Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2669(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

B7-0303/2013

Debatai :

PV 13/06/2013 - 12.3
CRE 13/06/2013 - 12.3

Balsavimas :

PV 13/06/2013 - 13.3

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0286

Priimti tekstai
PDF 297kWORD 27k
Ketvirtadienis, 2013 m. birželio 13 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Rohinjų musulmonų padėtis
P7_TA(2013)0286B7-0295, 0298, 0299, 0300, 0302 ir 0303/2013

2013 m. birželio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl rohinjų musulmonų padėties (2013/2669(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Birmos (Mianmaro), visų pirma į 2012 m. balandžio 20 d. rezoliuciją(1) , į 2012 m. rugsėjo 13 d. rezoliuciją(2) ir į 2012 m. lapkričio 22 d. rezoliuciją(3) ,

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. gegužės 23 d. rezoliuciją dėl galimybės Mianmarui (Birmai) naudotis bendrosiomis tarifo privilegijomis atnaujinimo(4) ,

–  atsižvelgdamas į ES Užsienio reikalų tarybos 2013 m. balandžio 22 d. posėdžio išvadas dėl Mianmaro (Birmos),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 27 d. 2012-osios Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją dėl žmogaus teisių padėties Mianmare,

–  atsižvelgdamas į ES vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton atstovo spaudai 2013 m. birželio 1 d. pareiškimą dėl Mianmaro (Birmos) vyriausybės ir Kačinų nepriklausomybės organizacijos sudaryto susitarimo,

–  atsižvelgdamas į už tarptautinį bendradarbiavimą, humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingos Komisijos narės Kristalinos Georgievos 2012 m. rugpjūčio 9 d. pareiškimą dėl rohinjų musulmonų padėties,

–  atsižvelgdamas į Žmogaus teisių pakomitečio delegacijos galutinę ataskaitą dėl žmogaus teisių Birmoje (Mianmare) 2013 m. balandžio 3–5 d.,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ribojamųjų priemonių rinkinį, nurodytą 2010 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendime 2010/232/BUSP su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. spalio 27 d. Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 1083/2011,

–  atsižvelgdamas į ES vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton atstovo spaudai 2013 m. kovo 23 d. pareiškimą dėl smurtinių susirėmimų Meiktilos mieste Birmoje (Mianmare),

–  atsižvelgdamas į ES vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton atstovo spaudai 2013 m. balandžio 2 d. pareiškimą dėl 13 vaikų mirties gaisro musulmonų mokykloje Birmoje metu;

–  atsižvelgdamas į 1948 m. gruodžio 10 d. priimtą Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į 1951 m. JT konvenciją dėl pabėgėlių statuso ir į jos 1967 m. protokolą,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 24 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 67/233 dėl žmogaus teisių padėties Mianmare,

–  atsižvelgdamas į UNHCR 2012 m. lapkričio 13 d. prašymą Pietryčių Azijos vyriausybėms laikyti savo valstybių sienas atviras asmenims, bėgantiems iš Birmos jūra,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų specialiojo pranešėjo 2013 m. kovo 6 d. pranešimą dėl žmogaus teisių padėties Birmoje (Mianmare) ir į jo 2013 m. birželio 11 d. pareiškimą, kad Rachino valstijoje prieš rohinjus vykdomi pažeidimai yra plačiai paplitę ir sistemingi,

–  atsižvelgdamas į Aun San Suu Kyi 2013 m. gegužės 27 d. pareiškimą dėl rohinjų musulmonams taikomos dviejų vaikų politikos,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio mėn. Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) aukščiausiojo lygio susitikime priimtą sprendimą dėl 2014 m. pirmininkavimo ASEAN teisių suteikimo Birmai (Mianmarui),

–  atsižvelgdamas į Žmogaus teisių stebėjimo organizacijos 2013 m. balandžio 22 d. pranešimą „Jūs galite tik melstis. Nusikaltimai žmoniškumui ir rohinjų musulmonų etninis valymas Birmos Rachinų valstijoje“ (angl. „All You Can Do is Pray: Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma‘s Rakhine State“ ),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi rohinjų mažumos persekiojimas ir smurtas prieš juos vis stiprėja, visų pirma naikinant jų turtą ir religinių apeigų vietas, vykdant masinius sulaikymus, savavališkai įkalinant, kankinant, prievartaujant ir ribojant judėjimo, santuokos ir prieigos prie švietimo teises;

B.  kadangi Rachinų valstijoje prasidėjęs religinis smurtas išplito visoje šalyje; kadangi nuo 2013 m. kovo iki gegužės mėn. buvo gauta nemažai pranešimų apie antimusulmoniškus išpuolius Rangūno dalinyje, Mandalėjuje ir Pegu, taip pat Kačinų ir Šanų valstijose. Jų metu 46 asmenys žuvo, o 14 000 buvo perkelta;

C.  kadangi religinio pobūdžio smurtas šiuo metu išplito į naują Burmos teritoriją: Šanų valstijos Lašijo mieste 2013 m. gegužės 28 d. minia degino parduotuves, o 2013 m. birželio 4 d. Pareino gyvenvietėje tris rohinjų moteris nužudė policija per susirėmimus, kilusius dėl būsto perkeltajai mažumai;

D.  kadangi daugiau kaip 130 000 perkeltų rohinjų tebegyvena stovyklose ir kitose teritorijose, o Birmos (Mianmaro) vyriausybė leido suteikti tik labai nedidelę ir poreikių neatitinkančią humanitarinę pagalbą rohinjų rizikos grupėms; kadangi daug rohinjų įkalinti vietovėse, kuriose didelė potvynių galimybė ir kur jie kenčia nuo musoninių liūčių ir ciklonų; kadangi jie negali grįžti į savo namus dėl tebesitęsiančio smurto arba dėl to, kad jų namai buvo sunaikinti, arba dėl to, kad saugumo pajėgos neleidžia jiems palikti stovyklų, kuriose jie laikomi;

E.  kadangi dešimtys tūkstančių rohinjų pabėgo jūra, kad išvengtų persekiojimų, ir kadangi šimtai žmonių žuvo nuskendus laivams arba dėl to, kad buvo išstumti į jūrą; kadangi pranešama, jog beveik 1 700 rohinjų, bandžiusių pabėgti iš Burmos, siaubingomis sąlygomis laikomi Tailando imigrantų sulaikymo centruose;

F.  kadangi 2013 m. balandžio 23 d. nepriklausoma tyrimų komisija, kuri 2012 m. rugpjūčio mėn. buvo sudaryta tam, kad ištirtų religinio pobūdžio smurtą Rachinų valstijoje, pateikė ataskaitą ir rekomendacijas, kurias taikant būtų galima sumažinti įtampą, tačiau ji atsisakė pripažinti rohinjų tapatybę, nenustatė atsakingų už žmogaus teisių pažeidimus, įvykdytus per neramumus, palankiai įvertino laikiną musulmonų ir budistų bendruomenių atskyrimą ir rekomendavo įgyvendinti nepriimtiną musulmonų gimstamumo kontrolę;

G.  kadangi nepaisant to, jog Birmos Prezidentas U Thein Sein savo 2013 m. gegužės 6 d. kalboje pažadėjo, kad jo vyriausybė užtikrins pagrindines musulmonų teises Rachinų valstijoje, ir netgi ėmėsi tam tikrų veiksmų, kad šalyje būtų daugiau pilietinių laisvių, sunki rohinjų padėtis ir apskritai etniniai santykiai gali pakenkti visam Birmos (Mianmaro) reformų procesui; kadangi remiantis patikimomis nepriklausomomis ataskaitomis matyti, jog Birmos valdžios institucijų bendradarbiavimas vykdant nusikaltimus žmoniškumui rohinjų mažumos atžvilgiu lėmė tai, kad Rachinų valstija vis labiau izoliuojama religiniu pagrindu;

H.  kadangi Birmos (Mianmaro) vyriausybė neseniai pareiškė, jog vėl bus taikoma dviejų vaikų politika; kadangi JT specialusis pranešėjas žmogaus teisių klausimais Birmoje (Mianmare) Tomás Ojea Quintana šią politiką pasmerkė kaip diskriminacinę ir priverstinę rohinjams Rachinų valstijoje taikomą priemonę, kuri pažeidžia pagrindines rohinjų žmogaus teises, taip pat Birmos tarptautines žmogaus teisių prievoles ir įsipareigojimus;

I.  kadangi tarptautinė bendruomenė paragino Birmos vyriausybę persvarstyti savo 1982 m. Pilietybės įstatymą, kad užtikrintų pilietybės suteikimą rohinjams ir pašalintų ilgalaikio rohinjų etninės mažumos diskriminavimo pagrindą;

J.  kadangi 65 metų amžiaus gydytojas iš Rachinų valstijos Dr. Tun Aung, gerbiamas bendruomenės lyderis, 2012 m. birželio mėn. buvo suimtas ir nuteistas 17 metų kalėti ir kadangi žmogaus teisių grupės (įskaitant organizaciją „Amnesty International“) šį veiksmą griežtai pasmerkė kaip politiškai motyvuotą;

K.  kadangi remiantis Žmogaus teisių stebėjimo organizacijos pranešimu „Jūs galite tik melstis. Nusikaltimai žmoniškumui ir rohinjų musulmonų etninis valymas Birmos Rachinų valstijoje“, kuris buvo paskelbtas 2013 m. balandžio 22 d., praėjusiais metais prieš rohinjus vykdyti pažeidimai, prie kurių galbūt prisidėjo valstybės agentūros, prilygsta nusikaltimams žmoniškumui ir etniniam valymui; kadangi šiame pranešime taip pat pateikiama įrodymų, jog keturiose Rachinų valstijos vietovėse rasta 2012 m. masinių kapaviečių;

L.  kadangi spaudos ir žiniasklaidos laisvė tiek internete, tiek ir ne internete atlieka svarbų vaidmenį atskleidžiant ir dokumentuojant žmogaus teisių pažeidimus ir reikalaujant, kad vyriausybės už tai atsakytų;

M.  kadangi pagal Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją kiekvienas žmogus turi teisę prašyti prieglobsčio nuo persekiojimo;

1.  smerkia sunkius žmogaus teisių pažeidimus ir smurtą, nukreiptą prieš rohinjų musulmonus Birmoje (Minmare) ir ragina visas šalis susilaikyti nuo smurto naudojimo;

2.  išreiškia užuojautą smurto ir neteisėto persekiojimo Birmoje (Mianmare) aukoms;

3.  pripažįsta veiksmus, kurių Birmoje (Mianmare) ėmėsi Prezidentas U Thein Sein ir kiti reformatoriai, siekdami praeitais metais vykdyti demokratines reformas; tačiau apgailestauja, kad vyriausybei nepavyko apsaugoti rohinjų nuo organizuoto smurto ir ragina vyriausybę ir Birmos (Mianmaro) visuomenę nedelsiant imtis veiksmų ir nutraukti žmogaus teisių pažeidimus bei patraukti atsakomybėn smurto išpuolių ir kitų susijusių pažeidimų kaltinimus;

4.  primygtinai reikalauja, kad Birmos (Mianmaro) vyriausybė užtikrintų, kad jos saugumo pajėgos imasi visų galimų veiksmų, siekdamos apsaugoti rohinjų musulmonus nuo smurto išpuolių; išreiškia didelį susirūpinimą dėl įtarimų, kad Birmos saugumo pajėgų nariai dalyvavo smurto aktuose ir pakartoja savo primygtiną raginimą atlikti išsamų ir nepriklausomą šių kaltinimų tyrimą, padedant Jungtinėms Tautoms;

5.  pabrėžia būtinybę nedelsiant imtis veiksmų ir imtis veiksmų dėl humanitarinės rizikos, su kuria susiduria perkeltieji asmenys, ypač rohinjai Birmoje (Mianmare); pakartoja savo raginimą, kad Birmos (Mianmaro) vyriausybė JT agentūroms ir humanitarinėms NVO, žurnalistams ir diplomatams suteiktų laisvą prieigą visose šalies dalyse, įskaitant Rachinų valstiją, ir visoms, konflikto ir sektantų smurto paliestoms bendruomenėms suteikti neribotas galimybes pasinaudoti humanitarine pagalba; ragina Birmos valdžios institucijas nedelsiant pagerinti sąlygas perkeltųjų rohinjų stovyklose;

6.  primygtinai reikalauja, kad visos regiono šalys laikytųsi savo tarptautinių įsipareigojimų, susijusių su pabėgėlių teisėmis, atidarytų sienas rohinjų prieglobsčio prašytojams ir jiems suteiktų bent laikiną apsaugą, tuo pat metu remdamos Birmos vyriausybę, kuri šiuo svarbiu klausimu siekia surasti ilgalaikį ir teisingą sprendimą;

7.  ragina Tailando vyriausybę nedelsiant nutraukti nehumanišką mažiausiai 1700 rohinjų prieglobsčio prašytojų sulaikymą ir jiems suteikti galimybes kreiptis į JT pabėgėlių agentūras; apgailestauja, kad Tailando vyriausybė kol kas nesugebėjo UNHCR leisti atlikti rohinjų prieglobsčio prašytojų pabėgėlio statuso nustatymo procedūras;

8.  primygtinai reikalauja, kad Birmos vyriausybė leistų šalyje įkurti Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biurą ir jo padalinius valstijose, siekiant šalyje vykdyti tinkamą žmogaus teisių padėties kontrolę;

9.  pritaria Prezidento U Thein Sein pažadui visus smurto kaltininkus patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir jo įsipareigojimui įtvirtinti daugiakultūrę, daugiatautę ir įvairius tikėjimus išpažįstančią visuomenę; ragina Prezidentą imtis tolesnių veiksmų ir sustiprinti teisinę valstybę bei išnagrinėti esmines smurtą sukėlusias priežastis;

10.  pritaria 2013 m. birželio 4 d. Prezidento U Thein Sein pareiškimui, kuriame jis pažymėjo, kad Birmoje (Mianmare) bus paleisti visi politiniai kaliniai; dar kartą pakartoja savo poziciją, kad visų politinių kalinių, įskaitant dr. Tun Aung, paleidimas turi vykti nedelsiant, nenustatant jokių sąlygų ir jiems atkuriant visas jų teises ir laisves;

11.  ragina vyriausybę toliau ieškoti tvarių sprendimų pirminėms įtampos priežastims šalinti, kuriais, be kita ko, būtų sprendžiama rohinjų statuso problema, ir juos įgyvendinti; dar kartą pakartoja savo ankstesnį reikalavimą iš dalies pakeisti ar panaikinti 1982 m. Pilietybės įstatymą, siekiant, kad rohinjai turėtų tas pačias galimybes gauti Birmos pilietybę, pagal kurią jiems būtų numatytos tiek teisės, tiek ir pareigos, vadovaujantis tarptautiniais žmogaus teisių standartais ir pagal šalies įsipareigojimus pagal JT vaiko teisių konvencijos 7 straipsnio nuostatas;

12.  kritikuoja 2013 m. birželio 11 d. Birmos imigracijos ministro Khin Yi pareiškimą, kuriame jis išreiškė pritarimą dviejų vaikų politikos sugrąžinimui;

13.  pritaria neseniai paskelbtai opozicijos lyderės Aung San Suu Kyi deklaracijai, kurioje ji protestuoja prieš dviejų vaikų politikos, taikytinos rohinjams, sugrąžinimą ir primygtinai reikalauja, kad Birmos vyriausybė nedelsiant atšauktų šį reglamentą ir kitas prievartos ar diskriminuojančias politikas, taisykles, reglamentus ar įstatymus;

14.  pabrėžia, kaip svarbu atlikti teisinius ir administracinius pokyčius, būtinus užtikrinti visuotinį Birmos gyventojų dalyvavimą, įskaitant mažumas, 2014 m. rinkimuose;

15.  ragina Pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę išnagrinėti šį klausimą aukščiausiu lygiu, bendraujant su Birma (Mianmaru) ir kitomis Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) valstybėmis narėmis;

16.  primena, kad Europos Sąjunga neseniai pakartotinai Birmai (Mianmarui) nustatė bendrąją lengvatinių muitų tarifų sistemą; pakartoja, kad šių lengvatinių tarifų taikymas priklauso nuo pagrindinių laisvių ir žmogaus teisių laikymosi; primygtinai reikalauja, kad Komisija atidžiai stebėtų, kaip Birmos valdžios institucijos laikosi šių sąlygų;

17.  prašo, kad Komisija, pateikdama Parlamentui ir Tarybai deleguotąjį aktą dėl BLS taikymo pratęsimo po 2013 m. gruodžio 31 d. Birmai (Mianmarui), kartu pridėtų ir pranešimą dėl principų, išdėstytų BLS reglamento konvencijose, rimtų ir sisteminių pažeidimo atvejų nenustatymo, ypač dėl rohinjų;

18.  ragina Komisiją prieš formuluojant pasiūlymą dėl derybinių nurodymų veiksmingai ir nuodugniai įvertinti numatomo dvišalio investicijų susitarimo poveikį žmogaus teisėms ir vykstant šiam procesui plačiai konsultuotis su Parlamentu ir pilietine visuomene;

19.  tikisi, kad EIVT konsultuosis su Parlamentu ir jį reguliariai informuos apie dialogo žmogaus teisių klausimais su Birma (Mianmaru) užmezgimo procesą; prašo EIVT ir valstybes narės parengti tikslių žmogaus teisių standartų sąrašą, pagal kurį būtų įvertinta Birmos valdžios institucijų vykdomų reformų pažanga; pabrėžia tai, kad tolesni ES ir Birmos vadovybės santykiai priklauso nuo apčiuopiamos pažangos, ypač dėl rohinjų padėties;

20.  ragina sukurti stiprią ir akivaizdžią pilietinę visuomenę, kurioje rohinjai būtų atstovaujami, dalyvautų ES ir Birmos darbo grupės, kuri bus įkurta šiais metais, darbe ir pasinaudoti ES ir Egipto darbo grupės pakirtimi;

21.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, ES vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Birmos (Mianmaro) parlamentui ir vyriausybei, ASEAN generaliniam sekretoriui, ASEAN Tarpvyriausybinei žmogaus teisių komisijai, JT specialiajam pranešėjui žmogaus teisių klausimais Mianmare, JT pabėgėlių reikalų vyriausiajam komisarui ir Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybai, regiono šalių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0142.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0355.
(3) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0464.
(4) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0218.

Atnaujinta: 2015 m. lapkričio 16 d.Teisinis pranešimas