Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2324(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0234/2009

Texte depuse :

A6-0234/2009

Dezbateri :

PV 23/04/2009 - 17
CRE 23/04/2009 - 17

Voturi :

PV 24/04/2009 - 7.25
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0333

Texte adoptate
PDF 103kWORD 62k
Vineri, 24 aprilie 2009 - Strasbourg Ediţie definitivă
Neproliferarea armelor nucleare şi viitorul Tratatului privind neproliferarea armelor nucleare (TNP)
P6_TA(2009)0333A6-0234/2009

Recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului din 24 aprilie 2009 privind neproliferarea armelor nucleare și viitorul Tratatului de neproliferare a armelor nucleare (TNP) (2008/2324(INI))

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de recomandare adresată Consiliului, depusă de Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE, și Angelika Beer, în numele Grupului Verts/ALE, privind neproliferarea armelor nucleare și viitorul Tratatului de neproliferare a armelor nucleare (TNP) (B6-0421/2008),

–   având în vedere viitoarea Conferință de revizuire a părților la Tratatul de neproliferare a armelor nucleare, din 2010,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare din 26 februarie 2004(1) , din 10 martie 2005(2) , din 17 noiembrie 2005(3) și din 14 martie 2007(4) privind neproliferarea nucleară și dezarmarea nucleară,

–   având în vedere rezoluția sa din 5 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Strategiei europene de securitate și a PESA(5) ,

–   având în vedere Strategia Uniunii Europene împotriva proliferării armelor de distrugere în masă (ADM), adoptată de Consiliul European la 12 decembrie 2003,

–   având în vedere declarația Consiliului din 8 decembrie 2008, privind securitatea internațională mai strictă și, în special, punctele 6, 8 și 9 din aceasta, care evidențiază "hotărârea UE de a combate proliferarea armelor de distrugere în masă și a sistemelor de transport a acestora",

–   având în vedere rolul vital al Grupului furnizorilor nucleari în contextul neproliferării,

–   având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU referitoare la chestiunile legate de neproliferare și dezarmare nucleară, în special Rezoluția 1540(2004),

–   având în vedere Tratatul de interzicere totală a experiențelor nucleare, acordurile de garanții generalizate și protocoalele adiționale ale Agenţiei Internaţionale a Energiei Atomice (AIEA), Convenția privind protecția fizică a materialelor nucleare, Convenția internațională privind reprimarea actelor de terorism nuclear, Codul de conduită de la Haga împotriva proliferării rachetelor balistice, Tratatul de reducere a armelor strategice (START I), care expiră în 2009 și Tratatul de reducere a armelor strategice ofensive (SORT),

–   având în vedere raportul privind punerea în aplicare a Strategiei de securitate europeană, adoptat de Consiliul European din 11 decembrie 2008,

–   având în vedere articolul 114 alineatul (3) și articolul 90 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A6-0234/2009),

A.   subliniind necesitatea de a întări în continuare toți cei trei piloni ai TNP, respectiv neproliferarea, dezarmarea și cooperarea în privința utilizării în domeniul civil a energiei nucleare;

B.   întrucât este profund îngrijorat de lipsa de progres în atingerea țelurilor concrete (precum cele "13 măsuri"(6) ), în urmărirea obiectivelor Tratatului de neproliferare nucleară, astfel cum s-a convenit la precedentele conferințe de revizuire, în special în momentul de față, când se ivesc amenințări din cele mai diferite surse, inclusiv proliferarea crescândă, posibilitatea ca o tehnologie nucleară și materiale radioactive să cadă în mâinile organizațiilor criminale și teroriștilor și reticența statelor deținătoare de arme nucleare, semnatare ale TNP, de a-și reduce sau elimina arsenalele nucleare și a-și micșora aderența la doctrina militară a descurajării nucleare;

C.   întrucât proliferarea ADM și a sistemelor de transport a acestora, atât către actori statali cât și nestatali, reprezintă una dintre cele mai grave amenințări la adresa păcii și securității internaționale;

D.   reamintind angajamentul UE de a utiliza toate instrumentele pe care le are la dispoziție pentru a împiedica, descuraja, opri și, dacă este posibil, elimina programele de proliferare care provoacă îngrijorare la nivel mondial, astfel cum s-a stipulat în mod clar în Strategia UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă, adoptată de Consiliul European la 12 decembrie 2003;

E.   subliniind necesitatea ca UE să-și intensifice eforturile vizând combaterea fluxurilor de proliferare și a finanțării acesteia, să sancționeze actele de proliferare și să elaboreze măsuri vizând împiedicarea transferurilor intangibile de cunoștințe și know-how prin intermediul tuturor instrumentelor aflate la dispoziție, incluzând tratate multilaterale și mecanisme de verificare, controale ale exporturilor coordonate la nivel național și internațional, programe de colaborare vizând reducerea amenințărilor și pârghii politice și economice;

F.   întrucât este încurajat de noile propuneri de dezarmare, precum cele solicitate de Henry Kissinger, George P. Shultz, William J. Perry și Sam Nunn în ianuarie 2007 și ianuarie 2008, modelul de convenție privind armele nucleare și protocolul Hiroshima-Nagasaki, promovat la nivel mondial de organizațiile civice și liderii politici, și de campanii precum "Global Zero", potrivit căreia un mijloc important pentru a se împiedica proliferarea nucleară și a se ajunge la o securitate globală îl reprezintă luarea de măsuri în direcția eliminării armelor nucleare;

G.   salutând, în acest context, inițiativele guvernelor Franței și Regatului Unit vizând reducerea arsenalelor nucleare ale acestora;

H.   încurajat, în special, de prezentarea clară a Președintelui SUA Barack Obama, cu privire la abordarea sa în materie de chestiuni nucleare, făcută la Praga, la 5 aprilie 2009, de angajamentul său ca dezarmarea nucleară să avanseze și de viziunea sa privind o lume fără arme nucleare; salutând cooperarea constructivă dintre SUA și Rusia în vederea reînnoirii acordului START, a ieşirii din starea de alertă și a reducerii în mod semnificativ a stocurilor de armament și material nuclear american; salutând decizia SUA de a participa pe deplin la procesul E3 + 3 cu Iranul; salutând ratificarea de către SUA a protocoalelor adiționale la acordurile de garanții ale AIEA ca un pas pozitiv, care contribuie la consolidarea încrederii; salutând cu căldură intenția Președintelui Obama de a finaliza ratificarea Tratatului de interzicere totală a experiențelor nucleare (CTBT) de către Statele Unite și de a demara negocierile pentru un tratat privind interzicerea producerii de materiale fisionabile;

I.   evidențiind necesitatea unei coordonări și colaborări strânse între Uniunea Europeană și partenerii săi, incluzând, în special, Statele Unite și Rusia, vizând reactivarea și întărirea regimului de neproliferare;

J.   subliniind că consolidarea TNP ca fundament al regimului global de neproliferare este de importanță vitală și recunoscând că o poziție de lider curajoasă și un număr de măsuri consecutive și progresive sunt de urgență necesare în vederea reafirmării validității TNP și a consolidării acordurilor, tratatelor și agențiilor care constituie regimul actual în materie de proliferare și dezarmare, incluzând în special, CTBT și AIEA;

K.   salutând, în acest sens, inițiativa comună britanico-norvegiană menită să evalueze fezabilitatea eliminării armelor nucleare și să stabilească măsurile procedurale clare și de verificare în acest sens; considerând această inițiativă ca binevenită pentru UE, NATO și alți actori relevanți;

L.   salutând scrisoarea trimisă la 5 decembrie 2008 de Președinția franceză a UE dlui Ban Ki Moon, Secretarul General al ONU, în care se prezintă propunerile UE în materie de dezarmare, adoptate de Consiliul European în decembrie 2008;

M.   salutând cuvântarea pe care a ținut-o la 9 decembrie 2008 Javier Solana, Înaltul Reprezentant al UE pentru PESC, la conferința "Pacea și dezarmarea: o lume fără arme nucleare", în care acesta a salutat faptul că chestiunea dezarmării nucleare a devenit din nou prioritară pe agenda internațională și a subliniat necesitatea integrării de către UE a neproliferării în politicile sale globale;

N.   salutând discursul pronunțat la Praga, la 5 aprilie 2009, de Președintele Statelor Unite, Obama, în cuprinsul căruia acesta declara că SUA au răspunderea de a desfășura o campanie pentru a debarasa lumea de toate armele nucleare, recunoscând totuși că acest obiectiv ar putea fi de neatins în cursul vieții sale, și sublinia necesitatea de a da consistență TNP ca bază de cooperare și soluționare treptată; întrucât noua administrație a Statelor Unite ar trebui să asocieze pe deplin Uniunea Europeană la această campanie, în special la reuniunea mondială programată pentru anul 2009 privind amenințarea armelor nucleare;

O.   subliniind generalizarea introducerii de "clauze de neproliferare" în acordurile încheiate între UE și state terțe începând cu 2003;

P.   luând în considerare inițiativele de dezarmare și neproliferare din afara cadrului ONU pe care UE le-a adoptat, cum ar fi inițiativa pentru Parteneriatul global al G8 și inițiativa de securitate împotriva proliferării;

Q.   salutând calitatea Comisiei de observator în cadrul Grupului furnizorilor nucleari și în cadrul Conferinței pentru revizuirea TNP, precum și participarea Consiliului în Conferința TNP, atât în cadrul delegației CE, cât și al Președinției UE,

1.   adresează Consiliului recomandările următoare:

   (a) să revizuiască și să actualizeze Poziția comună a Consiliului 2005/329/PESC din 25 aprilie 2005, referitoare la Conferința de revizuire din 2005 a părților la Tratatul de neproliferare a armelor nucleare(7) , ce va fi adoptată cu ocazia reuniunii Consiliului European din decembrie 2009, în pregătirea unui rezultat încununat de succes la Conferința de revizuire din 2010 a TNP, care va consolida în continuare toți cei trei piloni actuali ai TNP; să își asume angajamentul în vederea unei dezarmări nucleare totale, astfel cum este prevăzut în propunerea pentru o Convenție privind armele nucleare;
   (b) să-și intensifice eforturile de asigurare a universalizării și aplicării eficiente a normelor și instrumentelor de neproliferare, îndeosebi prin îmbunătățirea metodelor de verificare;
   (c) să sprijine în mod activ, în cooperare cu partenerii săi, propuneri concrete de a pune sub controlul AIEA producția, utilizarea și reprocesarea tuturor combustibililor nucleari, inclusiv crearea băncii pentru combustibili nucleari; în plus, sprijină și alte inițiative de multilateralizare a ciclului combustibililor nucleari ce vizează utilizarea în scopuri pașnice a energiei nucleare și ținând seama, în acest sens, că Parlamentul salută disponibilitatea Consiliului și a Comisiei de a contribui cu 25 milioane EUR la crearea băncii pentru combustibili nucleari sub egida AIEA și speră ca acțiunea comună pentru crearea băncii să fie aprobată fără întârziere;
   (d) să își reafirme sprijinul pentru eforturile de consolidare a mandatului AIEA, inclusiv pentru generalizarea protocoalelor adiționale la acordurile de garanții ale AIEA și alte măsuri destinate să dezvolte încrederea reciprocă; să se asigure că organizația dispune de resurse suficiente, astfel încât să își îndeplinească rolul său vital în asigurarea caracterului sigur al activităților nucleare;
   (e) să înregistreze progrese substanțiale în inițiativa pentru Parteneriatul G8, în inițiativa de securitate împotriva proliferării și în inițiativa globală de reducere a amenințărilor și să insiste pentru intrarea rapidă în vigoare a tratatului privind interzicerea totală a testelor nucleare;
   (f) să-și adâncească dialogul cu noua administrație americană și cu toate puterile nucleare, în scopul stabilirii unei agende comune pentru reducerea progresivă a stocului de focoase nucleare; să sprijine, în special, eforturile realizate de Statele Unite și Rusia vizând reducerea, în mod semnificativ, a armelor nucleare, astfel cum s-a convenit în cadrul acordurilor START I și SORT; să insiste pentru ratificarea CTBT și pentru reînnoirea unui acord START;
   (g) să elaboreze, la Conferința de revizuire a TNP, din 2010, strategii vizând să obțină un acord asupra tratatului privind stoparea, într-un mod nediscriminatoriu, a producției de material de fisiune în scopuri militare, ceea ce înseamnă că tratatul astfel negociat ar obliga statele nedeținătoare de arme nucleare sau statele care nu sunt semnatare ale TNP, însă și pe cele cinci state membre ale Consiliului de Securitate, toate posesoare de arme nucleare, să renunțe la producerea de material de fisiune în scopuri militare și să demonteze toate centrele existente ale acestora, în care se produce material de fisiune în scopuri militare;
   (h) să sprijine pe deplin consolidarea și îmbunătățirea metodelor de verificare a respectării tuturor instrumentelor de neproliferare;
   (i) să solicite un studiu de evaluare a eficienței utilizării clauzelor de neproliferare a ADM în acordurile încheiate între UE și state terțe;
   (j) să raporteze Parlamentului în mod periodic despre reuniunile pregătitoare premergătoare Conferinței de revizuire din 2010 a TNP și să ia pe deplin în considerație opiniile acestuia cu privire la aspectele de neproliferare și dezarmare, legate de viitoarea Conferință;

2.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Consiliului și, spre informare, Comisiei, Secretarului General al ONU, președintelui Conferinței de revizuire a TNP din 2010, parlamentelor naționale ale statelor membre, Parlamentarilor pentru neproliferare nucleară și dezarmare, precum și Primarilor pentru pace.

(1) JO C 98 E, 23.4.2004, p. 152.
(2) JO C 320 E, 15.12.2005, p. 253.
(3) JO C 280E, 18.11.2006, p.453.
(4) JO C 301 E, 13.12.2007, p. 146.
(5) Texte adoptate, P6_TA(2008)0255.
(6) Organizația Națiunilor Unite: Conferința de revizuire din 2000 a părților la Tratatul de neproliferare a armelor nucleare, TNP/CONF 2000/28 (Partea I și Partea II).
(7) JO L 106, 27.4.2005, p. 32

Ultima actualizare: 2 iunie 2010Notă juridică