Έγγραφα κοινοβουλευτικών επιτροπών
2 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Δημητρίου Παναγιώτης"  
Παναγιώτης Δημητρίου
PE 415.126v02-00
22 Ιανουαρίου 2009
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με τα προβλήματα και τις προοπτικές της ευρωπαϊκής ιθαγένειας
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
Παναγιώτης Δημητρίου
PE 388.581v02-00
20 Ιουλίου 2007
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου