Documenten van de parlementaire commissies
2 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, Korhola Eija-Riitta"  
Eija-Riitta Korhola
PE 396.728v02-00
28 november 2007
pdf  word 
ADVIES
inzake het Wereldfonds voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Eija-Riitta Korhola
PE 349.917v02-00
7 februari 2005
pdf  word 
ADVIES
inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Juridische mededeling