομία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα όσον αφορά το εμπόριο, την αλλαγή του κλίματος και τη χρηματοδότηση· στηρίζει τον ενισχυμένο διεθνή διάλογο με τα σημαντικότερα "νομισματικά μπλοκ", προκειμένου να αποφευχθούν οι συνέπειες της χειραγώγησης και της αστάθειας των νομισμάτων στην πραγματική οικονομία·

94.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εντείνουν τη διαβούλευση και να συνάψουν σχέσεις συνεργασίας με τους εμπορικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ειδικότερα, με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ·

95.   θεωρεί ότι η τρέχουσα κρίση δεν πρέπει να εμποδίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει τις ευθύνες της όσον αφορά την προώθηση της διεθνούς ανάπτυξης και την καταπολέμηση της φτώχειας στον κόσμο· προειδοποιεί ότι πρέπει να αποφευχθεί ο κίνδυνος επιστροφής σε πολιτικές προστατευτισμού· τονίζει ότι η παγκόσμια προσπάθεια ανάκαμψης θα μπορούσε να ενισχυθεί σημαντικά από την έγκαιρη ολοκλήρωση των εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ντόχα·

o
o   o

96.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στον πρόεδρο της Ευρωομάδας.

(1) EE C 16, 22.1.2009, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0506.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0058.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0543.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0425.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0476.
(7) Οδηγία 2000/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (ΕΕ L 200, 8.8.2000, σ. 35).
(8) Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 376, 27.12.2006, σ. 36).
(9) Οδηγία 2008/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2008 για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/ΕΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΕΕ L 52, 27.2.2008, σ. 3).

Τελευταία ενημέρωση: 2 Δεκεμβρίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου