Parlamento komitetų dokumentai
Rezultatas (-ai) "2" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, Korhola Eija-Riitta"  
Eija-Riitta Korhola
PE 396.728v02-00
2007 m. lapkričio 28 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl Pasaulinio efektyvaus energijos naudojimo ir atsinaujinančių energijos šaltinių fondo
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Eija-Riitta Korhola
PE 349.917v02-00
2005 m. vasario 7 d.
pdf  word 
NUOMONĖS PROJEKTAS
dėl pasiūlymo parengti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl galutinio energijos naudojimo efektyvumo ir energijos tiekimo paslaugų
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Teisinis pranešimas