Dokumenty parlamentných výborov
Výsledky: 2 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Korhola Eija-Riitta"  
Eija-Riitta Korhola
PE 396.728v02-00
28. novembra 2007
pdf  word 
STANOVISKO
o Fonde globálnej energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Eija-Riitta Korhola
PE 349.917v02-00
7. februára 2005
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o účinnosti konečného použitia energie a energetických službách
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Právne oznámenie