Документи на парламентарните комисии
9 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Gargani Giuseppe"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
Giuseppe Gargani
PE 414.364v03-00
16 декември 2008 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно предложението за изменение на Акта от 20 септември 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо пряко избирателно право
Комисия по правни въпроси
Giuseppe Gargani
PE 407.836v02-00
10 септември 2008 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1073/1999 относно разследванията, провеждани от Европейска служба за борба с измамите (OLAF)
Комисия по правни въпроси
Giuseppe Gargani
PE 404.425v02-00
29 май 2008 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно някои въпроси, свързани с автомобилното застраховане
Комисия по правни въпроси
Giuseppe Gargani
PE 400.324v02-00
28 февруари 2008 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно донорство и трансплантация на органи: политически действия на равнище ЕС
Комисия по правни въпроси
Giuseppe Gargani
PE 396.466v02-00
20 ноември 2007 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
по данъчното третиране на загуби при трансгранични ситуации
Комисия по правни въпроси
Giuseppe Gargani
PE 378.874v02-00
21 November 2006
pdf  word 
OPINION
on the rules applying to Members in the event of maternity or paternity
Committee on Legal Affairs
Giuseppe Gargani
PE 374.004v02-00
17 July 2006
pdf  word 
OPINION
on amendment of Rules 3 and 4 of the European Parliament's Rules of Procedure
Committee on Legal Affairs
Giuseppe Gargani
PE 357.740v02-00
7 June 2005
pdf  word 
OPINION
on the proposal for a European Parliament and Council regulation on compulsory licensing of patents relating to the manufacture of pharmaceutical products for export to countries with public health problems
Committee on Legal Affairs
Giuseppe Gargani
PE 350.282v02-00
3 February 2005
pdf  word 
OPINION
Proposal for a Council Framework Decision on certain procedural rights in criminal proceedings throughout the European Union
Committee on Legal Affairs
Правна информация