Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentní otázky
13. května 2009
E-3497/09
OTÁZKA K PÍSEMNÉMU ZODPOVĚZENÍ Jana Bobošíková (NI) Komisi

 Předmět: Poskytnutí nedovolené státní podpory při privatizaci společnosti OKD
 Odpověď (odpovědi) 

Evropská komise (EK) ve své odpovědi č. E-7005/08 ze dne 18. února 2009 na otázku č. E-7005/08 ze dne 7. ledna 2009 uvádí, že je připravena prověřit v případě možné neoprávněné státní podpory v kauze privatizace společnosti OKD nové skutečnosti, pokud se objeví. Považuji proto za nutné sdělit EK, že v privatizaci OKD se v dubnu 2009 objevila dvě naprosto nová fakta.

1. Smluvními stranami byly odtajněny dosud neveřejné části smlouvy o privatizaci OKD z roku 2004, zejména v oblasti podmínek nabytí a dalšího hospodaření s byty a v části, která se týká souladu této smlouvy s právem Evropského společenství (ES).

2. Bylo vypracováno nové kvalifikované znalecké ocenění dotčených nemovitostí, ze kterého kromě zásadního rozdílu mezi stanovenou prodejní cenou a tržní cenou jasně vyplývá, že v roce 2004 nebyly do této částky zahrnuty nebytové prostory v nemovitostech a pozemky v Moravskoslezském kraji. Dále do ocenění nebyly vůbec zahrnuty bytové jednotky ve Středočeském kraji v Kladně (1200 bytů). Toto ocenění je k dispozici u kompetentních státních orgánů ČR.

Znovu se tedy ptám: Došlo při privatizaci majetkové účasti České republiky ve společnosti OKD k neoprávněné veřejné podpoře a k překročení maximální podpory, a tím k porušení článku 87 Smlouvy o založení ES a nařízení Komise (ES) č. 1998/2006(1), respektive nařízení Komise (ES) č. 69/2001(2)?

(1)Úř. věst. L 379, 28.12.2006, s. 5.
(2)Úř. věst. L 10, 13.1.2001, s. 30.

 Úř. věst. C 189 ze dne 13/07/2010
Poslední aktualizace: 8. července 2009Právní upozornění