Dokumenty parlamentných výborov
Výsledky: 2 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Tatarella Salvatore"  
Salvatore Tatarella
PE 480.787v02-00
25. apríla 2012
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o rekreačných plavidlách a vodných skútroch
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Salvatore Tatarella
PE 472.221v03-00
26. októbra 2011
pdf  word 
STANOVISKO
Smerom k stratégii Európskej únie v oblasti kozmického priestoru v prospech občanov
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Právne oznámenie