Documenten van de parlementaire commissies
2 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Tatarella Salvatore"  
Salvatore Tatarella
PE 480.787v02-00
25 april 2012
pdf  word 
ADVIES
inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende pleziervaartuigen en waterscooters
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Salvatore Tatarella
PE 472.221v03-00
26 oktober 2011
pdf  word 
ADVIES
Naar een ruimtevaartstrategie van de Europese Unie ten dienste van de burger
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Juridische mededeling