Dokumenti tal-Kumitati Parlamentari
9 Riżultat/i misjub/a għal "il-6 mandat, Gargani Giuseppe"  
Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).
Giuseppe Gargani
PE 414.364v03-00
16 ta' Diċembru 2008
pdf  word 
OPINJONI
dwar il-proposta għal modifika tal-Att dwar l-elezzjoni tar-rappreżentanti tal-Parlament Ewropew b’suffraġju universali dirett tal-20 ta’ Settembru 1976
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Giuseppe Gargani
PE 407.836v02-00
10 ta' Settembru 2008
pdf  word 
OPINJONI
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1073/1999 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew ta' kontra l-Frodi (OLAF)
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Giuseppe Gargani
PE 404.425v02-00
29 ta' Mejju 2008
pdf  word 
OPINJONI
dwar ċerti kwistjonijiet relatati ma’ l-assikurazzjoni tal-vetturi
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Giuseppe Gargani
PE 400.324v02-00
28 ta' Frar 2008
pdf  word 
OPINJONI
dwar Donazzjoni u Trapjant ta' Organi: azzjonijiet politiki fil-livell ta' l-UE
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Giuseppe Gargani
PE 396.466v02-00
20 ta' Novembru 2007
pdf  word 
OPINJONI
dwar it-Trattament Fiskali tat-Telf f'Sitwazzjonijiet Transkonfinali
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Giuseppe Gargani
PE 378.874v02-00
21 ta' Novembru 2006
pdf  word 
OPINJONI
dwar id-dispożizzjonijiet applikabbli għall-Membri f'każ ta' maternità jew paternità
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Giuseppe Gargani
PE 374.004v02-00
17 ta' Lulju 2006
pdf  word 
OPINJONI
dwar l-emenda ta' l-artikoli 3 u 4 tar-regolament tal-Parlament Ewropew
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Giuseppe Gargani
PE 357.740v02-00
7 June 2005
pdf  word 
OPINION
on the proposal for a European Parliament and Council regulation on compulsory licensing of patents relating to the manufacture of pharmaceutical products for export to countries with public health problems
Committee on Legal Affairs
Giuseppe Gargani
PE 350.282v02-00
3 February 2005
pdf  word 
OPINION
Proposal for a Council Framework Decision on certain procedural rights in criminal proceedings throughout the European Union
Committee on Legal Affairs
Avviż legali