Dokumenty komisji parlamentarnych
Znaleziono 9 wynik(-i) dla "6 kadencja, Gargani Giuseppe"  
Giuseppe Gargani
PE 414.364v03-00
16 grudnia 2008
pdf  word 
OPINIA
w sprawie wniosku dotyczącego zmiany Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.
Komisja Prawna
Giuseppe Gargani
PE 407.836v02-00
10 września 2008
pdf  word 
OPINIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)
Komisja Prawna
Giuseppe Gargani
PE 404.425v02-00
29 maja 2008
pdf  word 
OPINIA
w sprawie niektórych aspektów ubezpieczeń komunikacyjnych
Komisja Prawna
Giuseppe Gargani
PE 400.324v02-00
28 lutego 2008
pdf  word 
OPINIA
w sprawie dawstwa i przeszczepiania narządów: działania polityczne na poziomie UE
Komisja Prawna
Giuseppe Gargani
PE 396.466v02-00
20 listopada 2007
pdf  word 
OPINIA
w sprawie przepisów podatkowych a strat w sytuacjach transgranicznych
Komisja Prawna
Giuseppe Gargani
PE 378.874v02-00
21 listopada 2006
pdf  word 
OPINIA
w sprawie przepisów obowiązujących posłów w przypadku narodzin dziecka
Komisja Prawna
Giuseppe Gargani
PE 374.004v02-00
17 lipca 2006
pdf  word 
OPINIA
w sprawie zmiany art. 3 i 4 Regulaminu Parlamentu Europejskiego
Komisja Prawna
Giuseppe Gargani
PE 357.740v02-00
7 czerwca 2005
pdf  word 
OPINIA
w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyznawania licencji przymusowych na patenty dotyczące wytwarzania produktów farmaceutycznych przeznaczonych na wywóz do krajów, w których występują problemy związane ze zdrowiem publicznym
Komisja Prawna
Giuseppe Gargani
PE 350.282v02-00
3 lutego 2005
pdf  word 
OPINIA
Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: Perspektywy finansowe na lata 2007 - 2013
Komisja Prawna
Informacja prawna