Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2152(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0418/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0418/2013

Συζήτηση :

PV 10/12/2013 - 19
CRE 10/12/2013 - 19

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2013 - 4.24
CRE 11/12/2013 - 4.24

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0575

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 530kWORD 242k
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2012 και η πολιτική της ΕΕ σε αυτό τον τομέα
P7_TA(2013)0575A7-0418/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2012 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον συγκεκριμένο τομέα (2013/2152(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΟΔΔΑ), καθώς και άλλες συνθήκες και πράξεις των Ηνωμένων Εθνών για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών της 8ης Σεπτεμβρίου 2000 (A/Res/55/2) και τις σχετικές αποφάσεις που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2012, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 6 Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2011 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος(1) ,

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (11855/2012), όπως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 25 Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου(2) ,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2012/440/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 2012 για τον διορισμό ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα(3) ,

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 13ης Ιουνίου 2012 προς το Συμβούλιο σχετικά με τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα(4) ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2012 με τίτλο «Αύξηση του αντικτύπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή»,

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή, της 13ης Ιουνίου 2013, που αφορά την επισκόπηση της οργάνωσης και της λειτουργίας της ΕΥΕΔ για το 2013(5) ,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο(6) ,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων καθώς και τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, της 13ης Ιουνίου 2013, σχετικά με το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προαγωγή και προστασία της άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων των λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων, διεμφυλικών και μεσόφυλων ατόμων (ΛΟΑΔΜ),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 13 Δεκεμβρίου 2001 και αναθεωρήθηκαν στις 19 Ιανουαρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη διαφθορά στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα: επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες(7) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με τη 22η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών(8) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την στήριξη της ΕΕ προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: αντιμετώπιση των προκλήσεων και υπέρβαση των δυσκολιών(9) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας(10) ,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, της 20ής Μαρτίου 2013, με τίτλο «Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας: προσπάθειες για μια ισχυρότερη εταιρική σχέση» (JOIN(2013)4), και της 25ης Μαΐου 2011 με τίτλο: «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει: αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας» (COM(2011)0303),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο στρατηγικής σχετικά με το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) για την περίοδο 2011-2013 και την πρόταση της Επιτροπής για έναν νέο δημοσιονομικό κανονισμό για το ΕΜΔΔΑ για την περίοδο 2014-2010 (COM(2011)0844),

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 29ης Μαρτίου 2012 προς το Συμβούλιο σχετικά με τους πιθανούς τρόπους καθιέρωσης ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (ΕΤΔ)(11) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Ιουνίου 2010, σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ υπέρ των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων(12) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Ιουλίου 2011, σχετικά με τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού(13) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με τη θέσπιση μιας Στρατηγικής Ψηφιακής Ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ(14) ,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 67/176 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 20ής Δεκεμβρίου 2012 διά της οποίας ζητείται ένα παγκόσμιο μορατόριουμ σε σχέση με τη θανατική ποινή,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ υπ' αριθ. 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010) και 2106 (2013) για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με τους δείκτες της ΕΕ για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή εκ μέρους της ΕΕ των ψηφισμάτων 1325 και 1820 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ στις 13 Μαΐου 2011,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού, με πλέον πρόσφατη την απόφαση της 4ης Απριλίου 2012 (66/141),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(15) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τις διεθνείς εμπορικές πολιτικές στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλουν οι κλιματικές αλλαγές(16) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(17) ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0418/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διάφορες μεταβατικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των λαϊκών εξεγέρσεων, των συγκρούσεων και των μετασυγκρουσιακών καταστάσεων, καθώς και των αποτυχημένων μεταβατικών προσπαθειών σε χώρες με απολυταρχικά καθεστώτα, θέτουν ολοένα μεγαλύτερες προκλήσεις για τις πολιτικές εκείνες της ΕΕ που αποσκοπούν στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2012 καταδεικνύει την ανάγκη να συνεχίσει η ΕΕ να επεξεργάζεται ευέλικτα πολιτικά μέτρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλέον θεμελιώδης πολιτική επιλογή για την ΕΕ αφορά την αντοχή και την πολιτική βούληση να παραμείνει πιστή στις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δύσκολες περιόδους υπό την πίεση άλλων πολιτικών στόχων και συμφερόντων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου, η λογοδοσία, η διαφάνεια, η καταπολέμηση της ατιμωρησίας, οι δίκαιες δίκες και η ανεξάρτητη δικαστική εξουσία αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 της ΣΕΕ ενίσχυσε περαιτέρω τη δέσμευση της ΕΕ να ενεργεί στη διεθνή σκηνή με γνώμονα τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της οικουμενικότητας και του αδιαιρέτου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης και τον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς δικαίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολιτικό κριτήριο της Κοπεγχάγης όσον αφορά «τη σταθερότητα των θεσμών που εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα του ανθρώπου και τον σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων» παραμένει θεμελιώδες στοιχείο της διαδικασίας διεύρυνσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξεγέρσεις στον αραβικό κόσμο ώθησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγνωρίσει την αποτυχία των παλαιότερων πολιτικών της και να δεσμευτεί η ίδια υπέρ μιας προσέγγισης «αναλογικών κερδών» στο πλαίσιο της αναθεώρησης της πολιτικής γειτονίας, βάσει μιας δέσμευσης για την προσαρμογή των επιπέδων «της ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους εταίρους ανάλογα με την πρόοδο που συντελείται στις πολιτικές μεταρρυθμίσεις και στην οικοδόμηση μιας βαθιάς δημοκρατίας», καθώς και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων και έντιμων εκλογών, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, της ελευθερίας του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης και ενός κράτους δικαίου που διέπεται από μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη και την ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας ή των πεποιθήσεων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα δράσης για αλλαγή στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ, τα οποία εγκρίθηκαν τον Μάιο του 2012, ορίζουν σαφώς ότι η στήριξη προς τους εταίρους θα προσαρμόζεται στην αναπτυξιακή τους κατάσταση και στις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν και την πρόοδο που σημειώνουν όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πιο πρόσφατη κοινή θέση της ΕΕ ενόψει του φόρουμ υψηλού επιπέδου για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας αναλαμβάνεται δέσμευση για τη συστηματική, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας, συνεκτίμηση της «δημοκρατικής ιδίας ευθύνης», βάσει της οποίας οι χώρες εταίροι είναι υπεύθυνες για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα διευκολύνει τη δράση της κοινωνίας των πολιτών και για την ενίσχυση του ρόλου των κοινοβουλίων, των τοπικών αρχών, των εθνικών ελεγκτικών οργανισμών και των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε τον Ιούνιο του 2012 ένα στρατηγικό πλαίσιο και ένα σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να δεσμεύονται για την επίτευξη αρκετών χειροπιαστών πολιτικών στόχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο της ΕΕ θέσπισε και διόρισε τον Ιούλιο του 2012 τον πρώτο θεματικό Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία έγκρισης νέου σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2015 με τη λήξη του ισχύοντος σχεδίου δράσης, πρέπει να ξεκινήσει την άνοιξη του 2014·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2012 με βασικό στόχο την απευθείας διάθεση επιδοτήσεων σε ακτιβιστές που προασπίζονται τη δημοκρατία ή οργανώσεις που αγωνίζονται για τη δημοκρατική μετάβαση στην Ευρωπαϊκή Γειτονία και πέραν αυτής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) συνοδεύθηκε από εγγυήσεις ότι η στήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας θα αποτελούσε κεντρικό γνώμονα των ενεργειών της νέας διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκτυο των αντιπροσωπειών της ΕΕ ανά τον κόσμο προσφέρει στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) μια νέα δυνατότητα για την άσκηση της πολιτικής της ΕΕ σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα ψηφίσματά του σχετικά με την προηγούμενη ετήσια έκθεση και την αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (που εγκρίθηκαν αμφότερα τον Δεκέμβριο του 2012), το Κοινοβούλιο τόνισε την ανάγκη μεταρρύθμισης των πρακτικών του με σκοπό τη συνεκτίμηση της διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις δραστηριότητές του και την παρακολούθηση της συνέχειας που δίδεται στα επείγοντα ψηφίσματά του που καταδικάζουν τις παραβιάσεις της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για την κοινή γνώμη σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία διενεργήθηκε στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2012, δείχνει για μία ακόμη φορά ότι η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένει η πλέον σημαντική αξία στα μάτια των Ευρωπαίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιόπιστη υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η ΕΕ υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στο πλαίσιο των εξωτερικών της πολιτικών είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της γενικότερης αξιοπιστίας της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Δεκέμβριο του 2012, η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε το Βραβείο Νόμπελ για τη συμβολή της στην προαγωγή της ειρήνης και της συμφιλίωσης, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη·

Γενικά

1.  θεωρεί ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται στο επίκεντρο των σχέσεων της ΕΕ με όλες τις τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών εταίρων της· τονίζει ότι η πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να συνάδει με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Συνθήκες, να διασφαλίζει τη συνεκτικότητα μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών και να αποφεύγει τα διπλά μέτρα και σταθμά στις εξωτερικές πολιτικές· ζητεί, συνεπώς, την έγκριση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους στρατηγικούς εταίρους, ώστε να δημιουργηθεί ένα ελάχιστο κοινό επίπεδο ανησυχιών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα που τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι αξιωματούχοι της ΕΕ θα θέτουν υπόψη των στρατηγικών συνομιλητών τους·

2.  καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ΕΥΕΔ να καταβάλουν προσπάθειες για την υλοποίηση αυτών των δεσμεύσεων και να προβούν σε συνεκτίμηση της διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στις σχέσεις της ΕΕ με τους εταίρους της, μεταξύ άλλων στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο, με χρήση όλων των σχετικών μέσων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ·

3.  αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών στην προάσπιση και την προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την ΑΕ/ΥΕ να διασφαλίσει στενή συνεργασία και εταιρική σχέση με την κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· θεωρεί επίσης ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει ένθερμα όλους όσους υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, την ελευθερία και τη διαφάνεια ανά τον κόσμο·

4.  αναγνωρίζει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη πρέπει να υιοθετήσουν σταθερή και συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο, με διαφανή και υπεύθυνο τρόπο· θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να αντιδρά ως σύνολο όταν έρχεται αντιμέτωπη με περιπτώσεις συνεχών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ώστε να διασφαλίζεται ότι τόσο οι διεφθαρμένες κυβερνήσεις όσο και ο λαός τους ακούν το μήνυμά της· καλεί το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων να διεξάγει ετήσια δημόσια συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

5.  υπενθυμίζει την απόφασή του να συμμετέχει ενεργά και να προβαίνει σε διαβουλεύσεις σχετικά με την εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία·

Η ετήσια έκθεση της ΕΕ για το 2012

6.  χαιρετίζει την έγκριση της ετήσιας έκθεσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2012· αναμένει διαρκή δέσμευση από την ΑΕ/ΥΕ, με τακτικές εκθέσεις προς το Κοινοβούλιο· ζητεί τη διεξαγωγή ενεργών και εποικοδομητικών συζητήσεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ κατά την κατάρτιση των μελλοντικών εκθέσεων, οι οποίες ενισχύουν την προβολή της δράσης της ΕΕ στον τομέα αυτόν·

7.  θεωρεί ότι η ετήσια έκθεση θα πρέπει να αποτελέσει ουσιαστικής σημασίας μέσο για την ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας και τη συζήτησή σχετικά με αυτές· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, τη δέσμευση που ανέλαβε η ΑΕ/ΥΕ και η ΕΥΕΔ για τη χρήση των ετήσιων εκθέσεων της ΕΕ ως εκθέσεων για την εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου και του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία·

8.  διαπιστώνει στην ετήσια έκθεση τις μνείες περί δράσεων του ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και προτρέπει την ΑΕ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να συμπεριλάβουν πιο λεπτομερείς αναλύσεις, ιδίως ως προς το ρόλο του εντεταλμένου κατά την υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου και του σχεδίου δράσης, ώστε να περιγραφεί δεόντως ο ρόλος και το έργο του·

9.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την καταγραφή των διαφόρων δράσεων της ΕΕ στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ενίσχυσης της δημοκρατίας στις ειδικές ανά χώρα εκθέσεις, οι οποίες παρέχουν πλήθος πληροφοριών σχετικά με το έργο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο· εκφράζει, εντούτοις, τη λύπη του διότι οι ειδικές ανά χώρα εκθέσεις εξακολουθούν να μην συνοδεύονται από ένα συστηματικό, σαφές και συνεκτικό πλαίσιο που θα επιτρέψει την ακριβέστερη ανάλυση του αντίκτυπου και της αποτελεσματικότητας της δράσης της ΕΕ·

10.  επαναλαμβάνει την άποψή του ότι οι ειδικές ανά χώρα εκθέσεις θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω και να αντικατοπτρίζουν την εφαρμογή των στρατηγικών των χωρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και, με τον τρόπο αυτό, να παραπέμπουν σε ειδικά πλαίσια αναφοράς βασισμένα σε σειρά δεικτών, για την εκτίμηση τόσο των θετικών όσο και των αρνητικών τάσεων, την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των δράσεων της ΕΕ και την παροχή επιχειρημάτων για την προσαρμογή των επιπέδων της στήριξης που παρέχεται μέσω της ΕΕ ανάλογα με την πρόοδο που σημειώνεται σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση·

11.  επικροτεί την προσπάθεια για την συμπερίληψη των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ετήσια έκθεση, ζητεί την αξιοποίηση των επιτευγμάτων και των δυνατοτήτων του Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των πολυάριθμων μελετών και αναλύσεων που έχουν εκπονηθεί για λογαριασμό του Κοινοβουλίου και προτρέπει θερμά την ΑΕ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να εκπονήσουν έκθεση σχετικά με τις δράσεις που έχουν αναληφθεί από την ΕΕ σε σχέση με τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των επειγόντων ψηφισμάτων σχετικά με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· προτρέπει διαρκή ενημέρωση και συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ιδίως σε έκτακτες περιπτώσεις·

12.  χαιρετίζει την Ετήσια Έκθεση της ΕΕ του 2012 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Κόσμο, που δείχνει τις προσπάθειες που η ΕΕ καταβάλλει για να προωθήσει την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων, της δημοκρατίας και της χρηστής διοίκησης στις αναπτυξιακές πολιτικές και στα αναπτυξιακά προγράμματα·

Πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ

Στρατηγικό πλαίσιο και σχέδιο δράσης

13.  επαναλαμβάνει ότι θεωρεί το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία σημαντικό ορόσημο, καθότι ενσωματώνει και συνεκτιμά τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη γενικής συναίνεσης και ενισχυμένου συντονισμού της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της ΕΕ· καλεί την ΕΥΕΔ να εντείνει τις προσπάθειές της για την αύξηση της οικειοποίησης του εν λόγω σχεδίου δράσης στα κράτη μέλη· ζητεί να συμπεριληφθεί στην ετήσια έκθεση μια ενότητα σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης από τα κράτη μέλη·

14.  τονίζει την κρίσιμη σημασία μιας αποτελεσματικής και αξιόπιστης υλοποίησης των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί, τόσο στο στρατηγικό πλαίσιο όσο και στο σχέδιο δράσης· τονίζει ότι η αξιοπιστία απαιτεί κατάλληλη στελέχωση των ειδικών πολιτικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και συστηματική συνεκτίμησή τους σε υψηλό πολιτικό επίπεδο, όπως υπουργικές συνόδους και συνόδους κορυφής με τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων και με τους στρατηγικούς εταίρους·

15.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα εξακολουθεί να παραβλέπει σε μεγάλο βαθμό τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τη δέσμευση που έχει αναλάβει η ΕΕ για το αδιαίρετο και την αλληλεξάρτηση των δικαιωμάτων, και καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους προς αυτήν την κατεύθυνση, μεταξύ άλλων και στον τομέα των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων·

16.  διαπιστώνει ότι το ισχύον σχέδιο δράσης θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2014· αναμένει από την ΑΕ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ ότι θα προβούν σε έγκαιρη επισκόπηση και διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη, την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και την κοινωνία των πολιτών, που θα οδηγήσουν στην έγκριση ενός νέου σχεδίου δράσης, που θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2015·

Ειδικός εντεταλμένος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

17.  αναγνωρίζει τη σημασία της εντολής που δόθηκε στον πρώτο ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ (ΕΕΕΕ) για τα ανθρώπινα δικαιώματα· προτρέπει τον ειδικό εντεταλμένο να ενισχύσει την προβολή, την ενσωμάτωση, τη συνοχή, τη συνεκτικότητα και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδίως για τα δικαιώματα των γυναικών και τα δικαιώματα όλων των μειονοτήτων , και να επιτύχει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της σιωπηρής και της δημόσιας διπλωματίας κατά τη εκτέλεση της εντολής του· επαναλαμβάνει τη σύστασή του να υποβάλλει ο ειδικός εντεταλμένος τακτικές εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητές του και με διευκρινίσεις όσον αφορά τις θεματικές και γεωγραφικές προτεραιότητες, εξασφαλίζοντας ότι δίδεται συνέχεια στις ανησυχίες που προβάλλει το Κοινοβούλιο·

18.  επικροτεί τον ειδικό εντεταλμένο για τον ανοιχτό χαρακτήρα του διαλόγου που διεξάγει με το Κοινοβούλιο και την κοινωνία των πολιτών, θεσπίζοντας έτσι μια σημαντική πρακτική που θα πρέπει να συνεχιστεί και να παγιωθεί προκειμένου να διασφαλισθεί η δέουσα διαφάνεια και λογοδοσία· επικροτεί τη συνεργασία του ειδικού εντεταλμένου με τα περιφερειακά όργανα και τα πολυμερή φόρα και τον ενθαρρύνει να διευρύνει περαιτέρω τις εν λόγω δραστηριότητες·

19.  χαιρετίζει το γεγονός ότι στην εντολή του αρμόδιου για το Σαχέλ ειδικού εντεταλμένου περιελήφθη και η συνεργασία με τον ειδικό εντεταλμένο που είναι αρμόδιος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και προτρέπει το Συμβούλιο και την ΑΕ/ΥΕ να υιοθετήσουν με τη σειρά τους αυτή την πρακτική σε σχέση με τις εντολές των μελλοντικών τοπικών ειδικών εντεταλμένων·

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

20.  χαιρετίζει την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ σχετικά με την ελευθερία θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, και σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ· υπενθυμίζει, ωστόσο, στην ΕΥΕΔ ότι πρέπει να σέβεται τις ορθές διοργανικές πρακτικές και να συνεργάζεται εγκαίρως και με τα κατάλληλα πολιτικά όργανα του Κοινοβουλίου κατά την επεξεργασία τυχόν νέων στρατηγικών μέσων όπως οι κατευθυντήριες γραμμές ή κατά την αναθεώρηση των υφιστάμενων μέσων· υπενθυμίζει τη σύσταση του Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης ή των πεποιθήσεων στην οποία το Κοινοβούλιο πρότεινε ένα φιλόδοξο σύνολο μηχανισμών για την παροχή υποδείξεων όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών, με στόχο την επίτευξη σημαντικής προόδου στον τομέα της προστασίας και της προαγωγής αυτής της θεμελιώδους και οικουμενικής ελευθερίας· συγχαίρει την πρακτική που ενέκριναν τη ΕΥΕΔ και το Συμβούλιο για την αναθεώρηση και επανεξέταση παλαιότερων κατευθυντήριων γραμμών· προτρέπει την ΕΥΕΔ να εγκρίνει μια διαδικασία αναλυτικότερης επισκόπησης που θα περιλαμβάνει ενδελεχή διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου να προσαρμόζονται οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές στις μεταβαλλόμενες συνθήκες·

21.  παροτρύνει την ΕΥΕΔ και το Συμβούλιο να προσέξουν ιδιαίτερα το ζήτημα των κατάλληλων σχεδίων υλοποίησης των κατευθυντήριων γραμμών· συνιστά περαιτέρω κατάρτιση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού της ΕΥΕΔ και των αντιπροσωπειών της ΕΕ, καθώς και των διπλωματών των κρατών μελών· εκφράζει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για την υλοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών που αφορούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και εκείνων που αφορούν τα βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης·

Διάλογοι με τρίτες χώρες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα

22.  διαπιστώνει τις συνεχιζόμενες δυσκολίες ως προς την επίτευξη σαφούς προόδου στο πλαίσιο αρκετών διαλόγων και διαβουλεύσεων της ΕΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα· ενθαρρύνει την ΕΕ να αναζητήσει νέους τρόπους να καταστήσει περισσότερο ουσιαστικούς τους διαλόγους με χώρες ιδιάζοντος ενδιαφέροντος· υπογραμμίζει την ανάγκη επιδίωξης μιας αποφασιστικής, φιλόδοξης και διαφανούς πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των εν λόγω διαλόγων· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ να συναγάγει σαφή πολιτικά συμπεράσματα όταν ο διάλογος σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι εποικοδομητικός και, στις περιπτώσεις αυτές, ή σε περιπτώσεις συνεχών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στον πολιτικό διάλογο, τα διαβήματα και τη δημόσια διπλωματία· προειδοποιεί, περαιτέρω, ότι οι συζητήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν θα πρέπει να απομακρύνονται από τους πολιτικούς διαλόγους υψηλού επιπέδου·

23.  πιστεύει ότι οι διάλογοι και οι διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να συντελούν στην ενίσχυση και υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνδικάτων, των δημοσιογράφων, των δικηγόρων και των βουλευτών που αντιτίθενται και θέτουν υπό αμφισβήτηση παραβιάσεις που λαμβάνουν χώρα στην πατρίδα τους και απαιτούν να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους· καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι οι διάλογοι και οι διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι φιλόδοξοι και συνοδεύονται από σαφή δημόσια σημεία αναφοράς βάσει των οποίων μπορεί να υπολογιστεί αντικειμενικά η επιτυχία τους·

24.  υπενθυμίζει το γεγονός ότι η διαφθορά στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα συνεχίζεται και επιδεινώνει τις ανισότητες και τις διακρίσεις όσον αφορά την ισότιμη ενάσκηση των ατομικών, πολιτικών, οικονομικών ή κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων και υπογραμμίζει ότι είναι αποδεδειγμένο πως οι πράξεις διαφθοράς και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενέχουν κατάχρηση εξουσίας, έλλειψη λογοδοσίας και διάφορες μορφές διακρίσεων· ζητεί το υψηλότερο επίπεδο λογοδοσίας και διαφάνειας για την εξωτερική βοήθεια και τους δημόσιους προϋπολογισμούς που συνδέονται με τον προϋπολογισμό και την εξωτερική βοήθεια της ΕΕ·

Ανά χώρα στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και σημεία εστίασης (focal points) για τα ανθρώπινα δικαιώματα

25.  διαπιστώνει τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την ΕΥΕΔ για την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου των ανά χώρα στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα· επαναλαμβάνει τη στήριξή του για τον στόχο να ανατεθεί η ευθύνη για την ανά χώρα στρατηγική στην επιτόπια αντιπροσωπεία της ΕΕ και στις πρεσβείες των κρατών μελών, με παράλληλη διασφάλιση του ελέγχου ποιότητας σε επίπεδο κεντρικής έδρας· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του, για την έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά το περιεχόμενο των ανά χώρα στρατηγικών· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για δημοσιοποίηση, τουλάχιστον, των βασικών προτεραιοτήτων των ανά χώρα στρατηγικών και για την πρόσβαση του Κοινοβουλίου στις εν λόγω στρατηγικές ώστε να καθίσταται δυνατή η ορθή διεξαγωγή ελέγχου· ενθαρρύνει την ΕΕ να προβεί σε δημόσια αξιολόγηση των διδαγμάτων που αποκομίστηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου κύκλου ανά χώρα στρατηγικών της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να προσδιορίσει βέλτιστες πρακτικές για τον επόμενο κύκλο·

26.  επικροτεί το σχεδόν πλήρες δίκτυο σημείων επαφής (focal points) για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις αντιπροσωπείες της ΕΕ· καλεί την ΑΕ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να εκπονήσουν σχέδιο σχετικά με τρόπους με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εν λόγω δίκτυο ούτως ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό του· καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να δημοσιεύουν τα στοιχεία επικοινωνίας των σημείων επαφής για τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και τους υπαλλήλους συνδέσμους της ΕΕ για τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ

27.  υποστηρίζει την πρακτική της ένταξης νομικά δεσμευτικών και μη διαπραγματεύσιμων ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις διεθνείς συμφωνίες που συνάπτει η ΕΕ με τρίτες χώρες, και θεωρεί ότι οι εν λόγω ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να περιλαμβάνονται συστηματικά και σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες· ζητεί την αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής τους καθώς και την υποβολή έκθεσης στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου σχετικά με την αξιολόγηση και τα προτεινόμενα μέτρα αντίδρασης·

28.  επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να μη συναινεί στη σύναψη διεθνών συμφωνιών εάν διαπιστώνονται σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

29.  υπενθυμίζει ότι το αναθεωρημένο ΣΓΠ θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014· επικροτεί τη συνέχιση του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ+), στο πλαίσιο του οποίου οι χώρες μπορούν να απολαμβάνουν πρόσθετους προτιμησιακούς δασμούς εφόσον προβούν στην κύρωση και την εφαρμογή 27 βασικών συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία και το περιβάλλον· υπενθυμίζει την πιθανότητα αναστολής των προτιμησιακών όρων του ΣΓΠ, του ΣΓΠ+ και της πρωτοβουλίας «Όλα εκτός από όπλα» σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να δημοσιοποιεί τις εκτιμήσεις που αφορούν την επιλεξιμότητα για το ΣΓΠ+, με σκοπό την αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας·

30.  καλεί, ακόμα, την ΕΕ να ορίσει και να εγκρίνει ειδικές πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αποτελεσματική ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εμπορικές και επενδυτικές της συμφωνίες, με σκοπό την επίτευξη μεθοδολογικής συνέπειας και αυστηρότητας στις εκτιμήσεις επιπτώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Ανθρώπινα δικαιώματα στις αναπτυξιακές πολιτικές της ΕΕ

31.  τονίζει ότι η Σύμπραξη του Μπουσάν για την Αποτελεσματική Αναπτυξιακή Συνεργασία καλεί τη διεθνή κοινότητα να υιοθετήσει στη διεθνή συνεργασία μια προσέγγιση θεμελιωμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα (HRBA) προκειμένου να καταστούν πιο αποτελεσματικές οι αναπτυξιακές προσπάθειες·

32.  καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει εκτεταμένες μελέτες αντίκτυπου των προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν αξιολόγηση αντικτύπου όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι προσπάθειες της ΕΕ για την ανάπτυξη δεν θα συμβάλουν σε περαιτέρω περιθωριοποίηση των ομάδων που υφίστανται διακρίσεις και ότι οι πόροι της ΕΕ θα κατανέμονται δίκαια μεταξύ των διαφόρων περιοχών στο εσωτερικό μιας χώρας, με βάση τις ανάγκες τους και το επίπεδο ανάπτυξης·

33.  επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ/EEAS) θα πρέπει να αναλάβουν την ενσωμάτωση μιας προσέγγισης θεμελιωμένης στα ανθρώπινα δικαιώματα στην προσεχή διαδικασία προγραμματισμού·

34.  πρεσβεύει την άποψη ότι τα εθνικά κοινοβούλια και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά την πραγματική εφαρμογή των διατάξεων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τονίζει ότι απαιτείται η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, προκειμένου να ενισχυθεί η πραγματική κυριότητα των επιλογών πολιτικής για την αναπτυξιακή στρατηγική·

Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μεταβατικές διαδικασίες

35.  διαπιστώνει τα πάμπολλα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί τα τελευταία έτη και καταδεικνύουν την καίρια σημασία της δέουσας αντιμετώπισης μέσω της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ των δυναμικών μεταβατικών διαδικασιών σε τρίτες χώρες· ενθαρρύνει την ΕΕ να συνεχίσει να διδάσκεται από τις εμπειρίες του παρελθόντος, τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη ορισμένων πολιτικών σφαλμάτων και να θεσπίσει βέλτιστες πρακτικές με σκοπό τον επηρεασμό και την παγίωση των διαδικασιών εκδημοκρατισμού· αναγνωρίζει την απαίτηση για πολιτική ευελιξία σε διαφορετικές καταστάσεις, και ενθαρρύνει την ανάπτυξη πολιτικών μηχανισμών που θα μπορούσαν να εφαρμόζονται σε διαφορετικές περιπτώσεις μεταβατικών διεργασιών, με σκοπό την με ευέλικτο και αξιόπιστο τρόπο ενσωμάτωση των μέτρων υποστήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στον ευρωπαϊκό τρόπο προσέγγισης·

36.  επισημαίνει ότι η πολιτική μετάβαση και ο εκδημοκρατισμός πρέπει να συνδυάζονται με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προώθηση της δικαιοσύνης, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, τη συμφιλίωση, το κράτος δικαίου και τη θέσπιση δημοκρατικών θεσμών, λαμβανομένων δεόντως υπόψη της ισότητας των φύλων και τη δικαιοσύνη για τους ανηλίκους· τονίζει τη σημασία του δικαιώματος προσφυγής στη δικαιοσύνη για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν από προηγούμενα καθεστώτα· τονίζει ότι πρέπει η ΕΕ να υποστηρίζει πάντοτε την προσέγγιση της κατά περίπτωση προσφυγής στη μεταβατική δικαιοσύνη τηρώντας παράλληλα αυστηρά την αρχή της λογοδοσίας για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·

37.  επισημαίνει ότι η ΕΕ θα πρέπει να παράσχει πλήρη υποστήριξη προς χώρες που προέβησαν στην ανατροπή απολυταρχικών καθεστώτων και βρίσκονται σε φάση δημοκρατικής μετάβασης υποστηρίζοντας την κοινωνία των πολιτών ως καίριο παράγοντα προάσπισης του κράτους δικαίου, της λογοδοσίας και διαφάνειας και της προώθησης κοινωνικών κινημάτων για πολιτικές αλλαγές και συμμετοχή στα κοινά· υπενθυμίζει ότι η αστυνομία, ο στρατός και τα δικαστήρια χρησιμοποιούνται συχνά για τη διάπραξη συστηματικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η θεσμική μεταρρύθμιση των εν λόγω φορέων πρέπει να εξασφαλίζει μεγαλύτερη λογοδοσία και διαφάνεια στο πλαίσιο μεταβατικών διαδικασιών·

38.  εκτιμά ότι τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ αποτελούν σημαντικό μέσο προώθησης και προάσπισης των αξιών της ΕΕ στο εξωτερικό· χαιρετίζει, εν προκειμένω, την πρόθεση να τεθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου στο επίκεντρο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ· ζητεί να υπάρξουν βελτιώσεις στη συνεκτικότητα και την αποτελεσματικότητα των διαφόρων θεματικών και γεωγραφικών μέσων προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στρατηγικός στόχος·

39.  ενθαρρύνει ένθερμα την ΕΕ να στηρίξει μια ενεργό και ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο από πολιτική όσο και από οικονομική άποψη, ιδίως μέσω του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ)· εισηγείται ότι το άνοιγμα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγής σπουδαστών σε νέους τρίτων χωρών και η δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισης για νέους επαγγελματίες θα προαγάγουν την ενεργό συμμετοχή των νέων στην οικοδόμηση της δημοκρατίας και θα ενισχύσουν την κοινωνία των πολιτών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ελευθερία του συνέρχεσθαι, ως θεμελιώδης προϋπόθεση οποιουδήποτε εκδημοκρατισμού και ως ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα στις χώρες που βρίσκονται σε φάση μετάβασης, φαίνεται να παραλείπεται από το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν κατευθυντήριες γραμμές για την ελευθερία του συνέρχεσθαι·

40.  χαιρετίζει την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (ΕΤΔ) και το παροτρύνει να στηρίξει όσους αγωνίζονται για τη δημοκρατική αλλαγή παρέχοντάς τους ευέλικτη χρηματοδότηση προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους· ζητεί η ΕΕ και τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την παροχή της κατάλληλης οικονομικής στήριξης στο ΕΤΔ υπενθυμίζει την καίρια σημασία της αποφυγής τυχόν αλληλεπικαλύψεων μεταξύ της εντολής και των δραστηριοτήτων του ΕΤΔ και των εξωτερικών μέσων της ΕΕ, ιδίως όσων αφορούν τον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας·

Πολιτική για τη διεύρυνση, τον εκδημοκρατισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα

41.  τονίζει την τεράστια σημασία της διαδικασίας διεύρυνσης ως μέσου υποστήριξης του εκδημοκρατισμού και ενισχυμένης προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

42.  χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής να θέσει το κράτος δικαίου στο επίκεντρο της διαδικασίας διεύρυνσης· παροτρύνει την ΕΕ να συνεχίσει να επαγρυπνεί κατά τη διάρκεια των διαδικασιών διεύρυνσης και να απαιτεί την αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων που έχουν καίρια σημασία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, προκειμένου να διασφαλίσει την ίση μεταχείριση των εν λόγω μειονοτήτων όσον αφορά την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και τις κοινωνικές και άλλου είδους δημόσιες υπηρεσίες, η θέσπιση κράτους δικαίου στο οποίο θα καταπολεμάται κάθε μορφή διαφθοράς, η αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη, και δράσεις που θα εγγυώνται τις θεμελιώδεις ελευθερίες και απόλυτη και αποτελεσματική ισότητα μεταξύ των προσώπων που ανήκουν στις εθνικές μειονότητες αλλά και εκείνων που ανήκουν στην εθνική πλειονότητα, σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής·

43.  τονίζει την επιτακτική ανάγκη για εξεύρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης στη σύγκρουση της Μέσης Ανατολής η οποία θα στηρίζεται στη συνύπαρξη δύο κρατών, ήτοι ενός ανεξάρτητου, δημοκρατικού και βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους και του κράτους του Ισραήλ, τα οποία θα συνυπάρχουν σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων του 1967·

44.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων των μειονοτήτων είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που εντοπίσθηκαν στη στρατηγική της Επιτροπής για τη διεύρυνση κατά το 2012-2013· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, καθώς και τις υποψήφιες και τις εν δυνάμει υποψήφιες χώρες, να δρομολογήσουν γενική δημόσια συζήτηση σχετικά με την αποδοχή των μειονοτήτων και την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και τη γενικότερη ευαισθητοποίηση· εκφράζει τη λύπη του διότι η κοινότητα των Ρομά βρίσκεται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση σε ολόκληρη την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, γεγονός το οποίο έχει δυσμενή επίδραση στην ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων· παροτρύνει τις ενδιαφερόμενες χώρες να εφαρμόσουν αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η εισαγωγή διακρίσεων και ο διαχωρισμός, η πρόσβαση σε στέγη και υγειονομική περίθαλψη· καταδικάζει την υποκίνηση μίσους και προκαταλήψεων εν γένει, καθώς και τις αρνητικές συμπεριφορές και διακρίσεις λόγω φύλου και γενετήσιου προσανατολισμού ή τις διακρίσεις σε βάρος των ευπαθών ομάδων και των ατόμων με αναπηρίες· υπογραμμίζει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που ανακύπτει διαρκώς σε πολλές υποψήφιες για ένταξη χώρες καθώς και στα περισσότερα κράτη μέλη·

45.  διαπιστώνει ότι η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης έχει σημειώσει σε γενικές γραμμές πρόοδο στις υποψήφιες για ένταξη χώρες· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την έλλειψη μέτρων για τη διασφάλιση της ελευθερίας έκφρασης σε ορισμένες υποψήφιες για ένταξη χώρες, που συχνά οδηγεί σε αυτολογοκρισία, πολιτικές παρεμβάσεις, οικονομικές πιέσεις, παρενόχληση και χρήση βίας σε βάρος δημοσιογράφων· στο πλαίσιο αυτό, διατυπώνει σοβαρές ανησυχίες για την αύξηση των περιστατικών παραβίασης της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας του Τύπου στην Τουρκία·

Η πρόκληση της μετάβασης στο πλαίσιο της Πολιτικής της Γειτονίας

46.  αναγνωρίζει τα προβλήματα που συνδέονται με τις διαδικασίες δημοκρατικής μετάβασης στη νότια και ανατολική γειτονία· διαπιστώνει τις αυξανόμενες αποκλίσεις που παρατηρούνται σε σχέση με τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις μεταξύ των διαφόρων χωρών της ευρωπαϊκής γειτονίας· επαναλαμβάνει τη σημασία της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη διαδικασία δημοκρατικής μετάβασης· ενθαρρύνει, συνεπώς, τη διαφοροποίηση μεταξύ της νότιας και ανατολικής διάστασης της πολιτικής γειτονίας, ώστε να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε γεωγραφικής περιοχής·

47.  καλεί την ΕΕ να ενεργήσει με συνέπεια ως εταίρος που αποσκοπεί στη δημοκρατική μεταρρύθμιση στη γειτονία της· υποστηρίζει, σε σχέση με αυτό, την περαιτέρω εμπλοκή στις διαδικασίες εταιρικής σχέσης με τις γειτονικές χώρες· αναγνωρίζει τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής στο Βίλνιους και ζητεί την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης· υποστηρίζει τις δημοκρατικές και φιλοευρωπαϊκές εξελίξεις στην Ουκρανία και καταδικάζει την πρόσφατη χρήση βίας κατά ειρηνικών διαδηλώσεων στο Κίεβο, ως παραβίαση των θεμελιωδών αρχών της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και της ελευθερίας έκφρασης·

48.  υπογραμμίζει τη νέα προσέγγιση της ΕΕ που στοχεύει στην ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των γειτονικών χωρών και κοινωνιών της, και βασίζεται στην αμοιβαία λογοδοσία και την κοινή δέσμευση για τήρηση των οικουμενικών αξιών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου·

49.  διαπιστώνει με ανησυχία την εύθραυστη φύση των δημοκρατικών διαδικασιών και την υποβάθμιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στις περισσότερες χώρες της γειτονίας· επισημαίνει ότι η χρηστή διακυβέρνηση, η διαφάνεια, η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της έκφρασης, της σκέψης, της συνείδησης, της θρησκείας και του συνέρχεσθαι, η ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης, το κράτος δικαίου και η ανεξάρτητη δικαιοσύνη έχουν ουσιώδη σημασία για την υποστήριξη των διαδικασιών δημοκρατικής μετάβασης· επαναλαμβάνει τη σημασία της υποστήριξης και της προαγωγής της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών, σε συνδυασμό με την κοινωνική ανάπτυξη και τη μείωση των ανισοτήτων· αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών στην εξασφάλιση δημόσιας υποστήριξης υπέρ των διαδικασιών δημοκρατικής μεταρρύθμισης στις χώρες της γειτονίας·

50.  εκφράζει τη λύπη του διότι σε ορισμένες χώρες οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών εξακολουθούν να έρχονται αντιμέτωπες με σοβαρούς περιορισμούς, όπως εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία, μηνύσεις κατά επικεφαλής ΜΚΟ και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επαχθείς διοικητικές διαδικασίες, επιθετική χρήση των νόμων περί συκοφαντικής δυσφήμησης σε βάρος ΜΚΟ ή πλήρη απαγόρευση της λειτουργίας τους, περιορισμούς όσον αφορά τον έλεγχο της χρηματοδότησης από την αλλοδαπή ή έκδοση άδειας ως προϋπόθεση για τη λήψη χρηματοδοτικής υποστήριξης· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία ως ευέλικτης και διακριτικής μορφή στήριξης του φιλοδημοκρατικού δυναμικού των κοινωνιών, πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δημοκρατικού μετασχηματισμού·

51.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη προόδου όσον αφορά την επίτευξη βιώσιμης πολιτικής λύσης όσον αφορά τις «παγωμένες συγκρούσεις»· τονίζει ότι ο πολιτικός διάλογος θα πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη και να σέβεται απολύτως την εδαφική ακεραιότητα και τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα των εν λόγω χωρών· παροτρύνει την ΕΕ να ασχοληθεί πιο ενεργά με το θέμα αυτό·

52.  υπογραμμίζει τη σημασία των εθνικών οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων (NHRI) στην δομή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ευαισθητοποίηση, καθώς και τη διασφάλιση μέσων προσφυγής σε περιπτώσεις παραβιάσεων· καλεί επιτακτικά την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να καταρτίσουν μια πολιτική προς υποστήριξη των εθνικών οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να στηρίξουν τη δημιουργία και την ενίσχυση των εθνικών οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με τις αρχές του Παρισιού ως ζήτημα προτεραιότητας στον τομέα της εξωτερικής βοήθειας, κυρίως στο πλαίσιο του ENPI·

53.  εξακολουθεί να εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη δημοκρατίας, κράτους δικαίου, θεμελιωδών ελευθεριών και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία·

54.  διαπιστώνει με ανησυχία περιπτώσεις επιλεκτικής άσκησης δικαιοσύνης σε ορισμένες χώρες της ανατολικής γειτονίας· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ δεν έχει σταματήσει να ζητεί την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων, όπως η Yuliya Tymoshenko στην Ουκρανία· επαναλαμβάνει ότι η πολιτική και η ποινική ευθύνη θα πρέπει να είναι σαφώς διαχωρισμένες σε χώρες που έχουν αναλάβει δέσμευση υπέρ των δημοκρατικών αξιών·

55.  στηρίζει όλα τα βήματα που οδηγούν σε πολιτικό διάλογο, ο οποίος έχει ουσιώδη σημασία για την προώθησης της μετάβασης στην Αίγυπτο· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τις πρόσφατες κρίσεις και την πολιτική πόλωση που παρατηρείται στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των οδομαχιών μεταξύ του στρατού και των υποστηρικτών της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, της τρομοκρατίας και των βίαιων συμπλοκών στο Σινά· καταδικάζει την εξτρεμιστική βία κατά των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων των Κοπτών Χριστιανών· εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον αιγυπτιακό λαό που αγωνίζεται για τη δημοκρατία, επικροτεί τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΑΕ/ΥΕ να βρουν τρόπους εξόδου από την κρίση και επισημαίνει για άλλη μία φορά την άμεση ανάγκη για ένα εποικοδομητικό και περιεκτικό πολιτικό διάλογο προκειμένου να καταρτιστεί ένας σαφής χάρτης για τη μετάβαση σε μια πραγματική και βιώσιμη δημοκρατία· καλεί όλους τους πολιτικούς ηγέτες στη χώρα να βρουν έναν τρόπο να βγει αυτή από το επικίνδυνο αδιέξοδο και να συμφωνήσουν για την εφαρμογή πρακτικών μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, με σκοπό την αποφυγή του κινδύνου περαιτέρω αιματοχυσίας και πόλωσης στη χώρα· ζητεί την ταχεία επιστροφή στη δημοκρατική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης ελεύθερων και δίκαιων προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών στο πλαίσιο μιας απόλυτα περιεκτικής διαδικασίας· παροτρύνει τις αιγυπτιακές αρχές να εντείνουν τις εργασίες για την κατάρτιση ενός συντάγματος χωρίς αποκλεισμούς με ίσα δικαιώματα για όλους·

56.  ζητεί να δοθεί άμεσα τέλος σε όλες τις πράξεις βίας, σεξουαλικές επιθέσεις και άλλες μορφές εξευτελιστικής μεταχείρισης κατά γυναικών διαδηλωτών και ακτιβιστών για τα δικαιώματα των γυναικών, καθώς και να διενεργηθούν σοβαρές και αμερόληπτες έρευνες σχετικά με όλες τις υποθέσεις και να υπάρξει πλήρης λογοδοσία των υπευθύνων των πράξεων αυτών·

57.  εξακολουθεί να εκφράζει την έντονη ανησυχία του σχετικά με την κρίσιμη κατάσταση στη Συρία· αποδοκιμάζει δριμύτατα τη χρήση χημικών όπλων και την υπερβολική χρήση βίας σε βάρος των αμάχων και των μειονοτήτων της χώρας, που είναι απολύτως αδικαιολόγητη, και εκφράζει τον αποτροπιασμό του για την κλίμακα των παραβιάσεων από πλευράς κρατικών αρχών και ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· επαναλαμβάνει ότι ενστερνίζεται πλήρως την έκκληση της Ύπατης Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να παραπεμφθεί η κατάσταση στη Συρία στο ΔΠΔ, με σκοπό τη διενέργεια επίσημης έρευνας· καλεί όλες τις ένοπλες παρατάξεις να τερματίσουν αμέσως τη βία στη χώρα· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση, περιλαμβανομένης και της κατάστασης των προσφύγων, και τις επιπτώσεις της για τις γειτονικές χώρες και τη σταθερότητα στην περιοχή· τονίζει για άλλη μία φορά ότι η ανθρωπιστική βοήθεια προς όσους έχουν ανάγκη βασικά αγαθά και υπηρεσίες στη Συρία και τους γείτονές της πρέπει να αποτελεί άμεση προτεραιότητα για τη διεθνή κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση· θεωρεί ότι το κλειδί για την επίλυση της σύγκρουσης βρίσκεται στους πολιτικούς μηχανισμούς και τις διπλωματικές διαδικασίες· τονίζει τη σημασία της αυστηρής εφαρμογής της Σύμβασης για την απαγόρευση της ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χημικών όπλων και για την καταστροφή τους, επικροτεί την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και την πρόταση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη σύγκληση της διάσκεψης Γενεύη ΙΙ τον Δεκέμβριο του 2013· καταδικάζει τις διώξεις Χριστιανών και άλλων θρησκευτικών μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή·

58.  υπενθυμίζει τα ψηφίσματά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα(18) , της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή του Σαχέλ(19) · ζητεί εγγύηση για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Σαχραουί και τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των δικαιωμάτων αυτών στη Δυτική Σαχάρα και στα στρατόπεδα Tindouf, περιλαμβανομένης της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, την ελευθερία έκφρασης και το δικαίωμα διαδήλωσης και σεβασμού· απαιτεί να επιτραπεί η πρόσβαση στα εδάφη ανεξάρτητων παρατηρητών, ΜΚΟ και μέσων ενημέρωσης· υποστηρίζει μια δίκαιη και αμοιβαία αποδεκτή πολιτική λύση για τη Δυτική Σαχάρα, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών περιλαμβανομένων εκείνων περί αυτοδιάθεσης·

Η μεταβατική δικαιοσύνη και το πρόβλημα της οικοδόμησης της ειρήνης μετά τις συγκρούσεις

59.  θεωρεί ότι η λογοδοσία για παραβιάσεις που έχουν σημειωθεί στο παρελθόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας επίτευξης βιώσιμης συμφιλίωσης· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν την συστηματική συμμετοχή των γυναικών στις ειρηνευτικές διαδικασίες και στις διαδικασίες λήψης πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων εκδημοκρατισμού και επίλυσης των συγκρούσεων και τονίζει τη ζωτική σημασία της συμμετοχής αυτής· ζητεί να προσαχθούν ενώπιον του ΔΠΔ οι εγκληματίες πολέμου και ζητεί από τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συνεργασία τους με το ΔΠΔ στον τομέα αυτό· χαιρετίζει την πρόθεση της ΕΥΕΔ για την ανάπτυξη μιας ειδικής πολιτικής που θα αφορά τη μεταβατική δικαιοσύνη και θα έχει σκοπό να βοηθήσει τις κοινωνίες να αντιμετωπίσουν τις παραβιάσεις του παρελθόντος και να καταπολεμήσουν την ατιμωρησία και ενθαρρύνει την έγκαιρη ανάπτυξη της εν λόγω πολιτικής· τονίζει την ανάγκη αντιμετώπισης της μεταβατικής δικαιοσύνης κατά τρόπο συνεπή με τη στήριξη που παρέχει η ΕΕ στη διεθνή ποινική δικαιοσύνη εν γένει, και στο ΔΠΔ ειδικότερα· εφιστά την προσοχή, ειδικότερα, στην εμπειρία της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια ως πηγή έμπνευσης· καλεί την ΕΕ να στηρίξει ενεργά τον νεοσυσταθέντα θεσμό του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την προαγωγή της αλήθειας, της δικαιοσύνης, της επανόρθωσης και της μη επανάληψης·

60.  επισημαίνει ότι βασικό στοιχείο της αντίληψης της ΕΕ ως προς τη μεταβατική δικαιοσύνη θα πρέπει να είναι η στήριξη της θεσμικής μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης με σκοπό την ενίσχυση της λειτουργίας του κράτους δικαίου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα· τονίζει την ανάγκη άσκησης δίωξης σε βάρος εγκληματιών που διέπραξαν εγκλήματα στο παρελθόν από τα εθνικά ή τα διεθνή δικαστήρια· επισημαίνει τη σημασία του δημόσιου διαλόγου για την αντιμετώπιση του παρελθόντος και για την κατάρτιση κατάλληλων προγραμμάτων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και αποζημίωσης προς τα θύματα, συμπεριλαμβανομένων των επανορθώσεων· θεωρεί ότι ο έλεγχος ιστορικού του προσωπικού που εργάζεται σε μεταβατικά θεσμικά όργανα ισοδυναμεί με έλεγχο αξιοπιστίας της μεταβατικής δικαιοσύνης·

61.  διαπιστώνει τον ιδιαίτερα σύνθετο χαρακτήρα της ανάπτυξης συνεκτικών πολιτικών σε σχέση με τις διαδικασίες μετάβασης σε μετασυγκρουσιακές καταστάσεις· επισημαίνει, συνεπώς, την ανάγκη ενίσχυσης της συμμόρφωσης και της παρακολούθησης των διεθνών προτύπων όσον αφορά το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το ανθρωπιστικό δίκαιο σε καταστάσεις ενόπλων συγκρούσεων και ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να στηρίξει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με την προώθηση του σεβασμού του ανθρωπιστικού δικαίου από ένοπλους κρατικούς και μη παράγοντες, με ιδιαίτερη εστίαση στα δικαιώματα των γυναικών και στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού·

62.  καταδικάζει με τους πλέον αυστηρούς όρους τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διεπράχθησαν στο πλαίσιο ενόπλων συγκρούσεων κατά τη διάρκεια πρόσφατων και συνεχιζόμενων κρίσεων, όπως στη Συρία, στο Μάλι, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, και ιδίως τις εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες, τους βιασμούς και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας, τα βασανιστήρια, καθώς και τις αυθαίρετες συλλήψεις και φυλακίσεις, ιδίως όσον αφορά την κατάσταση των γυναικών και των παιδιών που είναι ιδιαιτέρως ευάλωτα άτομα· καλεί την ΕΕ να καταπολεμήσει την ατιμωρησία σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και να στηρίξει την ανάληψη δράσης από τα εγχώρια δικαστήρια και το ΔΠΔ, προκειμένου να προσαχθούν οι δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης· ενθαρρύνει την ΕΕ να εντάξει μηχανισμούς πρόληψης των βασανιστηρίων σε όλες τις δραστηριότητες των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ·

63.  καλεί την ΑΕ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να διενεργήσουν ενδελεχή πολιτική αναθεώρηση των τραγικών γεγονότων στη Συρία, τη Λιβύη και το Μάλι και στο πλαίσιο άλλων πρόσφατων συγκρούσεων, με σκοπό την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (ΔΑΔ), και να επιδιώξουν την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών· καλεί την ΕΕ να στηρίξει τη συνεχιζόμενη πρωτοβουλία της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της κυβέρνησης της Ελβετίας για μεταρρύθμιση του ισχύοντος διεθνούς πλαισίου διακυβέρνησης όσον αφορά το ΔΑΔ· ενθαρρύνει την ΕΕ να αναλάβει δράση για τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (UNSC), ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις σύγχρονες κρίσεις·

64.  χαιρετίζει την έναρξη, από τον Ιανουάριο του 2014, της πρωτοβουλίας «EU Aid Volunteers» (Εθελοντές ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ) που θα δημιουργήσει ευκαιρίες για πάνω από 8 000 πολίτες της ΕΕ και εκτός ΕΕ να καταρτιστούν και να συμμετάσχουν σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις ανά τον κόσμο, και επισημαίνει ότι 10 000 επιπλέον άτομα αναμένεται να στηρίξουν τους εθελοντές ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ ως «επιγραμμικοί εθελοντές», με καθήκοντα που μπορούν να επιτελούνται από το σπίτι με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή·

65.  καλεί την ΕΕ να αναπτύξει μια κοινή ενωσιακή θέση σχετικά με τα οπλισμένα, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα·

Αποτυχημένες μεταβάσεις και χώρες ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος

66.  εφιστά επίσης την προσοχή στις αποτυχημένες μεταβάσεις που σημειώθηκαν σε χώρες και περιφέρειες όπου τα μεταρρυθμιστικά κινήματα και οι μεταβατικές διαδικασίες διακόπηκαν ή απαγορεύτηκαν από το κυβερνών καθεστώς· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει τις προσπάθειες ώστε να πείσει την άρχουσα ελίτ στις εν λόγω χώρες, καθώς και σε άλλες χώρες ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος που εξακολουθούν να είναι κάτω από απολυταρχικά καθεστώτα, να ξεκινήσουν μεταρρυθμιστική διαδικασία για την ανάπτυξη ισχυρών και σταθερών δημοκρατιών που θα σέβονται το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες· είναι της άποψης ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να πραγματοποιείται σε όλους τους διαλόγους με τους εταίρους της, μεταξύ άλλων και στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο, αξιοποιώντας όλους τους συναφείς τομείς της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ήτοι την ανάπτυξη, το εμπόριο κ.λπ.·

67.  υπενθυμίζει ότι χώρες και περιφέρειες των οποίων η μετάβαση απέτυχε δεν πραγματοποίησαν δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και δεν έχουν εξασφαλίσει πολιτική λογοδοσία· επαναλαμβάνει ότι όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα πλήρους και ελεύθερης συμμετοχής στον πολιτικό βίο, σε ελεύθερες, έντιμες και ανοιχτές εκλογές με τη συμμετοχή περισσότερων του ενός κομμάτων και με πρόσβαση σε διαφορετικές εναλλακτικές και ανεξάρτητες πηγές ενημέρωσης·

68.  εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για τους πρόσφατους κατασταλτικούς νόμους και την αυθαίρετη επιβολή τους από τις ρωσικές αρχές, η οποία συχνά οδηγεί στην παρενόχληση των ΜΚΟ, των ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των μειονοτήτων και των ΛΟΑΔΜ, και καλεί την ΕΕ να εκφράσει την ανησυχία αυτή σε όλα τα πολιτικά επίπεδα· ζητεί την απελευθέρωση του Mikhail Khodorkovsky και άλλων πολιτικών κρατουμένων και εκφράζει τη λύπη του για την πολιτική χρήση της δικαιοσύνης· καλεί τις ρωσικές αρχές να διερευνήσουν αμερόληπτα και να προσάγουν στη δικαιοσύνη τους υπεύθυνους για τους θανάτους των Sergei Magnitsky, Natalia Estemirova, Anna Politkovskaya και Vasily Alexanian· εκφράζει τη λύπη του για την αδυναμία του Συμβουλίου να λάβει υπόψη του τη σύσταση του Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με την υπόθεση Magnitsky· καλεί, συνεπώς, το Συμβούλιο να εγκρίνει απόφαση για την κατάρτιση ενιαίου καταλόγου της ΕΕ με τα ονόματα των αξιωματούχων που ενεπλάκησαν στον θάνατο του Sergei Magnitsky· προσθέτει ότι η εν λόγω απόφαση του Συμβουλίου πρέπει να επιβάλει στοχευμένες κυρώσεις στους εν λόγω αξιωματούχους· εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για τις δραστηριότητες των ακροδεξιών ομάδων επαγρύπνησης που επικοινωνούν επιγραμμικά με ΛΟΑΔΜ προκειμένου να τα παγιδεύσουν και να τους επιτεθούν και αναρτούν εκατοντάδες βίντεο τέτοιων πράξεων επιγραμμικά· καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ και τις πρεσβείες των κρατών μελών στη Ρωσία να αυξήσουν τη στήριξή τους για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ, σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές·

69.  εκφράζει την ανησυχία του για την συνεχιζόμενη καταστολή εις βάρος ανεξάρτητων δημοσιογράφων και ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και για την καταστολή των πολιτικών αντιφρονούντων στην Κούβα· εφιστά την προσοχή στην κατάσταση των κρατουμένων συνείδησης στην Κούβα, οι οποίοι εξακολουθούν να καταδικάζονται βάσει ψευδών κατηγοριών ή να τίθενται υπό προσωρινή κράτηση· καλεί την ΕΥΕΔ και την ΑΕ/ΥΕ να προωθήσουν στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών μια διεθνή και ανεξάρτητη διερευνητική επιτροπή με στόχο τη διερεύνηση των περιστάσεων υπό τις οποίες πέθαναν τον Ιούλιο του 2012 οι κουβανοί υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειρηνικοί αντιφρονούντες Oswaldo Payá Sardiñas (βραβευθείς με το Βραβείο Ζαχάρωφ 2002) και Harold Cepero·

70.  τονίζει την ανάγκη διεθνούς εποπτείας ως προς την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα και καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να συμμετάσχουν ενεργά στην επιβολή της εποπτείας αυτής δεδομένου ότι με τον διάλογο ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν επετεύχθησαν αξιόλογα και απτά αποτελέσματα· εξακολουθεί να ανησυχεί για τους αυξανόμενους περιορισμούς κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόρων, ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, δημοσιογράφων και συντακτών ιστολογίων· υποστηρίζει την απαίτηση του λαού της Κίνας όπως εκφράζεται στο εσωτερικό της χώρας, όσον αφορά τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα δικαιώματά τους· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ θα μπορούσε να λειτουργήσει ως παράγων διευκόλυνσης εν προκειμένω, δημιουργώντας μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, βρίσκοντας νέους τρόπους διαλόγου και βελτιώνοντας τους ήδη υφιστάμενους μηχανισμούς·

71.  καλεί επιτακτικά τις κινεζικές αρχές να προβούν σε σοβαρές συζητήσεις με τον λαό του Θιβέτ ώστε να αξιολογήσουν τα υποκείμενα αίτια του υψηλού αριθμού αυτοπυρπολήσεων· καταδικάζει την υποχρεωτική επανεγκατάσταση και μετακίνηση θιβετιανών νομάδων, η οποία απειλεί την διατήρηση ενός τρόπου ζωής που συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της θιβετιανής ταυτότητας· παροτρύνει την ΕΥΕΔ, σύμφωνα με τις πρόσφατα εγκριθείσες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης και πεποιθήσεων, να αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα της θρησκευτικής καταστολής στο Θιβέτ και καλεί την Κίνα να θέσει τέλος στις περιοριστικές πολιτικές της για τους θιβετιανούς βουδιστές· επισημαίνει την ανάγκη βελτίωσης του εκπαιδευτικού συστήματος, ιδίως όσον αφορά τη δίγλωσση εκπαίδευση στην περιοχή, ώστε να διατηρηθεί η εθνική ταυτότητα και κληρονομιά και να αντιμετωπιστούν τα αίτια της ανεργίας των νέων·

72.  εκφράζει έντονη ανησυχία για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, τη συνεχιζόμενη καταπίεση των μεταρρυθμιστών, τον αυξανόμενο αριθμό πολιτικών κρατουμένων και κρατουμένων συνείδησης και πεποιθήσεων, τις διακρίσεις και τις διώξεις εις βάρος της κοινότητας των Μπαχάι, το συνεχώς υψηλό επίπεδο εκτελέσεων, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων, τα διαδεδομένα βασανιστήρια, τις άδικες δίκες, τα υπέρογκα ποσά που ζητούνται για εγγύηση, καθώς και τους σοβαρούς περιορισμούς της ελευθερίας της πληροφόρησης, της έκφρασης, του συνέρχεσθαι, της θρησκείας, της εκπαίδευσης και της μετακίνησης· επικροτεί την απελευθέρωση πολλών κρατουμένων συνείδησης στο Ιράν, μεταξύ των οποίων ο δικηγόρος και κάτοχος του Βραβείου Ζαχάρωφ Nasrin Sotoudeh· ζητεί από τις αρχές του Ιράν να απελευθερώσουν τους τρεις ηγέτες της αντιπολίτευσης Mehdi Karroubi, Zahra Rahnavard και Mir Hossein Mousavi που βρίσκονται υπό κατ’ οίκον περιορισμό πάνω από δύο χρόνια χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, να επιτραπεί στον ειδικό εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν να επισκεφθεί τη χώρα, να εργασθεί για την επιβολή μορατόριουμ στη θανατική ποινή, να άρει τη λογοκρισία στο διαδίκτυο και να επιτρέψει την ελευθερία της έκφρασης στο Ιράν· σημειώνει τη συνέχιση των διπλωματικών επαφών μεταξύ του Ιράν και της διεθνούς κοινότητας και αναμένει ότι θα υπάρξει ικανοποιητικό και αμοιβαία αποδεκτό αποτέλεσμα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της ομάδας Ε3+3 και του Ιράν όσον αφορά το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα·

73.  εκφράζει την βαθύτατη ανησυχία του για την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ), εφιστά την προσοχή στο σχετικό επείγον ψήφισμα (άρθρο 122) που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και καλεί τη χώρα αυτή να συμμετάσχει σε ουσιαστικό διάλογο σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί τη ΛΔΚ να θέσει τέλος στις εξωδικαστικές εκτελέσεις και τις βίαιες εξαφανίσεις, να αποφυλακίσει τους πολιτικούς κρατουμένους και να επιτρέψει στους πολίτες της να ταξιδεύουν ελεύθερα, εντός και εκτός της χώρας· καλεί τη ΛΔΚ να επιτρέψει την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία του Τύπου για τα εγχώρια και διεθνή μέσα ενημέρωσης και να επιτρέψει στους πολίτες της να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο χωρίς λογοκρισία· επισημαίνει ότι όλες οι προκλητικές ενέργειες της ΛΔΚ και τα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται στους πολίτες της, έχουν οδηγήσει σε εκτεταμένη φτώχεια και υλική στέρηση·

74.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία όσον αφορά το Κασμίρ, όπου κάθε πράξη βίας κατά του άμαχου πληθυσμού πρέπει να αποδοκιμάζεται σθεναρά· γνωρίζει ότι έχουν αναληφθεί έρευνες επί του ζητήματος των μη αναγνωρισμένων τάφων· προτρέπει, ωστόσο, οι μηχανισμοί προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να τεθούν στο επίκεντρο κάθε προσπάθειας για τον προσδιορισμό της ευθύνης και τη διασφάλιση της λογοδοσίας όσον αφορά τις παραβιάσεις εις βάρος των αμάχων·

75.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να δεσμευτεί σε μια συντονισμένη και χωρίς αποκλεισμούς στρατηγική για το Σαχέλ, με σκοπό, αφενός, την εδραίωση της ασφάλειας στην περιοχή, και αφετέρου, την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να τεθεί τέρμα στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είναι τα βασανιστήρια, οι συχνά αυθαίρετες συλλήψεις αντιφρονούντων και δημοσιογράφων, η καταστολή των ειρηνικών διαδηλώσεων, οι βιαιοπραγίες εις βάρος των γυναικών, όπως ο βιασμός, ο καταναγκαστικός γάμος ή ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων, και οι διακρίσεις λόγω εθνοτικής προέλευσης ή λόγω κάστας, με σκοπό την καθιέρωση ενός κράτους δικαίου στο οποίο θα διαφυλάσσονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες·

76.  εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για την εντεινόμενη τάση άσκησης κρατικής βίας σε βάρος των ατόμων ΛΟΑΔΜ σε διάφορες χώρες της υποσαχάριας Αφρικής και ιδίως την Ουγκάντα, τη Νιγηρία, το Καμερούν και τη Σενεγάλη· καταδικάζει απερίφραστα τις προσπάθειες επιβολής ακόμη πιο καταπιεστικών νόμων σε χώρες στις οποίες η ομοφυλοφιλία ήδη διώκεται ποινικώς· καλεί τους βουλευτές από τις χώρες εταίρους να σταματήσουν να ενδίδουν σε λαϊκιστικές και συντηρητικές πιέσεις, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που ασκείται από θρησκευτικούς ηγέτες, και να προστατεύσουν τα δικαιώματα όλων των πολιτών συμπεριλαμβανομένων και των ΛΟΑΔΜ· επισημαίνει ότι σε 76 χώρες η ομοφυλοφιλία εξακολουθεί να θεωρείται ποινικό αδίκημα, όπου περιλαμβάνονται και 5 στις οποίες προβλέπεται η επιβολή θανατικής ποινής· εκφράζει και πάλι τη λύπη του για το γεγονός ότι η συμφωνία του Κοτονού υπεγράφη χωρίς να συμπεριληφθούν, στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου, οι διακρίσεις με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό, όπως είχε επανειλημμένως ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και το Συμβούλιο την αποφασιστική στάση του Κοινοβουλίου για τη συμπερίληψη της πτυχής αυτής στην επόμενη αναθεώρηση της συμφωνίας·

77.  καλεί την ΕΕ να αναπτύξει μια αποτελεσματική πολιτική κυρώσεων έναντι όλων των καθεστώτων που εφαρμόζουν κατασταλτικές μεθόδους σε βάρος των πολιτών·

78.  καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων με την έγκαιρη πρόβλεψη προσωρινού καταφυγίου για όσους διατρέχουν κίνδυνο· καλεί την ΕΕ να επεκτείνει την πολιτική της για την υποστήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους πληροφοριοδότες και να διενεργήσει έρευνες για δημοσιογράφους, οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην προστασία και στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Παρακολούθηση των εκλογών και πολιτικές για τη στήριξη της δημοκρατίας

79.  επικροτεί τη συνεχιζόμενη στήριξη της ΕΕ για εκλογικές διαδικασίες ανά την υφήλιο, τοποθετώντας αποστολές παρατήρησης εκλογών (ΑΠΕ) και αποστολές εκλογικών εμπειρογνωμόνων (ΑΕΕ) και παρέχοντας συνδρομή για τις εκλογές και στήριξη προς τους εγχώριους παρατηρητές· διαπιστώνει ότι οι εν λόγω αποστολές συνέβαλαν πρόσφατα στη στήριξη του εκδημοκρατισμού στη γειτονία της ΕΕ, και έχουν γίνει μάρτυρες της μετάβασης της εξουσίας στην αντιπολίτευση (Σενεγάλη) και της παγίωσης της δημοκρατίας που προέκυψε μετά τη σύγκρουση (Σιέρα Λεόνε)·

80.  επισημαίνει τη σημασία της συνέχειας που δίδεται στις εκθέσεις και συστάσεις των αποστολών παρακολούθησης εκλογών· τονίζει την πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου για ενίσχυση της συνέχειας που δίδεται στις συστάσεις των ΑΠΕ, χρησιμοποιώντας τες ως στοιχείο του «χάρτη πορείας για τη δημοκρατία» στην εμπλεκόμενη χώρα και για ανάθεση στον επικεφαλής παρατηρητή ειδικού ρόλου με σκοπό τη διασφάλιση της συνέχειας που δίδεται στις συστάσεις, και την εφαρμογή τους, με τη βοήθεια των μόνιμων οργάνων του Κοινοβουλίου·

81.  επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας των κοινοβουλίων στο διάστημα μεταξύ των εκλογών· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τη δέσμευση που ανέλαβε η ΕΕ στο πλαίσιο του Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για την Αποτελεσματικότητα της Βοήθειας να βασίσει την αναπτυξιακή συνεργασία στη «δημοκρατική ίδια ευθύνη», με ιδιαίτερη αναφορά στον ενισχυμένο ρόλο των κοινοβουλίων· καλεί επιτακτικά την ΕΕ να εργαστεί για την κατάρτιση μιας προσέγγισης βασισμένης στα δικαιώματα, με στόχο την ενσωμάτωση αρχών περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις επιχειρησιακές δραστηριότητες της ΕΕ, καθώς να υποστηρίξει ζητήματα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο παγκόσμιο αναπτυξιακό θεματολόγιο, βάσει της δέσμευσης που ανέλαβε στο σχέδιο δράσης·

82.  υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΑΕ/ΥΕ στο πλαίσιο της παρατήρησης εκλογών να εστιάσει στη συμμετοχή γυναικών και εθνικών μειονοτήτων, καθώς και σε άτομα με αναπηρίες τόσο με την ιδιότητα των υποψηφίων όσο και με την ιδιότητα των ψηφοφόρων· ζητεί να λαμβάνονται πάντα υπόψη τα συμπεράσματα των αποστολών παρακολούθησης εκλογών της ΕΕ κατά την εκπόνηση προγραμμάτων για την υποστήριξη της πλήρους και ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στις εκλογικές διαδικασίες και στο πλαίσιο της εφαρμογής των συστάσεων των αποστολών·

Ελευθερία έκφρασης

83.  επισημαίνει την ιδιαίτερη σημασία της ελευθερίας έκφρασης, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης, σε μεταβατικές καταστάσεις· χαιρετίζει τη δέσμευση της ΕΕ για την κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης (επιγραμμικής και απογραμμικής) και συνιστά επιπλέον στην ΕΕ να αναπτύξει μεθοδολογία για την παρακολούθηση και την αντίδραση σε αλλαγές στη νομοθεσία που περιορίζουν την πολυφωνία και την ελευθερία του Τύπου σε τρίτες χώρες·

84.  εκφράζει τη βαθιά και διαρκή ανησυχία του σχετικά με τη λογοκρισία στο διαδίκτυο, η οποία, δυστυχώς, επικρατεί σε πολλές τρίτες χώρες· τονίζει ότι, στις πολιτικές της, η ΕΕ πρέπει να δίνει προτεραιότητα στην εφαρμογή του δικαιώματος συμμετοχής και του δικαιώματος πρόσβασης σε πληροφορίες, ως βασικών αρχών της δημοκρατίας που πρέπει να εφαρμόζονται και στο διαδίκτυο, και να χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους μηχανισμούς δημόσιας λογοδοσίας, όπως τα ανοικτά δεδομένα· θεωρεί ότι αυτό πρέπει να ισχύει σε όλα τα βήματα διαλόγου με τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων σε διμερείς σχέσεις και στο ανώτατο επίπεδο· επισημαίνει τη σπουδαιότητα των διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης όσον αφορά τη λειτουργία και αποτελεσματικότητα της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνδικάτων και των πληροφοριοδοτών· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την περαιτέρω ενσωμάτωση της ψηφιακής ελευθερίας στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ·

85.  επισημαίνει την ανησυχητική τάση θέσπισης νόμων που περιορίζουν την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία του συνέρχεσθαι για όσους στηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ· σημειώνει ότι τέτοιου είδους νόμοι υφίστανται επί του παρόντος στη Λιθουανία και τη Ρωσία και βρίσκονται υπό εξέταση στην Ουκρανία, ενώ έχουν ήδη προταθεί στη Γεωργία, την Αρμενία και το Καζακστάν· επικροτεί τη στάση της Μολδαβίας, η οποία ακύρωσε το νόμο, που απαγόρευε τη « διάδοση κάθε είδους σχέσεων πέραν αυτών που αφορούν τον γάμο ή την οικογένεια»· ζητεί από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ στις αντίστοιχες χώρες να εκφράσουν την ιδιαίτερη ανησυχία της ΕΕ σχετικά με τους νόμους αυτούς·

Στήριξη της ΕΕ για τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα

86.  στηρίζει πλήρως τη θετική στάση που τηρεί η ΕΕ στο Στρατηγικό Πλαίσιο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τη Δημοκρατία όσον αφορά την προώθηση και την προάσπιση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και τη δέσμευσή της ότι θα καταγγέλλει κάθε απόπειρα υπονόμευσης του σεβασμού της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του στη δέσμευση της ΕΕ και την καλεί να τηρήσει το αδιαίρετο και την οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στα οποία περιλαμβάνεται το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (τίτλος V, κεφάλαιο 1 - Γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης)·

Το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα

87.  επαναλαμβάνει τη στήριξή του για την ενίσχυση του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως θεμελιώδους σημασίας για την προώθηση των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων· αναγνωρίζει τις προσπάθειες της ΕΕ στο πλαίσιο της Επισκόπησης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, και καλεί όλα τα μέλη του εν λόγω Συμβουλίου να συμμορφωθούν με τα υψηλότερα πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις που ανέλαβαν πριν από την εκλογή τους· θεωρεί ότι η ανεξαρτησία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των κατόχων εντολής για τις ειδικές διαδικασίες των Ηνωμένων Εθνών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία τους, και επισημαίνει την ανάγκη για μη δεσμευμένη χρηματοδότηση προκειμένου να εξασφαλίζεται η εν λόγω ανεξαρτησία·

88.  χαιρετίζει την έναρξη του δεύτερου κύκλου της διαδικασίας της καθολικής περιοδικής εξέτασης (ΚΠΕ) και ζητεί να συνεχίσει να εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή από την ΕΕ στην ενίσχυση της διαδικασίας ΚΠΕ και στον βαθμό υλοποίησης των συστάσεων της ΚΠΕ που έχουν εγκρίνει οι διάφορες χώρες και έχουν υποσχεθεί να υλοποιήσουν·

89.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να επεκτείνουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν εντός του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για κύρωση και εφαρμογή των βασικών διεθνών συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδίως για κύρωση και εφαρμογή των δέκα βασικών συνθηκών των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προαιρετικά πρωτόκολλα σε αυτές, και να προβούν στις σχετικές διακηρύξεις ούτως ώστε να διασφαλισθεί η αποδοχή κάθε καταγγελίας και διαδικασίας έρευνας· τονίζει τη σημασία της εν λόγω κύρωσης για την αξιοπιστία της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα τόσο εντός όσο και εκτός αυτής· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι η συνεχιζόμενη αδυναμία ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ να υποβάλουν εγκαίρως τις περιοδικές τους εκθέσεις στα αρμόδια όργανα παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ υπονομεύει επίσης την αξιοπιστία της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ προς τρίτες χώρες·

90.  καλεί την ΕΕ να ενθαρρύνει τρίτες χώρες να συνεργαστούν πλήρως με τους Ειδικούς Εισηγητές του ΟΗΕ και τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, απευθύνοντας, μεταξύ άλλων, μόνιμες προσκλήσεις και υποδεχόμενες τέτοιους εμπειρογνώμονες·

91.  ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν την Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά την υλοποίηση της έκθεσής της του 2012 σχετικά με την ενίσχυση των οργάνων των Ηνωμένων Εθνών που διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην παρακολούθηση της πραγματικής υλοποίησης των δεσμεύσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν αναληφθεί από κράτη που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στις συνθήκες των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

92.  εκφράζει την απογοήτευσή του για την έγκριση από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών του ψηφίσματος A/HRC/RES/21/3 για τις παραδοσιακές αξίες, που υπονομεύει την αρχή των οικουμενικών και μη διαχωριζομένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιδοκιμάζει την αντίδραση της ΕΕ στο ψήφισμα αυτό· εκφράζει την απογοήτευσή του για την έλλειψη συνέχειας στο ψήφισμα A/HRC/RES/17/19 σχετικά με «τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον γενετήσιο προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου» και καλεί την ομάδα των χωρών που εργάζονται στο θέμα αυτό, όπου συμπεριλαμβάνεται και η Νότια Αφρική, να δώσουν συνέχεια στο ψήφισμα αυτό το ταχύτερο δυνατό· εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο του Ύπατου Επιτρόπου των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με την προώθηση και την προστασία της άσκησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα άτομα ΛΟΑΔΜ, ιδίως μέσω δηλώσεων, εκθέσεων και τη νέα εκστρατεία με θέμα «ελευθερία και ισότητα»· ζητεί από τον Ύπατο Επίτροπο των Ηνωμένων Εθνών να συνεχίσει το έργο αυτό και διατυπώνει την έντονη ανησυχία του όσον αφορά τους αποκαλούμενους νόμους περί «αντιπροπαγάνδισης» που περιορίζουν την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία του συνέρχεσθαι·

93.  με δεδομένες τις αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που ορίζονται στους Κανονισμούς της Χάγης του 1907 (άρθρα 42-56) και την Τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης (μέρος IV, άρθρα 27-34 και 47-78), καθώς και σε διατάξεις του Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου Ι, επισημαίνει την ανάγκη να διασφαλίσει η ΕΕ ότι οι εταίροι που εμπίπτουν στην κατηγορία της δύναμης κατοχής τηρούν τα καθήκοντά τους έναντι του πληθυσμού των κατεχόμενων εδαφών· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα πρότυπα της δημόσιας υγείας, η δύναμη κατοχής πρέπει να εξασφαλίζει στον πληθυσμό των κατεχόμενων εδαφών τρόφιμα και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη· επαναλαμβάνει ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταφορά αμάχων από τη δύναμη κατοχής στην κατεχόμενη περιοχή, και ότι οι κατηγορούμενοι για ποινικά αδικήματα πρέπει να υπάγονται σε διαδικασίες που σέβονται τις διεθνώς αναγνωρισμένες δικαστικές εγγυήσεις, όπως να ενημερώνονται για τους λόγους της σύλληψής τους, να τους απαγγέλλεται κατηγορία για συγκεκριμένο αδίκημα και να υπάγονται σε δίκαιη δίκη όσο το δυνατόν ταχύτερα·

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

94.  επαναλαμβάνει την ένθερμη υποστήριξή του για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ)· θεωρεί ότι ο αυξανόμενος αριθμός συμβαλλόμενων μερών συνιστά σημαντική εξέλιξη στην ενίσχυση της οικουμενικότητας του Δικαστηρίου· χαιρετίζει την επικύρωση του Καταστατικού της Ρώμης από τη Γουατεμάλα τον Απρίλιο του 2012 και από την Ακτή Ελεφαντοστού τον Φεβρουάριο του 2013·

95.  καλεί τους υπουργούς εξωτερικών της ΕΕ να εγκρίνουν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων επιβεβαιώνοντας την ισχυρή υποστήριξη της ΕΕ και των κρατών μελών της προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπό σημείωση τις προσπάθειες της ΕΕ για τη διαρκή επανεξέταση, επικαιροποίηση και επέκταση των μηχανισμών της για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, και εκφράζοντας νέες δεσμεύσεις για την ανάληψη έργου σχετικά με τον οικουμενικό χαρακτήρα του Καταστατικού της Ρώμης, προκειμένου να διευρυνθεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα θύματα σοβαρών εγκλημάτων στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου·

96.  εκφράζει τη λύπη του διότι το Καταστατικό της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξακολουθεί να μην συμπεριλαμβάνεται στον νέο κατάλογο του κανονισμού ΣΓΠ σχετικά με τις συμβάσεις που απαιτούνται για την απόκτηση καθεστώτος ΣΓΠ+· διαπιστώνει ότι σειρά αιτούντων για ένταξη στο ΣΓΠ+ δεν αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στο Καταστατικό ή δεν το έχουν κυρώσει (π.χ. η Αρμενία και το Πακιστάν)· επαναλαμβάνει τη σύστασή του να προστεθεί το Καταστατικό της Ρώμης σε μελλοντικό κατάλογο των συμβάσεων·

97.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να τονίζουν την ανάγκη κύρωσης και εφαρμογής του Καταστατικού και της συμφωνίας για τα προνόμια και τις ασυλίες του Δικαστηρίου (APIC) στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων και των πολιτικών διαλόγων με τρίτες χώρες, περιφερειακούς οργανισμούς και άλλες περιφερειακές ομάδες, και να ενσωματώνουν διατάξεις για το ΔΠΔ και τη διεθνή δικαιοσύνη στις συμφωνίες που συνάπτει η ΕΕ με τρίτες χώρες·

98.  ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να διασφαλίσει ότι όλες οι αντιπροσωπείες της ΕΕ και οι ειδικοί εντεταλμένοι της ΕΕ έχουν ενημερωθεί πλήρως για την απόφαση και το σχέδιο δράσης του Συμβουλίου της ΕΕ για το ΔΠΔ, καθώς και για την εργαλειοθήκη της ΕΕ για τη συμπληρωματικότητα, και ότι προωθούν ενεργά το ΔΠΔ, την εκτέλεση των αποφάσεών του και την καταπολέμηση της ατιμωρησίας για εγκλήματα που προβλέπονται στο Καταστατικό της Ρώμης·

99.  καλεί τις αντιπροσωπείες και τους ειδικούς εντεταλμένους της ΕΕ, ιδίως τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να προωθήσουν ενεργά το ΔΠΔ, την εκτέλεση των αποφάσεών του και την καταπολέμηση της ατιμωρησίας για εγκλήματα που προβλέπονται στο Καταστατικό της Ρώμης, στο πλαίσιο πολιτικού διαλόγου και συνεδριάσεων με τις τρίτες χώρες·προτείνει επίσης την ενίσχυση της οικονομικής στήριξης που παρέχεται στο ΔΠΔ·

100.  επικροτεί την έγκριση της εργαλειοθήκης της ΕΕ για την προώθηση της συμπληρωματικότητας και καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να λάβουν περαιτέρω μέτρα για την αποτελεσματική εφαρμογή της· ενθαρρύνει την ΕΕ να διασφαλίσει ότι η υποστήριξη προς το ΔΠΔ ενσωματώνεται κατάλληλα σε όλους τους συναφείς τομείς της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ·

101.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να εφαρμόσουν πλήρως το Καταστατικό της Ρώμης ευθυγραμμίζοντας την εθνική νομοθεσία με όλες τις υποχρεώσεις του Καταστατικού και να συμμορφωθούν με τα αιτήματα του ΔΠΔ για συνδρομή και συνεργασία σε όλα τα στάδια των διαδικασιών του Δικαστηρίου, ιδίως όσον αφορά την προκαταρκτική εξέταση, την έρευνα, τη σύλληψη και παράδοση, την προστασία των θυμάτων και των μαρτύρων, την προσωρινή αποφυλάκιση και την επιβολή των ποινών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι συνεισφορές στο ταμείο υπέρ των θυμάτων παραμένουν ανεπαρκείς και καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να παρέχουν τους απαραίτητους πόρους ώστε να μπορέσει το ταμείο να εκπληρώσει στο έπακρο την εντολή του·

102.  εκφράζει την υποστήριξή του για κατάλληλα χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες προσέγγισης και πληροφόρησης του κοινού μέσω του τακτικού προϋπολογισμού του Δικαστηρίου και υπογραμμίζει τη σημασία των εν λόγω δραστηριοτήτων για τη εξασφάλιση της δικαιοσύνης·

103.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να επικυρώσουν τις τροπολογίες της Καμπάλα επί του Καταστατικού της Ρώμης και να ενθαρρύνουν την επικύρωσή του από τρίτες χώρες·

104.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας εντός των συνόρων της ΕΕ· τα ενθαρρύνει εν προκειμένω να λάβουν υπόψη τους τις συστάσεις του ευρωπαϊκού δικτύου σημείων επαφής όσον αφορά τα άτομα που είναι υπεύθυνα για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου·

Θανατική ποινή

105.  επαναλαμβάνει την ομόφωνη αντίθεσή του στη θανατική ποινή και θεωρεί την παγκόσμια κατάργηση της θανατικής ποινής κεντρικό στόχο της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα· επισημαίνει ότι η θανατική ποινή δεν αποδείχθηκε ποτέ ότι αποτρέπει αποτελεσματικά το έγκλημα και ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η ποινή αυτή επιβάλλεται ως επί το πλείστον σε μειονεκτούντα άτομα· επικροτεί τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της στα Ηνωμένα Έθνη που είχαν ως αποτέλεσμα να εγκριθεί η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής τον Δεκέμβριο του 2012· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για την επανέναρξη των εκτελέσεων σε ορισμένες χώρες· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να αναλαμβάνει στοχευμένες εκστρατείες για τη θανατική ποινή και να εντατικοποιήσει τις επαφές με τις χώρες που τη διατηρούν· προσδοκά ότι θα πραγματοποιηθούν κατάλληλες διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης του κανονισμού (ΕK) αριθ. 1236/2005 για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή ή για βασανιστήρια, που προγραμματίζεται για το 2013·

106.  θεωρεί λυπηρό το ότι η Λευκορωσία παραμένει η τελευταία χώρα στην ευρωπαϊκή ήπειρο που εξακολουθεί να εφαρμόζει τη θανατική ποινή· επαναλαμβάνει ότι θεωρεί εξαιρετικά λυπηρές τις εκτελέσεις των Dmitri Konovalov και Vladislav Kovalev· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τη Λευκορωσία να εφαρμόσει μορατόριουμ στη θανατική ποινή, με απώτερο σκοπό την κατάργησή της·

Επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα

107.  επιβεβαιώνει ότι, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, οι ευρωπαϊκές εταιρείες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι σέβονται τα πρότυπα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ακόμη και όταν δραστηριοποιούνται εκτός της ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του για τις αναφορές σχετικά με τη συνεργασία ορισμένων εταιρειών της ΕΕ με απολυταρχικά καθεστώτα, ιδίως όταν εμπορεύονται ευαίσθητα αγαθά, π.χ. στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών, που οδηγούν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

108.  υπενθυμίζει τη σημασία που αποδίδεται στην προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), που θα περιλαμβάνει και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες εκτός της ΕΕ, και στην εφαρμογή της σε όλη την έκταση της αλυσίδας εφοδιασμού· είναι πεπεισμένο ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες, οι θυγατρικές τους και οι υπεργολάβοι θα πρέπει να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην προώθηση και διάδοση των διεθνών προτύπων όσον αφορά τις επιχειρήσεις κα τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως· τονίζει τη σημασία της υποβολής ουσιαστικών εκθέσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των έργων που λαμβάνουν υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ή από εξαγωγικές πιστώσεις που χορηγούνται από ευρωπαϊκούς οργανισμούς πιστώσεων· τονίζει ότι οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες που διεξάγουν οι εν λόγω οργανισμοί πρέπει να συμβάλλουν στις γενικές αρχές που διέπουν την εξωτερική δράση της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 της ΣΕΕ·

109.  καλεί την ΕΥΕΔ να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την υλοποίηση των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα δικαιώματα του ανθρώπου, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη προόδου εκ μέρους της Επιτροπής όσον αφορά την απάντηση στο αίτημα του Κοινοβουλίου να προτείνει νομοθεσία η οποία απαιτεί από τις εταιρείες της ΕΕ να διασφαλίζουν ότι οι αγορές τους δεν στηρίζουν τους υπεύθυνους συγκρούσεων και σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

110.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη δέσμευση που ανέλαβε τον Σεπτέμβριο του 2010 να εξετάσει το ζήτημα της καταναγκαστικής εργασίας σε φυλακές τρίτων χωρών και να αναθεωρήσει αντίστοιχα τα μέτρα αντίδρασης της ΕΕ, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την έκβαση της εν λόγω διαδικασίας· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει νομοθεσία για την απαγόρευση των εισαγωγών αγαθών στην ΕΕ τα οποία κατασκευάζονται σε φυλακές και με καταναγκαστική εργασία·

Εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων

111.  υπενθυμίζει τα άρθρα της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ορίζουν ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι σε αξιοπρέπεια και δικαιώματα και ότι ο κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη χωρίς καμία απολύτως διάκριση· τονίζει τη σημασία της καταπολέμησης όλων των μορφών διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων λόγω φυλής, χρώματος, φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού, γλώσσας, θρησκείας, κάστας, κοινωνικής καταγωγής, κουλτούρας, ηλικίας, γέννησης, αναπηρίας ή οποιασδήποτε άλλης ιδιότητας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για καταπολέμηση των διακρίσεων και της μισαλλοδοξίας ως βασικό μέρος της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και για θεμελίωση της εν λόγω πολιτικής σε έναν χωρίς αποκλεισμούς και ολοκληρωμένο ορισμό περί μη διακρίσεων· επισημαίνει ότι ο σεβασμός για τα δικαιώματα των μειονοτήτων αποτελεί καίριο παράγοντα για την ειρήνη, την ανάπτυξη και τη δημοκρατία· επικροτεί και ενθαρρύνει περαιτέρω τη συνεργασία της ΕΕ με τα Ηνωμένα Έθνη καθώς και με περιφερειακούς οργανισμούς για τον σκοπό αυτό·

112.  καλεί την ΕΕ να δείξει ιδιαίτερη προσοχή στις διακρίσεις που βασίζονται σε μορφές κοινωνικής διαστρωμάτωσης, όπως οι κάστες και τα ανάλογα συστήματα κληρονομικής κοινωνικής θέσης, που έχουν εξαιρετικά επιβλαβή και κάποιες φορές καταστροφική επίδραση στις προοπτικές για ισότιμη ενάσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· θεωρεί ότι οι χώρες στις οποίες ακόμη υπάρχουν κάστες θα πρέπει να παροτρυνθούν εντόνως να τις απαγορεύσουν και να μεριμνήσουν ότι εφαρμόζονται ουσιαστικά οι νόμοι που θα θεσπιστούν για την απαγόρευση αυτού του συστήματος·

Ελευθερία σκέψης, συνείδησης, θρησκεύματος ή πεποιθήσεων

113.  τονίζει ότι το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνειδήσεως, θρησκείας ή πεποιθήσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και σε άλλες διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο συσχετίζεται με άλλα ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος πίστης ή μη πίστης, της ελευθερία άσκησης θεϊστικών, αγνωστικιστικών ή αθεϊστικών πεποιθήσεων, της άσκησής τους σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, μεμονωμένα ή σε κοινότητα ανθρώπων, και του δικαιώματος επιλογής ως προς την υιοθέτηση, τη μεταβολή ή την εγκατάλειψη μιας πεποίθησης ή της επιστροφής σε αυτήν· καλεί την ΕΕ να προωθήσει το δικαίωμα της ελευθερίας του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων σε διεθνή και περιφερειακά φόρα καθώς και στις διμερείς σχέσεις με τρίτες χώρες·

114.  υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα αντίρρησης συνείδησης όσον αφορά τη στρατιωτική θητεία συνιστά θεμιτή άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και θρησκεύματος, και παροτρύνει την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να καλέσουν τις χώρες που εφαρμόζουν σύστημα υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας να παρέχουν τη δυνατότητα εναλλακτικής θητείας σε μη μάχιμη θέση ή μη στρατιωτικής θητείας, κοινωφελούς και όχι τιμωρητικού χαρακτήρα, και να μην επιβάλλουν ποινές φυλάκισης ή άλλες ποινές στους αντιρρησίες συνείδησης για την μην εκτέλεση της στρατιωτικής θητείας·

115.  καταδικάζει με τους πλέον αυστηρούς όρους τις διακρίσεις, τη μισαλλοδοξία, τη βία και τους φόνους για λόγους θρησκείας ή πεποιθήσεων, οπουδήποτε και σε βάρος οποιουδήποτε διαπράττονται· ανησυχεί ιδιαίτερα για τις αυξανόμενες απόπειρες επίλυσης των διαφορών μεταξύ λαών με διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις με τη χρήση βίας και την καταδίωξη, όπου οι εν λόγω πράξεις αποτελούν εμπόδιο για μια βιώσιμη ειρήνη και για τη συμφιλίωση· ανησυχεί επίσης για την αυξανόμενη κυβερνητική και κοινωνική εχθρότητα σε πολλές χώρες, που εξακολουθούν να αρνούνται σε μειονοτικές ομάδες θρησκεύματος ή πεποιθήσεων την ελευθερία λατρείας ή δημόσιας έκφρασης του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεών τους· παρατηρεί ότι αυξάνονται η κοινωνική εχθρότητα και οι επιθέσεις κατά θρησκευτικών ή άλλων ομάδων πεποιθήσεων, που έχουν ως αποτέλεσμα πολλούς θανάτους και τραυματισμούς, και ότι η ατιμωρησία και η έλλειψη προστασίας των κοινοτήτων θρησκευτικών μειονοτήτων ή άλλων ομάδων πεποιθήσεων παραμένει σημείο ανησυχίας·

116.  αντιτίθεται σε οποιαδήποτε νομοθεσία ποινικοποιεί την αλλαγή θρησκεύματος ή πεποιθήσεων· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι, ως αποτέλεσμα τέτοιου είδους νομοθεσίας, ο λαός ορισμένων χωρών αντιμετωπίζει ποινές φυλάκισης ή ακόμη και τη θανατική ποινή· ανησυχεί επίσης για το γεγονός ότι όσοι αποφάσισαν να απαρνηθούν ή να αλλάξουν το θρήσκευμά τους αντιμετωπίζουν κοινωνική εχθρότητα, όπως βία και εκφοβισμό· αντιτίθεται σε νόμους που ποινικοποιούν εκφράσεις που κρίνονται βλάσφημες, συκοφαντικές ή προσβλητικές για το θρήσκευμα ή τα θρησκευτικά σύμβολα, τις εικόνες ή τα συναισθήματα· δηλώνει ότι οι νόμοι αυτοί δεν συμμορφώνονται με τα αποδεκτά διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καταδικάζει τις νομοθετικές διατάξεις περί βλασφημίας στο Αφγανιστάν, στο Μπανγκλαντές, στην Αίγυπτο, στο Πακιστάν και στη Σαουδική Αραβία που επιτρέπουν τη φυλάκιση και τη θανατική ποινή·

117.  επικροτεί τις πρόσφατες εκκλήσεις στο πλαίσιο του ΕΜΔΔΑ για την υποβολή προτάσεων οι οποίες θέτουν ως προτεραιότητα και υποστηρίζουν δράσεις της κοινωνίας των πολιτών για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω θρησκεύματος ή πεποιθήσεων· ενθαρρύνει την ΕΕ να στηρίξει περιεκτικές προσπάθειες διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου και συνεργασίας σε διάφορα επίπεδα, με τη συμμετοχή ηγετών της κοινότητας, γυναικών, νέων και εκπροσώπων εθνοτικών μειονοτήτων, με στόχο την προαγωγή της οικοδόμησης ειρήνης και κοινωνικής συνοχής· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ευρεία συστήματα για την προστασία και την προαγωγή της ελευθερίας του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων στις χώρες όπου βρίσκεται σε μεγαλύτερο κίνδυνο το εν λόγω δικαίωμα·

118.  επικροτεί τη δέσμευση της ΕΕ για την προαγωγή του δικαιώματος της ελευθερίας του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων σε διεθνή και περιφερειακά φόρα μεταξύ των οποίων ο ΟΗΕ, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), το Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλοι περιφερειακοί μηχανισμοί· ενθαρρύνει την ΕΕ να συνεχίσει να υποβάλει σε ετήσια βάση ψήφισμα για την ελευθερία του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και να υποστηρίζει την εντολή του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων·

Τα δικαιώματα και η χειραφέτηση γυναικών και παιδιών

119.  εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στο έργο των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το σεβασμό των δικαιωμάτων και τη χειραφέτηση των γυναικών· ενθαρρύνει την ΕΕ να αναλάβει μια στοχευμένη εκστρατεία για την πολιτική και οικονομική συμμετοχή των γυναικών και να στηρίξει πρωτοβουλίες κατά της βίας λόγω φύλου και της γυναικοκτονίας· στηρίζει την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης σχετικά με την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας· καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να λάβουν ειδικά μέτρα για τον ρόλο της εξωτερικής βοήθειας και της αναπτυξιακής συνεργασίας στις τοπικές τους στρατηγικές για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ όσον αφορά τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών με την καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης εναντίον τους· υπογραμμίζει ότι ο ρόλος της Επιτροπής και των κρατών μελών στον εν λόγω τομέα, τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να περιορίζεται στην καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών (σωματική, ψυχολογική, κοινωνική ή οικονομική), και ότι είναι σκόπιμο να δοθεί προτεραιότητα στην εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου από τη μικρότερη δυνατή ηλικία· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενθαρρύνουν περαιτέρω τις τρίτες χώρες στο να λαμβάνουν υπόψη τα δικαιώματα των γυναικών κατά την εκπόνηση της εθνικής νομοθεσίας και να εξασφαλίζουν ότι τηρούνται δεόντως όλες οι σχετικές διατάξεις·

120.  καταδικάζει εκ νέου όλες τις μορφές εκμετάλλευσης και βίας εναντίον των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης και της οικογενειακής βίας· συνεπώς, καλεί όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης να υπογράψουν και να κυρώσουν τη Σύμβαση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και την ΕΕ να δρομολογήσει τη διαδικασία προσχώρησης στην εν λόγω σύμβαση, ώστε να εξασφαλισθεί η συνοχή μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής δράσης της ΕΕ όσον αφορά τη βία κατά των γυναικών· τονίζει τη σημασία των εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε κοινότητες όπου εφαρμόζονται πρακτικές ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, σεξουαλική κακοποίηση των νέων κοριτσιών, πρόωροι και καταναγκαστικοί γάμοι, γυναικοκτονίες και λοιπές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω φύλου, και τη σημασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δραστηριοποιούνται για να θέσουν τέλος σε αυτές τις πρακτικές προετοιμάζοντας και υλοποιώντας αυτές της εκστρατείες· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να ανακινούν το πρόβλημα του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στο πλαίσιο των πολιτικών και θεματικών διαλόγων τους με χώρες εταίρους όπου εξακολουθεί να εφαρμόζεται η πρακτική αυτή·

121.  καλεί την ΕΕ να προστατεύσει περαιτέρω τα αναπαραγωγικά δικαιώματα και τονίζει την ανάγκη να τεθούν οι πολιτικές αυτές στο επίκεντρο της αναπτυξιακής συνεργασίας με τρίτες χώρες· καταδικάζει την αισχρή πρακτική του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε ορισμένα μέρη της Αφρικής, τα εγκλήματα τιμής, τις αμβλώσεις λόγω φύλου και τον αναγκαστικό γάμο· υπενθυμίζει τα σημαντικά συμπεράσματα της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD) του Καΐρου·

122.  υποστηρίζει την πρωτοβουλία «Education First» του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, δεδομένου ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση αυξάνει την προστασία κατά απειλών για το μέλλον των κοριτσιών, που συνιστούν, π.χ. ο πρόωρος γάμος και η εγκυμοσύνη, ο ιός HIV, η φτώχεια, η ενδοοικογενειακή και σεξουαλική βία, και μειώνει επίσης τη θνησιμότητα μητέρων και παιδιών·

123.  ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες για την κατά το δυνατόν πληρέστερη επίτευξη, πριν τη λήξη των προθεσμιών, των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας όσον αφορά την ισότητα των φύλων, τη μητρική υγεία και την πρόσβαση σε κατάλληλα συστήματα υγείας, εκπαίδευσης και ενημέρωσης για τα δικαιώματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, ειδικότερα για τις πιο ευάλωτες ομάδες όπως τα κορίτσια και οι νέες γυναίκες, στη βάση μιας σταθερής δέσμευσης εκ μέρους των κυβερνήσεων για ενίσχυση των μηχανισμών λογοδοσίας και ελέγχου όσον αφορά τις υφιστάμενες υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προώθηση της καθολικής πρόσβασης στη δικαιοσύνη, και την εξασφάλιση μιας πραγματικής συμμετοχής όλων, συμπεριλαμβανομένων των πιο περιθωριοποιημένων και μειονεκτούντων ατόμων, στην ανάπτυξη, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την εφαρμογή τους· συνιστά ένθερμα να ενσωματωθεί στους μετά το 2015 αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας ένας ξεχωριστός στόχος για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων, με ιδιαίτερη έμφαση στην σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα·

124.  προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν ότι η διαδικασία αναθεώρησης της ICPD+20 θα οδηγήσει σε μια ολοκληρωμένη αναθεώρηση όλων των πτυχών που συνδέονται με την πλήρη άσκηση των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων και θα επαναβεβαιώσει μια ισχυρή και προοδευτική προσέγγιση των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων για όλους, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και σε αυξημένη λογοδοσία ως προς την επίτευξή τους· επίσης, καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν ότι η διαδικασία αναθεώρησης θα διενεργηθεί με συμμετοχικό τρόπο και θα παράσχει ευκαιρίες στα διάφορα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και σε γυναίκες, εφήβους και νέους να συμμετάσχουν με ουσιαστικό τρόπο· υπενθυμίζει ότι το πλαίσιο για μια τέτοια επανεξέταση πρέπει να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και να εστιάζει συγκεκριμένα στα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα·

125.  εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του σε ό, τι αφορά το ζήτημα του βιασμού· αποδοκιμάζει τον εξαιρετικά υψηλό βαθμό ατιμωρησίας έναντι του βιασμού σε χώρες όπως η Ινδία και το Πακιστάν·

126.  καταδικάζει την εκτεταμένη χρήση της σεξουαλικής βίας ως όπλου πολέμου, ιδίως στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών· επισημαίνει την ανάγκη να ενσωματωθούν τα εγκλήματα για λόγους φύλου και τα εγκλήματα με σεξουαλική βία στο Καταστατικό της Ρώμης ως εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ή ως πράξεις συνιστώσες γενοκτονία ή βασανιστήρια· επικροτεί, εν προκειμένω, την απόφαση 2106 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (2013) σχετικά με την πρόληψη της σεξουαλικής βίας κατά τις συγκρούσεις, που εγκρίθηκε στις 24 Ιουνίου 2013 και που επιβεβαιώνει ότι το ΔΠΔ διαδραματίζει καίριο ρόλο στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας για σεξουαλικά εγκλήματα και εγκλήματα λόγω φύλου· καλεί την ΕΕ να στηρίξει την πλήρη εφαρμογή των εν λόγω αρχών· επαναλαμβάνει επίσης τη δέσμευση της ΕΕ ότι θα ενσωματώνει τις πτυχές που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ζητήματα του φύλου στις αποστολές της ΚΠΑΑ κατά τρόπο σύμφωνο προς τις αποφάσεις-ορόσημα 1325 και 1820 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια·

127.  καλεί την ΕΕ να θέσει σε προτεραιότητα την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· επισημαίνει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο οι εσωτερικές όσο και οι εξωτερικές πτυχές κατά την αντιμετώπιση του ζητήματος της εμπορίας ανθρώπων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία 2011/36/ΕΕ και τη στρατηγική 2012-2016 της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων·

128.  ζητεί την οικουμενική επικύρωση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να αναλάβουν δράση όσον αφορά τα δικαιώματα του παιδιού, με ιδιαίτερη εστίαση στην άσκηση βίας κατά των παιδιών, ιδίως στα θέματα της καταναγκαστικής παιδικής εργασίας, τους γάμους παιδιών, τη στρατολόγηση παιδιών σε ένοπλες ομάδες, τον αφοπλισμό τους, την αποκατάσταση και την εν συνεχεία επανενσωμάτωσή τους, καθώς και την εγγραφή του θέματος της παιδικής μαγείας στην ατζέντα του διαλόγου για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τις ενδιαφερόμενες χώρες· τονίζει τη σημασία να δοθεί προτεραιότητα στα δικαιώματα του παιδιού στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ·

129.  τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών για την υλοποίηση της Αναθεωρημένης Στρατηγικής περί Εφαρμογής των Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΕ για τα Παιδιά στις Ένοπλες Συγκρούσεις· προτρέπει την ΕΕ να εμβαθύνει περαιτέρω τη συνεργασία της με τον Ειδικό Εντεταλμένο του ΟΗΕ για τα Παιδιά που Πλήττονται από τις Ένοπλες Συγκρούσεις· επικροτεί τη δρομολόγηση κατά το 2012 ενός νέου κονδυλίου για τη στήριξη των παιδιών που πλήττονται από συγκρούσεις μέσω ανθρωπιστικής βοήθειας που θα εξασφαλίζει πρόσβαση στην εκπαίδευση υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης·

130.  υπενθυμίζει τις προηγούμενες συστάσεις του για τη βελτίωση των διαδικασιών του όσον αφορά τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εντατικοποίηση των προσπαθειών του για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις δομές και τις διαδικασίες του· εκφράζει τη λύπη του διότι δεν έχουν παρατηρηθεί βελτιώσεις όσον αφορά τις συζητήσεις στην ολομέλεια και τα ψηφίσματα σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και σχετικά με τη συνέχεια που έχει δοθεί· επικροτεί τις προσπάθειες βελτίωσης της συνεργασίας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών·

o
o   o

131.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψήφιων προς ένταξη χωρών, στα Ηνωμένα Έθνη, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και στις κυβερνήσεις των χωρών και των εδαφών που αναφέρονται στο παρόν ψήφισμα.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0503.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0504.
(3) ΕΕ L 200 της 27.7.2012, σ. 21.
(4) ΕΕ C 332 Ε της 15.11.2013, σ. 114.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0278.
(6) http://www.eeas.europa.eu/human_rights/docs/guidelines_en.pdf.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0394.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0055.
(9) ΕΕ C 153 Ε της 31.5.2013, σ. 115.
(10) ΕΕ C 168 E της 14.6.2013, σ. 26.
(11) ΕΕ C 257 E της 6.9.2013, σ. 13.
(12) ΕΕ C 236 E της 12.8.2011, σ. 69.
(13) ΕΕ C 33 E της 5.2.2013, σ. 165.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0470.
(15) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 31.
(16) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 94.
(17) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, . 101.
(18) EE C 99 E, 3.4.2012, σ. 87.
(19) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0431.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου