EP-udvalgenes dokumenter
3 søgeresultat(er) for "6. valgperiode, Chiesa Giulietto"  
Giulietto Chiesa
PE 374.408v02-00
12. september 2006
pdf  word 
UDTALELSE
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen
Udvalget om International Handel
Giulietto Chiesa
PE 369.964v02-00
20. april 2006
pdf  word 
UDTALELSE
om en fremtidssikret europæisk social model
Udvalget om International Handel
Giulietto Chiesa
PE 364.891v02-00
24. januar 2006
pdf  word 
UDTALELSE
om et europæisk informationssamfund som middel til vækst og beskæftigelse
Kultur- og Uddannelsesudvalget
Juridisk meddelelse