EP-udvalgenes dokumenter
1 søgeresultat(er) for "6. valgperiode, Gomes Ana"  
Ana Gomes
PE 357.991v03-00
7. juni 2005
pdf  word 
UDTALELSE
om forslag til Rådets forordning om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer, der vanskeliggør fredsprocessen og overtræder international ret i konflikten i Darfur-området i Sudan
Udviklingsudvalget
Juridisk meddelelse