Kirjalliset kannanotot
 
Hyväksytty
PE 406.730v01-00 Or. ET P6_DCL(2008)0044
Esittäjät : Marianne Mikko, Christopher Beazley, Inese Vaidere, Zita Gurmai, Alexander Nuno Pickart Alvaro
75k 38k 
elokuun 23. päivän julistamiseen stalinismin ja natsismin uhrien eurooppalaiseksi muistopäiväksi
Jättämispäivä : 07/05/2008
Raukeamispäivä : 09/09/2008
Hyväksymispäivä : 23/09/2008
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P6_TA(2008)0439
Allekirjoittajien lukumäärä : 409 - 10/09/2008
Oikeudellinen huomautus