europarl.activities.common.comparl.title_HR
2 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Tatarella Salvatore"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
Salvatore Tatarella
PE 480.787v02-00
25 April 2012
pdf  word 
OPINION
on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on recreational craft and personal watercraft
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
Salvatore Tatarella
PE 472.221v03-00
26 October 2011
pdf  word 
OPINION
towards a space strategy for the European Union that benefits its citizens
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
Pravna obavijest