Dokument från parlamentsutskotten
2 träff(ar) för "6:e valperioden, Demetriou Panayiotis"  
Panayiotis Demetriou
PE 415.126v02-00
22 januari 2009
pdf  word 
YTTRANDE
över problemen med och utsikterna för EU-medborgarskapet
Utskottet för konstitutionella frågor
Panayiotis Demetriou
PE 388.581v02-00
20 juli 2007
pdf  word 
YTTRANDE
över grönboken om effektivare verkställighet av domstolsavgöranden i Europeiska unionen: kvarstad på bankmedel
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Rättsligt meddelande