Документи на парламентарните комисии
8 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Hökmark Gunnar"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
Gunnar Hökmark
PE 414.940v02-00
15 декември 2008 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно законодателен акт за малкия бизнес
Комисия по икономически и парични въпроси
Gunnar Hökmark
PE 411.953v02-00
8 октомври 2008 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
по предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумение между правителството на Република Корея и Европейската общност за сътрудничество при антиконкурентни действия
Комисия по икономически и парични въпроси
Gunnar Hökmark
PE 404.780v02-00
5 юни 2008 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно пълноценно използване на предимствата от цифровия дивидент в Европа: общ подход към използването на радиочестотния спектър, освободен при преминаване към цифрово радиоразпръскване
Комисия по икономически и парични въпроси
Gunnar Hökmark
PE 396.438v02-00
26 март 2008 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно „Към реформа в Световната търговска организация”
Комисия по икономически и парични въпроси
Gunnar Hökmark
PE 388.546v02-00
6 юни 2007 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
по по-добро регулиране в Европейския съюз
Комисия по икономически и парични въпроси
Gunnar Hökmark
PE 376.777v02-00
29 November 2006
pdf  word 
OPINION
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee: implementing the partnership for growth and jobs: making Europe a pole of excellence on corporate social responsibility
Committee on Industry, Research and Energy
Gunnar Hökmark
PE 364.980v02-00
21 February 2006
pdf  word 
OPINION
Trans-Atlantic economic relations
Committee on Economic and Monetary Affairs
Gunnar Hökmark
PE 357.910v02-00
31 August 2005
pdf  word 
OPINION
Green Paper: Defence procurement
Committee on Industry, Research and Energy
Правна информация