Documenten van de parlementaire commissies
9 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, Gargani Giuseppe"  
Giuseppe Gargani
PE 414.364v03-00
16 december 2008
pdf  word 
ADVIES
inzake het voorstel tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen van 20 september 1976
Commissie juridische zaken
Giuseppe Gargani
PE 407.836v02-00
10 september 2008
pdf  word 
ADVIES
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1073/1999 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)
Commissie juridische zaken
Giuseppe Gargani
PE 404.425v02-00
29 mei 2008
pdf  word 
ADVIES
inzake enkele kwesties in verband met de motorrijtuigenverzekering
Commissie juridische zaken
Giuseppe Gargani
PE 400.324v02-00
28 februari 2008
pdf  word 
ADVIES
inzake orgaandonatie en -transplantatie: beleidsmaatregelen op EU-niveau
Commissie juridische zaken
Giuseppe Gargani
PE 396.466v02-00
20 november 2007
pdf  word 
ADVIES
inzake de fiscale behandeling van verliezen in grensoverschrijdende situaties
Commissie juridische zaken
Giuseppe Gargani
PE 378.874v02-00
21 november 2006
pdf  word 
ADVIES
inzake de bepalingen van toepassing op leden bij moederschap of vaderschap
Commissie juridische zaken
Giuseppe Gargani
PE 374.004v02-00
17 juli 2006
pdf  word 
ADVIES
over een wijziging van de artikelen 3 en 4 van het Reglement
Commissie juridische zaken
Giuseppe Gargani
PE 357.740v02-00
7 juni 2005
pdf  word 
ADVIES
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verlening van dwanglicenties voor octrooien inzake de vervaardiging van farmaceutische producten voor uitvoer naar landen met volksgezondheidsproblemen
Commissie juridische zaken
Giuseppe Gargani
PE 350.282v02-00
3 februari 2005
pdf  word 
ADVIES
inzake het voorstel voor een besluit van de Raad over bepaalde procedurele rechten in strafprocedures binnen de gehele Europese Unie
Commissie juridische zaken
Juridische mededeling