Euroopa Parlamendi seisukoht
PDF 269kWORD 246k
7. juuli 2010
teine lugemine 2008/0002(COD)
vastu võetud teisel lugemisel 7. juulil 2010. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/… uuendtoidu kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1331/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001 (EP-PE_TC2-COD(2008)0002)
Õigusalane teave