Parlamentin valiokuntien asiakirjat
2 osumaa haulle "6. vaalikausi, Korhola Eija-Riitta"  
Eija-Riitta Korhola
PE 396.728v02-00
28. marraskuuta 2007
pdf  word 
LAUSUNTO
energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistävästä maailmanlaajuisesta rahastosta
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Eija-Riitta Korhola
PE 349.917v02-00
7. helmikuuta 2005
pdf  word 
LAUSUNTO
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Oikeudellinen huomautus