Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 10 grudnia 2012 r. - Czwartek, 13 grudnia 2012 r. 265k

  Poniedziałek, 10

Debaty17:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Umowa o stowarzyszenie między UE a Ameryką Centralną

A7-0360/2012

 

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru

A7-0388/2012

 ***

INTAMário David

Termin

Przepisy przejściowe w zakresie dwustronnych umów inwestycyjnych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi

A7-0389/2012

 ***II

INTAVital Moreira

Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Kirgiskiej

A7-0208/2012

 ***I

INTAVital Moreira

Wystąpienia jednominutowe (art. 150 Regulaminu PE)

  Wtorek, 11

Debaty09:00 - 11:50

Wspólna debata - Patent europejski

Termin

Utworzenie jednolitego systemu ochrony patentowej

A7-0001/2012

 ***I

JURIBernhard Rapkay

Termin

Jednolity system ochrony patentowej

A7-0002/2012

 *

JURIRaffaele Baldassarre

Termin

Sądowniczy system rozstrzygania sporów patentowych

A7-0009/2012

JURIKlaus-Heiner Lehne

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Kirgiskiej

A7-0208/2012

 ***I

INTAVital Moreira

Program znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych

A7-0382/2012

 ***I

ITREBéla Kovács

Stworzenie jednolitego rynku cyfrowego

A7-0341/2012

IMCOPablo Arias Echeverría

Finansowanie handlu i inwestycji unijnych MŚP

A7-0367/2012

INTAJan Zahradil

Strategia wolności cyfrowej w polityce zagranicznej UE

A7-0374/2012

AFETMarietje Schaake

Termin

Przepisy przejściowe w zakresie dwustronnych umów inwestycyjnych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi

A7-0389/2012

 ***II

INTAVital Moreira

Termin

Pomoc makrofinansowa dla Gruzji

A7-0363/2012

 ***II

INTAVital Moreira

Termin

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu

A7-0387/2012

 ***II

TRANKnut Fleckenstein

Termin

Utworzenie jednolitego systemu ochrony patentowej

A7-0001/2012

 ***I

JURIBernhard Rapkay

Termin

Jednolity system ochrony patentowej

A7-0002/2012

 *

JURIRaffaele Baldassarre

Termin

Sądowniczy system rozstrzygania sporów patentowych

A7-0009/2012

JURIKlaus-Heiner Lehne

Wprowadzenie w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między UE a Ameryką Centralną

A7-0237/2012

 ***I

INTAJörg Leichtfried

Termin

Umowa o stowarzyszenie między UE a Ameryką Centralną

A7-0360/2012

 

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Wprowadzenie w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie o handlu między UE a Kolumbią i Peru

A7-0249/2012

 ***I

INTABernd Lange

Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru

A7-0388/2012

 ***

INTAMário David

Termin

Zapobieganie chorobom kobiet związanym z wiekiem

A7-0340/2012

FEMMRoberta Angelilli

Termin

Rosnące zagrożenia związane z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe

A7-0373/2012

ENVIAnna Rosbach

Debaty15:00 - 23:00

Wspólna debata - Projekt budżetu korygującego 6/2012 i budżet na 2013 r.

Termin

Projekt budżetu korygującego nr 6/2012 - Dochody związane ze środkami własnymi i i innymi - Zwiększenie środków na płatności w działach 1a, 1b, 2 , 3a i 4 wieloletnich ram finansowych - Obniżenie poziomu środków na zobowiązania wprowadzanych do budżetu

A7-0409/2012

BUDGFrancesca Balzani

Termin

Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 - wszystkie sekcje

A7-0410/2012

BUDGGiovanni La Via, Derek Vaughan

Wzmocniona współpraca w zakresie podatku od transakcji finansowych

A7-0396/2012

 ***

ECONAnni Podimata

Termin

Ochrona zwierząt podczas transportu

A7-0331/2012

AGRIJanusz Wojciechowski

Mediacja w sprawach cywilnych i handlowych

O-000169/2012

KomisjaJURI

Termin

Prawa podstawowe w Unii Europejskiej (2010-2011)

A7-0383/2012

LIBEMonika Flašíková Beňová

  Środa, 12

Ceremonia z okazji Pokojowej Nagrody Nobla09:00 - 09:20

Ceremonia z okazji Pokojowej Nagrody Nobla

DEBATA PRIORYTETOWA09:20 - 11:50

Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (13-14 grudnia 2012 r.)

Wręczenie Nagrody im. Sacharowa12:00 - 12:30

Nagroda im. Sacharowa - 2012

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:30 - 14:30

Termin

Projekt budżetu korygującego nr 6/2012 - Dochody związane ze środkami własnymi i i innymi - Zwiększenie środków na płatności w działach 1a, 1b, 2 , 3a i 4 wieloletnich ram finansowych - Obniżenie poziomu środków na zobowiązania wprowadzanych do budżetu

A7-0409/2012

BUDGFrancesca Balzani

Termin

Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 w formie zmienionej przez Radę

Termin

Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 - wszystkie sekcje

A7-0410/2012

BUDGGiovanni La Via, Derek Vaughan

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motorcycles

A7-0416/2012

BUDGFrédéric Daerden

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2012/005 SE/Saab

A7-0413/2012

BUDGFrédéric Daerden

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2011/018 ES/Pais Vasco Productos metalicos

A7-0415/2012

BUDGSalvador Garriga Polledo

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2011/013 DK /Flextronics

A7-0417/2012

BUDGJan Kozłowski

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2011/014 RO/Nokia

A7-0414/2012

BUDGNadezhda Neynsky

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen

A7-0419/2012

BUDGPaul Rübig

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2012/006 FI/Nokia Salo

A7-0418/2012

BUDGAlda Sousa

Europejska statystyka zagrożenia przestępczością

A7-0365/2012

 ***I

LIBETimothy Kirkhope

Termin

Usługi obsługi naziemnej w portach lotniczych Unii

A7-0364/2012

 ***I

TRANArtur Zasada

Termin

Przydzielanie czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Unii Europejskiej

A7-0379/2012

 ***I

TRANGiommaria Uggias

Termin

Wprowadzenie ograniczeń działalności odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Unii

A7-0372/2012

 ***I

TRANJörg Leichtfried

Europejski program statystyczny 2013–2017

A7-0218/2012

 ***I

ECONEdward Scicluna

Wzmocniona współpraca w zakresie podatku od transakcji finansowych

A7-0396/2012

 ***

ECONAnni Podimata

Termin

Ochrona zwierząt podczas transportu

A7-0331/2012

AGRIJanusz Wojciechowski

Termin

Prawa podstawowe w Unii Europejskiej (2010-2011)

A7-0383/2012

LIBEMonika Flašíková Beňová

Debaty15:00 - 23:00

Wspólna debata - Prawa człowieka

Termin

Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2011 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie

A7-0377/2012

AFETLeonidas Donskis

Termin

Strategia UE w zakresie praw człowieka

A7-0378/2012

AFETRui Tavares

Termin

Nowa umowa UE-Rosja

A7-0338/2012

AFETHannes Swoboda

Sytuacja w Egipcie

Termin

Decyzja rządu Izraela o rozwoju osadnictwa na Zachodnim Brzegu Jordanu

Termin

Sytuacja na Ukrainie

Termin

Sprawozdanie dotyczące postępów Albanii, 2012 r.

Przygotowania w UE w związku z ewentualnym napływem uchodźców z Syrii, którzy będą się ubiegać o azyl

  Czwartek, 13

Debaty09:30 - 11:50

Wieloletnie ramy dla Agencji Praw Podstawowych UE

A7-0361/2012

 ***

LIBETatjana Ždanoka

Wzrost gospodarczy UE

O-000164/2012

KomisjaECR

O-000209/2012

KomisjaGUE/NGL

O-000210/2012

KomisjaS&D

O-000211/2012

KomisjaALDE

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Wieloletnie ramy dla Agencji Praw Podstawowych UE

A7-0361/2012

 ***

LIBETatjana Ždanoka

Termin

Regulamin PE: zmiana art. 123 dotyczącego oświadczeń pisemnych oraz art. 42 dotyczącego inicjatyw ustawodawczych

A7-0242/2012

AFCORafał Trzaskowski

Termin

Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2011 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie

A7-0377/2012

AFETLeonidas Donskis

Termin

Strategia UE w zakresie praw człowieka

A7-0378/2012

AFETRui Tavares

Termin

Nowa umowa UE-Rosja

A7-0338/2012

AFETHannes Swoboda

Termin

Decyzja rządu Izraela o rozwoju osadnictwa na Zachodnim Brzegu Jordanu

Termin

Sytuacja na Ukrainie

Termin

Sprawozdanie dotyczące postępów Albanii, 2012 r.

Termin

Przemysł hutniczy UE

Nowy zrównoważony i konkurencyjny przemysł hutniczy

Debaty15:00 - 16:00

Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa - maksymalnie jedna godzina (art. 122 Regulaminu PE)

Termin

Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga

Termin

Dyskryminacja kastowa w Indiach

Głosowania 16:00 - 17:00
(po zakończeniu poprzedzających debat)

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 122 Regulaminu PE)

Ostatnia aktualizacja: 12 grudnia 2012Informacja prawna