Parlamenta komiteju dokumenti
Meklēšanas rezultāti: 9 ar "6. parlamentārais sasaukums, Gargani Giuseppe"  
Giuseppe Gargani
PE 414.364v03-00
2008. gada 16. decembra
pdf  word 
ATZINUMS
par priekšlikumu grozīt 1976. gada 20. septembra Aktu par Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās
Juridiskā komiteja
Giuseppe Gargani
PE 407.836v02-00
2008. gada 10. septembra
pdf  word 
ATZINUMS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1073/1999 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)
Juridiskā komiteja
Giuseppe Gargani
PE 404.425v02-00
2008. gada 29. maija
pdf  word 
ATZINUMS
par atsevišķiem mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanas jautājumiem
Juridiskā komiteja
Giuseppe Gargani
PE 400.324v02-00
2008. gada 28. februāra
pdf  word 
ATZINUMS
par orgānu ziedošanu un transplantāciju – politikas pasākumi Eiropas Savienības līmenī
Juridiskā komiteja
Giuseppe Gargani
PE 396.466v02-00
2007. gada 20. novembra
pdf  word 
ATZINUMS
par nodokļu režīmu attiecībā uz zaudējumiem pārrobežu situācijās
Juridiskā komiteja
Giuseppe Gargani
PE 378.874v02-00
2006. gada 21. novembra
pdf  word 
ATZINUMS
par noteikumiem, ko deputātiem piemēro maternitātes vai paternitātes gadījumā
Juridiskā komiteja
Giuseppe Gargani
PE 374.004v02-00
2006. gada 17. jūlija
pdf  word 
ATZINUMS
par Eiropas Parlamenta Reglamenta 3. un 4. panta grozīšanu
Juridiskā komiteja
Giuseppe Gargani
PE 357.740v02-00
2005. gada 7. jūnija
pdf  word 
ATZINUMS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par patentu obligāto licencēšanu attiecībā uz farmaceitisko produktu ražošanu eksportam uz valstīm, kurās ir sabiedrības veselības aizsardzības problēmas
Juridiskā komiteja
Giuseppe Gargani
PE 350.282v02-00
2005. gada 3. februāra
pdf  word 
ATZINUMS
pamatojoties uz Padomes lēmumu par konkrētām procedurālajām tiesībām noziedzīgo lietu izskatīšanu laikā Eiropas Savienībā
Juridiskā komiteja
Juridisks paziņojums