Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
19 Ιουλίου 2011
E-007057/2011
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Satu Hassi (Verts/ALE)

 Θέμα: Απειλή για την ασφάλεια από σταθμούς πυρηνικής ενέργειας στη Ρωσία και άλλες γειτονικές χώρες
 Απάντηση/απαντήσεις 

Σε μια έκθεση σχετικά με τους σταθμούς πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας την οποία απέκτησε η νορβηγική περιβαλλοντική οργάνωση Bellona τον Ιούνιο αποκαλύφθηκαν σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια. Στην έκθεση, η οποία διέρρευσε από τη ρωσική αρχή για την πυρηνική ενέργεια Rosatom, επισημαίνεται ότι πολλοί από τους σταθμούς πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας δεν είναι επαρκώς ασφαλισμένοι από, μεταξύ άλλων, σεισμούς, τυφώνες και άλλες φυσικές καταστροφές.

Στην έκθεση απαριθμούνταν συνολικά 31 προβλήματα, μεταξύ αυτών ανεπαρκή εφεδρικά συστήματα ψύξης και προβλήματα στην αποθήκευση πυρηνικού καυσίμου.

Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι συνδέονται με τους παλαιότερους αντιδραστήρες στη χερσόνησο Kola και τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τύπου Τσερνομπίλ στο Sosnovy Bor, κοντά στην Αγία Πετρούπολη, οι οποίοι βρίσκονται πλησίον των συνόρων της Φινλανδίας και της Εσθονίας, περίπου 200 χιλιόμετρα από το Ελσίνκι και το Ταλλίν, έτσι ώστε, σε περίπτωση που συμβεί πυρηνική καταστροφή, θα μπορούσε να έχει εκτεταμένες και σοβαρές επιπτώσεις και στο εσωτερικό της ΕΕ. Η έκθεση τάσσεται υπέρ των προειδοποιήσεων που απευθύνουν επίσης φινλανδοί εμπειρογνώμονες σχετικά με τον σταθμό παραγωγής ενέργειας στο Sosnovy Bor.

Είναι ενήμερη η Επιτροπή για την έκθεση της Rosatom και τα προβλήματα ασφαλείας που αποκαλύπτει;

Τι προτίθεται να πράξει η Επιτροπή προκειμένου είτε να επιτύχει το κλείσιμο των σταθμών παραγωγής ενέργειας που βρίσκονται κοντά σε κράτη μέλη της ΕΕ είτε να φροντίσει ώστε να γίνουν πιο ασφαλείς;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: FIΕΕ C 146 E, 24/05/2012
Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουλίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου