Dokument från parlamentsutskotten
2 träff(ar) för "7:e valperioden, Tatarella Salvatore"  
Salvatore Tatarella
PE 480.787v02-00
25 april 2012
pdf  word 
YTTRANDE
över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fritidsbåtar och vattenskotrar
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Salvatore Tatarella
PE 472.221v03-00
26 oktober 2011
pdf  word 
YTTRANDE
över en rymdstrategi för Europeiska unionen i allmänhetens tjänst
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Rättsligt meddelande