Dokumenty parlamentných výborov
Výsledky: 9 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Gargani Giuseppe"  
Giuseppe Gargani
PE 414.364v03-00
16. decembra 2008
pdf  word 
STANOVISKO
o návrhu na zmenu Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976
Výbor pre právne veci
Giuseppe Gargani
PE 407.836v02-00
10. septembra 2008
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1073/1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF)
Výbor pre právne veci
Giuseppe Gargani
PE 404.425v02-00
29. mája 2008
pdf  word 
STANOVISKO
o určitých otázkach týkajúcich sa poistenia motorových vozidiel
Výbor pre právne veci
Giuseppe Gargani
PE 400.324v02-00
28. februára 2008
pdf  word 
STANOVISKO
k Darcovstvu orgánov a transplantáciám: Politické kroky na úrovni EÚ
Výbor pre právne veci
Giuseppe Gargani
PE 396.466v02-00
20. novembra 2007
pdf  word 
STANOVISKO
k daňovému zaobchádzaniu so stratami v cezhraničných prípadoch
Výbor pre právne veci
Giuseppe Gargani
PE 378.874v02-00
21. novembra 2006
pdf  word 
STANOVISKO
o nariadeniach, ktoré sa vzťahujú na poslancov v prípade materskej alebo otcovskej dovolenky
Výbor pre právne veci
Giuseppe Gargani
PE 374.004v02-00
17. júla 2006
pdf  word 
STANOVISKO
o zmene a doplnení článku 3 a 4 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu
Výbor pre právne veci
Giuseppe Gargani
PE 357.740v02-00
7. júna 2005
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o udeľovaní povinných licencií patentov týkajúcich sa výroby farmaceutických výrobkov určených na vývoz do krajín s problémami v oblasti zdravotníctva
Výbor pre právne veci
Giuseppe Gargani
PE 350.282v02-00
3. februára 2005
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu rámcového rozhodnutia Rady o určitých procedurálnych právach v trestnom konaní v Európskej únii
Výbor pre právne veci
Právne oznámenie