EP-udvalgenes dokumenter
9 søgeresultat(er) for "6. valgperiode, Gargani Giuseppe"  
Giuseppe Gargani
PE 414.364v03-00
16. december 2008
pdf  word 
UDTALELSE
om forslag om ændring af akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet
Retsudvalget
Giuseppe Gargani
PE 407.836v02-00
10. september 2008
pdf  word 
UDTALELSE
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1073/1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)
Retsudvalget
Giuseppe Gargani
PE 404.425v02-00
29. maj 2008
pdf  word 
UDTALELSE
om visse spørgsmål vedrørende motorkøretøjsforsikring
Retsudvalget
Giuseppe Gargani
PE 400.324v02-00
28. februar 2008
pdf  word 
UDTALELSE
om organdonation og -transplantation - EU's politikforanstaltninger
Retsudvalget
Giuseppe Gargani
PE 396.466v02-00
20. november 2007
pdf  word 
UDTALELSE
om den skattemæssige behandling af underskud i grænseoverskridende situationer
Retsudvalget
Giuseppe Gargani
PE 378.874v02-00
21. november 2006
pdf  word 
UDTALELSE
om de bestemmelser, der finder anvendelse på medlemmerne i forbindelse med moderskab eller faderskab
Retsudvalget
Giuseppe Gargani
PE 374.004v02-00
17. juli 2006
pdf  word 
UDTALELSE
om ændring af artikel 3 og 4 i Europa-Parlamentets forretningsorden
Retsudvalget
Giuseppe Gargani
PE 357.740v02-00
7. juni 2005
pdf  word 
UDTALELSE
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tvangslicens til udnyttelse af patenter vedrørende fremstilling af farmaceutiske produkter med henblik på eksport til lande med folkesundhedsproblemer
Retsudvalget
Giuseppe Gargani
PE 350.282v02-00
3. februar 2005
pdf  word 
UDTALELSE
om forslag til Rådets rammeafgørelse om visse proceduremæssige rettigheder i straffesager i Den Europæiske Union
Retsudvalget
Juridisk meddelelse