Parlamento komitetų dokumentai
Rezultatas (-ai) "3" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, Chiesa Giulietto"  
Giulietto Chiesa
PE 374.408v02-00
2006 m. rugsėjo 12 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo steigimo
Tarptautinės prekybos komitetas
Giulietto Chiesa
PE 369.964v02-00
2006 m. balandžio 20 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl Europos ateities socialinio modelio
Tarptautinės prekybos komitetas
Giulietto Chiesa
PE 364.891v02-00
2006 m. sausio 24 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl Europos informacinės visuomenės kūrimo siekiant skatinti augimą ir užimtumą
Kultūros ir švietimo komitetas
Teisinis pranešimas