Parlamendikomisjonide dokumendid
Otsingusõna(de) "6. valimisperiood, Chiesa Giulietto" kohta leiti 3 vaste(t)  
Giulietto Chiesa
PE 374.408v02-00
12. september 2006
pdf  word 
ARVAMUS
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Giulietto Chiesa
PE 369.964v02-00
20. aprill 2006
pdf  word 
ARVAMUS
Euroopa sotsiaalne tulevikumudel
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Giulietto Chiesa
PE 364.891v02-00
24. jaanuar 2006
pdf  word 
ARVAMUS
Euroopa infoühiskond majanduskasvu ja tööhõive eest
Kultuuri- ja hariduskomisjon
Õigusalane teave