Έγγραφα κοινοβουλευτικών επιτροπών
3 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Chiesa Giulietto"  
Giulietto Chiesa
PE 374.408v02-00
12 Σεπτεμβρίου 2006
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Giulietto Chiesa
PE 369.964v02-00
20 Απριλίου 2006
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με το μελλοντικό ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Giulietto Chiesa
PE 364.891v02-00
24 Ιανουαρίου 2006
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με μια ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για τη μεγέθυνση και την απασχόληση
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου