Parlamenti bizottságok dokumentumai
9 találat a következőre: "6. ciklus, Gargani Giuseppe"  
Giuseppe Gargani
PE 414.364v03-00
2008. december 16.
pdf  word 
VÉLEMÉNYTERVEZET
az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog útján történő megválasztásáról szóló 1976. szeptember 20-i okmány módosítására irányuló javaslatról
Jogi Bizottság
Giuseppe Gargani
PE 407.836v02-00
2008. szeptember 10.
pdf  word 
VÉLEMÉNY
az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 1073/1999/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
Jogi Bizottság
Giuseppe Gargani
PE 404.425v02-00
2008. május 29.
pdf  word 
VÉLEMÉNY
a gépjármű-felelősségbiztosítással kapcsolatos egyes kérdésekről
Jogi Bizottság
Giuseppe Gargani
PE 400.324v02-00
2008. február 28.
pdf  word 
VÉLEMÉNY
a Szervadományozás és szervátültetés: uniós szintű politikai intézkedések című dokumentumról
Jogi Bizottság
Giuseppe Gargani
PE 396.466v02-00
2007. november 20.
pdf  word 
VÉLEMÉNYTERVEZET
a határokon átnyúló tényállások esetén felmerülő veszteségekkel kapcsolatos adóeljárásról
Jogi Bizottság
Giuseppe Gargani
PE 378.874v02-00
2006. november 21.
pdf  word 
VÉLEMÉNY
a képviselőkre anyaság vagy apaság esetén vonatkozó rendelkezésekről
Jogi Bizottság
Giuseppe Gargani
PE 374.004v02-00
2006. július 17.
pdf  word 
VÉLEMÉNY
az Európai Parlament eljárási szabályzata 3. és 4. cikkének módosításáról
Jogi Bizottság
Giuseppe Gargani
PE 357.740v02-00
2005. június 7.
pdf  word 
VÉLEMÉNY
a közegészségügyi problémákkal küzdő országokba történő kivitelre szánt gyógyszeripari termékekkel kapcsolatos szabadalmak kényszerengedélyezésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
Jogi Bizottság
Giuseppe Gargani
PE 350.282v02-00
2005. február 3.
pdf  word 
VÉLEMÉNY
az Európai Unióban a büntetőeljárásokkal kapcsolatos bizonyos eljárási jogokról szóló tanácsi kerethatározatra irányuló javaslatról
Jogi Bizottság
Jogi nyilatkozat