Документи на парламентарните комисии
3 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Chiesa Giulietto"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
Giulietto Chiesa
PE 374.408v02-00
12 September 2006
pdf  word 
OPINION
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Globalisation adjustment Fund
Committee on International Trade
Giulietto Chiesa
PE 369.964v02-00
20 April 2006
pdf  word 
OPINION
A European social model for the future
Committee on International Trade
Giulietto Chiesa
PE 364.891v02-00
24 January 2006
pdf  word 
OPINION
on a European Information Society for growth and employment (2005/2167(INI))
Committee on Culture and Education
Правна информация