Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
20 Απριλίου 2012
E-004129/2012
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Ioannis A. Tsoukalas (PPE)

 Θέμα: Διασφάλιση της λειτουργίας της επένδυσης για την εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική και τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
 Απάντηση/απαντήσεις 

Εμφύλιες «συγκρούσεις» μεταξύ των κατοίκων της Χαλκιδικής, στη Βόρεια Ελλάδα, εξακολουθεί να προκαλεί η επένδυση για τη δημιουργία μεταλλείων εξόρυξης χρυσού. Η επένδυση ύψους 1,5 δισ ευρώ αναμένεται να δημιουργήσει 1 500 άμεσες και πολλαπλάσιες έμμεσες θέσεις εργασίας και θα μπορούσε να δώσει σημαντική αναπτυξιακή ώθηση στην περιοχή και να αντιμετωπίσει το εντονότατο τοπικό πρόβλημα ανεργίας. Από την άλλη πλευρά, η τοπική κοινωνία είναι δικαιολογημένα καχύποπτη απέναντι στη ικανότητα του ελληνικού κράτους και των υπηρεσιών του να επιβάλλει την τήρηση της αυστηρής ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας (ιδιαίτερα σε μια ενδεχομένως επιβαρυντική βιομηχανική δραστηριότητα όπως είναι η εξόρυξη χρυσού) και να εγγυηθεί την ασφάλεια των κατοίκων, αλλά και την προστασία της ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ευρύτερης περιοχής που στηρίζει πλήθος δραστηριοτήτων και θέσεων εργασίας στον κλάδο του τουρισμού.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Δεδομένων των τεράστιων αναγκών της Ελλάδας για προσέλκυση επενδύσεων και δημιουργία θέσεων εργασίας, είναι σε θέση η Επιτροπή να παράσχει τεχνογνωσία στην Ελληνική Κυβέρνηση και να συμβάλει στην αξιολόγηση και παρακολούθηση αυτής της σημαντικής επένδυσης και στη διαφύλαξη του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα του περιβάλλοντος; Μια τέτοια βοήθεια θα διασφάλιζε την τήρηση αυστηρότατων περιβαλλοντικών όρων, θα ενίσχυε την εμπιστοσύνη των πολιτών στην επένδυση και θα αποδείκνυε ότι αναπτυξιακές δραστηριότητες δεν είναι κατ’ ανάγκη αντίθετες με την προστασία του περιβάλλοντος, όπως η εμπειρία αντίστοιχων έργων σε άλλα κράτη μέλη έχει αποδείξει.
2. Θα μπορούσε η Ομάδα Δράσης της Επιτροπής για την Ελλάδα, με συμβολή των υπηρεσιών της Επιτροπής, να αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο για την αξιολόγηση και υλοποίηση της επένδυσης;
3. Τι στοιχεία έχει συλλέξει η Επιτροπή από τις ελληνικές αρχές σχετικά με την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2006/21/ΕΚ; Είναι ικανοποιημένη από τα στοιχεία και τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων;
4. Διαθέτει η Επιτροπή πληροφορίες για επιτυχημένες παρόμοιες επενδύσεις εξόρυξης χρυσού σε άλλα κράτη μέλη, όπου η εξορυκτική δραστηριότητα πραγματοποιείται με σεβασμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ;

 ΕΕ C 151 E, 30/05/2013
Τελευταία ενημέρωση: 10 Μαΐου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου