Parlamento komitetų dokumentai
Rezultatas (-ai) "2" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Tatarella Salvatore"  
Salvatore Tatarella
PE 480.787v02-00
2012 m. balandžio 25 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pramoginių ir asmeninių laivų
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Salvatore Tatarella
PE 472.221v03-00
2011 m. spalio 26 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
Piliečiams naudingos Europos Sąjungos kosmoso strategijos rengimas
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Teisinis pranešimas