EP-udvalgenes dokumenter
2 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Tatarella Salvatore"  
Salvatore Tatarella
PE 480.787v02-00
25. april 2012
pdf  word 
UDTALELSE
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fritidsfartøjer og personlige fartøjer
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Salvatore Tatarella
PE 472.221v03-00
26. oktober 2011
pdf  word 
UDTALELSE
henimod en EU-rumstrategi til gavn for borgerne
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Juridisk meddelelse