Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
28 september 2010
E-7764/2010
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Laurence J. A. J. Stassen (NI)

 Betreft: Vrouwenquotum voor leidinggevende posities bedrijfsleven
 Antwoord(en) 

1. Is het correct dat de Commissie overweegt wettelijke quota in te stellen om meer topfuncties in het bedrijfsleven in te laten vervullen door vrouwen?(1)

2. Kan de Commissie aangeven wat de oorzaken zijn voor het beperkte aantal vrouwen (11 %) in topfuncties in het Europese bedrijfsleven? Zo neen, waarom niet?

3. Kan de Commissie aangeven waar deze quota van respectievelijk 30 % vrouwen in topposities in 2015 en 40 % in 2020 op zijn gebaseerd?

4. Hoe verhoudt volgens de Commissie het instellen van een vrouwenquotum voor topposities zich tot het verbod op discriminatie op basis van sekse?

5. Is er door de Commissie rekening gehouden met mogelijk negatieve effecten voor vrouwenemancipatie, namelijk dat door het gebruik van een quotum de competentie van vrouwen aan de top ter discussie kan komen te staan? Zo neen, waarom niet?

6. Is de Commissie het met mij mee eens dat de EU zich niet dient te bemoeien met het personeelsbeleid in het bedrijfsleven? Zo neen, waarom niet?

(1)http://www.welt.de/wirtschaft/article9682421/EU-Kommissarin-droht-Firmen-mit-Frauenquote.html

 PB C 243 E van 20/08/2011
Laatst bijgewerkt op: 30 september 2010Juridische mededeling