europarl.activities.common.comparl.title_HR
3 rezultat(i) pronađen(i) za"6. parlamentarni saziv, Chiesa Giulietto"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
Giulietto Chiesa
PE 374.408v02-00
12 September 2006
pdf  word 
OPINION
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Globalisation adjustment Fund
Committee on International Trade
Giulietto Chiesa
PE 369.964v02-00
20 April 2006
pdf  word 
OPINION
A European social model for the future
Committee on International Trade
Giulietto Chiesa
PE 364.891v02-00
24 January 2006
pdf  word 
OPINION
on a European Information Society for growth and employment (2005/2167(INI))
Committee on Culture and Education
Pravna obavijest