Parlamento komitetų dokumentai
Rezultatas (-ai) "9" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, Gargani Giuseppe"  
Giuseppe Gargani
PE 414.364v03-00
2008 m. gruodžio 16 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pasiūlymo dėl 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise pakeitimo
Teisės reikalų komitetas
Giuseppe Gargani
PE 407.836v02-00
2008 m. rugsėjo 10 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų
Teisės reikalų komitetas
Giuseppe Gargani
PE 404.425v02-00
2008 m. gegužės 29 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl tam tikrų su transporto priemonių draudimu susijusių klausimų
Teisės reikalų komitetas
Giuseppe Gargani
PE 400.324v02-00
2008 m. vasario 28 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl organų donorystės ir transplantacijos: politikos veiksmai ES lygmeniu
Teisės reikalų komitetas
Giuseppe Gargani
PE 396.466v02-00
2007 m. lapkričio 20 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl nuostolių apmokestinimo tvarkos tarpvalstybiniais atvejais
Teisės reikalų komitetas
Giuseppe Gargani
PE 378.874v02-00
2006 m. lapkričio 21 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl taisyklių, taikomų Parlamento nariams motinystės arba tėvystės atveju
Teisės reikalų komitetas
Giuseppe Gargani
PE 374.004v02-00
2006 m. liepos 17 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 3 ir 4 straipsnių pakeitimo
Teisės reikalų komitetas
Giuseppe Gargani
PE 357.740v02-00
2005 m. birželio 7 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl patentų, susijusių su farmacinių produktų, eksportuojamų į šalis, turinčias problemų visuomenės sveikatos srityje, gamyba, privalomojo licencijavimo
Teisės reikalų komitetas
Giuseppe Gargani
PE 350.282v02-00
2005 m. vasario 3 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pasiūlymo dėl Tarybos pagrindų sprendimo dėl tam tikrų procesinių teisių baudžiamuosiuose procesuose visoje Europos Sąjungoje
Teisės reikalų komitetas
Teisinis pranešimas