Parlamentin valiokuntien asiakirjat
9 osumaa haulle "6. vaalikausi, Gargani Giuseppe"  
Giuseppe Gargani
PE 414.364v03-00
16. joulukuuta 2008
pdf  word 
LAUSUNTO
ehdotuksesta edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen muuttamiseksi
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Giuseppe Gargani
PE 407.836v02-00
10. syyskuuta 2008
pdf  word 
LAUSUNTO
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 1073/1999 muuttamisesta
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Giuseppe Gargani
PE 404.425v02-00
29. toukokuuta 2008
pdf  word 
LAUSUNTO
tietyistä liikennevakuutuskysymyksistä
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Giuseppe Gargani
PE 400.324v02-00
28. helmikuuta 2008
pdf  word 
LAUSUNTO
elinten luovutuksesta ja elinsiirroista: poliittiset toimet EU:n tasolla
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Giuseppe Gargani
PE 396.466v02-00
20. marraskuuta 2007
pdf  word 
LAUSUNTO
tappioiden verokohtelusta rajatylittävissä tilanteissa
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Giuseppe Gargani
PE 378.874v02-00
21. marraskuuta 2006
pdf  word 
LAUSUNTO
Euroopan parlamentin jäseniin sovellettavista säännöistä mahdollisen äitiyden tai isyyden aikana
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Giuseppe Gargani
PE 374.004v02-00
17. heinäkuuta 2006
pdf  word 
LAUSUNTO
Euroopan parlamentin työjärjestyksen 3 ja 4 artiklan muuttamisesta
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Giuseppe Gargani
PE 357.740v02-00
7. kesäkuuta 2005
pdf  word 
LAUSUNTO
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansanterveysongelmista kärsiviin maihin vietävien lääkkeiden valmistusta koskeviin patentteihin liittyvästä pakkolisensoinnista
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Giuseppe Gargani
PE 350.282v02-00
3. helmikuuta 2005
pdf  word 
LAUSUNTO
ehdotuksesta neuvoston päätökseksi eräistä rikosoikeudellisissa menettelyissä Euroopan unionin alueella noudatettavista oikeuksista
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Oikeudellinen huomautus