Kirjalikud deklaratsioonid
 
Vastu võetud
PE 406.730v01-00 Või ET P6_DCL(2008)0044
Autorid : Marianne Mikko, Christopher Beazley, Inese Vaidere, Zita Gurmai, Alexander Nuno Pickart Alvaro
78k 38k 
23. augusti kuulutamine üleeuroopaliseks stalinismi ja natsismi ohvrite mälestamispäevaks
Algatatud : 07/05/2008
Tähtaeg : 09/09/2008
Vastu võetud (kuupäev) : 23/09/2008
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P6_TA(2008)0439
Allakirjutanute arv : 409 - 10/09/2008
Õigusalane teave